Skip to main content

Full text of "Словник чужомовних слів і термінів"

See other formats


Павло Штепа 


СЛОВНИК 

ЧУЖОМОВНИХ СЛІВ 
І ТЕРМІНІВ 


Понад 16000 слів 


Монреаль • Канада • 1977 рік 


УКРАЇНСЬКА АБЕТКА 


Аа 

Бб 

Вв 

Гг 

Гг 

Дд 

Ее 

Єє 

Жж 

Зз 

Ии 

Іі 

Її 

Йй 

Кк 

Лл 

Мм 

Нн 

Оо 

Пп 

Рр 

Сс 

Тт 

Уу 

Фф 

Хх 

Цц 

Чч 

Шш 

Щщ 

Юю 

Яя 


А 

абажур - дашок 

абат - ігумен, (вона) - ігуменша 
абдикація - зречення, уступлення 
абдуктор - відвідничка 
аберація - ухил, збоча 
абетка - азбука, див. алфавіт 
абсцес - чиряк 
абзац - відступ, уступ 
абіогенеза - самозарод 
абісальний — глибоководний 
абітурієнт - випусник, кінчач 

абленція - сліпота, дурнота, нерозум, див. безтолковий 

аблятив (грам.) - орудний відмінок 

абляція - ґрунтозніс 

абнегація - самозреча 

аболіція - уневага 

абомінація - бридкість 

абонемент - передплата 

абонент - передплатник 

абордаж - кораблезчепа 


2 


абориген - тубілець, див. автохтон, туземець 
аборт - скидень, викидень 
абортувати - зганяти, зігнати 
абразія - берегорозмив 

абракадабра - нісенітниця, безглуздя, див. абсурд 

абревіатура - складноскорот 

абреже - переказ, витяг, виписка 

абрек - верховинець (кавказький) 

абрикос - мореля, жерделя, див. персик 

абрис - обрис, див. контур 

аброгація - уневага, див. аболіція 

абрупція - перерва 

абсентеїзм - відсутність 

абсида - склеп 

абсолютизм - единовладство 

абсолютно - безумовно, безоглядно, цілковито, див. цілком 

абсолюторія - див. абсолюція 

абсолюція - звільненість 

абсольвент - див. абітурієнт 

абсорбент - вбирач 

абсорбувати - вбирати, увібрати, повбирати, поглинати, поглинути, усмоктувати, 
усмоктати, повсмоктувати 
абстинент - непитущий 
абстиненція - стриманість 

абстрактний - одволіклий, неречевий, несхопний, див. метафізичний 

абсурд - нісенітниця, безглуздя 

абулія - див. прострація 

абшит - звільнення (з посади) 

аваль - запорука (позики) 

авангард - передоча 

авангардний - передовий 

аванпост - передоварта 

аванс - завдаток, підвита 

авансом - уперед, наперед, заздалегідь, завгодя 

авансувати - вивищувати, вивищити, повивищувати, звищувати, звищити, позни¬ 
щувати, повищувати, поповищувати 
авансцена - передкін 
авантаж - перевага, користь 

авантурник - пройдисвіт, знайдибіда, дурисвіт, див. обманщик 

аварія - вилам, віддам, залам, злам, надлам, перелам, полам, розлам, лихо, лихо- 

вина, лихота, шкода, пошкода, ушкода 


з 


авгур - віщун, провісник, завбач 
августіший - найясніший 
авдитор - слухач, учень 

авдиторія - (люди) слухачі, (будова) слухальня, навчальня, світлиця, див. заля 
авдієнція - побачка, переслух 
авдіометр - слухомірка 
аверс - чолове, чільний (бік) 

аверсія - брид, гидота, відраза, огида, осоруга, нехіть 

авізо - повідома, оповістка 

авікулярія - моховатка 

авіо... - лето... 

авіобаза - див. аеродром 

авіодесанта - літаковисадка 

авіозавод - літаковня 

авіоконструктор - літакобудівничий 

авіоматка - літакоматка 

авіомотор - літакорушій 

авіопарк - літакомайдан 

авіопошта - літакопошта 

авіотранспорт - літакоперевіз 

авітаміноза - вітамінобрак 

авіятор - летун, (вона) - летунка, див. пілот 

авіяція - летунство 

авксанометр - ростомірка 

авксохром - барвник 

авиціон - ціновка, випродаж, див. ліцитація 
аврал - ґвалтопоклик, наґвалт! 
авреоля - славосяйво, сяйво, див. ореол 
аврора - зірниця 
австральний — південний 

автаркія - самовистарчальність, див. самодовліючий 

автентичний - справжній, справдешній, справжнісінький, достеменний, нестемен¬ 
ний, достотний, правдивий, сутий, власноручний, див. оригінальний, подліний 
авто... - само... автобіографія - власножиттепис 
автовокзал - автодвірець 
автогараж - автонаправнй 
автогамія (рослин) - самозапил 
автогіпноза - самогіпноза 
автогонія - самозарод 
автограф - власнопідпис 
автодром - автобіжня 


4 


автодидакт - самоук 
автожир - див. гелікоптер 
автоінтоксикація - самозатрута 
автоінфекція - самозараза, див. інфекція 
автокефалія - незалежність 

автократ - володар, владар, (вона) - володарка, владарка, див. самодержець, дик¬ 
татор, суверен, омніпотент, самовладець 
автократія - единовладство 
автокритика - самокритика 
автоліза - саморозчин 

автомат - саморух, самороб, самодійка, робот, (зброя) - самостріл, самопал, (пи- 
салка) - самописка 

автоматичний - саморушний, самочинний, самодіючий 

автоматично - самособом, самособою, самособно, самопливом 

автомахія - самосуперека 

автомашина - авто 

автомобіль - авто 

автонім - справжнє ім’я 

автономія - самоуправа 

автопоїлка - самонапувачка, див. самопоілка 

автопортрет - власнообраз 

автопсія - мерцярозтин 

авторизація - дозвіл 

авторитарний — повновладний 

авторитет - знавець, повага, див. експерт, престиж 

авторитетний - відповідальний, впливовий, міродайний, міродатний, певний, по¬ 
важний, див. престижевий 
автоскопія - самоогляд 
автострада - великошлях, див. магістраля 
автотерапія - самолікування 
автотранспорт - автоперевіз 
автотрофний (росл.) - саможивільний 
автофагія - саможерство 
автофілія - самозакоханість 
автохтон - див. абориген, туземець 
автошина - див. шина 
агава - сторічних 
агалактія (матери) - безмолоччя 
агамія (росл.) - безстатевість 
агастрія - безшлунковість 
агевзія - смакобрак 


5 


агенда - список справ 
агенезія - яловість, див. апогамія 

агент - доручник, посередник, висланець, виконавець, див. маклер, куртьє, пред¬ 
ставник 

агент - див. агітатор, провокатор, шпіон 

агенція - доручня, посередня, уповажня, установа, див. представництво 
агінія - безженство 
агіографія - життєпис святих 

агітатор - баламута, намовляч, перемовляч, підмовляч, підюджувач 
агітувати - закликати, закликати, позакликати, заохочувати, заохотити, позаохо- 
чувати, змовляти, змовити, позмовляти, намовляти, намовити, понамовляти, пере- 
мовляти, перемовити, поперемовляти, підмовляти, підмовити, нацьковувати, на¬ 
цькувати, понацьковувати, переконувати, переконати, попереконувати, підбурю¬ 
вати, підбурити, попідбурювати, підтроюджувати, підтроюдити, попідтроюджува- 
ти, під’юджувати, під’юдити, попід’юджувати, підштовхувати, підштовхнути, по- 
підштовхувати, див. інспірувати 
аглобулія - червонокрівцебрак 
аглоктація - див. агалактія 
агломерат - скупняк, див. агрегат 
аглосія (анатом.) - без’язиковість 
аглютаційний — наліпальний 
аглютинувати - див. клеїти 
агнат - родич (по батькові) 
агнатія (анатом.) - безшелеп’я 
агнець - ягня, ягнятко, ягняточко, ярча, ярчук 

агонізувати - доходити, дійти, конати, скопувати, сконати, часувати, вичасовува- 

ти, вичасувати, зчасовувати, зчасувати 

агонія - скінмуки 

агравація - пересада, перебільша 

аграрний - земельний 

аграф - застібка, див. застіжка 

аграф (склепіння) замок 

аграфія (мед). - письмонеспроможність 

агрегат - сукуп, див. конгломерат 

агресивність - заборчість, загарбність, нападливість, настирливість, нахабність, 
див. енергійний 

агресор - загарбник, нападник, напасник, див. розбійник 
агрикультура - рільництво, див. землеробство, хліборобство 
агрипінія - безсонність 
адмініструвати 
агро... - рільничо... 


6 


агроном - рільницезнавець, рільник 
агрономія - рільєзнавство 
агротехніка - рільничотехніка 
агрохімія - рільничохемія 

ад - пекло, стопекло, див. чистилище, преісподня, тартар 

адагіологія - приказокзбірка 

адактилічний - безпалий 

адамантина - зубосклиця 

адамове яблуко (мед.) - борлак 

адаптувати - достосовувати, достосувати, застосовувати, застосувати, позастосо- 

вувати, пристосовувати, пристосувати, попристосовувати. 

адвентивний - побічний, додатковий 

адвентиція (анатом.) - ожілля 

адвербіальний - прислівниковий 

адвокат - оборонець, речник, див. повірений, представник, стряпчий 
адгезія - чіпкість 

адгерент - прихильник, прибічник 

адекватний - однаковартний, помірний, відповідний 

адендум - додаток 

аденологія (мед.) - залозознавство 

аденома - залозопухлина 

аденопатія (мед.) - беззалоззя 

адепт — наслідувач, прихильник 

адефагія - ненажерливість, див. акорія 

ад’ектив (грам.) - прикметник 

адинамія - безсилля, несила, знемога, кволість, слабість, див. чахлий, малосиль¬ 
ний, сухопарий, тощий, худосочний 
адіятермічний - теплотривалий 
адміністративний - урядовий 
адміністратор - див. директор 
адміністрація - управа, уряд 

адмініструвати - вести, повести, керувати, покерувати, скеровувати, скерувати, 
поскеровувати, проваджувати, провадити, напроваджувати, напровадити, управ¬ 
ляти, управити, повправляти, справляти, справити, посправляти, урядувати, зуря- 
довувати, зурядувати, наврядовувати, поврядувати, див. організовувати 
адміратор - звеличник, див. адоратор 
адмірація - подив, захоп 
адмоніція - нагад, пригадка, попережа 
аднотація - див. ремарка, помітка, примітка 
адокса - пижмичка 
адоніс (росл.) - гориквіт 


7 


адоніс (юнак) - красунь, див. красавець 

адоптовувати - усиновлювати, усиновляти, усиновити, повсиновляти 

адоральний - приусневий 

адоратор - закоханець, див. адміратор 

адресант - висилач 

адресат - одержувач 

адресуватися - звертатися, звернутися, удатися 

адсорбувати - див.абсорбувати 

адюльтерний - перелюбний 

адьюнкт - заступник, помічник, див. асистент 

адьютант - осаул 

аерація - провітра 

аеро... - повітро... аероб - кисинець 

аерографія - повітроопис 

аеродром - летовище 

аероліт - див. метеорит 

аерологія - повітрознавство 

аеронавт - летун, див. авіятор 

аеронавтика - див. авіяція 

аероплян - літак, див. самольот 

аеропорт - див. аеродром 

аеропошта - див. авіопошта 

аеростат - повітреплав 

аеротерапія - повітролікування 

аеротранспорт - див. авіотранспорт 

аерувати - вивітрювати, вивітрити, повивітрювати, звітрювати, звітрити, позвіт- 

рювати, провітрювати, провітрити, попровітрювати 

ажурний - мережний, прозорий 

азалія (росл.) - дряпоштан 

азарт - див. газард 

азигія (анатом.) - непаристість 

азиль - притулкозахист 

Азовське (море) - Озівське 

азооспермія (мед.) - мужобезнасіння 

азурний - блакитний 

аїр (росл.) - шувар 

аїст - бацюн, боцян, (вона) - боцюха, бусел, бусько, (вона) - бусьчиха, (воно) - 
бусленя, гайстер, (вона) - гайстриха, лелечич, лелещиіце, (вона) - лелека, лелечка, 
(воно) - лелечиня, чорногуз, (вона) - чорнорузка 
айлянт - райдерево 
айсберг - горокрига 


8 


академія (в честь) - свято, шана 

Академія - це наукова установа 

акант (росл,) - ведмежа лаба, (архіт.) - прикраса 

акарид - кліщ 

акарологія - кліщезнавство 

акатолепсія (мед.) - нетяма, нетямучість, дурнота 

аква - вода, водиченька 

аквареля - водофарба 

акваріюм - саджавка 

акведук - ринва 

аквізиція - набуток, здобуток 

аквілегія (росл.) - орлики 

акефалія (анат.) - безголовість 

акінезія (мед.) - параліж 

акліматизовувати - опідсонювати, опідсонити, поопідсонювати, спідсонювати, 

спідсонити, поспідсонювати, упідсонювати, упідсонити, повпідсонювати 

аклямація - ухвала (одностайна 

акме (мед.) - хворобокриза 

акефал (тварин.) - безголовець 

акомодація - пристосова, припасова, притулок 

акомпанувати - пригравати, приграти, попригравати 

акомпанувати - супровождати, супроводити, товаришувати, потоваришувати 
акомпаньямент - пригра, супровід 

акорд (муз.) - співзвуччя, (люд.), згода, (праця) - ошимок 

акорія (мед.) - ненажерливість, див. адефагія 

акосмія - гирявість, лусуватість 

акранія (анат.) - безчереп’я 

акратія - несила, базсилля 

акредитива - вірчограмота 

акредитувати - доручати, доручити, сповноважувати, сповноважити, уповноважу¬ 
вати, уповноважити 
акрибологія - докладність 
акрида - сарана 

акробат - линвохода, див. фокусник 
акромегалія (мед.) - переріст 
акромікрія (мед.) - недоріст 
акропіль (будови) - дитинець 
акроцефалія (мед.) - головопереріст 
аксельбант - раменодармовис 

аксесуари - причандали, див. бутафора, сценарій, реквізит 
аксіома - безсумнівноправда 


9 


аксіоматичний - найправдивіший, понадсумнівний, безсумнівний 

акт - дія, чин, вчинок 

акт - документ, закон, грамота 

актив - діяльні члени 

актив (рахуй.) - прибутки, маємо 

активний - діяльний, чинний, рухливий, див. енергійний 

активізувати - пхати, пхнути, попхати, попихати, попхнути, рухати, порухати, 
зрухомлювати, зрухомити, позрухомлювати, розрухувати, розрухати, порозруху- 
вати, урухомлювати, урухомити, поврухомлювати, рушити, порушити, зрушувати, 
зрушити, позрушувати, розрушувати, розрушити, порозрушувати, спонукувати, 
спонукати, поспонукувати, тягти, потягти, втягувати, втягти, повтягувати, затягу¬ 
вати, затягти, позатягувати, притягувати, притягти, попритягувати, штовхати, 
штовхнути, підштовхувати, поштовхувати, див. організувати 
активність - діяльність, дієвість, чинність, праця, рух 
актиноморфний - променістий 
актовий - документальний, офіційний 
актор - грець, лицедій, див. артист 
актуальний - начасний, нагальний, пекучий, потрібний 
акузатив (грам.) - знахідний відмінок 
акула - пажер, сквала 

акумулювати - збирати, зібрати, позбирати, назбирувати, назбирати, назібрати, 
поназбирувати, призбирувати, призбирати, попризбирувати, нагромаджувати, на¬ 
громадити, понагромаджувати, згромаджувати, згромадити, позгромаджувати, на¬ 
копичувати, накопичити, понакопичувати, складати, скласти, поскладати, наскла- 
дувати, наскладати, наскласти, понаскладати 
акумулятор - збірник, напружник 
акуометр - слухомірка 
акупунтура (мед.) - голкоукол 

акуратно - докладно, доладно, начасно, ретельно, справно, чепко, чепурно, штеп- 

но, див. ревно, точно, старанно, совісно 

акустика - гучня, гучність 

акустичний - згучний, слуховий 

акут - наголос 

акутний - гострий, разючий, шорсткий, шпаркий 

акушерити - бабувати, побабувати, вибабовувати, вибабувати, збабовувати, зба- 

бувати, пробабовувати, пробабувати 

акушерка - повитуха, сповитуха 

акушерство - положництво 

акцелератор - швидкувачка 

акцелерація - по ттів ид 

акцелерометр - швидкомірка 


10 


акцент — наголос 
акцент - вимова 

акцентувати - наголошувати, наголосити, понаголошувати, підкреслювати 
акцептор - приймач 

акцептувати - брати, взяти, узяти, визнавати, визнати, повизнавати, приймати, 
прийняти, поприймати, сприймати, сприйняти, посприймати 
акцесія - приєднання 
акцесорний - додатковий 

акцидент - пригода, випадок, приключка, лиховина 

акциз - податок 

акціонер - уділовець 

акціонерний - уділовий 

акція - уділ, див. пай 

акція - діяльність, чинність, див. активність, (див. противн.) - реакція 
алегата - див. цитата 

алегорично - приповідно, див. параболічний 

алегорія - притча, приповідь, див. метафора 

алегро (муз.) - жваво 

алеломорфний - паристий 

алергія - вразливість, див. анафілаксія 

алігатор - крокодил 

алідада - кутівниця 

алілуя - славте Бога 

алімент - утрима, виплата 

алітерація (грам.) - повтор приголосних 

алколоїд - лужник 

алмаз - діямант 

алогізм - нелогічність 

алограф - письмо (підроблене) 

алопеція (мед.) - лисіння 

алохреїзм - барвомінливість 

алфавіт - азбука, див. абетка 

алхемик - чародій, характерник, див. чорнокнижник 

алювій — намул 

алювіальний - наплавний 

алюзія - натяк 

алюміній - глинець, алюмн 

алюми - вихованець, учень, студент (колишній) 

алюра - клус, хода 

алярм - тривога, на ґвалт 

алярмувати - полохати, виполохувати, виполохати, повиполохувати, наполохува- 


11 


ти, наполохати, понаполохувати, пополохувати, пополохати, сполохувати, споло¬ 
хати, сполохати, посполохувати, тривожити, повитривожувати, витривожити, по- 
витривожувати, затривожувати, затривожити, позатривожувати, натривожити, по- 
натривожувати, потривожити, стривожувати, стривожити, постривожувати, бити 
на сполох, на ґвалт 

алярмуючий - гвалтовий, сполохний, тривожний, загрозливий, небезпечний 

альбатрос - буревісник 

альбінізм - білявість 

альбуміна - білковина 

альвеоля - дучка 

алькалічний - лужний 

алькалоїд - лугівець 

алькова - стінозаглибина, див. ніша 

алькоголік - налоговець, пияка, пиячуга, (вона) - пиячка, див. пропияка, ярижник 

алькоголь - спирт, трунок, див. водка, сивуха 

альманах - новорічник, збірник 

альтернатива - іншеможливість 

альтернація (грам.) - звукозміна 

альтиметр - високомірка 

альтитуда - височина 

альтруїзм - самовідданість, див. труїзм 

альфабет - див. абетка, анальфабет 

альфонс - курвій 

альянс - союз 

амальгама - живосріблина 

аманат - див. заложник 

амант - коханець 

аматор - любляч, (вона) - люблячка, див. дилетант, любитель 
амбалаж - пака 

амбар - комора, сипанець, див. лабаз, шпихлір 

амбарас - клопіт, клопотня, клопотнеча, клопотнина, морока, морочня, заморока, 
турбота, турба 
амбасада - посольство 

амбасадор - посол, (вона) - посолка, див. посланник 

амбітний - див. спесивий 

амбліопія (мед.) - слабозорість 

амбразура - стрільниця 

амбре - див. парфюм, аромат 

амброзія - духмян 

амбулянс - рятівниця 

амбуляторія - лічничка, див. клініка, поліклініка, ш питаль 


12 


амбушюра - ріжок 

амвон - казальниця, див. канцель 

аменорея (мед.) - безмісячна, див. менструація 

аменція (мед.) - психорозлад, божевілля 

аметрія - непомірність 

аметропія (мед.) - оконенормальність 

аміостенія (мед) - м’язокволість 

аміотрофія (мед.) - м’язозаник 

амнезія - пам’ятьозаник, див. анамнезія 

амнестія - помила, уласкава 

амнестувати - милувати, помилувати, змилостивлюватися, змилостивитися, уми¬ 
лостивляти, умилостивити, поумилостивляти, дарувати, здаровувати, здарувати, 
прощати, простити 
амніотичний (анатом.) - оплідний 
амоніяк - смородець 

аморальний - неморальний, безморальний, див. іморальний 
амортизатор - гамівничка, пружка 
амортизація - умор, замор 

амортизувати (вартість) - уморювати, уморити, повморювати 

аморфний - безфоремний 

ампелологія - виноградознавство 

амплітуда - колива, розмах 

амплюа - роля 

ампутувати - відтинати, відтяти, повідтинати, витинати, витнути, повитинати, об¬ 
тинати, обтяти, пообтинати, стинати, стяти, постинати, див. анатомувати 
амулет - щасничка, див. талісман 
амуніція - стріливо, гарматень, див. патрон, снаряд 
амури - любощі 
амфібія - водоземець 
амфібіоля - двозначність 
амфігонія - статеворозрід 
амфітеатр - східниця, див. ярус 
амфора - глек, глечик 
амфотерний - двоїстий, обопільний 
анабаптист - перехрещинець 
анабіоза - завмира 
анаболія - відрита 

анагогічний - переносний, див. символічний 
анаденія (мед.) - залозозаник, беззалоззя, див. аденотапія 
анаероб - безкисенець 
аназотурія (мед.) - сечозаник 


13 


анакамптерій - притулок 

аналгія - безбілля, див. аналгезія 

аналекти - твори вибрані, див. антологія, хрестоматія 

анали - річник, літопис 

аналіза - розклад, досвід, (див. прот. синтеза) 

аналогічний - подібний 

аналой - ставець, столик 

аналгезія - див. аналгія 

анальний (анатом.) - огузний 

анальфабет - невіглас, неписьменний, див. неграмотний 
анамнезія - див. амнезія 
анаморфізм - перетвір 

анаморфічний - викривлений, зневічений, поневічений, зіпсований, попсований, 
покручений, перекручений, скалічений, покалічений, спотворений, див. анормаль¬ 
ний 

ананке - доля, див. фатум 
анаподиктичний - бездоводовий 

анархічний - безладний, безвладний, противладний, бездержавний, протидержав¬ 
ний, див. хаотичний 

анархія - безлад, бездержав’я, непідвладність, див. хаос, безпорядок, непорядок 
Анастасія - Настя, Настуня, Настунечка 

анатема - викляття, зоклин, закляття, проклін, прокльон, прокляття 
анатомувати - карбувати, покарбувати, скарбовувати, скарбувати, поскарбовува- 
ти, див. ампутувати 

анафілаксія (мед.) - надтовразливість, див. алергія 
анафора - повтор 
анафродизм - статевозаник 

анахорет - відлюдок, відлудько, пустельник, самітник, див. нелюдим, мізантроп 
анахронічний - застарілий, назадницький, невживаний, непридатний, несучасний, 
пережитий, див. архаїчний 
анація - скрута 

ангажовувати - годити, згоджувати, позгоджувати, погоджати, погодити, запро¬ 
шувати, запросити, позапрошувати, зряджати, зрядити, позряджати, поряджати, 
порядити, напоряджати, напорядити, наймати, найняти, понаймати, див. контрак¬ 
тувати 

ангар - возарня, возівня, повіта 

ангідрит - безводняк 

ангіектазія (мед.) - жилорозшир 

ангіїт (мед.) - жилозапал 

ангіна - жаба грудна, див. стенокардія 

ангіограф - живчикописка 


14 


ангіома (мед.) - жильняк 
ангіотомія - жилорозтин 
ангія (анатом.) - жила, судина 
анданта (муз.) - поволі, поважно 
андрогін - див. гермафродит 

андрофаг - людожер, кацап, москвин, див. росіянин 

андрофобія - людоненависть 

андроцей (росл.) - пиляччя 

анекдота - вигадка, сміховинка, сміховиська 

анекдотичний - безглуздий, блазенський, вигаданий, дурний, неімовірний, нісені¬ 
тний 

анексія - загарба, злука, прилука 

анемічний - недокровний, знекровлений, виснажений, див. спанемія 

анемограф - вітрозаписка 

анемологія - вітрознавство 

анемометр - вітромірка 

анемона (росл) - сонтрава 

анемоскоп - вітровказка, див. плагоскоп, флюгер 
анемофільний (росл.) - вітрозапильний 
анемофобія (мед.) - вітрожах 
анергія (мед.) - рухозанепад 
анестезія (мед.) - знечул, знебіль 

анестезувати - знечулювати, знечулити, познечулювати, унечулювати, унечулити, 

повнечулювати, знеболювати, знеболити, познеболювати, убезболювати, убезбо- 

лити, повбезболювати 

анігіляція - винигца, знища, вигуба, вибава 

анімальний - тваринний 

анімато (муз.) - жваво 

анімозія - упереджа 

анімозо (муз.) - дуже жваво 

аніс - ганус 

анкер - жабка 

анкета - запитник, опитка 

анкора (муз.) - повтор 

анкоф - барилко 

Анна - Ганна, Гануся, Ґаночка 

аноксія (мед.) - киснебрак, див. гіпоксія 

аномалія - збоченість, див. анормальний 

анонімний - безіменний 

анонс - оповістка, повідома, оголошення, див. афіша, плякат 

анонсувати - оголошувати, оголосити, пооголошувати, проголошувати, проголо- 


15 


сити, попроголошувати, розголошувати, розголосити, порозголошувати, оповіща¬ 
ти, оповістити, пооповіщати, сповіщати, сповістити, посповіщати, уповіщати, 
уповістити, повідомляти, повідомити, звідомляти, звідомити, позвідомляти 
анопсія (мед.) - сліпота (одноочна 
анорганічний (світ) - неживий 

анормальний - ненормальний, несвій, виродок, звироднілий, збочений, хворобли¬ 
вий, скалічений, див. анаморфічний, дегенерат, ідіот, дурак 
аносмія (мед.) - нюхобрак 
анотація - переказ 

анотувати - переказувати, переказати, попереказувати, переповідати, переповісти, 

попереповідати, див. цитувати 

анофталмія (анатом.) - безочність 

ансамбль - збірнотка 

антаба - клямра 

антагоніст - ворог, суперечник, супротивник, див. антипод 

антагоністичний - ворожий, противний, супротивний, протиставний, заперечли¬ 
вий, суперечний, див. контраст 
Антарктида - південнобігунковий суходіл 
антарктичний — південнобігунковий 
антена - що глиця 
антецесор - попередник 
анти... - проти... 

антигігієнічний - див. антисанітарний 
антигуманізм - нелюдяність, потворність 
антидор - дара, причастя, див. причащання 
антидот - протиотрута, див. антитоксина 
антиімперіялістичний - протизагарбницький 
антикварний - старовинний 
антиклерикальний - протисвященицький 
антилогія - суперечність, див. антимонія 
антимілітарний - антивійськовий 
антимонія - незгідність, див. антилогія 

антипатичний - бридкий, відразливий, гидкий, гидотний, огидний, осоружний, 
неприємний, паскудний, поганий, прикрий, хирий, хирявий (див. противн. симпа¬ 
тичний) 

антипатія - відраза, осоруга, нехіть (див. противн. - симпатія) 

антипод - противенство, противність, протистава, див. контраст, антагоністичний 

антирелігійний - безбожницький, див. атеїзм 

антисанітарний - нездоровельний, брудний, забруднений, заразливий, шкідливий, 

див. антигігієнічний 

антисеміт - жидожер, див. юдофоб 


16 


антисемітизм - жидоненависть 
антисептичний - протизаразний, протигнилизний 
антисоціальний - протигромадський, несуспільний 
антитеза - протитеза 

антитетичний - противний, див. контраст, антипод 
антитоксина - див. антидот 
антифлогістичний (мед.) - протизапальний 
антифрикційний - протитертевий 
антипаційний — передбачений, попереджений 
антиципація - див. прогноза 

антиципувати - запобігати, запобігти, позапобігати, застерегати, застерегти, поза- 

стерегати, попереджувати, попереджати, попередити, упереджувати, упередити, 

поупереджувати, поупереджати 

античний - стародавній, прадавній, див. древній 

антологія - вибірка, збірка, читанка, див. хрестоматія, аналекти 

антонім - протизначне (слово) 

антракс (мед.) - сибірка 

антракт - перерва 

антрепренер - підприємець 

антресоль - надбудова 

антропо... людо... антропогенеза - людопоходження 

антропоїд - мавполюд, див. геміотроп 

антропологія - людинознавство 

антропоморфізм - людрподібність 

антропоморфний - людоподібний 

антропофаг - людожер, див. канібал 

антураж - оточення, середовище 

анулювати - див. касувати 

анурія (мед.) - безсеччя 

анфас - обличчям, спереду 

анчоус (риба) - хамса 

аншляг - див. афіша 

аншлюс - з лука, злиття 

аншпуг - важіль 

апарат - знаряд, знаряддя, прилад, установа, див. організація 
апартамент - житло, помешкання, покої, див. квартира, резиденція, жилище, оби¬ 
тель, приміщення 
апасіонати (муз.) - палко 

апатичний - байдужий, байдужливий, збайдужілий, збайдужнілий, зневірений, 
див. індиферентний, пасивний 
апатія - зневіра, байдужість 


17 


апаш - опришок, харциза, див. бандит, розбійник 

апелювати - закликати, закликати, звертатися, звернутиов, скаржитися, поскаржи¬ 
тися, удаватися, удатися, повдаватися 
апеляційний - відкличний, спростовний 
апель - заклик, виклик, поклик, див. звернення 
апельсин - помаранча 
апендикс (мед.) - відростень 
апендицит - дванадтятниця, див. дуоденіт 
апепсія (мед.) - нестравність 
апеталія (росл.) - безпелюстковість 
апетит - їжохіть, посмак, усмак 
апетитний - ласий, смачний 
апікальний - горішній, горовий 
апізмент - замир, злагода, злада, заспокій 
аплікант - прохач, див. кандидат 
аплікація - просьба, подача 
аплікація - прилада, пристосова, ужиток 
аплодисмент - оплеск 

аплодувати - сплескувати, сплескати, пооплескувати, див. рукоплескати 
апльомб - пиха, пихатість, пинда, пиндгочість, самопевність, фудулія, див. чванс¬ 
тво, спесивий 

апогамія (мед.) - яловість, див. стерильний, агенезія 
апогей - найвищість, верхів’я, верхівля, гора 
апограф - відпис, див. копія 

аподиктичний - вигідний, незаперечний, незаперечливий, обґрунтований, певний 
аподія (анатом.) - безніжжя 
апозиція - наклад 

апокрифічний - малоймовірний, невірогідний, непевний, підроблений, несправж¬ 
ній 

аполог - байка 

апологет - оборонець, прихильник 
апоплексія - грець 
апоретик - див. скептик, маловір 
апосіопеза - мовчанка 

апостат - відступник, перекінчик, зрадник, див. ренегат 

апостеріорний - досвідоспертий 

апостроф - паєрик 

апотегма - приповідка, див. афоризм 

апотеоза - прослава, звелича 

апріорний - позадосвідний, припускальний, вимудруваний, теоретичний 
апріорно - завгодя, заздалегідь, заздалегоди, наперед, припускально, недоведено, 


18 


див. авансом (див. противн, постеріорі) 
апробація - схвала, ухвала 

апробовувати - схвалювати, схвалити, посхвалювати, див. одобрювати, ратифіку¬ 
вати 

апроксимативно - приблизно 

апропріяція - вивласть, див. конфіскувати, соціалізувати, експропріювати 

апросекція (мед.) - неуважність 

апсида (архіт.) - склепіння 

апсихія (мед.) - непритомність 

аптека - лікарня, див. шпиталь 

аптекар - лікарник, (вона) - лікарничка, див. фармацевт, провізор 
арабеска - див. орнамент 
аранеологія - павукознавство 
аранжер - упорядник, див. організатор 

аранжувати (муз.) - укладати, укласти, уложити, повкладати, див. організовувати 

арап - мурин, (вона) - муринка, (воно) - муринчя, муриня 

арбітр - суддя, розсудник, посередник, див. рефері 

арбітраж - суд, посередництво 

аргамак (кінь) - румак, басуй, див. конь 

арго - просторіка, див. жаргон 

аргонавт - морець, див. моряк 

аргонія (росл.) - жоржина 

аргумент - довід 

аргументувати - доводити, довести, подоводити, переконувати, переконати, попе- 
реконувати, сперечатися, посперечатися, суперечати, суперечити 
ардометр - горячомірка 
ареал - обшир, розлоги 

арена - грище, кін, боєвище, чинполе, див. полігон, поприще, ринг, ринк 

аренда - див. оренда 

ареопаг - суд, див. трибунал 

арете - чеснота, цнота 

аретир - затримка 

арештанська - див. каземат, тюрма, каталажка 
арештант - в’язень, (вона) - в’язнянка 

арештовувати - ув’язнювати, ув’язнити, поув’язнювати, замикати, замкнути, по¬ 
замикати 

ар’єргард - задоохорона 
ар’єрсцена - позакін 
аритмометр - рахівниця 
арифметика - аритметика, рахунки 
арія - односпів, див. соло, серенада 


19 


арка - лук 

аркада - лукарня 

арктичний - північний 

арлекін - блазень, див. паяц, полішинель 

арматура - риштунок 

армієць - вояк 

армія - військо 

арогант - див. наглий 

ароганція - зарозумілість, зухвальство, зухвалість, нахабство, нахабність 
аромат - пах, пахощі, див. парфюм 

ароматний - духмяний, запашний, духовитий, див. пахучий 

арсенал - зброївня, гарматня 

артеріосклероза - жиловапня 

артерія (мед.) - б’ючка, артерія 

артерія - великошлях 

артикль (грам.) - член 

артикул (закон.) - точка, розділ 

артикулювати (грам.) - вимовляти, вимовити, повимовляти 

артикулювати (мед.) - з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати 

артилерист - гармаш 

артилерія - гарматня, див. арсенал 

артист - мистець, грець, лицедій 

артистичний - мистецький, майстерний, див. художній 

артишок (росл.) - карчох 

артіль - ватага, див. трудартіль 

артодинія (мед.) - суглобобіль, див. артралгія 

артралгія - див. артодинія 

артрит - гостець, суглобозапал 

артрокарцинома - суглобопістряк 

артрогрипоза - суглобопокруч 

артрологія (мед.) - суглобознавство 

артрофлогоза - див. артрит 

архаїчний - стародавній, задавнений, здавнений, з давній, застарілий, див. древній, 
анахронічний 

архегоній (росл.) - сім’янка 

архиспископ - надепископ 

архиерей - єпископ, владика 

архимандрит - надігумен 

архіпелаг - острови 

архітектор - архитект, будівничий 

асамблея - збори, з’їзд, див. конгрес, конференція 


20 


асанаційний - оздоровливий асафета (росл.) - чортола 
асафія - злевимова 
асекурація - забезпека 

асекурувати - див. страхувати, гарантувати 
асенізація - оздорова, очистка 
асептичний - знезаражувальний 
асесор - радник, див. консультант 
асигнації - паперогроші 

асигновувати - видавати, видати, повидавати, приділяти, приділити, поприділяти, 
уділяти, уділити, повділяти, призначувати, призначити, попризначувати 
асиметричний - непомірний (див. противн. - симетричний 

асимільовувати - винародлювати, винародовити, повинародлювати, уподібнюва¬ 
ти, див. денаціоналізувати 
асимілятор - винародлювач 
асистент - помічник, поручник 

асистувати - допомагати, допомогти, запомагати, запомагти, підмагати, підмагти, 
спомагати, спомогти 
аскарида - глиста 

аскет - покутник, див. анахорет, нелюдим 

аскетичний - понадтостриманий, стримувальний, стриманий, самітницький, свя¬ 
тобливий, див. анахорет 
асонанс - суголос, співзвуччя, співзвучність 
асортимент - добір, див. гарнітура 

асоціювати - з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, об’єднувати, об’єднати, по- 
об’єднувати, поєднувати, поєднати, приєднувати, приєднати, поприєднувати, злу- 
чувати, злучити, позлучувати, долучувати, долучити, подолучувати, прилучувати, 
прилучити, поприлучувати, спілкуватися, поспілкуватися, успілковуватися, успіл- 
куватися 

асоціяльний - негромадський, несуспільний, нетовариський, (див. противн. соціа¬ 
льний) 

асоціація - згурт, об’єднання, союз, спілка, сябра, товариство, (мед.) - пов’язь 

аспект - вигляд, бік, точка (погляду) 

спермія - безнасінність 

аспірант - готувач (науковий) 

аспірат (грам.) - придиховий 

аспірація -ірага, прагна, намага, потяг, спряма 

аспірація (мед.) - удих, усмок, (грам.) - придих 

аспірувати - готуватися, зготовлюватися, зготовитися, позготовлюватися, змага¬ 
тися, змогтися, позмагатися, намагатися, намогтися, прагнути, попрагнути, спраг- 
нути 

астатичний - несталий, мінливий 


21 


астенічний - див. чахлий, мізерний, малосильний, адинамія, тоший, худосочний, 
сухопарий 

астенопія - слабозорість 

астерик - зірка (*) 

астигматизм (мед.) - зоророзлад 

астма - ядуха, задуха, дихавиця 

див. мефітис 

астральний - зоряний 

астрафобія - блискавкожах 

астро... - зоряно... 

астрогнозія - зорезнавство 

астролатрія - зореобожання 

астролог - зоревіщун, зарегадалка 

астролябія - кутомірка, див. секстант 

астронавт - зорелітун, див. космонавт, стратонавт 

асфальт - смола (земна) 

асфіксія (мед.) - киснебрак, див. аноксія 

асфоделя (росл.) - ромен, золотоквіт 

асцит (мед.) - черевоводянка 

атавізм - прадідоспадок 

атака - напад, наступ, див. штурм 

атаксія (мед.) - рухонелад 

атакувати - нападати, напасти, понападати, наступати, наступити, понаступати, 

див. штурмувати 

Атанасій - Панас 

атараксія - душеспокій 

аташе - дорадник (посольський) 

атеїзм - безбожництво, безувірство, невірство, (див. противн.) - теїзм 

атеїст - безбожник, безувір, невіро, невірник, кацап, москвин, див. росіянин 

ательє - робітня, див. студія 

ательє (маляра) - малярня 

ательє (різьбаря) - різьбарня 

атентат - напад, див. замах 

атерома (мед.) - йоловець 

атестат - свідоцтво, посвідка, диплом, див. сертифікат 
атестація - оцінка, визнана, див. рекомендація 

атестувати - визначувати, визначити, повизначувати, зазначувати, зазначити, по- 
зазначувати, означувати, означити, поозначувати, див. рекомендувати 
атимія - сумовитість 

атипичний - незвичайний, (див, противн. - типовий) 
атлант (анат.) - кобилка, (карковий) - хребець 


22 


атлантійський - величезний 
атлас - мапозбірка 

атлет - моцак, моцар, дужак, дужан, див. кріпкий 

атлодівія (мед.) - потворність, звироднілість, див. дегенерація 

атмометр - випаромірка 

атмосфера - повітря 

атонія (мед.) - див. адинамія 

атоція (мед.) - яловість (жіноча) 

атракція - ваба, зваба, приваба, принада 

атрамент - чорнило, (червоне) - червонило 

атрибут - властивість (істотна) 

атрибут (грам.) - ознака 

атріум (анат.) - передсердя 

атрофія - заник, завмерлість 

атрофуватися - заникати, заникнути, позаникати, зникати, зникнути, зникти, поз- 
никати, никнути, поникнути, завмирати, завмерти, позавмирати, усохнути, повси¬ 
хати, див. дегенерувати 
атут - світка, див. козир 
афазія (мед.) - мововтрата, див. афонія 
афект - запал, нестяма, зворух 

афектувати - прикидатися, прикинутися, удавати, удати, див. лукавити 
афера - шахрайство, ошуканство, злочин, змова, див. обман 
аферист - див. обманщик 

афірмувати - поквитовувати, квитувати, посвідчувати, посвідчити, підтверджува¬ 
ти 

афинник (росл.) - чорниця 
афілюватися - див. асоціювати 
афіша - оповістка, оголоска, див. плякат 
афішувати - див. рекламувати 
афонія - див. афазія 
афоризм - див. сентенція 
афродизія (мед.) - жагучість 
афронт - зневага, образа, відмова 
афти (мед.) - висплявка 
афтонгія (мед.) - язикосудома 
ахінея - нісенітниця, теревені, див. говорити 
ахолія (мед.) - жовчебрак 
ахроматичний - безбарвений 
ацидоза (мед.) - квасність 
Б 

баба (заліз.) - довбня, див. трамбівка 


23 


баба - це стара жінка 
бабіоза - лихоманка (тварин) 
бабуші - див. туфля 
багаж - поклажа 

багателізувати - легковажити, злегковажувати, злегковажити 

багателя - дрібниця, дрібничка, дурничка 

багатоетажний - багатоповерховий 

багатозначний - промовистий, багатомовний, вагомий 

багатоликий - кількавидий, кількаобличний 

багатолюдний - велелюдний 

багатообіцяючий - вельминадійний 

багатообразний - ріжноманітний 

багатоплідний - родючий 

багатосильний - дужий, моцний 

багатосімейний - великородинний 

багатоствольний - кількацівковий 

багатосторонній - кількабічний, ріжнобічний 

багатоступінчастий - багатосхідчастий 

багатотиражний - великонакладний 

багатоциклічний - кількаколобіжний 

багатошлюбний - кількашлюбний 

багатошлюбний - це багате весілля 

багатоярусний - кількаперійний, кількаповерховий 

багач - дука, дукар, дукарка, дукач, глитай, заможний, куркуль, маєтний, статеч¬ 
ний, статний, худібний, див. буржуй, товстосум 
багер - болотокопачка 
багор - очепа 

багровий - багряний, бурячковий, чермний, шарлатний, див. порфіровий, пурпур¬ 
ний 

баддя - цебер, цебро 

баз - загорода, кошара, обора 

база - основа, підвалина, див. фундамент 

база - склад, твердиня, залога, див. гарнізон 

базувати - основувати, оснувати, обґрунтовувати, обґрунтувати, пообґрунтовува- 
ти, уґрунтовувати, уґрунтувати 

базуватися - покладатися, покластися, спиратися, спертися, поспиратися 

бак - кадка, кадіб, див. цистерна 

бакен — пливак, див. поплавок 

бакенбарди - баки, бачки, бурці, див. фабури 

баклага - пля ш ка 

бакса - булавиця 


24 


бакшиш - хабар, базаринка 
бал (шкільн.) - оцінка 
балаган - ятка, шатро, таш 

балаган - гармидер, галас, галабурда, ґвалт, див. шум 

балагур - див. говорун 

балагурити - див. говорити 

баланс - див. баланс 

балансир - рівноважничка 

баласт - див. баляст 

балахон - халат, халамида 

балда - див. дурак 

балдахин - закривало 

балерина - танцюрка, див. танцівник 

балет - танок, танчество 

балка - банта, бантина, платва, сволок, трям, трямок 
балка - байрак, бескед, вертела, яр, яруга 
балот - картка (виборча) 

балотувати - голосувати, проголосувати, переголосувати 

балувати - панькати, випанькати, спанькати, розпанькати, панькатися, попанька¬ 
тися, напанькатися, пестувати, пестити, розпещувати, розпестити, порозпещувати 
балуватися - бавитися, побавитися, забавлятися, забавитися, набавитися, гратися, 
погратися, награтися, розігруватися, розігратися, пустувати, попустувати, спусту- 
вати, розпустуватися 

балюстрада - поруччя, поручні, поренчата, див. парапет, перила, рампа 
балянс - рівновага 

балансувати - рівноважити, зрівноважувати, зрівноважити, позрівноважувати 
балясти - савур 
баль - вечорниці 

бальзам - масть (життєдайна) див. елексир 
балькон - вислоганок 
бальовий (одяг) - вечерничий 
бальон - опука 

банальний - заяложений, утертий, див. тривіальний, шаблонний, прозаїчний, тра¬ 
фаретний, стереотипний 
банда - зграя 

бандаж - завій, завитка, див. пов’язка 
бандажити - див. перев’язувати 
бандероля - наличко, опаска 

бандит - гайдабура, опришок, розбишака, харциза, харцизяка, див. розбійник, пі¬ 
рат, рабівник 
банка - пушка, слоїк 


25 


банька - це око та лікарська б. 

банкнот - паперогріш, банківка 

банкнот 5 карбованців - п’ятикарбівка 

банкротство - див. крах 

бант - метелик 

баня - лазня 

баня - це див. купол 

бар - шинок, корчма 

бар - коса (піщана) 

барабан - бубен, див. тимпан 

барабанити - бубоніти, вибубоніти, відбубоніти, збубоніти, набубоніти, побубоні¬ 
ти, пробубоніти, тарабанити, витарабанювати, витарабанити, натарабанювати, на- 
тарабанити, понатарабанювати, потарабанити, протарабанювати, протарабанити 
бараж - загата, тата, гатка, гать, тама, див. бар’єр 
барак - курінь 

барахло - мотлох, негідь, непотріб, див. мусор, негодящий, фалаття, тряпка 

барахольщик - ганчірник, лахман, лахмітник, онучар, онучкар, тандитник, шматяр 

барбакан - див. амбразура 

барбос - мармиза, мурмило, див. неповороткий 

бард - співак, кобзар, поет 

барда - сокирка 

барельєф - пласкорізьба 

бар’єр - див. бараж, барикада 

барикада - загорожа, перепона, див. бар’єр, бараж 

барин - пан, панок, паняга, панюга, паночок, панонько, мосьпан, (жінка) - пані, 
паня, панія, паніматка, мосьпані, (син) - панич, паничок, паниченко, (дочка) - 
панна, панночка, панійка, панянка, паннуня, панівна, див. мосьє, містер 
баристер - див. адвокат 
баритон - басок, підбасок 
бариш - зиск 

баришник - перекупник, гендляр, шибай, менджун 

баришувати - гандлювати, погандлювати, вигандльовувати, вигандлювати, пови- 
гандльовувати, згандльовувати, згандлювати, позгандльовувати, нагандлювати, 
понагандльовувати, менджувати, поменджувати, вименджов;’вати, вименджувати, 
повименджовувати, зменджовувати, зменджувати, позменджовувати, наменджо- 
вувати, наменджувати, понаменджовувати 
барка - берлина 

бархан - надма, замет, див. сугроб 
бархат - оксамит 

басейн - сточище, водозбір, водойма 
баскетбол - кошиківка 


26 


басмач - націоналіст (тюрський) 
баста - годі, досить, край, відгаль 
бастард - див. гібрид 
бастіон - твердиня, забороно 

бастувати - страйкувати, застрайкувати, пострайкувати, прострайкувати 

баталія - бій, бійка, сутичка 

батальйон - курінь 

батарея - батерія 

батометр - глибиномірка 

батон - кийок, ціпок, див. палка 

батрак - наймит, див. служанка, форналь 

батюшка - панотець, парох, священик, див. отець 

батя - тато, татко, таточко, татусь, татусенько, татусьо, татуньо, татунь, татунцьо, 
див. отець 

баул - шанька, див. сумка, чемодан 
бахрома - торочки 
бациля - заразка 

башибузук - див. садист, розбійник 
башмак - див. ботинки 
башта - вежа, варовня 
баядерка - танцюрка, співачка 

баяти - оповідувати, оповідати, оповісти, пооповідати, повідати, повісти, перека¬ 
зувати, переказати, попереказувати, проказувати, проказати, попроказувати, див. 
говорити 

бдительно - дбайливо, пильно, уважно, чуйно 
бедлам - див. хаос, шум, балаган 
бедро - стегно, клуб, кульша 

безапеляційно невідклично, остаточно, притьма, цілковито 
безбурний - небуремний, небурхливий, погідний, спокійний, тихий, тихенький 
безвідказний - згідливий, здатний, несперечливий, піддатливий, податливий, пос¬ 
тупливий 

безвідказно - не стосуючись, не стосується 
безвідплатно - не відплачуючи 
безвідрадно - невтішно, нерозважливо, без радощів 
безвідривно - не відлучаючись 

безвільний — невільний, рабський, див. слабохарактерний 

безвільно - безвладно, знесилившись, ослабло 

безвісний — невідомий, незнаний 

безвісність - безвість 

безвстидний див. безсовісний 

безграмотний - неписьменний 


27 


безграничний - безмежний, безкраїй, безконечний, необмежений, неозорий, не¬ 
змірний, неосяжний 

бездарний - дурний, дурносвіт, канар, капарник, маруда, нездара, нездатний, не¬ 
дотепа, нездібний, нездольний, партач, полатайко, шелепа, див. безтолковий, ду- 
рак, кретин 

безділля - байдики, гультяйство, ледарство, неробство, сидня 
бездільник - див. лінивець 

бездільничати - байдикувати, забайдикувати, побайдикувати, пробайдикувати, гу¬ 
льтяювати, прогультяювати, дармувати, задармувати, здармувати, подармувати, 
продармувати, ледарювати, заледарювати, зледарювати, поледарювати, проледа- 
рювати, ледачити, зледачити, зледачитися, поледачитися, поледачити, проледачи- 
ти, шв ендяти, пошвендяти, прошвендяти, див. бродити 
бездоказово - недоводно, не доводячи 

бездолля - недоля, негода, неталан, нещастя, див. судьба, мойра, предистинація, 
фатум 

бездольний - безталанний, знедолений, нещасливий, див. скудний 
бездомний - безпритульний, безхатько, бурлака, див. бродяга 
беззавітно - самовіддано 
беззапахний - витхлий 

беззаперечно - безперечно, несуперечно, несуперечливо 
беззащитний - беззахисний, безборонний, безпорадний, безрадний 
безінтересовно - безплатно, безкоштно, задарма, задурно, незацікавлено 
безкласовий нестановий, безстановий 
безкозирка - кашкет (бездашковий) 

безкомпромісовий - негідливий, незгідливий, непогідливий, непоступний, непо¬ 
ступливий, непохитний 
безконтрольно - бездоглядно, самопасом 

безконфесійний - невіровизнавчий, нецерковний, позацерковний, див. атеїст, без¬ 
релігійний 

безликий - безобличний, безвиразний, невиразний, безособний, див. шаблонний, 
тривіяльний 

безличний - безсоромний, брехливий, злочинний, лиходійний, ниций, падлючий, 
підлий, підступний, див. безсовісний, ординарний, грубий 
безмужня - лишанка, без чоловіка 

безневинний - непровинний, непровинений, невинуватий 
безнемірний - безмежний, необмежений, незмірливий 

безобразний - бридкий, відразливий, гидкий, гидючий, неподобний, огидний, оги¬ 
дливий, паскудний, поганий, препоганий, поганючий, потворний, хирний, хиря¬ 
вий 

безпардонний - безсоромний, влазливий, докучливий, надокучливий, настирний, 
настирливий, нахабний, невідчепний, невідчепливий, причепа, причепливий, 


28 


унадливий 

безосяжний - неосяжний, недосяжний 

безперебійно - безпереривно, безупинно, невпинно, безугавно, безугаву, незмінне, 
повсякчас, повсякчасно,стало, тривало 
безперемінно - див. безперебійно 

безперспективний - безвиглядний, безнадійний, нездійснимий, химерний, див. не¬ 
реальний 

безпечальний - безжурний, безтурботний 
безспірний - безперечний, несперечливий 
безплідний — неродючий, нетворчий, яловий, див. стерільний 
безплідний (чин) - даремний, задаремний, надаремний, марний, намарний 
безпокоїтися - бентежитися, побентежитися, збентежуватися, збентежитися, на- 
бентежуватися, набентежитися, журитися, пожуритися, зажурюватися, зажурити¬ 
ся, позажурюватися, непокоїтися, занепокоюватися, занепокоїтися, побиватися, 
запобиватися, напобиватися, попобиватися, турбуватися, потурбуватися, натурбо- 
вуватися, натурбуватися, стурбовуватися, стурбуватися 
безпомісний - бідний, немаєтний, нестатечний, убогий 

безпомощний - безпорадний, непорадний, безрадний, безвладний, див. безвільний 
безпорочний - бездоганний, безвадний, чесний 

безпорядок - безлад, безладдя, безладність, нелад, розгардіяш, див. хаос, непоря¬ 
док, нерозбериха, анархія 

безпощадний - безсердий, безжальний, жорстокий, катівський, лютий, немилос- 
ний, немилостивий, нещадний 

безперемінно - авжеж, аджеж, аякже, звичайно, доконче, конче, обов’язково, пев¬ 
но, певна річ, притьма, пробі, див. невідмінно, звісно 
безпретензійний — невибагливий, невимогливий, скромний 
безпрефікційний (грам.) - безприростковий, див. безсуфіксний 
безпрецедентний - безприкладний, дивовижний, небачений, незвичайний, несвіт- 
ній, несвітський, нечуваний, див. небувалий 
безприданиця - безпосажна, без посагу 
безпримірний - див. безпрецедентний 

безпринципний - беззадсний, беззасадничий, незасадничий, без засад 

безпристрасний - байдужливий, нехтивий, нечулий, холодний, холоднокровний 

(див. противн. - страсний) 

безпритомний - див. безтямний 

безпричасний — непричетний 

безпробудний - незбудний 

безпросвітний - непроглядний, темний, претемний 
безпроцентний - безвідсотковий, нелихвяний 
безпутник - див. бродяга, гуляка, лінивець, босяк 

безпутство - гультяйство, гультипацтво, лайдацтво, неробство, шалапуцтво 


29 


безрезультатно - даремно, задаремно, надаремно, дарма, дурно, задурно, марно, 
намарно, без наслідку 

безрелігійний - див. безконфесійний, атеїст 
безрогий - гулий, безрогий 

безрозсудний - безглуздий, нерозважний, нерозважливий, нерозумний, див. дурак, 
глупий, ідіот 

безсилля - безвлада, безвладність, знемога, нездольність, неміч, несила, знесила, 
неспромога, неспроможність 

безсильний - безвладний, безсилий, вутлий, здохляк, змарнілий, знесилений, кво¬ 
лий, кородкий, миршавий, недолугий, нездольний, немічний, слабий, хворовитий, 
хирий, хиренний, хирлявий, шкут, див. слабосильний, чахлий, астентичний, то- 
ший 

безсистемне - безладно, безполадно, жужмом, див. хаотичний 

безсімейний - безродинний, самітний 

безсімянний - безнасінний 

безславити - див. злословити 

безслав’я - ганьба, неслава, осуд 

безсмертний - невмирака, невмиручий, несмертний, несмертельний, вічний, 
безсмислений - безглуздий, беззмістовний, безтямкий, дурний, дуросвітній, недо¬ 
ладний, неподобний, нісенітний 

безсовісний - безсоромний, безецний, несоромний, несумлінний, див. безличний 

безспірний - див. беззаперечно 

безсрочний - неречинцевий, див. терміновий 

безсрочно - набезрік 

безстидний - див. безсовісний 

безсторонній - небічний, непобічний, див. нейтральний 
безстрасний - див. безпристрасний 
безстрашний - небоязливий, неполохливий 
безстроковий - див. безсрочний 

безсуфіксний (грам.) - безнаростковий, див. безпрефікційний 
безтолковий - бевзь бевзень, благуватий, бовдур, дурень, дурник, дуринда, дуре¬ 
па, йолоп, йолупега, клапатий, книп, лемехуватий, нетяма, нетямуха, нетямкий, 
нетямовитий, нестула, телепень, тумак, придуркуватий, шелепа, шелепуватий, 
див. дурак, кретин, недоумок, скудоумний, слабоумний 
безтрепетно - нетремтячо, нетремтливо 

безтямний - зомлілий, знепритомлений, непритомний, нечутливий 
безтямний - нетямкий, некмітливий, дурний, дурноватий, див. безтолковий 
безумний - божевільний, гулавий, знавіснілий, навіжений, причинний, скажений, 
шалений, див. маніяк 

безумствувати - божеволіти, збожеволіти, побожеволіти, дуріти, здуріти, подуріти 
знавісніти, скаменіти, зіскаженіти, поскаженіти 


зо 


безусий - головусий 
безуспішно - див. безрезультатно 
безутішний - нерозрадний, нерозважний 
безучасний - див. пасивний 
безфабульний - беззмістовий 

безхазяйність - негосподарність, занедбалість, недбалість, занехаяність, марнот¬ 
ратство, перевода 

безхарактерний - безхребетний, гнучкошиєнко, піддатливий, плохий, потакайло, 

потульний, див. безсилий, слабохарактерний 

безхитрий - нехитрий, нелукавий 

безцеремонне - не панькаючися 

безцільно - без мети 

безцінок - безцінь, запівдарма, запівдурно 
безчесний - див. обманщик 

безчинствувати - бешкетувати, побешкетувати, збешкетувати, набешкетувати 
бистроводний 

галабурдити, погалабурдити, згалабурдити, нагалабурдити, сваволити, посваволи- 
ти 

безчислений — незлічимий, числений, сила-силенна, без ліку 
безчуствений - див. безтямний 

безшабашний — голінний, очайдуха паливода, шибайголова, шибеник, див. удалий 
безшумний - безгучний, безгаласний, безшелесний 

безшумно - не шаматючи, не шамріючи, не шарудячи, не шемріючи, не шелепаю¬ 
чи, не шемтячи, не шерхотячи, не шурхачи, не шурчачи, див. шуміти 
безщасний - див. бездольний 
бей - князь турецький 
бейзбол - гилька 
бейкон - солонина 
бек (копанка) - захисник 
белетрист - оповідач 
белетристика - краснописьменство 
белядона (росл.) - вовча ягода 
бельбас - див. дурак, безтолковий 
бельетаж - другий поверх 
бельмеса - ні бе ні ме, невіглас 
бемоль (муз.) - понижка 
беневоленція - прихильність 
бенедикція - благословенство 
бенкет - учта, частунок, трапеза, див. пир, равт 

бенкетувати - трапезувати, витрапезувати, потрапезувати, страпезувати, частува¬ 
ти, вичастувати, зчастувати, почастувати 


31 


берданка - рушниця 
берет - шапочка 

берейтор - конезаправляч, див. тренер 

берлога - барліг, баруля, гайно, кубло, кублище, лігво, лігвище, мирлуга, тирло, 
див. леговище 

бесіда - балачка, гутірка, мова, розмова, див. говорити 
бесідка - альтанка, див. ротонда 

бесідник - мовець, мовник, розмовник, промовник, оповідач, див. оратор, трибун, 
співбесідник 

бесідувати - див. говорити 

бестія - потвора, почвара, див. монстер 

бефель - наказ 

бечівка - мотуз, мотузок, мотузка, шворка, шворочка 

бечова - колола, линва, тягло, швора, див. канат 

бивень - ікло 

бик - бугай, віл 

(безрогий) - герун, гулавий 

(великорогий) - кайла, рогаль, рогань, турко 

(головатий) - рега 

(грубоногий) - кодій 

(козячі роги) - козій 

(кривоногий) - швейнога 

(малий) - гостяк, гузок 

(однояйцевий) - магро 

(пасмитий) - муруга, муругий 

(роги вділ) - шулий 

(рудий) - барна, линок 

(сивий) - бокшій, мазій 

(худий) - плева 

(хуткий) - шмалко 

(чорний) - караман, мургій 

(чубатий) - рингач, риндач 

билина - переказ, див. легенда 

билина - стебління, стебло, стеблинка, стеблиночка, травинка 

билля - бувальщина, колишнє, минувшина, минуле, старовина, старосвітщина, 

предківщина, див. древній 

бинт - завитка, див. бандаж 

бинтувати - див. перев’язувати 

бистрий - баский, борзий, жвавий, звинний, меткий, моторний, навальний, наглий, 
перський, похібкий, похіпливий, промітний, прудкий, раптовий, спритний, хап¬ 
кий, хапливий, хуткий, шамкий, шаркий, швидкий, шибкий,"шпаркий, юрливий, 


32 


див. живо, молодцювате, скорий, скоро, хвацький 

бистрий (розум) - глибокий, далекозорий, дотепний, критичний, кмітливий, мет¬ 
кий, мудрий, проникливий, розумний, спритний, схопний, схопливий, тямкий, тя¬ 
мовитий, хитрий, див. понятливий, примітливий, топковий 
бистрина (річки) - строма, стромина, стромовина 
бистроводний - хуткотеклий, хуткоплинний, швидкоплинний 
бистроногий - прудкий, див. скороход, бистрий 
бистроплинний - див. бистроводний 
бистрота - див. скорість, бистрий, темп 
бистротечний - див. бистроводний 
бистрохід - див. скороход 
бит - побут, звичаї 
битва - бій 

бити - див. колошматити, колотити 
битися (люди) - див. колошматити 

битися (шкло) - розбиватися, розбитися, порозбиватися, трощитися, потрощитися, 
розтрощуватися, розтрощитися, порозтрощуватися 

битися (серце) - калатати, калатнути, викалатати, закалатати, покалатати, тіпати¬ 
ся, тіпнутися, затіпатися, потіпатися, товктися, витовктися, затовктися, потовкти- 
тися, токати, витокати, затокати, потокати, токотіти, витокотіти, затокотіти, пото- 
котіти, тьохкати, тьохнути, потьохкати, витьохкувати, витьохкати, затьохкати 
битком - напхом, повнісінько, ущерть 
бич - див. кнут 
бич - це в ціпу 

бичувати - батожити, побатожити, вибатожувати, вибатожити, повибатожувати, 
збатожувати, збатожити, позбатожувати, див. колошматити 
біандрія - двочоловіцтво 
бібліо... - книго... 

бібліогност - книгознавець, див. бібліограф 

бібліологія - книгознавство 

бібліограф - книгознавець, див. бібліогност 

бібліографія - книгоопис, див. синопсис 

бібліоман — книголюб 

бібліотека - книгозбірня 

бібліотекар - книжник 

бібліофіл - див. бібліоман 

бібліофобія - книгоненависть 

бівуак - табір 

бігамія - двоженство 

біглець - див. біженець 

бігом - бігцем, біжком 


33 


бідність - злидарство, злиденність, злидняцтво, злидні, сіромацтво, убозтво, хар- 
пацтво, див. біда, бідняк 

бідняга - безталанний, безталанна, безталанночка, бідолаха, бідолашка, бідолаш¬ 
ний, бідаха, бідака, бідачка, небогий, небога, неборак, неборака, сарака, сердека, 
сердега, сердешний, сердешна, сірома, сіромаха, сіромашний, див. бідняк, бід¬ 
ність, бездольний, безщасний 

бідняк - безштанько, бідака, бідар, голодранець, голота, голяк, дрантогуз, злидар, 
злидень, злиденник, капцан, костогриза, небогий, незаможний, сірома, сіромаха, 
убогий, харлак, харпак, хурбет, цундрій, шарпак, див. бідняга, старець, обірва¬ 
нець, пролетар 
бідовий - див. бистрий 
бієць - бойовик, борець, вояк 
біженець - утікач 

біжутерія - оздобки, див. аграф, браслет, брошка, булавка, запонка, застіжка, кіль¬ 
це, пряжка 

біжучий - поточний, сучасний, теперішній, цей 
бізнес - заняття, підприємство, справа, торгівля 
бізональний - двосмуговий 
бійниця стрільниця, див. амбразура 
бікарбонат - сіль (двовуглецева) 
білет - квиток, картка 

білити (полотно) - бліхувати, побліхувати, вибліховувати, виблібліхувати, повиб- 

ліховувати, збліховувати, збліхувати, позбліховувати, набліховувати, набліхувати, 

понабліховувати, (стіну) - вапнувати, повапнувати, вивапновувати, вивапнувати, 

повивапновувати, звапнувати, позвапновувати 

білінгвістичний - двомовний 

біліярд (гра) - кармалюк 

білка - вевірка, веврик, вивірка, вівериця 

білля - білизна, шмаття 

білобрисий - білявий, русявий 

білолиций - біловидий 

білосніжний - снігобілий 

білябіяльний (грам.) - двоусний, приголосний 
білатеральний - двобічний 
більйон - мільярд 

більмо - луда, налуда, полуда, див. катаракта, левкома 

бінарний - двійковий, двоїстий 

бінокль - далекоглядка 

бінокулярний - двоочний 

біном (матем.) - двочлен 

біо... - житте... 


34 


біогенеза - життевиник 
біографія - життєпис 
біологія - природознавство 
біполярний - двобігунковий 

бір - діброва, дібровка, дібровонька, ліс, лісок, лісочок 

бісексуальний - двостатевий 

бісектриса - косина 

бісер - намисто, пацьорки 

бісквіт - пундик 

біскуп - єпископ 

біснуватися - казитися, показитися, переказитися, сказитися, скаженіти, поскаже- 
ніти, лютитися, полютитися, перелютитися, лютувати, полютувати, вилютувати, 
злютувати, шаленіти, пошаленіти, вишаленіти, див. яритися, яросний, сердитися, 
злитися 

бітеїзм - двобожжя 

бітник - див. босяк 

бітуми - смолокопалини 

біфулярний - двонитковий 

біфштекс - воловопеченя 

благий - див. блаженний 

благий це хворовитий 

благо - добро, добробут, горазди 

благовірний - вірний 

благовісник - добровісник 

благоволити - бути добрим, ласкавим, доброзичити, призволяти, призволити 
рачити, зрачити 

благовоління - доброзичливість, ласка, ласкавість, прихильність, див. симпатія 

благовійно - побожно 

благоденствувати - див. прооперувати 

благодій - добродій, доброчинець, див. меценат 

благодійний - добродійний, доброчинний 

благодушний - гарний, добренький, добрячий, ласкавий, милостивий, плохий, су¬ 
мирний, тихий, див. симпатичний 
благозвучний — милозвучний, див. мелодійний 
благоліпний - красний, прекрасний 
благомислячий - добродумний 
благонадійний - надійний, певний 
благонамірений - доброзичливий 
благонравний - обичайний 
благообразний - гожий, вродливий 
благополучно - щасно, щасливо, горазд 


35 


благополуччя - добробут, горазди 
благопристойний - гожий, пристойний 
благоприятний - сприятливий, слушний, щасливий 
благородний - шляхетний 
благорозумний - розважний, розважливий 

благосний - добросердий, ласкавий, милостивий, щирий, див. добродушний 
благостиня - ласка, милість 

благотворний - добродійний, доброчинний, життєдайний, лікувальний, див. 
благоусмотріння - розсуд 

благоустроєний - упорядкований, упоряджений 
благоуханний - духмяний, запашний 

благоухати - духмяніти, подухмяніти, задухмяніти, здухмяніти, надухмяніти, роз- 
духмяніти, удухмяніти, душіти, подушіти, видушіти, задушіти, здушіти, надушіти, 
роздушіти, пахтіти, попахтіти, запахтіти, напахтіти, спахтіти, упахтіти 
благочестивий - побожний, чеснотливий 
блаженний - святий, щасливий 

блаженствувати - насолоджуватися, насолодитися, усолоджуватися, усолодитися, 

раювати, зраювати, пораювати, розкошувати, зрозкошувати, порозкошувати, роз- 

кошуватися, зрозкошуватися, порозкошуватися, тішитися, потішитися, зтішувати- 

ся, натішуватися, натішитися, утішуватися, утішитися, див. нірвана 

бластема (мед.) - пагін, паросток 

бластема (мед.) - пухлина 

бластоміцети (мед.) - дріжжі 

бласфемія - блюзнірство 

бленда - див. фонар 

бленорея (мед.) - гноєтеча 

бленориніт (мед.) - нежить 

бленофтальмія (мед.) - очногноєтеча 

блискітка - лелітка, скалка, скалочка 

блеф - блахман, див. бляга 

блефаризм (мед.) - повікосудома 

блефарит (мед.) - війниця 

блефароплегія - повікогрець 

блеяти - бекати, забекати, побекувати, побекати, мекати, мемекати, помекувати, 
помекати 

близитися - ближчати, поближчати, зближуватися, зближатися, зблизитися, позб- 

лижуватися, наближуватися, наближатися, наблизитися, понаближуватися, див. 

приближуватися 

блинда (мед.) - висипка 

блиндажований - броневий, захисний 

блинець - млинець 


36 


блиск - лиск, полиск 
блисковідвід - див. громозвід 

блискучий - лискучий, лиснючий, величний, пишний, 

блистіти - кресати, креснути, кресонути, викресати, викреснути, закресати, зікре- 
сати, скресати, скреснути,лискати, писнути, лискнути, вилискувати, вилискати, 
повилискувати, вилискуватися, вилиснутися, злискати, злиснути, позлиска- 
ти,полискувати, полискати, лискотіти, лисконути, вилискотіти, вилисконути, за- 
лискотіти, злискотіти, лисніти, лиснути, вилисніти, вилиснути, залисніти, полис- 
ніти, вилиснюватися, вилиснитися, свінути, висвінути, засвінути, посвінути, сяти, 
висяти, засяти, осяти, посяти, сяйнути, сяяти, сяйнути, висяяти, засяяти, осяяти, 
посяяти, просяяти, (зоря) - мріти, вимріти, замріти, помріти, промріти, (самоцвіт) 
- ряхтіти, виряхтіти, заряхтіти, поряхтіти 
блищати - див. блистіти 

бліднути (обличчя) - полотніти, пополотніти, сполотніти, (барва) - блякнути, 
зблякнути, поблякнути, див. вицвітати 
блідолиций - див. білолиций 

блік - вилиск, лиск, ряхт, свіна, скалка, скалочка, спалах, сяйво 

бліндаж - укопнозахист 

бліцкріг - війна (блискавична) 

блокада - облога 

блокнот - записник 

блокувати - відгороджувати, відгородити, повідгороджувати, загороджувати, за¬ 
городити, позагороджувати, обгородити, пообгороджувати, перегороджувати, пе¬ 
регородити, поперегороджувати, закривати, закрити, позакривати, заставляти, за¬ 
ставити, позаставляти, виставляти, виставити, повиставляти, заступати, заступити, 
позаступати, затуляти, затулити, позатуляти, зупиняти, зупинити, позупиняти 
блондин - русявець, див. русий, світлоликий, яснолиций, шатен 
блуд - помилка, похибка, хибка 
блуд - перелюб 

блудити - блукати, заблукати, поблукати, див. шествувати 

блудниця - див. проститутка, розпутниця 

блудяга - див. бродяга 

блюдо - полумисок, ринка, хлібниця, таця 

блюдо - наїдка, страва 

блюдолиз - див. лизоблюд 

блюдце - мисочка, риночка, сподак, сподочак, див. посуд а 

блюмінг - вальцівниця 

бляга - блахман, брехня, див. блеф 

блягер - див. задавака, хвастун, спесивий, чванько 

бляйвас - білило 

блякнути - марніти, змарніти, помарніти, див. чахнути 


37 


блямуватися - див. компрометуватися 

блянкет - див. покривало 

бляншівка - див. бляйвас 

б ляск - див. блиск, блік 

бляманже - драглі 

бльок - баранець 

бльок - спілка, угода 

бобиль - бурлака, нетяга, одинцем, самітник, самісінький 

бовтати (ногами) - дриґати, дриґнути, видригувати, видригнути, задриґати, здри- 
гувати, здригнути, подригувати, подригати, (плин) - колотити, поколотити, вико- 
лочувати, виколотити, повиколочувати, заколочувати, заколотити, позаколочува- 
ти, наколочувати, наколотити, понаколочувати, сколочувати, сколотити, посколо¬ 
чувати, (язиком) - див. говорити 

бовтатися - хлюпатися, хлюпнутися, хлюпнутися, захлюпуватися, захлюпатися, 

позахлюпуватися, похлюпуватися, похлюпатися, хлюпотатися, хлюпотітися, за- 

хлюпотатися, захлюпотітися 

бовтун (яйце) - запорток 

(людина) - див. говорун 

богадільня - притулок, захоронок 

богатир - див. великан, гігант, титан 

багатир - це див. багач 

богдохан - імператор (китайський) 

богема - циганщина 

богомерзький - Богопаскудний 

богомільний - побожний, див. релігійний 

богомолець - прочанин, прочанка 

боготворити - божествити, збожествлювати, збожествити, обожнювати, обожни¬ 
ти, обожувати, обожити 

богохулити - блюзнити, поблюзнити, виблюзнювати, зіблюзнювати, зіблюзнити, 
позіблюзнювати, облюзнювати, облюзнити, пооблюзнювати, див. кощунство, свя¬ 
тотатство 

бодега - корчма, шинок 

боєприпаси - стріливо 

божіння - божба 

бойкий - див. бистрий 

бойня - салган, худобійня, див. скотобійня 

бойскаут - пластун, пластунка 

бокал - келех, келих, пугар. чара, чарка, див. фужер 

боком - бокаса 

бокор - дараба 

бокс - п’ястукарство 


38 


боксер - п’ястукар 
болван - див. безтолковий, дурак 
болванка (метал.) - виливанка 
болезаспокійливий - болетамний 
болісний - болючий, болячий 
болісний - див. чахлий, чахнути 

болість - болячка, недуга, слабість, хвороба, хворість, хворобливість, хороба, хо- 
робливість, пошесть, див. епідемія 

болото - багно, багнище, багнюка, багновиця, багва, гійво, гружавина, грузявина, 
драгва, драговина, драглина, драгло, клака, мочар, мочарище, болото 
болт - прогонич 

болящий - болючий, хворий, див. чахлий 
больверк - див. бастіон 

больниця - лічниця, див. госпіталь, шпиталь, клініка, поліклініка 
большак - господар, керівник, управитель 
большевицький - московський 
бомбардир - бомбач, гармаш 

бомбардувати - бомбувати, бомбити, вибомбувати, вибомбити, збомбовувати, 

збомбити, позбомбовувати, убомбовувати, убомбувати 

бомбометальник - бомбокидач 

бомонд - аристократія, великопанство 

бона - квит 

бонбоньєрка - скринечка 
бонза - священик (буддистський) 

(переносно) - пихатий урядовець 

боніван - див. гуляка 

бонітація - оцінка 

боніфікація - відшкодова 

бонна - вихователька, нянька 

бонтон - чемність 

бонус - надплата, надвинагорода 

бор - свердло 

бора - вітер (морський) 

боракс - салітра 

бордюра - облямівка, див. кайма 
борей - вітер (північний) 

борзописець - писарина, див. графоман, грамотій 

бормашина - свердлярка 

бормотати - див. ворчати 

бородавка - гузка 

бородач - бородань, бородай 


39 


борозда - борозна 

боронити (бороною) - волочити, поволочити, виволочувати, виволочити, повиво- 
лочувати, зволочувати, приволочувати, приволочити, поприволочувати, скороди¬ 
ти, поскородити, вискороджувати, вискородити, повискороджувати, заскороджу¬ 
вати, заскородити, позаскороджувати, зіскороджувати, зіскородити, позіскоро- 
джувати, наскороджувати, наскородити 
боронити - це від ворога 

бороти - долати, подолати, здолати, здоліти, дужити, здужувати, здужити, ііозду- 
жувати, передужувати, передужати, подужувати, подужати, змагати, змагти, пе¬ 
ремотати, перемогти, виборювати, вибороти, повиборювати, зборювати, збороти, 
переборювати, перебороти, попереборювати, поборювати, побороти 
борт (корабел.) - облавок 
борт (одягу) - вилог, омет, пола 

борьба - боротьба, борня, борюкання, змаг, дужа, див. бороти, конкуренція, спорт 
боскет - гайок 

босяк - батяра, безхатько, безштанько, волоцюга, вулипіник, голодранець, голота, 

голяк, гультипака, драб, дрантогуз, дріпіо, жлоб, злодій, кацап, кацапюра, лодир, 

пияк, халамидник, піарпак, див. бродяга, обірванець, бідняк 

бот - див. судно 

ботаніка - рослинознавство 

ботвина - бадилина, бадилля, бараболиння, бурячиння, гарбузиння, гич, гича, гич¬ 
ка, гичина, гичалля, гичечка, огуд, огудина, огудиння 
боти - див. калош, обув 

ботинок - черевик, черевичок, черевиченьок, черевича, чобіток, чобіточак, чоботя, 
чижемок, ходак, гцербак, (старий) - шкарбан, шкарбанець, див. штиблет, обув 
ботулізм - ковбасоотруйність 

ботфорти - чоботи, чоботини, чоботиськи, чобітки, чобіточки, ?ібітці, чоботята, 
чоботя, сап’янці, сап’янчата, каракати, кондури, чижмаки, чижми, (кепські) чала- 
пути, (старі) - шкарбани, шкарбуни, див. обув 
боязливий див. трусливий, панікер 

боязнь - боягузтво, жах, жахіття, жахливість, ляк, переляк, острах, страх, страхи, 

страхота, страхів’я, страхіття, страховище, див. опаска, паніка, пристрашка, фобія 

бра - див. канделябр 

бравада - хвалькуватість, див. хвастощі 

бравий — голінний, зважний, зважливий, хоробрий 

бравий це гарний 

бравнінг - пістоля, див. револьвер, пистолет 

браво! - славно! 

бравура - див. бравада 

бравурний (муз.) - гучний, жвавий 

брак - шлюб, одруження 


40 


брак - негідь, покідь, покідьки, посід, послідок, потолоч 
брак це нестача 
бракет - настінниця 

бракороб - капарник, партач, нездара, див. неспосібний 
бракувальник — ганчувач, (вона) ганчувачка 

бракувати - ганчувати, виганчовувати, виганчувати, виганчити, повиганчувати, 

зганчувати, зганчити позганчувати, поганчувати, поганчити, переганчувати, пере- 

ганчити, попереганчувати 

бракувати - це невистачати 

брандмайстер - пожежник 

брандспойт - сикавка 

брань - бій, війна 

браслет - наручка, обручка 

братан - див. братець 

брат (москвин) - псубрат 

братва - товариші, хлопці 

братець - братко, браток, браточок, братунь, братуньо, братусь, братчик, братій, 

братієчко 

братія - браття 

братства член - братчик 

братство - побратимство 

братство - це церковне 

братуха - див. братець 

брахіграфія - короткопис 

брахідактилія - короткопалість 

брахіцефальний короткоголовий 

брашіль - корба, див. лебідка 

бредня - див. галюцинація 

брезгати - бридити, збриджувати, збридити, позбриджувати, набриджувати, на- 

бридити, понабриджувати, обриджувати, обрядити, пообриджувати, гидувати, 

згидовувати, згидувати, позгидовувати, огидовувати,. огидувати, угидовувати, 

угадувати, гребувати, погребувати, згребувати, угребати, повгребувати 

брезент - верета, кирза, напрядка, таща 

брекватер хвильомур 

брельок - дармовис 

брести - див. шествувати 

брести - це в брід 

брех - брехака, брехало, брехач, брешко, брехун, брехунець, брехунчик, (вона) - 
бреха, брехачка, брехунка, брехуня, брехуха 
бреш - вилом, пробоїна 
бриг - вітерець 


41 


бригадир - ватажок, орудар, провидця, ланковий, десяцький, див. старший 

бригант - див. бандит 

бриджі - штани (комонника) див. брюки 

бриз - див. бриг 

бризантний - вибуховий 

бризкати - кропити, покропити, закроплювати, закропити, позакроплювати, на- 
кроплювати, накропити, понакроплювати, окроплювати, окропити, поскроплюва- 
ти, скроплювати, поскроплювати, мочити, помочити, змочувати, змочити, позмо¬ 
чувати намочувати, намочити, понамочувати, умочувати, умочити, повмочувати, 
пирскати, пирскнути, попирскати, випирскувати, випирскати, повипирскувати, 
напирскувати, напирскати, понапирскувати, обпирскувати, пообпирскувати, роз- 
пирскувати, розпирскати, порозпирскувати, спирскувати, спирскати, поспирскува- 
ти, порскати, порснути, попорскати, випорскувати, випорскати, повипорскувати, 
напорскувати, напорскати, понапорскувати, обпорскувати, обпорскати, пообпорс- 
кувати, розпорскувати, розпорскати, порозпорскувати, спорскувати, спорскати, 
поспорскувати, прискати, поприскати, виприскувати, виприснути, повиприскува- 
ти, обприскувати, обприснути, розприскувати, розприснути, сприскувати, сприс¬ 
нути, росити, поросити, зарошувати, заросити, позарошувати, нарощувати, наро- 
сити, понарошувати, орошувати, оросити, поорошуваги, чвиркати, чвиркнути, по- 
чниркати, вичвиркувати, вичвиркнути, зічвиркувати, зічвиркати, учвиркувати, уч- 
виркати, повчвиркувати, шпувати, пошпувати, вишповувати, вишпувати, зішпову- 
вати, зішпувати, нашповувати, нашпувати, обшповувати, обшпувати, див. розпи¬ 
лювати, пульверизувати 

брикати - вихати, вихнути, вихонути, завихати, повихати 
брикет - плитка, цеглинка 
бриліянт - діямант 

брити - голити, поголити, виголювати, виголити, повиголювати, зголювати, зго¬ 
лити, позголювати, обголювати, обголити, обголити, пообголювати, підголювати, 
підголити, попідголювати 
бритійський - британський 
бричка - нетечанка, див. карета, ляндо, повозка 
бріологія - мохознавство 
бров - брова 
броварня - пивоварня 
бродити (пиво) - див. ферментувати 

бродити - блукати, заблукати, поблукати, проблукати, брендати, забрендати, поб- 
рендати, пробрендати, вештатися, звештатися, повештатися, провештатися, воло¬ 
читися, зволочитися, поволочитися, приволочитися, проволочитися, мандрувати, 
замандрувати, змандрувати, примандрувати, промандрувати, микатися, замикати¬ 
ся, змикатися, намикатися, промикатися, никати, поникати, проникати, поневіря¬ 
тися, попоневірятися, сновигати, зісновигати, посновиґати, просновигати, етика- 


42 


тися, настикатися, постикатися, простикатися, тинятися, натинятися, потинятися, 
протинятися, стинятися, тулятися, потулятися, протулятися, стулятися, хилятися, 
похилятися, прохилятися, шалатися, нашалатися, пошалатися, прошалатися, шве¬ 
ндяти, вишвендяти, зішвендяти, пошвендяти, прошвендяти, швендятися, пошвен- 
дятися, шейкатися, зішейкатися, пошейкатися, 

шлямпати, зішлямпати, пошлямпати, прошлямпати, див. скитатися, шлятися, тас¬ 
катися, шмигати, (лататися, шествувати) 

бродяга - аргат, волоцюга, галайда, заблуда, заблудько, заброді, заволока, зайда, 
мандрика, мандря, мандрьоха, микита, непритика, нетяга, потіпака, потіпаха, при¬ 
блуда, приблудька, швайкалп, швендя, див. скитальник 
бродяжничати - див. бродити 
брокер - посередник, див. маклер, агент 
броколя - капуста (квіткова) 

бронзувати - спижувати, поспижувати, заспижовувати, заспижувати, позаспижо- 

вувати, зіспижовувати, зіспижувати, позіспижовувати 

бронх (анат.) - ди ттт ка 

бронхіт (мед.) - бухика, ди ттт иття, кашлюк 

бронхобленорія (мед.) - дишкогнилотеча 

бронхопневмонія (мед.) - дишколегениця 

бронхорея (мед.) - дишкотеча 

бронхостеноза (мед.) дишкозвуз 

бронхотомія (мед.) - дишкорозтин 

брошка - застібка, запиначка, див. запонка, булавка 

брошура - книжечка 

брошурувати - зішивати, зішити, позішивати 

брудер - вигрівачка (курчат) 

брудергауз - курчатник 

брудершафт — побратимство 

брузумент - басаман, гальон 

бруква - ріпак 

брульйон - чернетка 

брусниця - чорниця 

брусок - мантачка 

бруствер - броня, укіп 

брутальний - дикунський, жорстокий, звірячий, нелюдський, див. грубий 
бруто (книговод.) - прибуток 
бруто - вага (з упаковкою) 

брухт — ламань, негідь, покидьки, див. лом, скрап, утиль 

брюзгнути - брезкнути, зібрескнути, обрезкнути, побрезкнути, грубішати, вигру- 
бішувати, вигрубішати, зігрубішувати, зігрубішати, позігрубішувати, погрубішу- 
вати, погрубішати 


43 


брюки (вузькі) - галанці, (білі) гачі, (зимові) - колошні, холошні, (шкіряні) - ле- 

щини, (полотняні) - ногавки, (вовняні) - ноговиці, (звичайні) - шаровари, штани, 

штанці, штаняти, див. портки, бриджи, панталони 

брюнет - смаглій, смаглявець, див. смуглий, темнолиций 

брюхо - бендюх, черево, черевце, черевко, черевина, гелево, див. живіт, пузо 

брякати - цокати, цокнути, зацокати, поцокати, цокотати, цокотіти, поцокотати 

бувалий - минулий, колишній 

бувалий - досвідчений, пройдисвіт 

бувший - колишній, булий, див. пройдешній, прошлий 

бугор - горб, пагорб, пагорок, сугорб, сугорбок, згірок, узгірок 

бугристий - горбастий, горбистий, горбкуватий, пагорбкуватий, пагористий, 

згір’я, узгір’я 

Будда - (с.т. будитель) - праукраїнець Сіддгардга Гавтомі, засновник буддизму 
буде! - годі, досить, вистачить, стачить, кінець 

буденний - звичайний, звичний, повсякденний, утертий, див. трафарет, шаблон¬ 
ний 

будильник - збудник 

будка - буда, халабуда, вартарка 

будоражити - баламутити, збаламучувати, збаламутити, позбаламучувати, назба- 
ламучувати, назбаламутити, поназбаламучувати, позбаламучувати, позбаламути- 
ти, бентежити, побентежити, збентежити, позбентежувати, будити, побудити, збу¬ 
джувати, збудити, позбуджувати, Ґвалтувати, згвалтовувати, зґвалтувати, нагвал- 
товувати, наГвалтувати, розгвалтовувати, розгвалтувати, порозгвалтовувати, гей- 
кувати, гейкати, гейкнути, згейкувати, згейкати, погейкувати, погейкати, колош¬ 
кати, поколошкати, заколошкувати, заколошкати, позаколошкувати, сколошкува- 
ти, сколошкати, посколошкувати, непокоїти, знепокоювати, знепокоїти, познепо- 
коювати, полохати, пополохати, виполохувати, виполохати, повиполохувати, на- 
полохувати, наполохати, понаполохувати, переполохувати, сполохувати, сполоха¬ 
ти, посполохувати, тривожити, потривожити, стривожувати, стривожити, постри- 
вожувати, турбувати, потурбувати, стурбовувати, постурбовувати, хвилювати, по¬ 
хвилювати, схвильовувати, схвилювати, посхвильовувати 
будьте - буцім, буцімто, мов, мовляв, немов, наче, неначе, нібито 
будуар - світлиця (жіноча) 
будучий - майбутній, наступний, прийде ш ній 

будучність - будучина, майбутнє, майбутність, майбуття, прийдешнє, прийдеш¬ 
ність 

буєр - вітросанки 
бузлук - ратиця 
буй (морск.) - сучка 

буйствувати - бешкетувати, побешкетувати, збешкетувати, набешкетувати, про- 
бешкетувати, броїти, зброїти, наброїти, войдувати, звойдувати, навойдувати, по- 


44 


войдувати, галабурдити, згалабдедити, нагалабурдити, погалабурдити, колоброди¬ 
ти, наколобродити, поколобродити, сколобродити, шурубурити, зішурубурити, 
нашурубурити, пошурубурити, див. скандалити 

букашка - комаха, комашина, комашинка, комашка, комашечка, комашня 

букет - китиця 

букиніст - книгар 

буклет - див. брошура 

букса - маточина, осяниця, утулок 

буксир - галюн, тягач 

буксувати - ковзати, ковзнути, сковзати, сковзнути, ковзатися, ковзнутися, сков- 
зуватися, сковзнутися 
буксувати - див. трелювати 

булавка - запиначка, застібка, шпілька, див. брошка, шпонка 

булат - меч, шабля 

булемія (мед.) - ненажерність 

булижник - брукняк 

булка - бухан, буханка, буханець, паляниця, паляничка 
булла - грамота (папська) 
бульвар - вулиця (удеревлена) 

бульйон - гцерба, юшка, юшечка, див. потаж, розсіл, їда 
бум (торгов.) - побільша, пожвава, див. реклама 
бумага - папір, папірець, паперина 
бумажник - папірка, див. портфель 
бункер - сховище 

бунт - ворохоба, заколот, колотнеча, розрух, див. фронда, путч, ребелія, револьта, 
смута 

бунт (линви) - койло, див. бухта 

бунтар - ворохобник, заколотник, див. фрондер 

бунтівник - див. бунтар 

бунтувати - ворохобити, заворохоблювати, зворохоблювати, зворохобити, наво- 
рохоблювати, наворохобити, понаворохоблювати, поворохобити, зворушувати, 
зворушити, позворушувати, колотнечити, заколотнечити, наколотнечувати, нако- 
лотнечити, понаколотнечувати, поколотнечити, сколотнечувати, сколотнечити, 
посколотнечувати, повставати, повстати, розрушувати, розрушати, розрушити 
бурав - свердло,свердел,свердельце 

буравити - свердлувати, висвердлювати, висвердлити, повисвердлювати, зісверд- 
лити, позісвердлювати, насвердлювати, насвердлити, понасвердлювати, просверд¬ 
лювати, просвердлити, попросвердлювати, розсвердлювати, розсвердлити, пороз- 
свердлювати, див. дрилювати, розвірчувати 
буран - див. буря 

бурбон - див. грубіян, ординарний 


45 


бургомістр - посадник, див. мер, градоначальник 
бурда - помиї 

буржуазний - дукарський, багатирський 

буржуй - багатир, (вона) - багатирка, дука, дукар, дукач, (вони) - дукиня, дукарка, 
див. багач, товстосум 

бурий - рудавий, рудий, див. рижий, темнобурий 

бурильник - свердляр 

бурити - див. розоряти 

буріти - рудішати, зрудішати, порудішати 

буркати - муркати, вимуркувати, вимуркати, змуркувати, змуркати, намуркувати, 
намуркати, помуркувати, помуркати, муркотати, замуркотати, змуркотати, помур¬ 
котати, муркотіти, замуркотіти, змуркотіти, помуркотіти 
бурлеска - див. гумореска 
бурливий - див. бурний 

бурлити - бурувати, вибурувати, забурувати, збурувати, побурувати, розбурувати, 
розбурити, бурхати, бурхнути, вибурхувати, вибурхати, збурхувати, збурхати, ро¬ 
збурхувати, розбурхати, буяти, вибуяти, збуяти, розбуяти, вирувати, завирувати, 
звировувати, звирувати, розвировувати, розвирувати, клектати, заклектати, зіклек- 
тати, поклектати, нуртувати, зануртувати, зінуртувати, рознуртувати, шумувати, 
вишумовувати, вишумувати, зашумувати, зшумовувати, зішумувати, пошумову- 
вати, пошумувати, розшумовувати, розшумувати, див. піниться 
бурмотати - див. ворчати, урчати 

бурний - буревійний, буремний, бурхливий, навальний, несамовитий, палкий, ро¬ 
збурханий, хуртовинний, шаленний, шквирявий 
бурт - жолоб, паз 
бурта - ворох, купа 
бурчати - див. ворчати 

буря - бирсадив, борвій, буревій, віхола, віхолка, віхтелиця, громовиця, завирюха, 
охиза, суховій, хурдига, хуртеча, хуртовина, шаркай, шквиря, див. метіль, ураган, 
пурга, смерч, тайфун, торнадо 

буси - намисто, намистечко, намистина, намистинка, див. ожерелля 
бусоля - кутомірка, див. алідада 

бутафора (театр) - лаштунки, прилади, причандали, див. сценарій, аксесуари 

бутафорний - несправжній, підроблений, показний, штучний 

бутель - сулія 

бутелька - див. бутилка 

бутерброд - накладанець, див. сандвіч 

бутилка - пляшка, пляшечка, сулія 

бутирометр - масловизначка 

бутон - бібяшок, пуп’янка, пуп’янок 

бутси - див. ботфорти 


46 


буфер - відпружничка 

буфет - креденець, мисник 

буфет - напої 

буфи (сукні) - брижа 

буфон - див. арлекін, паяц 

буфонада - блазенство 

бухгалтер - книговода див. рахмайстер 

бухгальтерія - книговодство 

бухта - затока, заточина, сага 

бухта - койло, див. бунт 

буцефал - великокінь, див. конь 

буча - див. шум 

бушувати - бурхати, бурхнути, вибурхувати, вибурхати, збурхувати, збурхати, ро 
збурхувати, розбурхати, буяти, вибуяти, збуяти, розбуяти, вирувати, завирувати, 
звировувати, звирувати, розвировувати, розвирувати, гримати, гримнути, загрима 
ти, вигримувати, вигримнути, нагримувати, нагримати, погримувати, погримати, 
гуркотіти, загуркотіти, згуркотіти, вигуркотіти, погуркотіти, прогуркотіти, кази¬ 
тися, показитися, сказитися, лютувати, вилютувати, залютувати, злютувати, про- 
лютувати, нуртувати, зануртувати, зінуртувати, рознуртувати, шпувати, зашнува- 
ти, зішпувати, пошпувати, пропіпувати, див. бурлити 
буянити див. буйствувати 
бюджет - кошторис 
бюлетень — повідомка 

бюргер - міщак, (вона) - міщачка, (воно) - міщеня, міщенятко 

бюрко - стіл (писемний) 

бюро - канцелярія, писальня, див. контора 

бюрократ - каламарник, проволікай, тягун 

бюрократизм - канцелярщина, урядовщина 

бюрократія - урядовецтво 

бюст - погруддя 

бюстголдер - нагрудниця, див. Ліф 
В 

вагабунд - див. бродяга, босяк 

вагіна (анат.) - піхва 

вагініт (мед.) - піхвиця, піхвозапал 

вагінодипія - піхвовразливість 

вагмайстер - обозний 

вагон - віз, повіз 

вагонетка - візок 

ватує (мед.) - нерв (блукатний) 

вадемекум - путівник 


47 


вадія - застава (грошева) 

важний - поважний, величний, пишний, статечний, див. серйозний 
важний - бундючий, вельбучний, пиндючий, пихатий, див. спесивий 
важний - це що є на вазі 

важниця - ваговитість, важливість, величність, пишність, поважність, статечність 
важниця - це вагівниця 

важничати - гордувати, загордувати, згордувати, погордувати, паніти, запаніти, 
попаніти, спаніти, пирожитися, запирожитися, напирожитися, попирожитися, 
спирожитися, фудулитися, зафудулитися, зфудулюватися, зфудулитися, див. чва¬ 
нитися, хвастатися 
важне - вагітне 

важність - див. важний, важниця 

ваза - глек, глечик 

вазодилятор - жилоширка 

вазон - риновка, тежик 

вайда (росл.) - синячка 

ваканець - обліг, обліжок 

вакантний - вільний, незайнятий 

вакації - відпочинок, дозвілля, див. рекреація 

вакса - масть 

ваксувати - мастити, вимащувати, вимастити, повимащувати, змащувати, змасти¬ 
ти, позмащувати, намащувати, намастити, понамащувати, помастити, пуцувати, 
випуцовувати, випуцувати, повипуцовувати, напуцовувати, напучувати, понапу- 
цовувати, спуцовувати, спуцувати, поспуцовувати 
вакум - порожнеча, порожнина 
вакханалія - розгул, розпереза, див. свистопляска 
вакцина - сироватка 

вал (машин.) - валець, (земл.) окіп, (хвилі) - бурун 

валандатися - баблятися, забаблятися, забаблитися, побаблятися, бабратися, заба- 
братися, побабратися, пробабратися, баритися, забаритися, збаритися, побаритися, 
байдикувати, збайдикувати, побайдикувати, пробайдикувати, вовтузитися, завов¬ 
тузитися, звовтузитися, пововтузитися, прововтузитися, воловодитися, заволово- 
дитися, зволоводитися, поволоводитися, проволоводитися, гаятися, загаюватися, 
загаятися, прогаювати, прогаяти, попрогаювати, марудитися, замарудитися, зма- 
рудитися, помарудитися, промарудитися, морочитися, зморочуватися, зморочити- 
ся, наморочуватися, наморочитися, понаморочуватися, поморочуватися, поморо¬ 
читися, проморочуватися, проморочитися 
валентність - здатність, див. тривалентний 
валет - хлопець 
валовий - гуртовий 

валом - валкою, гурмою, гуртом, лавою, плавом 


48 


валун - гладиш 
валюта - чужігроші 
валяльня (сукн.) - валюша 
валянок - кендя, повстяк, повстяник 
валянки - це штани вовняні 

валяти - валити, завалювати, завалити, позавалювати, звалювати, звалити, позва¬ 
лювати, повалювати, повалити, розвалювати, розвалити, порозвалювати, див. ро¬ 
зоряти 

валяти - капарити, покапарити, скапарювати, скапарити, поскапарювати, партачи¬ 
ти, опартачити, спартачувати, спартачити, поспартачувати, партолити, попартоли- 
ти, спартолювати, спартолити, поспартолювати 

валяти (вовну) - валюшити, звалюшувати, звалюшити, позвалюшувати, повалю- 
шити, шаповалити, вишаповалювати, вишаповалити, повишаповалювати, зішапо- 
валювати, зішаповалити, позішаповалювати, пошаповалити 
валяти (тісно) - викачувати, викачати, повикачувати, 
валяти - це бруднити одяг 

валятися - лежати, вилежуватися, вилежатися, повилежуватися, залежуватися, за¬ 
лежатися, позалежуватися, належуватися, належатися, поналежуватися, полежу- 
вати, полежати, пролежувати, пролежати, попролежувати, перележувати, переле¬ 
жати 

валятися - це забруджуватися 

вальдшнеп - слуква 

вальор - вартість 

вальоризація - див. валюація 

вампир - вовкулака, див. упир 

вандал - дикун, руїнник, знищувач 

ванна - купіль 

ванта - линво драбина 

Ваня - Івасик 

вапоризатор - випарниця 

варвар - див. вандал 

Варвара - Варка, Барбара 

варваризм (грам.) - чужослово 

варги - уста 

варення - вариво, варунок, (солодке) - повидло 

варіоля - віспа 

варіант - відміна, інакша 

варіят - божевільний, див. ідіот 

варіація - змінливість 

Варфоломей - Бартоломій 

васальний - залежний, підлеглий 


49 


Василина - Васька 

васильок (росл.) - блават, волошка 

васкулярний (мед.) - судинний 

ватерклозет - виходок, див. нужник, лятрина 

ватерлінія - водокрес 

ватерпас - поземиця 

ватерпруф - незмокний 

вахта - варта, зміна 

вбійник - убивця, убивець 

вбоготворювати - обожнювати, пообожнювати, зобожнювати, зобожнити, позо- 
божнювати 

вводити - запроваджувати, запровадити, позапроваждувати, установлювати, уста¬ 
новити, повстановлювати, див. організувати, раціоналізувати 
вводити - це до хати 
вгледіти - див. глядіти 
вдалий - див.удачливий 
вдаха - див. удачливий 
вдачка - вдача, див.характер 
вдвоє - удвічі 
вдобавок - додатково 
вдоволь - див. вдосталь 
вдогонку - навздогін, навздогінці 
вдосталь - див. достаточно, уволю 

вдохновляти - запалювати, запалити, позапалювати, надихати, натхнути, понади- 
хати 

вдумчивий - удумливий 
вегетативний - ростовий 
вегетація - ріст 

вегетаріянський - рослиноїжний 

вегетувати - животіти, виживотіти, зіживотіти, проживотіти, завмирати, завмерти, 

позавмирати, див. чахнути 

ведета - див. аванпост 

веди (санскрит) - знання* 

везикоцеле (мед.) - міхурокила 

вексель - борговиця, боржниця, див. облігація 

велвет - оксамит 

велерічивий - балакучий, див. говорун 

великан - велет, велетень, (вона) - велетка, див. гігант, титан 
великанський - велетенський, велетневий, величезний, див. грандіозний 
великоголовий - головатий 
великорос - див. росіянин 


50 


Великоросія - див. Росія 

велитель - наказодавець, наказував., див. автократ, диктатор 
величавий - величний, пишний, святочний, див. помпезний 
величина - велич, величінь, великість, розмір 
величиною - завбільшки 
величчя - див. величина 

веліти - див. приказувати, розпоряджатися, регляментувати 

велосипед - колеска, самокатка, див. ровер 

велосипедист - самокотник 

велярний (грам.) - задньопіднебінний 

вельодром - біговище, див. трек, циклодром 

вельон - див. вуаль 

вена - синьжила, жила 

венгерець - мадяр, угорець 

вендета - кривавопомста 

венеричний - статевий 

вентилятор - вітрячок, вітрогінка 

вентиляція - провітра 

вентиль - кляпа, затичка 

веранда - ґанок, рундук 

вербалістика - балаканина, балакунство, див. говорити 
вербальний - словесний, усний 
вербель - бубен 

вербувати - затягувати, затягти, позатягувати, притягувати, притягнути, попритя¬ 
гувати, попритягати, утягувати, утягти, повтягувати, залучувати, залучити, поза- 
лучувати, позалучати, прилучувати, поприлучувати 
вербунок - бранка 
вердикт - вирок, присуд 

верифікувати - оправдувати, справдити, посправдувати, ототожнювати, ототож¬ 
нити, постотожнювати 
верлібр - вірш (довільний) 
вермахт - вийсько (німецьке) 
вермільйон - цинобра, див. киновар 
вермішель - локшина 
вернікс - покіст, див. лак 
веронал (мед.) - снодійне, насонне 
в ери - кітвиця 

версифікатор - віршороб, віршувач, див. поетик, графоман, метроман 

версія - відміна, див. варіант 

вертикаль - дозем 

вертій - крутій, див. обманщик 


51 


вертіти - крутити, викручувати, викрутити, повикручувати, відкручувати, відкру¬ 
тити, повідкручувати, закручувати, закрутити, позакручувати, накручувати, на¬ 
крутити, понакручувати, покручувати, покрутити, прикручувати, прикрутити, по¬ 
прикручувати, перекручувати, перекрутити, поперекручувати, розкручувати, роз¬ 
крутити, порозкручувати, скручувати, скрутити, укрутити, повкручувати, див. бу¬ 
равити 

вертіти - брехати, вибрехувати, вибрехати, збріхувати, збрехати, набріхувати, на¬ 
брехати, понабріхувати, оббріхувати, оббріхати, пооббріхувати, підбріхувати, під¬ 
брехати, попідбріхувати, прибріхувати, прибрехати, поприбріхувати, микитити, 
помикитити, замикитити, змикичувати, змикитити, обмикичувати, обмикитити, 
пообмикичувати, микулити, вимикулювати, вимикулити, повимикулювати, зами- 
кулити, змикулювати, змикулити, обмикулювати, обмикулити, див. обмацувати 
вертіти (хвостом) - махати, махнути, вимахувати, вимахати, вимахнути, помаху¬ 
вати, помахати 

вертітися - веретенитися, заверетенитися, зверетенитися, розверетенитися, крути¬ 
тися, викручуватися, викрутитися, повикручуватися, закручуватися, закрутитися, 
позакручуватися, накручуватися, накрутитися, понакручуватися, обкручуватися, 
прокручуватися, прокрутитися, перекручуватися, перекрутитися, поперекручува¬ 
тися, розкручуватися, розкрутитися, порозкручуватися, скручуватися, скрутитися, 
поскручуватися, укру чуватися, укрутитися, повкручуватися, обертатися, оберну¬ 
тися, пообертатися, сновигати, висновигати, засновигати, посновиґати, проснови- 
гати, усновигати, див. кружити 

вертлявий - крутій, крутько, крутихвіст, непосидючий, непосидюха, непосидюш- 
ка, жвавий 

вертоліт - див. гелікоптер 
вертун - див. вертлявий 

вертушка - дзиґа, крутка, крутячка, див. карусель 

верф - корабельня 

верхівець - вершник, комонник 

верхній - горішній 

верховий - див. верхівець 

верховий - це вітер 

верховний (суд) - найвищий, (людина) - головний, (реч) - горішній 
верховод - див. лідер 

верховодити - керувати, покерувати, скеровувати, скерувати, поскеровувати, ота¬ 
манувати, зотаманувати, наатамувати, поатаманувати, проатамувати, очолювати, 
очолити, проваджувати, провадите провести, див. організовувати 
верхогляд - гонивітер, жевжик, шелихвіст, шалапут, шалапутько 
верхом - верхи, комонно, охляп 
верхом - горою, згорою, повінця 
верходум - плитко дум 


52 


верхувати - торувати, загорувати, згорувати, погорувати, проторувати, уторувати, 

див. верховодити, супремація 

верчений - кручений, просвердлений 

верша - кубоша 

вершина - див. вершок 

вершитель - див. верховод, лідер 

вершити - див. подвизатися, верховодити, приказувати 
вершити - це сіно на возі 
вершки - сметанка 
вершляг - молот (тяжкий) 

вершок - верх, верхи, верховина, верхівка, верхівля, верхів’я, верховіття, верхо¬ 
річчя, гора, грунь, говган, зверхність, маківка, див. макушка, пік, шпиль 
весельчак - веселун, (вона) - веселуха, сміхун, сміхунка, сміхотун, смішко, див. 
оптиміст 

весінній - весняний 
весною - на весні, на провесні 
веснушка - ластовинка, ластовиння 
веснянкуватий - ластовинний 
вест - захід 

Веста - богиня домівки, Божа Мати 
весталка - жриця 

вестюбель - присінок, див. портик, притвор, тамбур 
ветеран - вояк (колишній), вислуженець 
ветеринар - тваринолікар 
вето - заборона 

ветхий - старезний, старенний, старий, старкуватий, старенький, старесенький, 

старісінький, див. древній 

ветхозавітний - старозаповітний 

ветчина - бужанина, шинка 

вечером - увечері 

взаємини - стосунки, настанова, ставлення 
взаємний - обопільний 
взаємовідношення - див. взаємини 
взаперті - замкнено, ув’язнено 
взвод - чота 
взводний - чотар 

взгляд - погляд, зір, переконання, гадка, думка 
взглядом - щодо 
вздріти - див. видіти 

взиватися - покликуватися, покликатися, покликатися 
взнавати - пізнавати, пізнати, спізнавати, спізнати 


53 


взривати (бомбою) - висаджувати, висадити, повисаджувати 
взриває свиня 

взятка - хабар, хабарик, хавтура, хаптурка, галда 
взятка (карти) - бранка 

взяточник - хабарник, хавтурник, халтурник, хапура, хаптун 

ви... Якщо нема слова з префіксом ви.., див. на літеру без цього префіксу. 

Напр. вимотувати див. мотати 

вибивати (косу) - виклепувати, виклепати, повиклепувати, мантачити, вимантачу- 
вати, вимантачити, повимантачувати, змантачувати, позмантачувати, намантачу- 
вати, намантачити, понамантачувати, (порохи) - витріпувати, витріпати, повитрі- 
пувати, стріпувати, стріпати, постріпувати, (посіяне) - збивати, збити, позбивати, 
товкти, потовкти, витовкувати, витовкти, повитовкувати, стовкувати, стовкти, 
постовкувати, толочити, потолочити, витолочувати, витолочити, повитолочувати, 
столочувати, столочити, постолочувати 

вибиратися - виїжджати, виїхати, повиїжджати, переїжджати, переїхати, попереї¬ 
жджати, залишати, залишити, позалишати, спорожнювати, спорожнити, поспоро¬ 
жнювати 

вибоїна - бакай, баюра, калабаня, рипа, див. лужа, ухаб 

вибувати - виїжджати, виїхати, повиїжджати, виходити, вийти, повиходити, від¬ 
ходити, відійти, повідходити, відсахуватися, відсахнутися, повідсахуватися., за¬ 
лишати, залишити, позалишати, полишати, полишити, покидати, покинути 
вибучувати - див. визолювати 
виверт - викрут, вимовка 
вивертка - викрутка, закрутка 

вивертуватися (людина) - вибрехуватися, вибрехатися, повибрехуватися, викру¬ 
чуватися, викрутитися, повикручуватися, вислизати, вислизнути, повислизати, 
уникати, уникнути, повникати, ухилятися, ухилитися, повхилятися 
вивиднюватися - дніти, виднювати, видніти, повиднювати, задніти, зіднювати, зі- 
дніти, позіднювати, наднювати, надніти, понаднювати,поднювати, подніти, розд- 
нювати, роздніти, порозднювати, уднювати, удніти, повднювати, зоріти, визорю- 
ватися, визоритися, повизорюватися, озорюватися, озоритися, повзорюватися, по¬ 
вторюватися, повторитися, узорюватися, узоритися, свінути, висвінути, засвіну- 
ти, зісвінути, освінути, розсвінути, світати, висвітати, висвітнути, повисвітати, за¬ 
світати, зісвітати, зісвітнути, позісвітати, освітати, освітнути, поосвітати, посвіт- 
нути. усвітати, усвітнути 

вивихувати (ногу) - викручувати, викрутити, повикручувати, скручувати, поскру¬ 
чувати 

вивірчувати - див. буравити 
виворотом - навпаки 

вигвинчувати - викручувати, викрутити, повикручувати 
вигин (річки) - коліно 


54 


вигідний - корисний, пожиточний, прибутковий, хосенний 

вигідний - це див. комфортабельний 

вигід - вояк (римський) 

вигін - блуква, пасовисько, толока 

виговір - гана, догана, ганеба, ганиба, загуда, згуда, огуда, погудка, осуд, осудка, 

див. реприманд 

виговорювати - див. корити 

виговорюватися - див. говорити 

виграні - вигра, зиск, перемога 

виграшка - забавка, цяцька, гулі 

вигрібати - вигортати, вигорнути, повигортати 

вигрібати — це граблями 

вид - гатунок, рід, див. розряд, сорт 

вид - це обличчя 

видаляти - виводити, вивести, повиводити, вивозити, вивезти, повивозити, вига¬ 
няти, вигонити, вигнати, повигоняти, виймати, вийняти, повиймати, вилучати, ви¬ 
лучити, повилучати, випроваджувати, випровадити, повипроваджувати, виривати, 
вирвати, повиривати, висилати, вислати, повисилати, витинати, витнути, повиги¬ 
нати, усувати, усунути, повсувати 

видатний - визначний, відомий, загальновідомий, славетний, див. замітний, попу¬ 
лярний 

видатний - це див. продуктивний 

видвигати - висовувати, висувати, висунути, повисовувати, повисувати, виставля¬ 
ти, виставити, повиставляти 
видворяти - див. видаляти 
видець - див. обсерватор 
видікення - вид, вигляд, погляд 

видимий - бачений, добачений, зобачений, зримий, озорий, див. явний 
видимо - див. видно 

видимо-невидимо - бозна-скільки, сила-силенна, хмара-хмарою 
видиратися - видряпуватися, видряпатися, повидряпуватися, вилазити, вилізати, 
вилізти, повилазити, повилізати 
виділовий - див. член 

виділятися (з-поміж) - визначатися, визначитися, повизначатися, виріжнятися, 

виріжнитися, повиріжнятися 

видіння - див. галюцинація, міраж, фантом 

видіти - бачити, побачити, добачати, добачити, зобачати, зобачити, передбачати, 
передбачити, попередбачати, убачати, убачити 

виднітися - бовваніти, побовваніти, вибовваніти, забовваніти, даленіти, видалені- 
ти, задаленіти, майорити, вимайорити, замайорити, манячити, виманячати, зама- 
нячати, манячіти, виманячіти, заманячіти, маячати, вимаячати, замаячити, мріти, 


55 


вимріти, замріти, зімріти 

видний - бачений, бачний, видкий, видний - див. видатний 

видно - відай, видається, здається, либонь, мабуть, можливо, наче, начеб, начебто, 
очевидячки, очевидьки, певно, див. видимо 
видноколо - див. горизонт 
виднокруг - див. горизонт 

виднота - виразність, світленість, освітленість, яснота, ясність 
видовисько - див. видовище 
видовище - вистава 
видохшій - видхлий 

видумка - вигадка, витівка, витребеньки, збаганка, примха 
видумка - винахід 

видумувати - винаходити, винайти, повинаходити, знаходити, знайти, познаходи¬ 
ти, вигадувати, вигадати, повигадувати, вимудровувати, вимудрувати, повимудро- 
вувати, надумувати, надумати, понадумувати, здумувати, здумати, уроювати, уро- 
їти, повроювати 
видющий - видючий 

виєднувати - діставати, дістати, подоставати, домагатися, домогтися, подомагати- 
ся, досягати, досягти, подосягати, здобувати, здобути, поздобувати, одержувати, 
одержати, поодержувати, придбавати, придбати, попридбавати 
вижимати - див. душити, давити, пресувати, жати, нажимати, прижимати, розжи¬ 
мати, нагнітати 

вижимки - вичавки, жмаки, макуха 

виздоровлювати - видужувати, видужати, повидужувати, одужувати, одужати, 
поодужувати, оклигувати, оклигати, оклигнути, пооклигувати, окремезнювати, 
окремезнити, окріювати, окріяти, поокріювати, остербати, остербнути, поостербу- 
вати, оченьпувати, оченьпати, пооченьпувати, очунювати, очуняти, поочунювати, 
див. реквалесценувати 
визив - виклик, заклик, поклик, клич 

визивати - кликати, покликати, викликувати, викликати, викликнути, повиклика¬ 
ти, закликати, заклйкати, позакликати, накликати, накликати, понакликати, прик¬ 
ликати, поприкликати, укликати, повкликати 
визиваючий - зачіпливий, зухвалий, нахабний, див. наглий 
визивно - завзято, завоїсто, загонисто, запально 

визолювати (шкіру) - лужити, видужувати, вилужити, повилужувати, злужувати, 

злужити, позлужувати, налужувати, налужити, поналужувати 

визрівати - див. спіти 

визрілий - див. дозрілий 

визубрина - щерба, щербина, щербинка 

виїмок - виняток, вилука, див. виключення 

виказчик - виказник 


56 


викарабкуватися - видряпуватися, видряпатися, повидряпуватися, вилізати, вила¬ 
зити, вилізти, повилізати, повилазити, добуватися, добутися, подобуватися 
виключатель - вилучка, вимикачка 

виключати - вилучати, вилучити, повилучати, вимикати, вимкнути, повимикати 
виключати - див. елімінувати, видаляти 
виключення - виняток, вилука 

виключно - виємно, винятково, лиш, лише, надзвичайно 

викохувати - виховувати, виховати, годувати, вигодовувати, вигодувати, повиго¬ 
довувати, згодовувати, згодувати, позгодовувати, кукобити, викукоблювати, вику- 
кобити, повикукоблювати, плекати, виплекувати, виплекати, повиплекувати, 
сплекувати, сплекати, посплекувати 
вилка - виделка, видельце 
вилка (дерева) - розсоха, соха, сошка, сішка 
вилощувати - див. полірувати 
вилуплювати (очі) - див. випучувати 
вилуплювати - це курча 

виляти - крутити, крутнути, закрутити, махати, махнути, вимахувати, вимахати, 
вимахнути, змахувати, змахнути, позмахувати, майдати, вимайдати, замайдати, 
змайдати, помайдати, майталати, замайталати, змайталати, помайталати, метляти 
- заметляти, зметляти, пометляти, мир дати, замирдати, змирдати, помирдати, мо¬ 
лоти, замолоти, помолоти 

виляти - вибрехуватися, вибрехатися, повибрехуватися, викручуватися, викрути¬ 
тися, повикручуватися, микитити, замикитити, змикитити, помикитити, микулити, 
змикулити, помикулити, див. обманювати, відвихнутися 
вимазувати (написане) - витирати, витерти, повитирати 
вимазувати - це глиною хату 

виманювати - видурювати, видурити, повидурювати, здурювати, здурити, позду- 
рювати, обдурювати, обдурити, пообдурювати, вимантачувати, вимантачити, по- 
вимантачувати, натягувати, натягати, натягнути, понатягувати, понатягати 
вимаслювати - засмальцьовувати, засмальцювати, позасмальцьовувати,, аеа. гря- 
знити 

вимисел - байка, вигадка, витівка, див. видумка 

вимишляти - див. мислити, видумувати 

вимітка - знак, значка, зазначка, позначка, карб, див. марка 

виміщати - мститися, помститися, відомщати, відомстити, повідомщати, (злість) - 

згоняти, згонити, зігнати, позгоняти 

вимовний - багатомовний, виразний, див. виразисте 

вимовний - це що легко вимовити 

вимпел - майва 

вина - провина 

виниряти - виринати, виринути, повиринати, зринати, зринути, позринати, випур- 


57 


нати, випурнути, повипурнати, вигулькнувати, вигулькнути, повигулькнувати 
виніжний - розпещений, див. любимець 
винний - провинилий 
винний - це смак 

виновник - провинець, спричинець 
виногроно - кетяг (винограду) 

винокур - винник, (жінка) - винничка, (син) - винниченко, (дочка) - винниківна, 
(дитина) - винниченя, гураль, (продавець в.) - винар, (вона) - винарка, (дружина) 
- вінариха, (син) - винаренко, (дочка) - винарівна, (дитина) - винарченя, винарче- 
нятко 

винокурня - винниця, ґуральня 

виносливий - витривалий, загартований, твердий, негнучкий 

виношений (одяг) - зношений, (черевик) - стоптаний, (людина), виснажений, 

спрацьований 

випирати - витискувати, витискати, витиснути, повитаскувати, повитискати, ви¬ 
пихати, випхнути, повипихати 
випирати - це білизну 

виписувати (крам) - замовляти, замовити, позамовляти, (з лічниці) - звільняти, 
звільнити, позвільняти, випускати, випустити, повипускати, (людину) - спрова¬ 
джувати, спровадити, поспроваджувати, (часопис) - передплачувати, передплати¬ 
ти, попередплачувати 
виписувати - це на папері в. 
виплавляти - див. топити 

виплід - витвір, твір, твориво, утвір, здобуток, овоч, див. плід 
виплоджувати - див. плодити 
виплодок - див. дегенерат 

випрямляти - випростовувати, випростувати, повипростовувати 
випуклий - пукатий, опуклий, випнутий 
випуск (журналу) - число, вихід 
випучувати - випинати, випнути, повипинати 

випучувати (очі) - вибалушувати, вибалушити, повибалушувати, вирячувати, ви¬ 
рячити, повирячувати, витріщувати, витріщати, витріщити, повитріщувати 
вип’ячувати - див. випучувати 

виражати - висловлювати, висловити, повисловлювати, виявляти, виявити, повия- 
вляти, відбивати, відбити, повідбивати, казати, сказати, виказувати, виказати, по- 
виказувати, див. формулювати 
вираження - вираз, вислів 

виразисте - виразно, багатомовно, див. вимовний 
виречений - вимовлений 

вириватися - видиратися, видертися, повидиратися, вимикатися, вимкнутися, по- 
вимикатися, висмикуватися, висмикнутися, повисмикуватися, вихоплюватися, ви- 


58 


хопитися, повихоплюватися 
вирізка - витинок 

вирішальний - визначальний, розв’язальний, схвальний 
вирішений - розв’язаний, скінчений, ухвалений 
вирішення - вирок, присуд, розв’язка, ухвала 
вирішувати - див. рішати 

виручати - визволяти, визволити, повизволяти, допомагати, допомогти, подопо- 
могти, 

звільняти, звільнити, позвільняти, рятувати, порятувати, вирятовувати, вирятува¬ 
ти, овирятовувати, зарятовувати, зарятувати, позарятовувати 
виручати - заробляти, заробити, уторговувати, уторгувати, повторговувати 
виручка - виторг 

виситися - височіти, зависочіти, височитися, зависочитися 

висікати (на камні) - різьбити, вирізблювати, повирізблювати, зрізблювати, зрізь- 
бити, позрізьблювати, назрізьблювати, нарізьбити, понарізьблювати 
висільник - шибеник, шибенець 

висказувати - вимовляти, вимовити, повимовляти, висловлювати, висловити, по- 
висловлювати 

вискакувати - вистрибувати, вистрибнути, повистрибувати, стрибати, стрибнути, 
стрибонути, висмикуватися, висмикнутися, повисмикуватися, вихоплюватися, ви¬ 
хопитися, повихоплюватися, схоплюватися, схопитися, посхоплюватися, (з 
пам’яті) - вилетати, вилетіти, повилетати, див. скакати, перемахувати 
вискалювати (зуби) - див. скалити 
вискік - вибрик, вихоп, стрибок, див. вихватка 

вискочень - скоробогатько, доробкевич, (вона) - доробкевичка, (дружина) - доро- 
бкевичиха, (син) - доробкевиченко, (дочка) - доробкевичівна, (дитина) - доробке- 
виченя 

висловухий - каплавух 
висміювати - див. осміювати 
висок - скроня 

високопарний - пишномовний, див. реторичний 
високопродуктивний - великовидатний 
високосний (рік) - переступний 
високосортний - високоякісний 
високохудожній - високомистецький 
висота - височінь, височина, високисть, гора 
висотою - заввиш, заввишки 

височайший - найвищий, щонайвищий, височезний, якнайвищий 
виспа - острів, острівець 

вистарчати - вистачати, вистачити, повистачати, виставати, вивистати, ставати, 
стати, досить 


59 


висторчати - це сторчати 
вистріл - постріл, стріл 

вистроювати (вояків) - шикувати, пошикувати, вишиковувати, вишикувати, по- 
вишиковувати 

вистроювати (будову) - див. строїти, конструювати 
вистроювати - це див. наражатися 

висунутий - висунений .відсунений, засунений, зісунений, насунений, підсунений, 
присунений, пересунений, розсунений, усунений 
вись - див. висота 

висячий - вислий, завислий, звислий, навислий, обвислий, повислий, увислий, 
див. навісний 

витаратцувати - див. випучувати 

витвережуватися - вихмілятися, вихмелитися, повихмелятися, охмелятися, охме¬ 
литися, поохмелятися 

витиралка - утирка, див. салфетка, серветка 
витравлювати - див. протравлювати 

витуряти - виганяти, вигнати, повиганяти, прогонювати, прогонити, попрогоню- 
вати 

витяжка - див. екстракт 

вихватка - вибрик, витівка, див. видумка, вискік 

вихвачуватися - випорскувати, випорскати, повипорскувати, випорсати, випорс¬ 
нути, повипорсати, порскати, порснути, вискбвзувати, висковзнути, повисковзува- 
ти, вислизати, вислизнути, повислизати, висмикуватися, висмикнутися, повисми¬ 
куватися, вихоплюватися, вихопитися, поповихоплюватися 

вихилятися - згинатися, зігнутися, позгинатися, нагинатися, нагнутися, понагина¬ 
тися, огинатися, огнутися, поогинатися, понагинатися, погнутися, перегинатися, 
перегнутися, поперетинатися, пригинатися, пригнутися, попригинатися, угинати¬ 
ся, угнутися, повтинатися, хилитатися, хилитнутися, похилитатися, захилитатися, 
захилитнутися, розхилитатися, розхилитнутися, схилитатися, схилитнутися, пос- 
хилитатися, хилитися, вихилятися, вихилитися, повихилятися, відхилятися, відхи¬ 
литися, повідхилятися, нахилятися, нахилитися, понахилятися, перехилятися, пе¬ 
рехилитися, поперехилятися, похилятися, похилитися, прихилятися, прихилитися, 
поприхилятися, ухилятися, ухилитися, повхилятися, хитатися, захитуватися, захи¬ 
татися, позахитуватися, похитуватитя, похитатися, розхитуватися, розхитатися, 
порозхитуватися, схитуватися, схитатися, посхитуватися 

вихователь - виховач, (вона) - вихованка, виховник, (вона) - виховниця, див. на¬ 
ставник, ментор, смотритель 
виходець - виходько, вихідько 

виходити (заміж) - одружуватися, одружитися, див. заміж виходити 
виходить (гцо...) - отже, тож, отож, таким чином, тому 

вихор - кудер, кудли, кучер, чуб, чубок, чубочок, чубисько, чуприна, чупринка, 


60 


чуприночка 

вихор - див. буря, метіль, ураган 

вихрити - вивітрювати, вивітріти, повивітрювати, завітрювати, завітрити, позавіт- 
рювати, звітрювати, звітріти, позвітрювати, обвітрювати, обвітріти, повітрювати, 
повітрити, віяти, завівати, завіяти, позавівати, звівати, звіяти, навівати, навіяти, 
понавівати, повівати, повіяти, провівати, провіяти, попровівати, розвівати, розвія¬ 
ти, порозвівати, Крутити, крутнути, крутонути, викручувати, викрутити, повикру¬ 
чувати, закручувати, закрутити, позакручувати, накручувати, накрутити, обкручу¬ 
вати, перекручувати, перекрутити, поперекручувати, скручувати, скрутити, по¬ 
скручувати, укручувати, укрутити, повкручувати, курити, викурювати, викурити, 
повикурювати, закурювати, закурити, позакурювати, накурювати, накурити, пона¬ 
курювати, скурювати, скурити, поскурювати, мести, вимітати, вимести, повиміта¬ 
ти, замітати, замести, позамітати, змітати, змести, позмітати, намітати, намести, 
понамітати, промітати, промести, попромітати, розмітати, розмести, порозмітати, 
кушпелити, викушпелювати, викушпелити, повикушпелювати, закушпелювати, 
закушпелити, позакушпелювати, накушпелювати, накушпелити, понакушпелюва- 
ти, скушпелювати, скушпелити, поскушпелювати, куйовдити, покуйовдити, заку- 
йовджувати, закуйовдити, позакуйовджувати, накуйовджувати, накуйовдити, по- 
накуйовджувати, розкуйовджувати розкуйовдити, порозкуйовджувати, скуйов¬ 
джувати, скуйовдити, поскуйовджувати, кужелити, покужелити, закужелювати, 
закужелити, позакужелювати, накужелювати, накужелити, понакужелювати, ску- 
желювати, скужелити, поскужелювати, хурделити, похурделити, вихурделювати, 
вихурделити, повихурделювати, захурделювати, захурделити, позахурделювати, 
нахурделювати, схурделювати, схурделити, посхурделювати, хуртовинити, похур- 
товинити, вихуртовинювати, вихуртовинити, повихуртовинювати, захуртовиню- 
вати, захуртовинити, позахуртовинювати, схуртовинювати, схуртовинити, посху- 
ртовинювати, 

вихровиця - див. буря, метіль 

вихрястий - кудла, кудлай, кудлач, кудлатий, чубар, чубатий, чубатенький 
вицвітати (барва) - блякувати, блякнути, виблякувати, виблякнути, зблякувати, 
зблякнути, поблякувати, поблякнути 
вицвітати (квіти) - див. цвісти 

вицофуватися - виходити, вийти, повиходити, відходити, відійти, повідходити, ві¬ 
дступати, підступити, повідступати 

випалювати - випливати, виплисти, повипливати, відпливати, відплисти, повідп- 
ливати,, аеа. відчалювати 
вичавлювати - це див. давити 

вичерпувати - викреслювати, викреслити, повикреслювати, закреслювати, закрес¬ 
лити, позакреслювати, перекреслювати, перекреслити, поперекреслювати, скрес¬ 
лювати, скреслити, поскреслювати 
вичерпуючий - докладний, повний 


61 


вичислювати - лічити, полічити, вилічувати, вилічити, повилічувати, залічувати, 
залічити, позалічувати, злічити, позлічувати, налічувати, налічити, поналічувати, 
облічувати, облічити, пооблічувати, перелічувати, перелічити, поперелічувати, 
рахувати, порахувати, вираховувати, повираховувати, зараховувати, зарахувати, 
позараховувати, зраховувати, зрахувати, позраховувати, нараховувати, нарахува¬ 
ти, понараховувати, обраховувати, обрахувати, пообраховувати, підраховувати, 
підрахувати, попідраховувати, прираховувати, прирахувати, поприраховувати, пе¬ 
рераховувати, перерахувати, поперераховувати, розраховувати, розрахувати, по- 
розраховувати, ураховувати, урахувати, повраховувати 

вичуди - абищиці, вередня, витівки, витребеньки, дурниці, забаганки, примхи 
вишивати (золотом) - гаптувати, погаптувати, вигаптовувати, вигаптувати, пови- 
гаптовувати, згаптовувати, згаптуввати, позгаптовувати, нагаптувати, понагапто- 
вувати 

вишина - височінь, височина, див. висота 
вишиною - див. висотою 

вишка - башта, варовня, вежа, див. радіовишка 
вишній - горі ш ній, (Бог) - небесний 
вищати - див. горланити 

вищепойменований - вищеназваний, вищезгаданий, вищенаведений 
вищестоящий - вищий, вищеступневий 

вияснювати - висвітлювати, висвітлити, повисвітлювати, насвітлювати, насвітли- 
ти, понасвітлювати, освітлити, поосвітлювати, див. пояснювати, роз’яснювати, ін¬ 
терпретувати, товмачити 
вібрант (грам.) - тремкий 
вібрація - трема 
віброграф - тремописка 

вібрувати - тремтіти, потремтіти, затремтіти, протремтіти, двигтіти, задвигтіти, 

подвигтіти, продвигтіти, (світло) - миготіти, замиготіти, помиготіти, промиготіти, 

мигтіти, замигтіти, помигтіти, (струна) - бреніти, вибреніти, забреніти, збреніти, 

перебреніти, побреніти, пробреніти 

віват! - хай живе!, слава! 

віваче (муз) - дуже швидко 

вівер - див. бонвіван 

вівісекція - живорозтин 

вівчарня - кошара, див. загін 

вігвам - шатро, хижа (індіян.) 

вігіляція - догляд, нагляд 

вігільність - пильність, уважність 

від... - Якщо нема слова з префіксом від.., див. на літеру без цього префіксу. Напр. 
відгострювати див. гострити 

відати - знати, визнаватися, визнатися, повизнаватися, дізнаватися, дізнатися, по- 


62 


дізнаватися, зізнаватися, зізнатися, позізнаватися, обізнаватися, обізнатися, пообі- 
знавати, пізнати, попізнавати, узнавати, узнати, повзнавати 
відати - див. завідувати 

відбавляти - збавляти, збавити, позбавляти, зменшувати, зменшити, позменшува- 
ти, применшувати, применшити, поприменшувати, знижувати, знизити, познижу- 
вати, принижувати, принизити, скорочувати, скоротити, поскорочувати, укорочу¬ 
вати, укоротити, відбирати, відібрати, повідбирати, відливати, віділляти, відлити, 
повідливати, відсипати, відсипати, повідсилати 
відбалакуватися - див. відговорюватися 
відблиск - виблиск, вилиск, полиск 
відборона - оборона, захист 

відбороняти - боронити, обороняти, оборонити, убороняти, уборонити, повборо- 
няти, захищати, захистити, позахищати 

відбріхуватися - вибріхуватися, вибріхатися, повибріхуватися, викручуватися, ви¬ 
крутитися, повикручуватися 

відвага - звага, зважність, голінність, очайдушність, хоробрість, див. смілий, под¬ 
виг 

відважний - див. смілий 
відважність - див. відвага 

відваджувати - віднаджувати, віднадити, повіднаджувати 
відвал (плуга) - полиця 
відвар - вивар, див. екстракт 

відварювати - виварювати, виварити, повиварювати, зварювати, зварити, позва¬ 
рювати, наварювати, наварити, понаварювати, переварювати, переварити, попере¬ 
варювати, уварювати, уварити, поуварювати 

відвернення (дія) - відхил, спад, схил, ухил, (почуття) - відраза, нехіть, огида, 
осоруга 

відвертий - відкритий, неприхований, незахований, наочний, щирий, див. прямо¬ 
душний, престосердний 
відвилюватися - див. відказуватися, виляти 

відвисати - вивисати, вивиснути, повивисати, звисати, звиснути, позвисати, нави¬ 
сати, нависнути, обвисати, обвиснути, пообвисати 

відвихнутися - відкидатися, відкинутися, повідкидатися, відсахуватися, відсахну¬ 
тися, повідсахуватися, огинатися, огнутися, поогинатися, уникати, уникнути, поу- 
никати, ухилятися, ухилитися, повхилятися, див. виляти, відказуватися 
відвичати - визвичаювати, визвичаїти, повизвичаювати, відзвичаювати, відзвичаї¬ 
ти, повідзвичаювати 
відвіку - споконвіку, див. відвічно 
відвіт - відповідь, див. відказ 

відвітувати - відповідати, відповісти, повідповідати 
відвічати - див. відвітувати 


63 


відвічальний - відповідальний, див. серйозний, важний 

відвічно - споконвіку, спрадавна, стародавнє, з давніх-давен, див. вікодавній, 
древній, одвічно 

вивішувати - важити, виважувати, виважити, повиважувати, зважувати, зважити, 
позважувати, наважувати, наважити, понаважувати, обважувати, обважити пооб¬ 
важувати, розважувати, розважити, порозважувати 

відволожувати - зволожувати, зволожити, позволожувати, наволожувати, наволо- 

жити, понаволожувати, поволожувати, поволожити. поповоложувати 

відволожувати - це виволожувати, с.т. сушити 

відворіт - відступ 

відворіт - навпаки, див. навиворіт 

відворіть - зворотно, назад 

відворотний - бридкий, гидкий, огидний, огидливий, препоганий 
відворотний - зворотний 
відгадка - розгадка 
відгадливий - див. догадливий 

відгадник - розгадач, угадько, тлумач, див. угадчик 

відговорювати - мовити, відмовляти, відмовити, повідмовляти, змовляти, змови¬ 
ти, позмовляти, намовляти, намовити понамовляти, підмовляти, підмовити, попі¬ 
дмовляти, промовляти, промовити, попромовляти, перемовляти, перемовити, по- 
перемовляти, умовляти, умовити, повмовити, радити, порадити, відраджувати, ві¬ 
драдити, повідраджувати, нараджувати, нарадити, понараджувати, прираджувати, 
прирадити, поприраджувати, ураджувати, урадити, повраджувати 
відговорюватися - вимовлятися, вимовитися, повимовлятися, відмовлятися, від¬ 
мовитися, повідмовлятися, викручуватися, викрутитися, повикручуватися, див. ві- 
дказуватися, виляти 
відгодовувати - див. кормити 
відголос - див. ехо, резонанс 
відголошувати - див. репортувати 

відграничувати - відмежовувати, відмежувати, повідмежовувати, відділяти, відді¬ 
лити, повідділяти, виділити, виділити, повиділяти, розділяти, розділити, порозді¬ 
ляти, відлучати, відлучити, повідлучати, вилучати, вилучити, повилучати, відо¬ 
кремлювати, відокремити, повідокремлювати, зокремлювати, зокремити, позок- 
ремлювати, відтинати, відітнути, відтяти, повідтинати, витинати, витнути, пови- 
тинати, перетинати, переткнути, поперетинати, стинати, зітнути, стяти, див. відо- 
собляти, ограничувати, ізолювати, сегрегувати 

відгризатися - відгаркуватися, відгаркатися, повідгаркуватися, вигаркуватися, ви- 
гаркатися, повигаркуватися 
віддалений - далекий, чужий 

віддалений - вигнаний, витручений, відтручений, усунений 
віддаленість - віддаль, відстань, див. даль 


64 


віддано - вірно, щиро 
віддача (рушниці) - відбій 

віддихати - випочивати, випочити, повипочивати, відпочивати, відпочити, повід- 
почивати, опочивати, опочити, поопочивати, перепочивати, перепочити, спочива¬ 
ти, спочити, поспочивати 

віддихати - видихувати, видихнути, повидихувати, видихати, видихнути, повиди- 
хати, здихати, здихнути, поздихати, здихатися, здихнутися, надихатися, надихати¬ 
ся, понадихатися 

відділення (установи) - відділ, див. філія 
відділення - це дія 
відділок - підвідділ 

відділяти - вилучати, вилучити, повилучувати, відлучати, відлучити, повідлучува- 
ти, вимежовувати, вимежувати, повимежовувати, розмежовувати, розмежувати, 
порозмежовувати, відокремлювати, відокремити, повідокремлювати, зокремлюва- 
ти, зокремлити 

відріжняти, відріжнити, повідріжняти 

віддутий - видмуханий, здмуханий, надмуханий, роздмуханий, випнутий, напну¬ 
тий, настобурчений, накопилений,скопилений,див.дути 
віддушина - продух, продухвина 
відекзаменувати - див. екзаменувати 
відеотелефон - телефонобачка 
віджилий - застарілий, минулий 
віджимати - див. пресувати 

віджирювати - знетовщувати, знетовщити, познетовщувати 

відзволяти - див. ослобоняти 

відзвук - див. відголос, ехо, резонанс 

відзив - див. відзвук, відголос 

відзив - оцінка, див. атестація, рекомендація 

відзивати - викликати, викликати, повикликати, відкликати, відкликати, повідк- 
ликати, завертати, завернути, позавертати, повертати, повернути 
відзиватися - відгукуватися, відгукатися, відгукнутися, повідгукатися, перегуку¬ 
ватися, перегукатися, перегукнутися, відбиватися, відбитися, повідбиватися, луна¬ 
ти, вилунювати, вилунити, повилунювати, залунати, злунати, полунати, пролуна¬ 
ти, окликатися, окликнутися, поскликатися, див. ехо, резонанс 
відзначати, - визначувати, визначити, повизначувати, нагороджувати, нагородити, 
понагороджувати, див. значити 
відзолювати - див. визолювати 

відідраний - видертий, здертий, надертий, подертий, роздертий, відшматований, 
відокремлений, зокремлений, окремий, опричний, непов’язаний, відтятий, відчах¬ 
нутий 

відказ - відмова 


65 


відказ - це відповідь 

відказуватися - відмовлятися, відмовитися, повідмовлятися, вирікатися, зрікатися, 
зректися, позрікатися, викручуватися, викрутитися, повикручуватися, відкидатися, 
відкинутися, повідкидатися, відкасатися, відкаснутися, повідкасатися, огинатися, 
огнутися, поогинатися, уникати, уникнути, повникати, ухилятися, ухилитися, пов- 
хилятися, цуратися, відцуратися, зіцуратися, поцуратися, див. виляти, відвихнути- 
ся 

відкоханий - випещений, вигодований 
відкохувати - див. викохувати 
відкриття - винахід, вияв, знахід 

відкручувати - викручувати, викрутити.повикручувати 

відкупорювати - викорковувати, викоркувати, повикорковувати, витикати, видіт- 
кнути, повитикати 

відкушати - куштувати, покуштувати, закуштувати, скуштувати 
відломок - уламок, цурпалок, шматок, виламок 

відлучатися - виїжджати, виїздити, виїхати, повиїжджати, повиїздити, від’їхати, 
повід’їздити, переїжджати, переїздити, попереїжджати, попереїздити, виходити, 
вийти, повиходити, відходити, відійти, повідходити, залишати, залишити, поза¬ 
лишати 

відлучка - відсутність, виїзд, вихід 
відмичка - витрих, відмикачка 
відмінний - інакший, неподібний, ріжний 

відмінний - визначний, визначений, високоякісний, найліпший 

відмінник - визначенець 

відмінювати - див. анулювати, касувати 

відмінювати — це у граматиці 

відмінюватися - змінюватися, змінитися, позмінюватися, перемінюватися, пере¬ 
мінитися, поперемінюватися, обертатися, обернутися, пообертатися, перетворю¬ 
ватися, перетворитися, поперетворюватися 
відмітка - знак, позначка, оцінка 
відмітний - див. знаменитий 

відмітник - знач, карбач, таврувач, див. відмінник, маркер, мітчик 
відмічати - значити, визначати, визначити, повизначати, зазначати, позазначати, 
означувати, означити, поозначувати, позначувати, позначати, позначити, запису¬ 
вати, записати, позаписувати, креслити, накреслювати, накреслити, понакреслю¬ 
вати, підкреслювати, підкреслити, попідкреслювати, наголошувати, наголосити, 
понаголошувати, див. маркувати, помічати 

відморожувати (пальці) - заморожувати, заморозити, позаморожувати, зморожу- 
вати, зморозити, позморожувати, наморожувати, наморозити, понаморожувати, 
оморожувати, оморозити, пооморожувати, поморозити, поприморожувати, 
відморожувати - це нагрівати заморожене 


66 


відмочувати - вимочувати, вимочити, повимочувати, замочувати, замочити, поза¬ 
мочувати, змочувати, позмочувати, намочувати, намочити, понамочувати, помо- 
чувати, помочити, умочувати, умочити, повмочувати 
відмочувати — це сушити 

віднаходити - винаходити, винайти, познаходити, вишукувати, вишукати, пови¬ 
шукувати, пошукувати, пошукати, попошукувати, перешукувати, перешукати, пе- 
перешукувати, розшукувати, розшукати, порозшукувати, викривати, викрити, по- 
викриваги, виявляти, виявити, повиявляти 
віднехотя - невмисно, знехочу, нехотячи 
віднині - відтепер, відсьогодня 

віднімати - брати, відбирати, відібрати, повідбирати, забирати, забрати, позабира¬ 
ти, перебирати, перебрати, поперебирати, відіймати, відійняти, повідіймати, види¬ 
рати, видерти, повидирати, здирати, здерти, поздирати, позбавляти, позбавити, 
попозбавляти, уймати, уйняти, уймити, поуймати 

відносини - стосунки, причетність, постава, див. зносини, відношення 
відноситися - звертатися, звернутися, позвертатися, поводитися, повестися, стави¬ 
тися, поставитися, наставлятися, наставитися, понаставлятися, удаватися, удатися, 
повдаватися 

відноситися - стосуватися, належати, належатися, обходити, обійти, припадати, 

припасти, торкатися, торкнутися 

відносний - стосовний, див. релятивний 

відносно - щодо, стосовно, з приводу 

відносно - порівняно, порівнюючи 

відношення - постава, стосунок, пропорція лив. відноситися, співвідношення 
відображати - віддзеркалювати, віддзеркалити, повіддзеркалювати, відбивати, ві¬ 
дбити, повідбивати 
відомство (уряду) - див. департамент 
відомщати - мститися, помститися, мстити, помстити 

відосіблений - відокремлений, виділений, відділений, вилучений, відсунений, див. 
ізольований 

відособляти - див. ізолювати, відграничувати, ограничувати, сегрегувати 
відпар - випар, опар 

відпарювати - випарювати, випарити, повипарювати, запарювати, запарити, поза- 
парювати, напарювати, напарити, понапарювати, обпарювати, обпарити, пообпа¬ 
рювати, опарювати, опарити, поопарити, попарювати, попарити, припарювати, 
припарити, поприпарювати, спарювати, спарити, поспарювати 
відпасати - випасати, випасти, повипасати, пасти, попасти, спасати, спасти, пос- 
пасати 

відпечаток - відбитка, відтиск, слід 

відпирати - відмикати, відімкнути, повідмикати, відсовувати, відсувати, відсуну¬ 
ти, повідсувати, відчиняти, відчинити, повідчиняти, відщіпати, відщепнути, пові- 


67 


дщіпати 

відпирати - гонити, виганяти, вигонити, вигнати, повиганяти, відганяти, відгони¬ 
ти, відігнати, повідганяти, заганяти, загонити, загнати, позаганяти, зганяти, згони¬ 
ти, зігнати, позганяти, наганяти, нагонити, нагнати, понаганяти, розганяти, уганя¬ 
ти, угонити, повганяти, пхати, випихати, випхнути, повипихати, відпихати, віді¬ 
пхнути, повідпихати, запихати, запхнути, позапихати, попихати, попхнути, про¬ 
пихати, пропхати, пропхнути, попропихати, розпихати, розіпхати, порозпихати, 
спихати, спихнути, зіпхнути 
відпирати - це білизну 

відпиратися - відмовлятися, повідмовлятися, відрікатися, відректися, повідрікати- 
ся, зрікатися, зректися, позрікатися, заперечувати, заперечити, позаперечувати, не 
визнавати, не визнати, не зізнаватися, не зізнатися, непогоджуватися, непогодити- 
ся 

відписка - відпис, відповідь, див. копія, плягіят 
відповідання - відповідь 
відповідання - це дія 

відполовинювати - половинити, пополовинити, виполовинювати, виполовинити, 
переполовинювати, переполовинити, споловинювати, споловинити, посполови- 
нювати 

відповіт - див. відповідання, ехо 
відпочиваючий - випочивал, (вона) - випочивалка 

відправляти - випроваджувати, випровадити, повипроваджувати, виряджати, ви¬ 
рядити, повиряджати, слати, висилати, вислати, повисипати, відсилати, відіслати, 
повідсилати, досилати, дослати, подосилати, надсилати, надіслати, понадсипати, 
насилати, наслати, понасилати, посилати, післати, пересилати, переслати, попере¬ 
силати, розсилати, розіслати, порозсилати 
відправляти - це службу Божу 
відправний (місце) - висильний, (мова) - вихідний 
відправник - висилач 
відпроваджувати - див. відправляти 

відпроторювати - запроторювати, запроторити, позапроторювати, запаковувати, 

запакувати, позапаковувати, подівати, подіти, заподівати, заподіти, позаподівати, 

ховати, заховувати, заховати, позаховувати, поховати, сховати, див. відправляти 

відпрохуватися - випрошуватися, випроситися, повипрошуватися 

відпрягати - випрягати, випрягти, повипрягати 

відрада - радість, розрада, утіха, порада 

відрадісне - радісно, радо, утішно 

відрадний - радий, радісний, раденький, радесенький, радісінький, утішний, втіш¬ 
ний 

відрадність - радість, радощі, розрада, порада, утіха, потіха 
відрадно - див. відрадісно 


68 


відрадощі - див. відрадність 
відразу - див. враз 

відредагувати - виредагувати, зредагувати, проредагувати, перередагувати, реда¬ 
гувати 

відрекомендуватися - називатися, назватися, поназиватися, знайомитися, позна¬ 
йомитися 

відривати - видирати, видерти, повидирати, здирати, здерти, поздирати, дерти, 
подерти, передирати, передерти, попередирати, роздирати, роздерти, пороздирати 
відривати - копати, покопати, викопувати, викопати, повикопувати, підкопувати, 
підкопати, попідкоппувати, прокопувати, прокопати, попрокопувати, перекопува¬ 
ти, перекопати, поперекопувати, розкопувати, розкопати, порозкопувати, скопува¬ 
ти, скопати, поскопувати, укопувати, укопати, повкопувати 
відривний - видерний 

відривчасто - прихапцем, прихапці, припадкове 
відрижка - надха, див. одрижка 

відринути - шугати, шугнути, шуганути, див. ринутися 
відріг - вибалок, приярок, віднога, відножина 
відріддя - виродок, кодло 
відріз - утин, утинок, втинок, див. відрізок 

відрізаний - витнутий, витятий, відтятий, обтятий, перетятий, розтятий, стятий, 
утятий, втятий, викраяний, накраяний, обкраяний, покраяний, розкраяний, скрая- 
ний, украяний, відшматований, ошматований, пошматований, розшматований, ви- 
батований, відбатований, збатований, набатований, побатований, розбатований, 
відокремлений, зокремлений 

відрізняти - ріжнити, поріжнити, відріжняти, відріжнити, повиріжняти, розріжня- 
ти, розріжнити, порозріжняти 

відрізок - витинок, кусник, кусничок, окраєць, окрайчок, партика, скиба, скибка, 
скибочка, украйка, шматок, шматочок, див. відріз 
відрікати - див. говорити 

відрікатися - вирікатися, виректися, повирікатися, зрікатися, зректися, позрікати¬ 
ся, відмовлятися, відмовитися, подівмовлятися, відпекуватися, відпекатися, відпе- 
ктися, повідпекуватися, сахатися, сахнутися, відсахуватися, відсахнутися, повід- 
сахуватися, цуратися, відцуратися, зіцуратися, поцуратися, уцуратися 
відросток - паросток, парость, пагін, пагонець, памолодь, пасинок, літорость 
відрубно - окремо, відокремлено, зокрема, наріжно, див. зосібна, сепаратний 
відрубок - утинок, оцупок, оцвенек, цурпалок, цурпалка 
відряджати - див. відправляти 

відрятовувати - вирятовувати, вирятувати, повирятовувати, див. спасати 
відсвіт - висвін, спалах, сяйво, вилиск 
відсирілий - звологнутий 
відсівки - виточки, ґрис, висівки 


69 


відсічка (пари) - відбиток, див. віддача 

відсмикувати - висмикувати, висмикнути, повисмикувати, вихоплювати, вихопи¬ 
ти, повихоплювати, див. відпирати 
відслуга - вислуга 

відсохлий - висхлий, висох, висохлий, засохлий, посохлий, присохлий, усохлий 
відставка - відслужба 
відставний - вислужений 
відстій - оденки, осад 

відсторонений - відсунений, відсунутий, усунений, усунутий, відхилений, відіг¬ 
наний, звільнений 

відстороняти - відсовувати, відсувати, відсунути, повідсовувати, повідсувати, 
усувати, усунути, повсувати, відхиляти, відхилити, повідхиляти, ухиляти, ухили- 
ти, повхиляти, виганяти, вигонити, вигнати, повиганяти, розгоняти, розгонити, ро¬ 
зігнати, порозгоняти, звільняти, звільнити, позвільняти 
відсторонь - набік, збоку, див. відрубно 

відстрочувати (реченець) - відкладати, відкласти, повідкладати, відтягати, відтяг¬ 
ти, повідтягати, див. разстрочувати 

відстрочувати (шити) - вистрочувати, вистрочити, повистрочувати, застрочувати, 
застрочити, позастрочувати, настрочувати, настрочити, понастрочувати, обстро- 
чувати, пообстрочувати, построчувати, построчити 

відстругувати - вистругувати, вистругати, повистругувати, зістругувати, зіструга¬ 
ти, позістругувати, обстругувати, обстругати, пообстругувати 
відступник - див. ренегат 
відсутність - неприсутність, брак, нестача 

відтавати - танути, витанувати, витанути, повитанувати, дотанувати, дотанути, 
подотанувати, натанувати, натанути, понатанувати, обтанувати, обтанути, пообта- 
нувати, потанувати, потанути, станувати, станути, постанувати, відмерзати, відме¬ 
рзти, відмерзнути, повідмерзати, розморожуватися, розморозитися, порозморожу- 
ватися 

відтворювати (вікно) - відчиняти, повідчиняти 
відтворювати - це див. реставрувати 
відтінок - сутінь, сутінок 
відтинок - це див. відрізок 

відтісувати - витісувати, витесати, повитісувати, затісувати, затесати, позатісува¬ 
ти, натісувати, натесати, понатісувати, обтісувати, обтесати, постісувати 
відтоптувати (черевики) - витоптувати, стоптувати, стоптати, постоптувати 
відторгати - брати, вибирати, вибрати, повибирати, відбирати, відібрати, повідби¬ 
рати, забирати, забрати, позабирати, видирати, видерти, повидирати, роздирати, 
роздерти, пороздирати, виділяти, виділити, повиділяти, відділяти, відділити, по- 
відділяти, поділяти, поділити, розділяти, розділити, порозділяти, відривати, відір¬ 
вати, повідривати, обривати, обірвати, пообривати, зривати, зірвати, позривати, 


70 


розривати, розірвати, порозривати, переривати, перервати, попереривати, див. 
рвати 

відточувати - гострити, погострити, вигострювати, вигострити, повигострювати, 
загострювати, загострити, позагострювати, нагострювати, нагострити, понагост¬ 
рювати 

відточувати (токар) - точити, поточити, виточувати, виточити, повиточувати, на¬ 
точувати, наточити, понаточувати, обточувати, обточити, пообточувати, сточува¬ 
ти, сточити, посточувати 

відтухати (опух) - витухати, витухнути, повитухати, затухати, затухнути, позату- 

хати, притухати, притухнути, попритухати, утухати, утухнути, повтухати 

відучувати - визвичаювати, визвичаїти, повизвичаювати 

відхвачувати - див. хватати 

відхідок - виходок, див. ватерклозет 

відхоплювати - див. хватати 

відцентровий - відосередковий 

відчай - розпач, розпука, див. десперація 

відчалювати - випливати, виплисти, повипливати, випливти, виплинути 
відчаяка - див. безшабашний 

відписувати - вичісувати, вичесати, повичісувати, зачісувати, зачесати, позачісу¬ 
вати, зічісувати, зічесати, позічісувати, начісувати, начесати, поначісувати, обчі¬ 
сувати, обчесати, пообчісувати, розчісувати, розчесати, порозчісувати 
відчит - виклад, див. розказ 

відчутність - чуйність, чутливість, чуття, прочуття, передчуття, зачуття, вразли¬ 
вість 

відшибати - вибивати, вибити, повибивати, відбивати, відбити, повідбивати, зби¬ 
вати, збити, позбивати, набивати, набити, понабивати, оббивати, оббити, пообби¬ 
вати, підбивати, підбити, попідбивати, побивати, побити, прибивати, прибити, по¬ 
прибивати, пробивати, пробити, попробивати, розбивати, розбити, порозбивати 
відщепенець - див. дисидент, ренегат 

від’якорити - викотвичуватися, викотвичитися, повикотвичуватися 

вієр - вахляр 

віза - дозвіл (їхати) 

візаві - насупроти 

візвання - виклик, заклик, поклик 

візвати - кликати, покликати, викликувати, викликати, повикликувати, закликува- 
ти, закликати, позакликувати, накликати, накликати, понакликати, окликати, 
окликнути, поскликати, покликати, покликати, прикликати, прикликати, перекли¬ 
кати, перекликати, скликати, скликати, поскликати, укликати, уклйкати 
візита - відвідини, навідини, провідини, гостина, завітанка 
візитація - див. візита 
візитер - відвідувач, гість 


71 


візитувати - відвідувати, відвідати, завідувати, завідати, повідвідувати, навідува¬ 
ти, навідати, понавідувати, навідуватися, навідатися, понавідуватися, провідувати, 
провідати, попровідувати, завітувати, завітати, позавітувати, загощувати, загоща¬ 
ти, загостити, позагощати 
візіонер - провид ц я 
візірка - ттт мига 
візія - уява 
візуальний - зоровий 

військовополонений - бранець, полонений 

вік - сторіччя, доба 

вік - це життя людини 

вікарій — під’єпископ 

вікінг - варяг 

віко - повіка, кліпка, кліпавка 
віко - це див. кришка 
віковий - сторічний 

віковічний - вічний, відвічний, одвічний, споконвічний, повсякчасний, див. пер¬ 
возданний, передвічний 
віковічно - повсякчас, завжди, назавжди 

вікодавній - прадавній, стародавній, прастарий, старосвітній, старовинний, старе¬ 
зний 

вікопам’ятний - пропам’ятний 
вікт - харчі 
вікторія - перемога 
вілан - селянин 

вілла - дімок, дімочок, див. дача 

вільнолюбний - волелюбний 

вінда - підойма, див. елеватор, фунікулер 

віндзель - див. вентилятор 

віндикувати - див. претендувати 

вінегрета - саломаха, чирок, мішанина, вселячня 

віник - мітла, мітелка, мітелочка, деркач, деркачик 

вінкель - косинець, кутник 

вінчатися - шлюбуватися, шлюбитися, зішлюбуватися, зішлюбитися, пошлюбува- 
тися, пошлюбитися, див. женитися 

вінчик (голови святих) - сяйво, (зуба) - коронка, (келиха) - вінця, (квітів) - віно¬ 
чок 

віньєтка - візерунок 
віолініст - скрипаль 
віолончеля - басоля 
віпера (гад.) - щитуха 


72 


віраж - зворот, скрут 

вірвант - клямра 

вірилізм - омужнення (жінок) 

вірний — поправний, нехибний, див. правильний 

вірно - поправно, правдиво, слушно 

вірно - це незрадливо 

вірновідданий - див. вірнопіддатний, льояльний 
вірнопідданий (громадянин) - вірний, див. льояльний 
віроісповідання - віровизнання 

віроломний - зрадницький, зрадливий, див. перфідний 

віроятно - імовірно, правдоподібно, можливо, мабуть, либонь 

віртуальний - можливий, гаданий 

віртуозний - майстерний 

вірулентний - хвороботворний, трійливий 

віруючий — побожний 

вірьовка - мотуз, мотузка, мотузок, мотуззя, курмій, обірка, паузник, підтяжка, 
повороз, ужисьйо, шворка, (тонка) - мотузочок, мотузочка, поворозочка, швороч¬ 
ка, (груба) - галівник, кодола, брундук, швара, (з лози) - витка, гужва, див. бечова, 
канат, шнур 
вісень - осінь 
віскі - горілка 

віспований - дзюба, таранкуватий, див. рябий 

віспуватий - див. віспований 

вістовий - вістун, див. геральд 

вістовик - див. вістовий 

вістра - хемівовна 

вісцеральний - усерединний 

віта - див. вітка 

віталізм - життєвість, життєздатність, життєдайність 

вітальний - життєздатний, життєвий, живільний, живлючий, оживливий, гойний 
вітальність - живучість, життєвість, див. віталізм 

вітистий - галузистий, гіллястий, гільчастий, гілкуватий, крислатий, розложистий 
вітка - галузь, галузка, галузонька, галузочка, галуззя, гілка, гілляка, гіллячка, гіл¬ 
лячко, гілонька 
вітраж - шклемалюнок 
вітрина - виставовікно 

вітрифікувати - шкліти, пошкліти, вишклівати, вишкліти, повишклівати, зішкліва- 

ти, зішкліти, позішклівати, ушклівати, ушкліти, повшклівати 

вітрогон - гонивітер, дзьоха, печихвіст, шелихвіст, шалапут, див. гуляка 

віття - див. вітка 

відхнений - надхнений 


73 


вітчизна - батьківщина, див. отчизна 
віха - тичина, тичка, див. жальон 
віц - дотеп, жарт 
віце... - під... 

віцепрезидент - підпрезидент 
вічність - безвік 

вішалка (на одяг) - вішадло, жердка 

вішальник - шибеник 

віядук - містошлях, див. естакада 

віялка - війка, віячка 

віяло - вахлярка 

взаємовідношення - супостава. включатель - умикачка, див. переключатель, 
штепсель 

включати - вмикати, умикати, умикнути, повмикати, брати, узяти, забирати, за¬ 
брати, позабирати, вписувати, уписати, повписувати, записувати, записати, поза¬ 
писувати, приписувати, приписати, поприписувати, зачисляти, зачислити, позачи- 
сляти, причисляти, причислити, попричисляти, приєднувати, приєднати, поприєд¬ 
нувати, див. приключати, уключати 
включно - разом з. (див. противн. виключно) 
вкоротці - незабаром, див. скоро 

вкрадливо - боязко, влізливе, злодійкувато, крадькома, нишком, обережненько, 
поволеньки, тихенько, тихцем, тишком 
вкус - смакота, смак 
вкус - це укус зубами 

властитель - власник, (вона) - власниця, господар, (вона) - господиня, господинь¬ 
ка, господинечка, госпося, (син) - господаренко, (дочка) - господарівна, (внук) - 
господарик, господаричок, господаринька 
вдасть - влада 

влизати - залазити, залізти, позалазити, налазити, налізти, поналазити, пролазити, 
пролізти, попролазити, улазити, улізти, повлазити, утелюватися, утелюшитися, 
повтелюшуватися, утесуватися, утесатися, повтесуватися 

влюблятися, - закохуватися, закохатися, позакохуватися, залюблюватися, залюби- 

тися, позалюблюватися, злюблюватися, злюбитися, позлюблюватися 

влюблений - закоханий, залюблений 

вміло - див. умілий 

вмістимість - поємність, див. об’єм 

вміти - див. уміти 

вмішуватися - див. мішатися 

вмощуватися - лізти, влазити, влізти, повлазити, залазити, залізти, позалазити, на¬ 
лазити, налізти, поналазити, пролазити, пролізти, попролазити, осідати, осісти, 
поосідати 


74 


внакидку - бпашки, наопаш, набпашки, наопашку 

внесок (грошев.) - вкладка, (культур.) - дорібок, нарібок, надба 

вниз - уділ, долі, додолу, наспід, сподом, див. униз 

вникати - вдивлюватися, вділитися, повдивлюватися, удивлюватися, удивитися, 
додивлюватися, додивитися, обдивлюватися, обдивитися, пообдивлюватися, при- 
дивлюватися, придивитися, попридивлюватися, роздивлюватися, роздивитися, по- 
роздивлюватися, вдумуватися, вдуматися, повдумуватися, удумуватися, удумати- 
ся,задумуватися, задуматися, позадумуватися, обдумувати, обдумати, пообдуму- 
вати, передумувати, передумати, попередумувати, роздумувати, роздумати, поро- 
здумувати, вивчати, вивчити, повивчати, досліджувати, дослідити, подосліджува- 
ти, дослідити, подосліджувати, висліджувати, вислідити, повисліджувати, розслі- 
джувати, розслідити, порозсліджувати, розглядувати, розглядати, розглянути, по- 
розглядати 
внутри - усередині 

внутрішній - сере довий, усере динний, усередній, див. унутрішній 
Внутрішніх Справ Міністерство - Міністерство Домашніх Справ 
внушати - вмовляти, вмовити, повмовляти, умовляти, умовити, змовляти, змови¬ 
ти, позмовляти, намовляти, намовити, понамовляти, підмовляти, підмовити, попі¬ 
дмовляти, промовляти, промовити, попромовляти, перемовляти, перемовити, по- 
перемовляти, впливати, вплинути, повпливати, вчити, навчати, навчити, понавча¬ 
ти, повчати, повчити, напучувати, напучати, напутити, понапучати, переконувати, 
переконати, попереконувати, підказувати, підказати, попідказувати, упевнювати, 
упевняти, повпевнювати, див. сугерувати 
вобла (риба) - тараня 
вовлікати - див. таскати 
вовсе - див. цілком 
вогнепальний — пальний 
вогнестійкий - вогнетривкий 
водевіль - жартовистава 
водиця - водонька 

водка - горілка, оковита, каламайка, чикалдиха, чімируха, трунок, див. алькоголь, 
сивуха 

воднораз - водночас, заразом 

водовмістище - водойма, водоймище, водозбірна, див. резервуар 
водовод - водогін 
водовоз - возивода 

водоворот - вир, вернивода, говбур, коловорот, нурта, нурт, чарторий, див. пучина 

водокачка - водотягня, водарня, водогіння, водосмочня 

водолаз - нурець, поринач, див. нирець 

водоміскість - водоємність, поємність, див. водовмістище 

водонапірний - водотисний, водотисковий 


75 


водопад - водоспад 
водопровід - водогін 
водород - водень 

водорозпилювач - прискавка, див. пульверизатор 

водоскат - водозлив, водостіка 

водосток (даху) - ринва 

водружати - див. конструювати 

водянистий - водявий 

воєдино - купно, укупі, укупці, докупи, сукупно, гуртом, поспіль 

воєнізувати - див. мілітаризувати 

воєноначальник - воєвода 

воєннополонений - див. військовополонений 

вожак - див. провожатий, гід, чичероне, лідер 

вожатий - див. вожак 

вождь - провідник, голова 

вожчик - возій, хурмач, машталір, чумак 

возвеличувати - вивеличувати, вивеличити, повивеличувати, звеличувати, звели¬ 
чити, позвеличувати, вибільшувати, вибільшити, повибільшувати, збільшувати, 
збільшити, позбільшувати, побільшувати, перебільшувати, перебільшити, попере- 
більшувати, славити, виславлювати, виславити, повиславлювати, прославлювати, 
прославляти, прославити, попрославлювати 

возводити - вивищувати, вивищити, повивищувати, звищувати, звищити, позвиі- 

цувати, повищувати, повищити, підіймати, підійняти, попідіймати 

возводити - див. конструювати 

возглавляти - очолювати, очолити, поочолювати 

возглашати - виголошувати, виголосити, повиголошувати, вимовляти, вимовити, 

повимовляти, мовити 

воздвигати - див. конструювати 

воздух - повітря 

воздушний — повітряний 

возз’єднати - з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, єднати, поєднати, об’єднувати, 
об’єднати, пооб’днувати, приєднувати, приєднати, поприєднувати, лупити, полу¬ 
пити, злучувати, злучити, позлучувати, долучувати, долучити, подолучувати, при- 
лучувати, прилучити, поприлучувати 

возитися - вовтузитися, пововтузитися, завовтузити, звовтузитися, навовтузитися, 
прововтузитися, воловодитися, поволоводитися, заволоводитися, зволоводитися, 
наволоводитися, проволоводитися, длубатися, подлубатися, задлубатися, здлубу- 
ватися, здлубатися, поздлубуватися, надлубуватися, надлубатися, понадлубувати- 
ся, продлубатися, кичматися, покичматися, закичмачитися, скичмачитися, мару¬ 
дитися, помарудитися, вимаруджуватися, вимарудитися, змаруджуватися, змару- 
дитися, позмаруджуватися, намаруджуватися, намарудитися, понамаруджуватися, 


76 


рромарудитися, момсатися, помомсатися, замомстатися, змомстатися, морочити¬ 
ся, поморочитися, виморочуватися, виморочитися, повиморочуватися, заморочу¬ 
ватися, заморочитися, позаморочуватися, зморочуватися, зморочитися, позморо- 
чуватися, наморочуватися, наморочитися, понаморочуватися, проморочитися, 
панькатися, попанькатися, запанькатися, напанькуватися, напанькатися, понапа- 
нькуватися, спанькуватися, спанькатися, портатися, попортатися, запортуватися, 
запортатися, позапортуватися, напортуватися, напортатися, спортуватися, спорта- 
тися, порплитися, попорплитися, запорплитися, напорплитися, порплятися, по- 
порплятися, запорплятися, напорплятися, поратися, попоратися, напоратися, спо- 
ратися, упоратися, товктися, потовктися, натовктися, шамотатися, пошамотатися, 
зашамотатися, зішамотатися, нашамотатися, прошамотатися, шпортатися, пошпо¬ 
ртатися, зашпортуватися, зашпортатися, позашпортуватися, нашпортуватися, на- 
шпортатися, прошітортатися, ушпортуватися, ушпортатися, повшпортатися, див. 
заниматися, валандатися 
возлюбленик - див. любимець, фаворит 

возміщати - вишкодовувати, вишкодувати, повишкодовувати, винагороджувати, 
винагородити, повинагороджувати, звертати, звернути, позвертати, надолужувати, 
надолужити, понадолужувати, платити, заплатити, виплачувати, виплатити, пови¬ 
плачувати, доплачувати, доплатити, подоплачувати, оплачувати, оплатити, по¬ 
сплачувати, поплатити, уплачувати, уплатити, повплачувати, див. компенсувати, 
реваншувати 
возрост - вік 

воістину - направду, справді, правдиво, достеменно, нестеменне, див. дійсно 

воїн - вояк, див. боєць 

воїнство - вояцтво, військо 

войлок - лямець, кошма, повсть 

вокабулярій - словничок 

вокальний - голосовий, співний, співальний 

вокатив (грам.) - кличний відмінок 

вокзал - двірець 

вокруги - довкола, довкіл, навколо 
волапюк - мова (нісенітна) 
волейбол - відбиванка 
воленс—ноленс - хоч-не-хоч 

волинити - баритися, забарюватися, забаритися, позабарюватися, зволікати, зво¬ 
локти, позволікати, зволікатися, зволоктися, прозволікати, прозволокти, попроз- 
волікати, гаятися, загаюватися, загаятися, тягнути, затягувати, затягнути, позатя¬ 
гувати, 

воловід - налигач 
володілець - див. властитель 
волокита - тяганина, зволока 


77 


волокита - див. бродяга, босяк 
волонтер - охотник, див. доброволець 
волос (кінський) - волосінь 
волосіння (кукурудзи) - волоття, чівка 
в о люмен - книга, див. том 

волюмінарний - багатокниговий, великоосяжний, далекосяглий, поважний 
волюметр - обсягомірка 
волюнтарний - вольовий 
вольтижер - джігіт 

воміт - блювота, блювотина, блювачка 
вон! - геть! 

вонітувати - блювати, поблювати, вибльовувати, виблювати, повибльовувати, 

збльовувати, зблювати, позбльовувати, набльовувати, наблювати, понабльовувати, 

звертати, звернути, позвертати 

вонючий - смердючий, смердячий, сморідний 

вонючка - смердюх, смердючка 

воняти - смердіти, засмерджувати, засмердіти, позасмерджувати, насмерджувати, 
насмердіти, понасмерджувати, осмерджувати, осмердіти, поосмерджувати, посме- 
рдіти, усмерджувати, усмердіти, повсмерджувати, тхнути, затхнути, зітхнути, на¬ 
тхнути, потхнути, утхнути, відгонити, звідгонити, повідгонити, пашіти, випашіти, 
напашіти, попашіти, спашіти 

вопіяти - вайкати, вайкнути, завайкати, повайкати, вейкати, вейкнути, завейкати, 
верещати, заверещати, поверещати, вирикувати, завирикувати, повирикувати, вів- 
кати, вівкнути, завівкати, повівкати, волати, заволати, зволати, виволати, навола- 
ти, поволати, проволати, уволати, гаврати, вигаврати, загаврати, зігаврати, погав- 
рати, гайкати, вигайкати, загайкати, погайкати, гейкати, гейкнути, вигейкувати, 
вигейкати, загейкати, згейкувати, згейкати, погейкувати, погейкати, гойкати, гой- 
кнути, вигойкувати, вигойкати, загойкати, згойкувати,згойкати, погойкувати, по- 
гойкати, галайкати, вигалайкувати, вигалайкати, погалайкати, галайкотіти, вига- 
лайкотіти, загалайкотіти, погалайкотіти, галакати, вигалакувати, вигалакати, зага- 
лакати, згалакувати, згалакати, погалакати, галасати, вигаласувати, вигаласати, 
згаласувати, згаласати, галасувати, вигаласувати, загаласувати, згаласувати, нага¬ 
ласувати, погаласувати, гаморити, вигаморювати, вигаморити, загаморити, нага- 
морювати, нагаморити, погаморити, гамрити, загамрити, погамрити, гарабакати, 
вигарабакати, загарабакати, погарабакати, гарбарувати, вигарбарувати, загарбару- 
вати, погарбарувати, гарикати, гарикнути, загарикати, згарикати, нагарикати, по¬ 
гарикати, гиркати, гиркнути, вигиркувати, вигиркати, загиркати, згиркувати, згир- 
кати, нагиркувати, нагиркати, погиркати, голосити, заголосити, поголосити, гор¬ 
лати, вигорлати, загорлати, згорлати, перегорлати, погорлати, гримати, гримнути, 
гримонути,вигримувати, вигримнути, загримати, згримати, згримнути, нагримува¬ 
ти, нагримати, погримати, гукати, гукнути, гуканути, вигукувати, вигукнути, по- 


78 


вигукувати, загукати, згукувати, згукати, позгукувати, погукувати, погукати, пере- 
гукувати, перегукати, поперегукувати, гулюкати, гулькнути, вигулюкувати, вигу- 
люкнути, загулюкати, погулюкати, гунути, вигунувати, вигунути, загунути, погу- 
нути, ‘ґвалтувати, заґвалтувати, погвалтувати, желіпати, желіпнути, зажеліпати, 
зіжеліпувати, зіжеліпнути, нажеліпувати, нажеліпнути, пожеліпати, зикати, зикну¬ 
ти, вшикувати, визикнути, назикати, назикнути, зіпати, зіпнути, зіпонути, визіпу- 
вати, визіпнути, назіпати, назіпнути, зойкати, зойкнути, визойкувати, визойкати, 
йойкати, йойкнути, пойойкати, кавкати, кавкнути, закавкати, скавкувати, скавка- 
ти, покавкати, кавчати, кавчнути, закавчати, скавчати, покавчати, квилити, викви- 
лити, заквилити, сквилити, поквилити, кричати, крикнути, викрикувати, викрик¬ 
нути, закричати, накричати, перекричати, покричати, скрикувати, скрикати, скри¬ 
кнути, кувакати, викувакувати, викувакати, закувакати, скувакувати, скувакати, 
покувакати, лементувати, вилементувати, залементувати, злементувати, полемен- 
тувати, перелементувати, пролементувати, розлементуватися, репетувати, вирепе- 
тувати, зарепетувати, зрепетувати, порепетувати, урепетувати, фукати, фукнути, 
зафукати, зфукати, нафукати, цикати, цикнути, циконути, зацикати, нацикати, по- 
цикати, див. горланитивоплощати - втілювати, втілити, повтілювати, утілювати, 
утілити, вособлювати, вособити, повособлювати, див. вочоловічений 
вор - злодій, злодійка, злодійчук, злодюжка, злодюга, злодіюга, злодіяка, злодіяч¬ 
ка, крадій, крадюга 

воробець - горобець, (вона) - горобка, (воно) - гороб’я, горобеня, горобчик 
ворон - гавран, (вона) - гавря, ґава, (воно) - гавреня, гайворон, (вона) - гайвороха, 
(воно) - гайвороня, гайворонятко, крук, крякун 
воронка (від вибуху) - вирва, (наливати) - лійка, (ямка) - дучка 
ворочати (камінь) - перевертати, перевернути, поперевертати, (колесо) - крутити, 
закручувати, закрутити, накручувати, накрутити, понакручувати, обкручувати, об¬ 
крутити, пообкручувати, поскручувати, поскрутити, скручувати, скрутити, по¬ 
скручувати, обертати, обернути, пообертати, (рукою) - ворушити, ворухнути, по¬ 
ворушити, поворухнути, зворушувати, зворушити, позворушувати, (сторінки) - 
гортати, погортати, ікрегортувати, перегортати, перегорнути, поперегортувати, 
поперегортати, (час) - завертати, завернути, привертати, привернути, поприверта- 
ти 

ворочатися - ворушитися, ворухнутися, поворушити, заворушитися, зворушува¬ 
тися, зворушиться, позворушуватися, обертатися, обернутися, пообертатися, пере¬ 
вертатися, перевирнутися, поперевертатися, перекидатися, перекинутися, попере¬ 
кидатися 

ворчати - бубоніти, побубоніти, вибубонювати, вибубоніти, забубоніти, збубоню- 
вати, збубоніти, набувонювати, набубоніти, пробубонювати, пробубоніти, бубота¬ 
ти, побуботати, вибубо тати, забуботати, збуботати, пробуботати, буркотіти, ви- 
буркотіти, забуркотіти, збуркотіти, набуркотіти, побуркотіти, пробуркотіти, гари¬ 
кати, гарикнути, вигарикати, вигарикнути, загарикати, згарикати, погарикати, ми- 


79 


мрити, вимимрити, замимрити, змимрити, помимрити, промимрити, миркати, ми¬ 
ркнути, вимиркати, вимиркнути, змиркати, змиркнути, промиркати, промиркнути, 
муркати, муркнути, вимуркувати, вимуркнути, змуркувати, змуркати, помуркува- 
ти, помуркати, промуркувати, промуркати, муркотіти, вимуркотіти, замуркотіти, 
змуркотіти, помуркотіти, промуркотіти, мурмотіти, вимурмотіти, змурмотіти, по¬ 
мурмотіти, промурмотіти, хамаркати, хамаркнути, вихамаркувати, вихамаркати, 
захамаркувати, захамаркати, нахамаркувати, нахамаркати, похамаркувати, поха- 
маркати, прохамаркувати, прохамаркати, схамаркувати, схамаркати, харамаркати, 
харамаркнути, вихарамаркувати, вихарамаркати, нахарамаркувати, нахарамарка- 
ти, похарамаркувати, похарамаркати, прохарамаркувати, прохарамаркати, схара- 
маркувати, схарамаркати, (голуб) - вуркотати, завуркотати, звуркотати, повурко- 
тати, провуркотати, вуркотіти, завуркотіти, звуркотіти, повуркотіти, провуркотіти, 
(кіт) - муркати, муркнути, вимуркувати, вимуркнути, замуркати, змуркувати, зму¬ 
ркати, помуркувати, помуркати, (пес) - гарчати, гарчнути, гарчанути, вигарчати, 
загарчати, погарчати, див. урчати 

ворчун - буркало, буркун, бурмак, гарикало, гарюкало, куя, куяга, мимрій, мир- 
кун, мурмота, нарікайло, хнюра, хнюрко 
восторжествувати - див. торжествувати 
восьмушка - вісімка 

вотувати - голосувати, поголосувати, проголосувати, переголосувати 
вотум - вияв 
вотчина - дідівщина 

вочоловічений - злюдянений, утілений, див. інкарнація, воплощати 

вош - нужа, воша 

вояж - подорож, мандрівка 

вояжер - мандрика, мандрівник 

впередівець - першун, (вона) - першунка, (воно) - першуня 
впереміш - мішма, усуміш 

вперід - наперед, уперед, поперед, попереду, перше, сперш, сперше, спершу, на- 
початку, спочатку 

впівніч - опівночі, опівніч, ополуночі, полуніч, за північ, по півночі 

вплав - плавом, уплинь 

вповні - див. всеціло, цілком 

вполудні - опівдня, опівдні, ополудні, пополудні 

впопихах - хапком, хапкома, хапливо, похапки, похапцем, хапаючись, квапно, 
квапливо, поквапом, кваплючись, сквапно, див. спішно, спохвату, хватком 
впору - вчасно, начас 

впорядчик - ладник, керівник, наглядач, доглядач 
впотьмах - поночі, потемки, потемну, пітьмом, притемком 
впроголодь - надголодь 

впрочім - проте, а проте, втім, а втім, зрештою 


80 


вп’ялювати (очі) - вирячувати, вирячити, повирячувати, вибалушувати, вибалу¬ 
шити, повибалушувати 
вражаючий - разючий 

враждувати - ворогувати, заворогувати, зворогувати, поворогувати 

враз - зненацька, миттю, умить, нагло, знагла, нагальне, негайно, несподівано, об- 

січ, притьма, притьмом, раптом, раптово, умливіч, зараз же, як стій, див. митом, 

моментально, ураз 

врасполох - зненацька, несподівано 

врата - ворота, брама, двері 

вредний - вадкий, вадливий, згубний, згубливий, шкідливий 
вредний - це образливий 

врем’я - час, часина, часинка, часиночка, часок, доба, пора, година, годинка, го¬ 
диночка, годинонька, хвилина, хвилинка, хвилиночка, хвилинонька, див. епоха, 
ера, мит, момент, період 

вроді - наче, неначе, начеб, начебто, немов, немовби, немовбито, ніби, нібито, по¬ 
дібно, щось подібно, на зразок 

врозбрід - вростіч, уростіч, відокремлено, окремо, наріжно, наріжнено, уріжнобіч, 

поодинці, роз’єднано 

врозріз - проти, неузгіднено 

врозрядку (друк) - розтягло 

врозсипну - врозтіч 

врозстрочку - на виплату 

вруб (копальн.) - кай 

врубувати (в копальні) - кайлувати, викайловувати, викайлувати, закайловувати, 
закайлувати, закайлувати, накайловувати накайлувати, покайловувати, покайлува- 
ти, прокайловувати, прокайлувати, укайловувати, укайлувати 
вручну - руками 

все (щодо часу) - завжди, завше, повсякчас, усякчас, див. завсігди, навсігди 
всевідання - всезнайство 

все ж - проте, прецінь, див. однако, єднак, усе-таки 
всезагальний - загальний 
вселенна - всесвіт, див. космос 
всемірно, - всіляко, всебічно 

всерівно - однак, однако, однаково, дарма, байдуже 
всерйоз - надобре, поважно 
всетаки - див. все ж, однак 
всесторонній - всебічний 

всеціло - див. цілком, наголову, націло, повністю, радикально 

всечасно - повсякчас, див. все 

вскач - гатала, чвалом, див. галоп, навскач, ускач 

вскоки - див. вскач 


81 


вскорі - незабаром, див. скоро 
вслід - слідом за 

всліпу - осліп, наосліп, сліпма, сліпцем, див. навгад 

вспихувати - вибухати, вибухнути, повибухати, займатися, зайнятися, позаймати¬ 
ся, запалюватися, запалитися, позапалюватися, розпалюватися, розпалятися, поро- 
зпалятися, палахкотіти, випалахкотіти, запалахкотіти, спалахкотіти, палахтіти, па¬ 
лахнути, спалахтіти, паленіти, запаленіти, спаленіти, спалахувати, спалахнути, по- 
спалахувати, спахувати, спахати, спахнути, поспахувати, поспахати 
всп’ять - взад, позаду 

вставляти (шкло) - шклити, вишклити, зашклити, пошклити 
в стид - див. стид 
встилати - див. стидити 
встилатися - див. стидатися 

всуе - дарма, дармо, даремно, задаремно, надаремно, дурно, надурно, марно, на¬ 
марно 
всхід - схід 

всходи - вруна, руна, рунь 

всякий - всілякий, уселякій, див. кождий 

всьо - все, усе, усей, уся, усень, усенький 

втикати - застромлювати, застромити, позастромлювати, повстромлювати, стром¬ 
ляти, стромити, постромляти, устромлювати, устромити 
вторгатися - навалюватися, навалитися, понавалюватися, • 
нападати, напасти, понападати, удиратися, удертися, повдиратися, утручутися, 
утрутитися, втручатися, втрутитися, повтручатися 
втридорога - задорого, занадто 
втроє - утричі 
втрьох - трійкою, утрійку 
втулка - маточина, чіп 
втупик - убезвихідь, див. тупик 
вуаль - серпанок, див. сіть, флер 
вугол (вулиці) - ріг 
(геомет.) - кут 

(житла) - закут, закуток, куток 

(місцевість) - закутина, закутень 

(мішка) - гузир 

(сторінки) - ріжок 

(у хаті) - покуття, покут, див. угод 

вуздечка - див. уздечка 

вузи - зв’язки, кайдани, ланцюги, пута 

вулій - вулик 

вульгаризувати - див. опошляти 


82 


вульгарний - непристойний, паскудний, простацький, хамський 

вундеркінд - чудодитина 

вурдулак - вовкулака, див. вампір, упир 

вусач - вусань, продайвус, продавус, продивус, прудивус, прутивус 
вутка - качка, качечка, (він) - качур, (воно) - каченя, каченятко, качатко, качаточ¬ 
ко, кряк, крячок, (вона) - крячка, (воно) - кряча, крячатко, чирок, (вона) - чирка, 
(воно) - чиркеня, (дика) - гагара, гоголь, див. утка 

вутлий - хирлявий, хирявий, хиренний, хирий, хирний, див. безсильний, чахлий, 
утлий 

вутлий - дирявий, дрантивий, непридатний, нікчемний, поганий, старенний, трух¬ 
лий, трухлявий 

вхолосту - даремно, порожньо 
вчасніше - раніше 

вчений - науковець, (вона) - науковка, науковиця 
вчений - це навчений (пес) 
в’юга - див. метіль 

в’юк - сакви, тороки, ладун, див. мішок 
в’юн - оюн 

в’юнкий - звинний, дзиґа, крутько, див. бистрий 
в’ючний - батовий 

в’язанка - плетіво, (одягу) - плетінка, (тютюну) - папуша, (хмизу) - оберемок, 
див. в’язати 

в’язанка - це див. попурі 

в’язкий - Глейкий, глеюватий, липкий, (багно) - драглисте, (каша) - глицява, 
(хліб) - глевкий, (дорога) грузла, грузна 

в’язнути - грузнути, загрузати, загрузнути, загрузти, позагрузати, погрузати, пог¬ 
рузнути, погрузти, угрузати, угрузти, угрузнути, повгрузати, застрягати, застряг¬ 
нути, застрягти, позастрягати, устрягати, устрягти, устрягнути, повстрягати, заси- 
тятися, засититися, позаситятися, уситятися, усититися, повситятися, захрясати, 
захрясти, захряснути, позахрясати 

в’яло - мляво, забарно, забарливо, загайно, заповільно, повільно, поволі, поволе¬ 
ньки, неквапно, неквапом, помалу, спроквола 
Г 

габарит - обрис 

габіт - ряса 

габітус - зовнішність 

габльота - див. вітрина 

гавань - приплав 

гавбек (копанка) - півзахисник 

гавбиця - гармата (короткогирлова), див. пушка 

гавелькок - безрукавка 


83 


гавптвахта - вартівня, див. кардегарда 
тавра - див. берлога 
гавчос - пастух (аргентинський) 
гагат - бурштин (чорний) 
гагіографія - життя святих 

гад - гадюка, гадюра, гадючка, гадиня, гадючення, гадюччя, гаддя, гадь, гашка, 
галюга, галиця, плаз, плазун, див. змія, дракон, змій 

гадина (людина) - батяра, брехун, драб, злодій, дурисвіт, пройдисвіт, кацап, каца- 

пюра, москвин, падлюка, паскуда, підлота, погань, поганець, ошуканець, шахрай, 

див. обманщик, бродяга, вор, гад, росіянин 

гажа (гажа) - див. платіж, розплата 

газ (шлунк.) - бздин, дмучка 

газарт - запал, захоп, див. азарт 

газголдер - газойма 

газета - часопис 

газетяр - новинкар, див. репортер 

газолін - газоліна 

газон - моріг, мурава, дерник 

газопровід - газотяг 

газосховище - газойма, див. газголдер 

гайка - накрутка, мутра, див. контрагайка 

галактика - мряковина 

галактологія - молокознавство 

галактометр - див. ляктометр 

галантерея - блават, тканини 

галантний - див. галянтний 

галеніт (копалина) - о лов’як 

галера - веслокорабель 

галерея - басань, перехід, прохід 

галерея (малюнків) - вистава 

галета - коржик 

галіматья - нісенітниця, дурне, див. абсурд 
галіпот - живиця 

галіфе - штани (військові), див. бриджі, брюки 

гало... - сіль... 

галоген - хлоровець 

галографія - солеопис 

галоманія - французолюбство 

галометр - солемірка 

галоп - чвал, див. вскач, ускач, навскач 

галофіт (рослина) - солонцева 


84 


галофобія - французожерство 

галоша - див. кальоша 

галстук - комірівець, див. краватка 

галюцинація - мара, марево, марище, марюка, примара, мана, див. видіння, міраж, 
фантом 

галя - див. заля 

галянтин - драглі, студенець 

галянтний - чемний, вишуканий, див. куртуазний, коректний, люб’язний 
галярета - див. галянтин 
галяс - гарбник 

гальгенгумор - жарт шибенецький 

галька - рінь 

гальт! - стій!, стривай! 

гальтсигнал - зупинознак 

гамазей - комора, див. амбар 

гамак - висячеліжко 

гамалогія - шлюбознавство 

гамаша - ноговиця 

гамета (анатом.) - клітина (статева) 

гаміта - черепашка (скаменіла) 

гамія... -шлюбо... 

гангрена - мертвиця 

гангстер - див. бандит 

гандель - торг, див. ґешефт 

гандікап - завада, перешкода 

гандшпуг - підойма (корабельна) 

гар - гариво, згар, нагар, горіле, згарисько, див. пожар 

гараж - возівня, автонаправня 

гарантія - запорука, зарука 

гарантор - заручник, див. манукаптор 

гарантувати - безпечити, забезпечувати, забезпечити, позабезпечувати, убезпечу¬ 
вати, убезпечити, повбезпечувати, див. страхувати 
гардель - кодола 
гардемарин - юнак (фльотський) 
гардероба - шатня, одяжня 
гардибурка - бараболя, бараболька 
гардина - заслона, фіранка 

гаркати - гарикати, гарикнути, загарикати, згарикувати, згарикати, нагарикувати, 
нагарикати, понагарикувати, погарикати, гарчати, гарчнути, загарчати, зігарчати, 
нагарчати, погарчати, гиркати, гаркнути, загиркати, згиркувати, згиркати, вигир- 
кувати, вигиркнути, погиркувати, погиркати 


85 


гармонійний - созвучний, співзвучний, узгоджений, милозвучний 

гармонія - милозвук, суголос, созвуччя, співзвучність, див. симфонія, сингармоні- 

зація 

гарнадель - шпилька 
гарнізон - залога 

гарнітура - добір, див. асортимент, прибор 

гарпагон - скнара, див. скупердяга 

гарпіус - див. каніфоль 

гарпун — гакник 

гарсон - служок, див. кельнер 

гарус - волічка, жичка 

гарцювати - джигитувати, виджигитовувати, виджигитувати, заджигитувати, зі- 

джигитовувати, зіджигатувати, поджигитовувати, поджигитувати 

гарцювати (кінь) - басувати, забасувати, вибасовувати, вибасувати, зібасовувати, 

зібасувати, побасовувати, побасувати 

гаспель - корба, див. лебідка 

гастер... - шлунко... 

гастральгія - шлункобіль 

гастрит (мед.) - шлункозапал 

гастроля (театр.) - виступ 

гастроном - смакоша, смаколига, ласун, салогуб 
гастрономія - куховарство 
гастроскопія (мед) - шлункоогляд 
гастротомія (мед.) - шлункорозтин 
гаф - затока 

гача - лоша, лошатко, лошаточко, лошиня, лошак, лошачок, лошичка, див. конь 
гвардієць - гайдук, сердюк 

гвер (ґвер) - рушниця, гаківниця, див. кріс, гвинтівка 
гвинт - крутка, закруток, скрутень, шруба, шрубка, шрубочка 
гвинтівка - гаківниця, рушниця, див. гвер, кріс, карабін 
гвоздити - див. колошматити 

гвоздь - цвях, цвяшок, цвяшичок, круць, лют, шиналь, (деревл.) - латовець, ти¬ 
бель, (ґонт) - гонталь, (заліз.) - бренталь, (підкови) - ухналь 
гебель - струг, див. рубанок, струганок 
гебраїст - жидомовознавець 
геврика! - знай ш ов! 

гегемон - володар, пан, див. самодержець, диктатор 

гегемонія - пановність, див. домінувати 

гедонізм - життенасолода, споживацтво 

геєна - пекло 

гейзер - горячеводограй 


86 


гейша - танцюрка (японська) 
гекатомба - всемогила 
гексагон - шестикутник 
гексаедер - шестибічник 
гексаметр - шестистоп 
гексахордний - шестиструнний 
гекто... - сто... 
гектограф - відбитничка 

гелертер - буквоїд, див. начотчик, схолястик, доктринер 

гелікоптер - крутняк, див. автожир 

геліо... - сонце... геліотерапія - сонцелікування 

геліофільний (росл.) - світлолюбний 

Геллада - Греція (стара) 

гелот - раб 

гелофіт (росл.) - болотяник 
гельмінтологія - глистюкознавство 
гематемезія (мед. - кривавоблюв 
гематологія (мед.) - кровознавство 
гематома (мед.) - пухлина (кров’яна) 
гематопсія - ококровотеча 
гематорея (мед.) - кровотеча 
гематоскопія - кроводослід 
гематофобія - кровожах 
гематурія (мед.) - кров у сечі 
гембель - струг, див. гебель 

гемблювати - стругати, постругати, вистругувати, вистругати, повистругувати, за¬ 
стругувати, застругати, позастругувати, настругувати, настругати, понастругува¬ 
ти, обстругувати, обстругати, пообстругувати 
гемералопія (мед.) - куряча сліпота 
гемерологія - календарознавство 
гемі... - напів... 

геміотроп - мавполюд, півлюдина, див. антропоїд 
гемісфера - півкуля земна 
геміцикл - півколо 
гемо... - крово... 

гемодинаметр - кровотискомірка 
гемодинаміка - кровобіг 
гемоліза (мед.) - занепад червонокрівців 
гемон - див. демон 
гемопаразит - кровогалапас 
гемоптиза - кровохрякання 


87 


геморагія - кровотеча, див. гематорія 
геморой — почечуй, див. перипроктит 
гемостаза (мед.) - кровогам 
гемостатичний - кровогамний 
гемофілія - кровотечнонахил 
гемула (анатом.) - брунька 

ген. .. - походження 
генеалогія - родовід, родопис 

генеза - виник, виникнення, повста, повстання, похода, походження 
генералізувати - загальнювати, загальнити, позагальнювати, позагальнити, уза¬ 
гальнювати, узагальнити, повзагальнювати 
генеральний - головний, найвищий, загальний 
генеративний - творчий, витворний, витворний, породжальний 
генератор - витворка 

генерація - покоління, (молода) - памолодь 

генетика - спадкознавство 

генетичний - спадковий 

генітальний - статевий, дітородний 

генетів (грамат.) - родовий відмінок 

геноцид - людомор, народовигуб, народобвивство 

генуїнний - вроджений, природжений, природний 

гео. .. - земле... 
геодезичний - землемірний 
геодезія - землемірство 
геометр - землемір 
Георгій - Юрій, Юрко, Юрась 
геоцентричний - землеосередковий 
гепаталгія (мед.) - черевобіль 
гепатит (мед.) - печінкозапал 
гептагон - семикутник 
гептаедр - семибічник 

геральд (людина) - вістун, (вона) - вістунка, (журнал) - вісник, див. вістовий 

геральдика - гербознавство 

геранія (росл.) - журавельник 

гербарій - зільник 

гербата - чай 

герд - черінь (у гамарні) 

гередитальний - спадковий, дідичний 

герильєр - повстанець (еспанський) 

геріятрія (мед.) - старечознавство 

германець - німець німчак, (вона) - німкеня, (воно) - німча, (вони) - німота, нім- 


88 


чура 

германіст - німецькознавець 
Германія - Німеччина 
германофіл - німцелюб 
германофоб - німцежер 

гермафродит - двостатевець (куряч.) курій, див. андрегін 
герметичне - гцитно, щільно 
гермінативний - зародковий 
гернія (мед.) - гила, кила 

герольд - вістун, кобзар, див. глаштай, геральд 

герпеталогія - плазунознавство 

гетера - див. розпутниця 

гетеро... - ріжно... 

гетерогенний - ріжноманітний 

гетероморфізм - ріжнофоремність 

гетеронімний - ріжнойменний 

гетерофазія (мед.) - моворозлад 

гетерохронія - ріжночасовість 

гетри - халявки 

ґешефт - торг, див. гандель 

гешефтмахер - гандляр, див. обманщик 

гибель - загин 

гибнути - гинути, загинути, згинути, вигинути, умирати, вмерти, вимирати, виме¬ 
рти, повимирати, загублюватися, загубитися, позабулюватися, зникати, зникнути, 
зникти, позникати, щезати, щезнути, пощезати, занапащуватися, занапаститися 
гирка - див. гиря 
гиря - важок, важка 
гиря - це макотиря 
гицель - псар, собакар 
гібернація - сплячка (зимова) 

гібрид - покруч, тума, суржик, (вона) - суржанка, див. метис, ублюдок 
гібридизація - суржа 

гібридизувати - суржити, висуржувати, висурдити, повисуржувати, зісуржувати, 
зісурдити, позісуржувати, посуржувати, посурдити, усуржувати, усурдити, повсу- 
ржувати 

гігант - велет, велетень, див. великан, здоровило, титан 
гігієна - здоровоприпис 

гігієнічний - здоровчий, здоровельний, здоровний, здоровий 
гігро... - волого... 
гігрограф - вологописка 
гігрома (мед.) - водопухлина 


89 


гігрометр - вологомірка 
гіргоскоп - див. гігрометр 
гігроскопійний - вологовбірний 
гігрофільний (росл.) - водолюбний 

гід - водій, провідця, поводир, путівник, див. переводник 

гідальго - шляхтич (еспанський) 

гідра - вуж (потворний) 

гідравлічний - водотисний 

гідрант - водокрутка 

гідро... - водо... 

гідроаероплан - див. гідроплан 
гідроген - водень, див. оксиген 
гідроелектростанція - водоелектрівня 

гідроенергія - водосила, водоснага, водопотуга, водопотужність 

гідроліза - водорозклад 

гідролітак - див. гідроплян 

гідролог - водознавець 

гідрометр - водомірка 

гідрокефроза - нирководянка 

гідроніміка - назви вод 

гідропатія - див. гідротерапія 

гідроплян — літак (водосідний) 

гідропсія (мед.) - водянка 

гідротерапія - водолікування 

гідроторакс (мед.) - грудноводянка 

гідротурбіна - водотурбіна 

гідроустановка - воднооблада 

гідрофобія - сказ 

гідрофон - воднослухавка 

гідроцефалія (мед.) - голововодянка 

гіерогліф - образописка, див. піктографія 

гіерократія - влада священиків 

гієтометр - дощомірка 

гільдія - ремісничосоюз 

гільза - картуш 

гільза - тутка 

гільйотина - головорубка 

гімен (анатом.) - дівочоплівка 

гіменей - шлюб 

гімн - славень 

гімназія - школа (середня) 


90 


гімнастика - руханка, вправи, див. моціон, фізкультура 

гінандри (мед.) - мужкість (у жінок), див. противн. гінекізм 

гінгівіт (мед.) - ясенезапал 

гінекізм (мед.) - жіночість (у мужчин) 

гінекократія - жіновлада 

гінеколог — лікар (жіночий) 

гінець - див. кур’єр, фельд’єгер, ординарець 

гіпер... - над... 

гіперостенія - знесила, див. прострація 

гіпербола - пересада, занадто 

гіперборейці - праукраїнці 

Гіперборея - Праукраїна 

гіпергідроза (мед.) - надтопітність 

гіперемія (мед.) - кровонадмір 

гіперестезія - надтовразливість 

гіперметропія - далекозорість 

гіпермнезія - надтопам’ятливість 

гіпернефрома - ниркопістряк 

гіперсомія - гостронюх 

гіперостоза (мед.) - кісткопухлина 

гіпертемія (мед.) - горянка 

гіпертрихоза - надтоволосність 

гіпертрофічний (мед.) - перерослий, надмірний 

гіперфренія (мед.) - божевілля 

гіперфункція (мед.) - надточинність 

гіпіятр - лікар (кінський) 

гіпноз - гіпноза 

гіпнологія (мед.) - снознавство 

гіпогриф - кінь (крилатий) 

гіподерма (анатом.) - під ттт кірка 

гіподром - біжня 

гіпокритство - зблудство, облудство, удаванка, брехливість, забріханість, дурійка, 

див. лицемірство, фальшивий 

гіпоксія - див. аноксія, афіксія 

гіпологія - конезнавство 

гіпоплазія (мед.) - недорозвиток 

гіпостенія - див. гіперостенія 

гіпотеза - здогад, припуск 

гіпотека - застава 

гіпотетичний - здогадний 

гіпотонія - кровотискозниз 


91 


гіпотрофія (мед.) - живленерозлад 
гіпофункція - див. гіперофункція 

гіпохондрик - тума, див. меланхолік, понурий, печальний 

гіпюра - мереживо 

гірлянда - плетеничка 

гірнозаводчик - копальник 

гіроскоп - дзиґа 

гіростат - див. гіроскоп 

гісоп (росл.) - купальське зілля 

гістерія - див. гістерика 

гістерика - нервовибух 

гістеротомія - уразорозтин 

гісто... (мед.) - тканино... 

гістогенеза (мед.) - тканиноутвір 

гістогенний (анатом.) - тканинний 

гістологія (мед) - тканинознавство 

гітана - циганка (еспанська) 

гітенмайстер - ливар, топляч 

гітероскопія (мед.) - уразодослід 

гіятус (грам.) - немилозвучність 

глава (зборів) - голова, (книжки) - розділ, (родини) - батько 

главберова сіль - гірка сіль 

глагол - слово, мова, (грам.) - дієслово 

гл аго лити - див. говорити 

глаголиця (грам.) - азбука (праукраїнська) 

гладилка - див. утюг 

гладити (одяг) - прасувати, випрасовувати, випрасувати, повипрасовувати, запра¬ 
совувати, зіпрасувати, позіпрасовувати, допрасовувати, допрасувати, подопрасо- 
вувати, напрасувати, понапрасовувати, попрасовувати, попрасувати, спрасовува- 
ти, поспрасовувати, (дорогу) - вирівнювати, вирівняти, повирівнювати, зарівню¬ 
вати, зарівняти, позарівнювати, зрівнювати, зрівняти, позрівнювати, урівнювати, 
урівняти, поврівнювати 
гладіолі (квіти) - косарики 
гладіятор - змагун (римський) 
гладкий (шлях) - рівний, вирівняний, див. гладити 
гладкий - це див. товстий, ситий 
гладь (поверхні) - гладінь, (вишивки) - низь 
глазурований - поливаний, полив’яний 

гласити - голосити, виголошувати, виголосити, повиголошувати, оголошувати, 
оголосити, пооголошувати, проголошувати, проголосити, попроголошувати, роз¬ 
голошувати, розголосити, порозголошувати, звіщати, звістити, позвіщати, опові- 


92 


щати, оповістити, пооповіщати, сповіщати, сповістити, посповіщати, звідомляти, 
звід омити, позвідомляти, повідомляти, повідомити, поповідомляти, див. говорити 
гласний - голошений, оголошений, проголошений, голосний, оповіщений, вселю- 
дний, прилюдний, відкритий 
гласність - прилюдність 

глаштай - вістун, оповісник, провісник, кликун, див. герольд 

гледіти - див. глядіти 

глетчер - льодовик 

глиба - брила, груда, грудомаха 

глибина - глибінь, глибочінь, глибочина 

глибиною - завглибшки 

Гликерія - Ликера 

глист - глистюк 

гліома (мед.) - мозкопухлина 

гліптика - кам’янорізьба 

глісер - ковзун (човен) 

гліф (архит.) - жолобець 

глоб - куля земна 

глоб - це див. глобус 

глобальний - світовий 

глобус (модло земної кулі) - глоб 

глодати - гризти, вигризати, вигризти, повигризати, загризати, загризти, позагри¬ 
зати, зігризати, зігризти, позігризати, догризати, догризти, подогризати, нагриза¬ 
ти, нагризти, понагризати, надгризати, надгризти, понадгризати, обгризати, обгри¬ 
зти, пообгризати, перегризати, перегризти, поперегризати, прогризати, прогризти, 
попрогризати, розгризати, розгристи, порозгризати, угризати, угризти, повгризати, 
жвакувати, жвакати, жвякати, жвакнути, зіжвакувати, зіжвакати, обжвакувати, 
обжвакати, пожвакувати, пожвакати, кусати, покусати, викусувати, викусити, по- 
викусувати, зікусувати, зікусати, позікусувати, надкушувати, надкусити, понад¬ 
кушувати, обкушувати, обкусити, пообкутувати, укутувати, укусити, повкушу- 
вати, 

глодати - глидати, зглидувати, зглидати, поглидувати, поглидати, проглидувати, 
проглидати, глимати, зіглимувати, зіглимати, поглимати, проглимувати, прогли- 
мати, глитати, зіглитувати, зіглитиути, поглитати, проглитати, ґивтати, гивтнути, 
зіґивтати, зіґивтнути, поґивтати, проґивтати, ковтати, ковтнути, поковтати, проко¬ 
втнути, лигати, лигнути, лиганути. зілигати, зілигнути, полигати, пролигувати, 
пролигнути, хлиськати, хлисьнути, вихлиськувати, вихлиськати, повихлиськувати, 
зіхлиськувати, зіхлиськати, похлиськати 
глорифікація - див. гльорифікація 
глорія - слава, див. авреоля 
глоса - старослово 


93 


глосарій - словник (старослів) див. словар 

глосолалія - слово (незрозуміле) 

глосоманія - чужослівний захоп 

глосоплегія (мед.) - язикопараліж 

глотати - див. глодати 

глотка - горлянка, пелька, хавка 

глоток - ковток, 

глотонія - мовожиття 

глотологія - мовознавство, див. філологія 

глупак - див. дурак 

глупий - див. дурак, безтолковий, кретин, недоумок, ідіот 
глупа - це ніч 

глухар (птах) - готур, (вона) - готурка, (воно) - готя 
глуховатий - приглухий, глухенький, нечуй, недочуй 

глупі - глухомань, закутень, закутина, закуток, застум, нетра, нетрі, нетрища, ха¬ 
ща, хащі, дичина, див. трущоба, гуща 
глушитель - глушничка 
глютина - ліпило, див. клей 

глядіти - глипати, глипнути, поглинати, виглипати, виглипнути, заглипати, загли- 
пнути, зглипати, зглипнути, глядати, виглядати, виглянути, заглядати, заглянути, 
позаглядати, наглядати, наглянути, понаглядати, оглядати, оглянути, обглядати, 
обглядіти, пообглядіти, переглядати, переглянути, попереглядати, підглядати, під¬ 
глянути, попідглядати, приглядатися, приглянутися, поприглядатися, розглядува¬ 
ти, розглянути, споглядати, споглянути, углядати, углянути, повглядати, дивитися, 
подивитися, додивлятися, додивитися, задивлятися, задивитися, позадивлятися, 
надивлятися, надивитися, обдивлятися, обдивитися, пообдивлятися, передивляти¬ 
ся, передивитися, придивлятися, придивитися, попридивлятися, роздивлятися, ро¬ 
здивитися, пороздивлятися, удивлятися, удивитися, подивлятися, зиркати, зиркну¬ 
ти, зирнути, зазирати, зазирнути, позазирати, назирати, назирнути, позирати, по¬ 
зирнути, узирати, узирнути, повзирати, зочити, визочувати, визочити, зазочувати, 
зазочити, назочувати, назочити, узочувати, узочити, повзочувати, никати, никну¬ 
ти, поникати, обникати, обникнути, пообникати, солопіти, посолопіти, зісолопіти, 
осолопіти, див. лицезріти, обзирати 
глядіятор - змагун, змагач 
глядь - глип, гульк, диви, зирк, луп, ник 
глязура - глейт, полива, склиця 
глянець - лиск, полиск 
гляціяльний - льодовий 
гльоб - див.гльобус 
гльобулярний - світовий 
гльобульозний - кулястий 


94 


гльорифікатор - славець, (вона) - славиця 
гльорифікація - прослава, звеличі, звеличання, славлення 

гльорифікувати - звеличувати, звеличити, позвеличувати, узвеличувати, узвели- 
чити, вовзвеличувати, звищувати, звищити, позвищувати, вивищувати, вивищити, 
повивищувати, увищувати, увищити, поувищувати, підношувати, піднбсити, під¬ 
нести, попіднбсити, (до неба) славити, виславлювати, виславляти, вйславити, по- 
виславлювати, повиславляти, хвалити, вихвалювати, вихвалити, повихвалювати, 
захвалювати, захвалити, позахвалювати, перехвалювати, перехвалити, поперехва- 
лювати, прохвалювати, прохвалити, розхвалювати, розхвалити, порозхвалювати 
гльорія - слава 
гльосит (мед.) - язикозапал 

гниль - гнилизна, гнилятина, гниляччя, гнилля, порохня, порохно, порохнина, по- 
рохонь, трухляк, трухло, трухлина, трухлявина, трухлятина, див. труха 
гніт - утиск, гноблення, див. гнітити, нагніт 

гнітити - гнобити, погнобити, зігноблювати, зігнобити, позігноблювати, погноб- 
лювати, погнобити, угноблювати, угнобити, повгноблювати, тиснути, затискува¬ 
ти, затиснути, позатаскувати, натискувати, потискувати, потиснути, притискува¬ 
ти, притиснути, попритискати, стискувати, стиснути, постискувати, утискувати, 
утиснути, повтискувати, див. пригнічувати, репресувати 
гнітити - див. давити, нагнітати, репресувати 
гнітюче - гноблюче, гнобливо, пригноблено, пригноблююче 
гнома - див. сентенція, афоризм 
гноміон - сонцегодинник 

гнусавий - гунявий, гугнявий, гавзда, гавзятий 
гнусити - див.гундосити 

гнушатися - бридити, збридати, обридати, збриднути, збридатися, позбриджувати, 
гидувати, згиджувати, згидувати, згидити, позгиджувати, гребувати, гребати, 
згребувати, згребати, позгребувати, зневажувати, зневажати, зневажити, познева- 
жувати, позневажити, погорджувати, погорджати, погордити 
говір - говірка, гомін, гамір, погогос, поголоска, чутка, чутки 
говорити - базікати, вибазікувати, вибазікати, повибазікувати, забазікувати, заба- 
зікати, збазікувати, збазікати, позбазікувати, добазікувати, добазікуватися, добазі¬ 
катися, подобазікуватися, набазікувати, набазікати, понабазікувати, перебазікува- 
ти, перебазікати, поперебазікувати, пробазікувати, пробазікати, розбазікуватися, 
розбазікатися, порозбазікуватися, балабошити, вибалабошувати, вибалабошити, 
повибалабошувати, забалабошити, збалабошувати, збалабошити, набалабошувати, 
набалабошити, понабалабошувати, пробалабошити, балакати, вибалакувати, виба- 
лакати, повибалакувати, вибалакуватися, вибалакатися, повибалакуватися, доба¬ 
лакуватися, добалакатися, забалакуватися, забалакатися, позабалакуватися, наба¬ 
лакувати, набалакати, понабалакувати, набалакуватися, набалакатися, понабала- 
куватися, пробалакувати, пробалакати, розбалакуватися, розбалакатися, порозба- 


95 


лакуватися, баландати, вибаландати, забаландати, збаландувати, збаландати, наба- 
ландувати, набаландати, пробаландати, баяти, вибаяти, забаяти, набаяти, побаяти, 
бевкати, бевкнути, вибевкувати, вибевкати, набевкувати, набевкати, понабевкува- 
ти, побевкати, белендіти, забелендіти, збелендіти, набелендіти, побелендіти, бель¬ 
котіти, забелькотіти, набелькотіти, пробелькотіти, побелькотіти, белебенити, ви- 
белебенити, забелебенити, збелебенити, набелебенити, пробелебенити, благузни- 
ти, виблагузнювати, виблагузнити, заблагузнити, зіблагузнити, наблагузнювати, 
наблагузнити, проблагузнити, блявкати, блявкнути, блявканути, виблявкувати, 
виблявкати, заблявкати, зіблявкувати, зіблявкати, наблявкувати, наблявкати, про- 
блявкати, блягузкати - див. благузнити, блякати, блякнути, виблякува- 
ти,виблякати, заблякати, зіблякувати, зіблякати, наблякувати, наблякати, пробля- 
кати, бовкати, бовкнути, вибовкувати, вибовкати, повибовкувати, забовкати, збов- 
кувати, збовкати, набовкувати, набовкати, бомкати, вибомкувати, вибомкати, на- 
бомкувати, набомкати, пробомкати, бубоніти, вибубоніти, забубоніти, набубоніти, 
пробубоніти, варнякати, виварнякувати, виварнякати, заварнякати, наварнякувати, 
наварнякати, поварнякати, проварнякати, верзти, виверзти, зверзти, наверзти, по- 
верзти, верзякати, заверзякати, зверзякувати, зверзякати, наверзякувати, наверзя- 
кати, поверзякати, висловлювати, висловити, повисловлювати, витіпувати, витіпа¬ 
ти, повитіпувати, виязичуватися, виязичитися, повиязичуватися, гагакати, вигага- 
кати, загагакати, згагакувати, згагакати, нагагакувати, кагагакати, погагакати, про- 
гагакати, галакати, загалакати, нагалакати, погалакати, прогалакати, галамагати, 
вигаламагувати, вигаламагати, загаламагати, зігаламагувати, зігаламагати, пога- 
ламагати, гаркавити, вигаркавлювати, вигаркавити, загаркавити, згаркавлювати, 
згаркавити, нагаркавлювати, нагаркавити, погаркавити, прогаркавити, говорити, 
заговорити, наговорити, гомоніти, загомоніти, перегомоніти, погомоніти, прого¬ 
моніти, розгомоніти, гугнити, вигугнити, загугнити, згугнити, погугнити, прогуг- 
нити, гугнявити, загугнявити, згугнявити, погугнявити, прогугнявити, гуняти, ви- 
гуняти, загуляти, погуляти, прогуляти, гуторити, загуторити, погуторити, прогу- 
торити, гаджалагати, вигаджалагати, загаджалагати, погаджалагати, дейкати, за- 
дейкувати, надейкувати, надейкати, понадейкувати, подейкувати, подейкати, пе- 
редейкувати, передейкати, джергати, виджергувати, виджергати, заджергати, по- 
джергати, джерготіти, виджерготіти, заджерґотіти, поджерготіти, джеркотати, ви- 
джеркотати, заджеркотати, дзидзикати, задзидзикати, надзидзикати, подзидзикати, 
дріботати, видріботати, задріботати, надріботати, подріботати, продріботати, же¬ 
боніти, жебонути, вижебоніти, зажебоніти, пожебоніти, прожебоніти, зауважува¬ 
ти, зауважити, завважувати, завважити, позауважувати, казати, сказати, виказува¬ 
ти, виказати, відказувати, відказати, доказувати, доказати, переказувати, переказа¬ 
ти, підказувати, підказати, проказувати, проказати, калантарити, викалантарюва- 
ти, викалантарити, закалантарити, накалантарити, покалантарити, прокалантари- 
ти, скалантарити, канархати, виканархати, заканархати, поканархати, проканарха- 
ти, клепати, виклепувати, виклепати, заклепати, наклепати, поклепати, проклепа- 


96 


ти, клептіти, виклептіти, заклептіти, наклептіти, поклептіти, кокотіти, викокотіти, 
закокотіти, накокотіти, пококотіти, лебедіти, вилебедіти, залебедіти, злебедіти, 
полебедіти, пролебедіти, лебоніти, вилебоніти, залебоніти, злебоніти, полебоніти, 
пролебоніти, лепетати, залепетати, злепетати, полепетати, пролепетати, ляскотіти, 
виляскотіти, заляскотіти, поляскотіти, проляскотіти, лящати, вилящати, залящати, 
полящати, пролящати, мамрати, вимамрувати, вимамрати, замамрати, змамрувати, 
змамрати, намамрати, помамрати, промамрати, мимрити, вимимрити, замимрити, 
миркати, миркнути, замиркати, змиркати, змиркнути, помиркати,промиркати, мо¬ 
вити, вимовити, примовити, мовляти, вимовляти, відмовляти, відмовити, замовля¬ 
ти, замовити, намовляти, намовити, обмовляти, обмовити, перемовляти, перемо- 
вити, підмовляти, підмовити, примовляти, примовити, промовляти, промовити, 
розмовляти, розмовитися, умовляти, умовити, молоти, замолоти, змолоти, намо¬ 
лоти, помолоти, момотати, замомотати, змомотати, помомотати, промомотати, 
москотати, вимоскотати, замоскотати, промоскотати, мурмотіти, вимурмотіти, за¬ 
мурмотіти, змурмотіти, промурмотіти, папляти, випапляти, запапляти, попапляти, 
спапляти, паркотати, запаркотати, попаркотати, пропаркотати, спаркотати, патя¬ 
кати, випатякувати, випатякати, запатякати, напатякувати, напатякати, понапатя- 
кувати, попатякати, пропатякувати, пропатякати, розпатякуватися, розпатякатися, 
спатякати, пащекувати, випащекувати, запащекувати, зіпащекувати, попащекува¬ 
ти, пропащекувати, спащекувати, перебендювати, виперебендюваги, поперебен- 
дювати, повідувати, повідати, повісти, відповідати, відповісти, заповідати, запові¬ 
сти, доповідати, доповісти, оповідувати, оповідати, оповісти, переповідати, пере- 
повісти, попереповідати, розповідати, розповісти, порозповідати, постолакати, за- 
постолакати, напостолакати, спостолакати, правити, заправити, направити, рейди- 
ти, зарейдити, нарейдити, роздебендювати, роздебендити, ропотіти, заропотіти, 
поропотіти, ропутіти, заропутіти, поропутіти, сипати, засипати, насипати, слебізу- 
вати, зіслебізувати, сокотіти,, високотіти, засокотіти, зісокотіти, просокотіти, со¬ 
корити, засокорити, посокорити, просокорити, талабанити, виталабанювати, вита- 
лабанити, заталабанити, поталабанити, сталабанювати, сталабанити, телепкати, 
зателепкати, нателепкати, потелепкати, стелепкати, теревенити, витеревенювати, 
витеревенити, затеревенити, натеревенювати, натеревенити, понатеревенювати, 
потеревенити, протеревенювати, протеревенити, товкмачити, витовкмачувати, ви¬ 
товкмачити, повитовкмачувати, натовкмачувати, натовкмачити, потовкмачити, 
стовкмачувати, стовкмачити, постовкмачувати, товкти, витовкти, натовкти, пото¬ 
вкти, стовкти, торкотіти, заторкотіти, наторкотіти, поторкотіти, сторкотіти, торо¬ 
чити, виторочувати, виторочити, повиторочувати, заторочити, наторочувати, на¬ 
торочити, понаторочувати, проторочити, оторочувати, оторочити, туркати, затур¬ 
кати, натуркати, потуркати, стуркувати, стуркати, турчати, затурчати, натурчати, 
протурчати, стурчувати, стурчати, стурчити, туркотіти, витуркотіти, затуркотіти, 
натуркотіти, протуркотіти, цваркати, вицваркувати, вицваркати, зацваркати, поц- 
варкати, цвенькати, вицвенькувати, вицвенькати, зацвенькати, нацвенькувати, на- 97 


цвенькати, поцвенькати, цвікати, вицвікувати, вицвікати, зацвікати, поцвікати, 
цвірінькати, вицвірінькувати, вицвірінькати, зацвірінькати, зіцвірінькувати, зіцві- 
рінькати, поцвірінькати, цвіркотіти, зацвіркотіти, нацвіркотіти, поцвіркотіти, цо¬ 
котіти, вицокотіти, зацокотіти, нацокотіти, поцокотіти, шавкати, шавкнути, виша- 
вкувати, вишавкати, зашавкати, пошавкати, шавкотіти, зашавкотіти, пошавкотіти, 
прошавкотіти, шварґотіти, вишварготіти, зашварготіти, прошварготіти, шваркоті¬ 
ти, зашваркотіти, пошваркотіти, прошваркотіти, швандрикати, зашвандрикати, 
пошвандрикати, прошвандрикати, шекерявити, вишекерявити, зашекерявити, 
прошекерявити, шепотати, шепотнути, зашепотати, нашепотати, прошепотати, 
шепотатися, шепотнутися, вишепотатися, нашепотатися, перешепотатися, шепоті¬ 
ти, зашепотіти, пошепотіти, прошепотіти, ушепотіти, шепотітися, вишепотітися, 
нашепотітися, пошепотітися, штокати, штокнути, заштокати, щебетати, щебетну¬ 
ти, вищебечувати, вищебетати, защебетати, нащебечувати, нащебетати, пощебета¬ 
ти, прощебетати, див. бормотати, вопіяти, язикувати 
говорливий - див. говорун 

говорун - базіка, базікало, балакун,, (вона) - балакуха, байчар, балаклій, (вона) - 
балаклійка, баляндрасник, балясник, (вона) - балясниця, бовкало, болбот, верзиця, 
дзьоха, дріботун, (вона) дріботуха, лепетень, (вона) - лепетиця, (воно) - лепетен- 
чик, лепетя, лепетун, (вона) - лепетуха, (воно) - лепетунчик, лепетушка, лепету- 
шечка, паркотач, (вона) - паркотуха, патякало, пащекуха, перебендя, сокотун, (во¬ 
на) - сокотуха, талалай, (вона) - талалайка, торохтій, (вона) - торохтійка, торопа- 
ло, торопа, цвентюх, цокотун, (вона) цокотуха, цьохла, щебетун, (вона) - щебету¬ 
ха, (воно) - щебетунчик, щебетушка, щебетушечка, язикач, див. пустобрех, стре¬ 
котуха, суеслов 

говядина - воловина, бужанина, яловина 

год - рік, рочок 

годометр - крокомірка 

гокей — гаківка, див. хокей 

гол - світлиця, див. заля 

гол (гра) - ворота, див. хол 

голінь - гомілка, гищель 

голкіпер (гра) - воротар 

голова (жінка) - головиня, головиха 

голова (міста) - посадник, (стрижена) - гиря, макотиря 

головастий - пуголовок, ополонок 

головешка - дровина, недогарок, див. головня 

головний (убір) - див. наголовний 

головня - ґалаґан, недогарок 

головня (збіжжя) - засніт, зона 

головокруження - запаморока, заморока, мороча 

головоломка - загадка 


98 


головоломний - морочливий, марудний 
головоріз - див. урвиголова 

головотяп - див. дурак, недоумок, безтолковий, тугодум, кретин 

гололедиця - ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голоморозиця, голомо- 

роззя, совзениця, слизота 

голоцен - доба польодова 

голубий - блакитний 

голуб - блакіть 

голубчик - голуб , голубок, (вона) - голубка, голубонька, (воно) - голуб’ятко 
голф - свинка 

голь - голота, див. бідняк, обірванець, пролетаріат 

гольс - шкіра (невиченина) 

гомеоморфія - подібність 

гомеричний - величезний, дужий, пересадний 

гомо... - одно... 

гомогенний - однотний (див. противн. гетерогенний) 
гомологічний - однаковий, такий самий 
гомонім (грам.) - одноназвений 

гомосексуаліст - статевозбоченець, (вона) - див. трибада 

гомофонний - однозвучний 

гомоцентричний - одноосередковий 

гомрул - самоуправа 

гомункулюс - робот, див. автомат 

гонг - тулумбас 

гондола - човен, див. шлюпка 

гонець - див. гінець 

гонитель - гнобитель, утискувач 

гонка - гонитва 

гонки - перегони 

гонорар - винагорода, нагорода, заплата, оплата, платня, див. мзда, ремунерація 

гонщик - гончак, див. переслідувач 

гордитися - див. важничати, задаватитися, чванитися. 

гордо - гордовито, гордливо, згорда, спогорда, бундюче, пихато, пихливо, див. го¬ 
рдитися 

горе - біда, злигодні, злидні, знегіддя, знегода, клопіт, лихо, напасть, нещастя, 
притуга, тарапата, лиха година, див. мізерний, нужда, труднощі, худо 
горельєф - горорізьба 
горець - гірняк, верховинець 

гореч - гіркота, гіркість, біль, жаль, прикрість, смуток 

горизонт - обрій, крайнебо, небокрай, небосхил, (води) - позем, див. круговид 
горизонталь - позем 


99 


горизонтальний - поземий 

гористий - горяний, горянський, гірський, верховинний, верховинський 
горілиць - горінець, гориніж, горізнач, горічерево, див. навзніч 
горланити (бджола) - бриніти, забриніти, збриніти, побриніти, гудіти, вигудіти, 
загудіти, згудіти, погудіти, прогудіти, густи, вигусти, загусти, погусти, прогусти, 
джижчати, виджижчати, заджижчати, зіджижчати, поджижчати, проджижчати, 
дзизчати, видзизчати, задзизчати, подзизчати, продзизчати, (бугай) - бутіти, вибу- 
тіти, забутіти, побутіти, пробутіти, (вівця) - бекати, бекнути, вибекувати, вибека- 
ти, забекати, побекати, йробекати, мекати, мекнути, вимекувати, вимекати, заме- 
кати, помекати, промекати, мекекати, мекекнути, вимекекувати, вимекекати, заме- 
кекати, помекекати, промекекати, мекотіти, замекотіти, помекотіти, промекотіти, 
(віл) - ревіти, виревіти, заревіти, поревіти, проревіти, ревти, ревнути, виревти, за¬ 
ревти, поревти, проревти, (вовк) - вити, завивати, завити, повивати, повити, про¬ 
вити,увивати, увити, (горобець) - сверготіти, висверготіти, засверготіти, посвер- 
готіти, просверготіти, цвіркати, цвіркнути, цвірконути, вицвіркувати, вицвіркати, 
зацвіркати, нацвіркувати, нацвіркати, поцвіркувати, поцвіркати, процвіркати, цві- 
рчати, вицвірчати, зацвірчати, поцвірчати, процвірчати, цвірінькати, цвірінькнути, 
вицвірінькувати, вицвірінькати, зацвірінькати, поцвірінькати, процвірінькати, цві- 
ріньчати, вицвіріньчувати,вицвіріньчати, зацвіріньчати, поцвіріньчати, процвірі- 
ньчати, цвіркотіти, зацвіркотіти, поцвіркотіти, процвіркотіти, (голуб) - туркати, 
витуркувати, витуркати, затуркати, потуркувати, протуркати, туркотіти, затурко¬ 
тіти, потуркотіти, протуркотіти, турчати, витурчувати, витурчити, затурчати, по¬ 
турчати, протурчати, (гадюка) - сичати, висичати,засичати, просичати, (гуси) - га¬ 
гакати, гагакнути,вигагакувати, вигагакнути, загагакати, погагакати, прогагакати, 
гагати, вигагакувати, вигагакнути, загагакати, погагати, гаготіти, вигаготіти, зага- 
готіти, погаготіти, гевгати, вигевгувати, вигевгати, загевгати, погевгати, ґелґати, 
гелгонути, виґелгувати, виґелгати, погелгувати, погелгати, ґелґотіти, погелґотіти, 
заґелґотіти, погелґотіти, ґеґати, виґогувати, вигеґнути, заґеґати поґеґати, ґеґекати, 
виґеґекувати, виґеґекнути, заґеґекати, поґегекати, ґерґотати, виґерґетати, заґерге- 
тати, поґерґетати, ґерґотіти, виґерґотіти, заґерґотіти, поґерґотіти, ґилькотіти, виґи- 
лькотіти, заґилькотіти, поґилькотіти, ґрівджати, виґрівджати, заґрівджати, поґрів- 
джати, сявкати, висявкати, засявкати, посявкати, сявкотіти, висявкотіти, засявко- 
тіти, посявкотіти, (деркач) - деркати, видеркувати, видеркати, задеркати, подерка- 
ти, деркотіти, подеркотіти, задеркотіти, подеркотіти, дерчати, видерчати, задерча¬ 
ти, подерчати, диркати, видиркати, задиркати, подиркати, рапкати, зарапкати, по- 
рапкати, тутіти, витутіти, затутіти, потутіти, храгцати, вихрагцати, захрагцати, пох- 
ращати, цоркотіти, вицоркотіти, зацоркотіти, поцоркотіти, (галка) - кавкати, кавк¬ 
нути, кавконути, викавкувати, викавкати, закавкати, покавкати, кавчати, кавчану- 
ти, викавчувати, викавчити, закавчати, покавчати, кіявкати, викіявкати, закіявка- 
ти, покіявкати, кіявчити, викіявчувати, викіявчити, закіявчити, покіявчити, (жаба) 
- кректати, викректати, закректати, покректати, кумкати, викумкувати, викумкати, 


100 


закумкати, покумкати, брекекекати, побрекекекати, ґрявчати, загрявчати, погряв- 
чати, (журавель) - курликати, курликнути, викурликати, викурликнути, закурли- 
кати, покурликати, скурликати, скурликнути, курлюкати, курлюкнути, викурлю- 
кати, викурлюкнути, закурлюкати, покурлюкати, скурлюкати, скурлюкнути, (зо¬ 
зуля) - кувати, виковувати, викувати, закувати, накувати, покувати, прокувати, 
скувати, (качка) - кахкати, кахнути, викахкати, викахнути, закахкати, покахкати, 
скахкати, скахнути, ґрявчати, виґрявчати, заґрявчати, поґрявчати, (кінь) - гиготі¬ 
ти, вигиготіти, загиготіти, погиготіти, гоготіти, вигоготіти, загоготіти, погоготіти, 
гочати, вигочати, загочати, погочати, іржати, виіржати, заіржати, поіржати, проі¬ 
ржати, (кіт) - муркати, муркнути, вимуркувати, вимуркати, замуркати, помуркати, 
муркотіти, вимуркотіти, замуркотіти, помуркотіти, мрукати, вимрукати, замрука- 
ти, помрукати, м’явкати, зам’явкати, пом’явкати, нявчити, занявчити, понявчити, 
(комар) - дзвинчати, видзвинчати, задзвинчати, подзвинчати, дзинчати, видзинча- 
ти, задзинчати, подзинчати, джижчати, виджижчати, заджижчати, поджижчати, 
(комаха) - зумкатіти, визумкатіти, зазумкатіти, позумкатіти, (коник) - дзиґотіти, 
видзиготіти, задзиготіти, подзиготіти, дзикотіти, задзикотіти, подзикотіти, стреко¬ 
тіти, застрекотіти, пострекотіти, сюркати, висюркати, засюркати, посюркати, сюр¬ 
котіти, висюркотіти, засюркотіти, посюркотіти, сюрчати, висюрчати, засюрчати, 
посюрчати, (корова) - мукати, мукнути, вимукувати, вимукати, замукати, помука- 
ти, ревти, заревти, поревти, (крук) - кавкати, викавкати, закавкати, покавкати, 
крукати, крукнути, викрукувати, викрукати, закрукати, покрукати, прокрукати, 
крюкати, крюкнути, викрюкувати, викрюкати, закрюкати, розкрюкати, прокрюка- 
ти, трупкати, трупнути, затрупкати, потрупкати, (курка) - квокати, квокнути, за- 
квокати, поквокати, квоктати, заквоктати, поквоктати, переквоктати, киркати, ки- 
ркнути, закиркати, покиркати, кодкати, викодкати, закодкати, покодкати, кудку¬ 
дакати, кудкудакнути, закудкудакати, покудкудакати, сокорити, високорити, засо¬ 
корити, посокорити, сокотіти, високотіти, засокотіти, посокотіти, таркотати, зата- 
ркотати, потаркотати, троскотіти, витроскотіти, затроскотіти, потроскотіти, (лас¬ 
тівка) - чиргикати, чиргикнути, вичиргикувати, вичиргикати, зачиргикати, почир- 
гикати, прочиргикати, (лебідь) - греготіти, греготнути, вигреготіти, загреготіти, 
погреготіти, ячати, учнути, виячати, заячати, поячати, проячати, (людина) - див. 
вопіяти, (орел) - клекотіти, клекітнути, виклекотіти, заклекотіти, поклеотіти, про- 
клекотіти, клектати, клекнути, виклектати, поклектати, проклектати, (перепелиця) 
- підпадьомкати, підпадьомкнути, запідпадьомкати, попідпадьомкати, хававкати, 
хававкнути, вихававкувати, вихававкати, захававкати, похававкати, (пес) - валува¬ 
ти, виваловувати, вивалувати, завалувати, повалувати, вити, завивати, завити, по¬ 
вити, гавкати, гавкнути, гавконути, вигавкувати, вигавкати, загавкати, погавкува- 
ти, погавкати, дзявкати, дзявкнути, видзявкувати, видзявкати, задзявкати, подзяв- 
кати, дзявкотіти, видзявкотіти, задзявкотіти, дзяволити, задзяволити, подзяволити, 
скавуліти, вискавулівати, вискавуліти, заскавуліти, поскавуліти, скавучити, виска- 
вучувати, вискавучити, заскавучиш, поскавучиш, скавчати, заскавчати, поскавча- 


101 


ти, скиглити, вискиглювати, вискиглити, заскиглити, поскиглити, скімлити, ви- 
скімлювати, вискімлити, заскімлити, поскімліти, (півень) - кукурікати, кукурікну¬ 
ти, викукурікувати, викукурікати, закукурікати, покукурікати, прокукурікати, пі¬ 
ти, випіти, запіти, пропіти, піяти, випіяти, запіяти, пропіяти, спіяти, (птах) - джер¬ 
готіти, виджерготіти, проджерготіти, джеркотіти, виджеркотіти, заджеркотіти, по- 
джеркотіти, киликати, викиликувати, викиликати, теркотіти, витеркотіти, затерко- 
гіти, потеркотіти, протеркотіти, цвіготати, цвігонути, вицвіготаги, зацвіготати, 
процвіготати, цівати, вицівати. зацівати, поцівати, процівати, цівікати, цівікнути, 
вицівікувати, вицівікати, зацівікати, поцівікувати, поцівікати, процівікати, цівка¬ 
ти, цівкнути, вицівкувати, вицівкати, зацівкати, поцівкати, процівкати, цінькати, 
цінькнути, вицінькувати, вицінькати, зацінькати, процінькати, ціпотіти, виціпоті- 
ти, заціпотіти, поціпотіти, проціпотіти, шипкати, вишипкувати, вишипкати, заши- 
пкати, пошипкати, прошипкати, (пугач) - пугикати, пугикнути, випугикувати, ви- 
пугикати, запугикати, пропугикати, пугукати, випугукувати, випугукати, запугу- 
кати, пропугукати, путькати, путьконути, випутькувати, випутькати, запутькати, 
пропутькати, (свиня) - квікати, квікнути, виквікувати, виквікати, заквікати, покві- 
кати, квічати, квічнути, виквічувати, виквічати, заквічати, поквічати, кувікати, ку¬ 
вікнути, викувікувати, викувікати, закувікати, покувікати, прокувікати, рохкати, 
рохнути, вирохкувати, вирохкати, зарохкати, порохкати, скугикати, скугикнути, 
вискугикувати, вискугикати, заскугикати, поскугикати, скугніти, скугнути, виску- 
гнювати, вискугніти, заскугніти, поскугніти, скугоніти, вискугоніти, заскугоніти, 
поскугоніти, скуготіти, вискуготіти, заскуготіти, поскуготіти, хрокати, хрокнути, 
вихрокувати, вихрокати, захрокати, похрокати, (сова) - гивкати, гивкнути, вигив- 
кувати, вигивкати, загивкати, прогивкати, лулукати, лулукнути, вилулукувати, ви- 
лулукати, залулукати, полулукати, (сокіл) - куркувати, курконути, викурковувати, 
викуркувати, закуркувати, прокуркувати, (соловей) - тьохкати, тьохнути, витьох¬ 
кувати, витьохкати, затьохкати, потьохкати, протьохкати, (сорока) - цехлити, цех- 
линути, вицехлити, зацехлити, поцехлити, цокотіти, вицокотіти, зацокотіти, про¬ 
цокотіти, чичекати, чичекнути, вичичекувати, вичичекати, зачичекати, почичека- 
ти, (ховрак) - мурчати, муркнути, вимурчувати, вимурчити, замурчати, помурча¬ 
ти, промурчати, (цвіркун) - цвіркати, цвіркнути, цвірконути, вицвіркувати, ви тт ві - 
ркати, зацвіркати, поцвіркати, процвіркати, цвіркотіти, вицвіркотіти, зацвіркотіти, 
поцвіркотіти, цвірчати, цвірченути, вицвірчувати, вицвірчати, зацвірчати, процві- 
рчати, (чайка) - квилити, виквилювати, виквилити, заквилити, поквилити, прокви¬ 
лити, кигикати, кигикнути, викигикувати, викигикати, закигикати, покигикати, 
прокигикати, (шуліка) - кевкати, кевкнути, викевкувати, викевкати, закевкати, по- 
кевкати, прокевкати 
горлань - горлач, горлай, горляк, зіпака 

горло - горлянка, гергавка, (жбанка) - шийка, (затоки) - горло 
горлодер - див.горлань 
горлоріз - див. бандит, головоріз 


102 


горн - ріг, ріжок, ріжочок, дуда, дудка, джоломія, джоломійка, див. трубка, сви- 
рель, фуяра 

горн - горен, черінь, див. топка 

горниця - світлиця, світличка, покій, див. кімната, світелка 

горнична - покоївка, служка, наймичка, див. субретка 

горніст - дудар, дударик, дудник, сурмач 

город - місто, містечко 

городничий - посадник 

городовий - див. поліцай 

городовик - див. поліцай 

городок - містечко 

городок - це гра 

городський - міський 

городянин - мігцак, (вона) - мігцачка, (воно) - мігценя 

горожанин - громадянин, (вона) - громадянка 

гороскоп - ворожбитня 

гороховидний - горошкуватий 

горстка - жменька, крихта, купка 

горський - гірський, див. гористий 

гортань - горлянка, дихавка, див. горло 

гортикультура - садівництво 

гортикультурист - садівник 

горювати - банувати, забанувати, побанувати, убанувати, журитися, зажурювати¬ 
ся, зажуритися, скімліти, заскімліти, поскімліти, скніти, заскніти, поскніти, проск- 
ніти, сумувати, засумовувати, засумувати, пересумовувати, пересумувати, посу¬ 
мувати, тужити, затужити, протужити, потужити 

горювати - бідькатися, набідькатися, побідькатися, пробідькатися, бідувати, набі¬ 
дуватися, перебідувати, пробідувати, побідувати, поневірюватися, поневірятися 
горянин - див. горець 

госпіталь - лічниця, див. аптека, больниця, клініка, поліклініка, шпиталь 
Господь - Бог, Біг, Всевишній, Отець Небесний, Творець Всесвіту, Владика Неба і 
Землі 

гостеприємний - гостинний 

гостинець - дар, дарунок, даруночок, подарунок, крижмо, ралець 

гостиниця - це див. готель 

гостинна - вітальня 

гостія - причастя (католицьке) 

гостродефіцитний - надтовтратний 

гострозаразний - дуже заразливий 

государ - цар, пан, володар 

готар - межа 


103 


готель - гостиниця, див. отель 

готентот - мурин, (вона) - муринка, (воно) - муринча, муриня 
готичний - гостролучний 
готовальня - рисівничка 

готовити - готувати, виготовувати, виготувати, повиготовувати, зготовувати, зго¬ 
тувати, позготовувати, наготовувати, наготувати, понаготовувати, приготовувати, 
приготувати, поприготовувати, уготовувати, уготувати, повготовувати, лагодити, 
злагоджувати, злагодити, позлагоджувати, вилагоджувати, вилагодити, повилаго- 
джувати, налагоджувати, налагодити, поналагоджувати, облагоджувати, облаго¬ 
дити, пооблагоджувати, ладити, виладжувати, виладити, повиладжувати, зладжу- 
вати, зладити, позладжувати, наладжувати, наладити, обладжувати, обладити, по- 
обладжувати, приладжувати, приладити, поприладжувати, ладнати, зладнувати, 
зладнати, позладнувати, обладнувати, обладнати, пообладнувати, лаштувати, ви- 
лаштовувати, вилаштувати, повилаштовувати, злаштовувати, злаштувати, позлаш- 
товувати, налаштовувати, налаштувати, поналаштовувати, прилаштовувати, при¬ 
лаштувати, поприлаштовувати, рихтувати, вирихтовувати, вирихтувати, повирих- 
товувати, зрихтовувати, зрихтувати, позрихтовувати, нарихтовувати, нарихтувати, 
понарихтовувати 

гофрований - горбастий, хвилястий 
гохштаплер - шахрай, ошуканець, див. обманщик 
гоц - водоспад 

грабитель - грабіжник, (вона) - грабіжниця, дерій, (вона) - дерійка, здирця, здир¬ 
ник, (вона) - здирниця, здирач, (вона) - здирачка, див. бандит 
грабити - грабувати, пограбувати, заграбовувати, заграбувати, позаграбовувати, 
зіграбовувати, зіграбувати, позіграбовувати, награбовувати, награбувати, понаг- 
рабовувати, обграбовувати, обграбувати, розграбовувати, розграбувати, порозгра- 
бовувати, гарбати, погарбати, загарбувати, загарбати, позагарбувати, згарбувати, 
згарбати, позгарбувати, нагарбувати, нагарбати, понагарбувати, розгарбувати, ро- 
згарбати, порозгарбувати, жакувати, пожакувати, вижаковувати, вижакувати, зі- 
жаковувати, зіжакувати, нажаковувати, нажакувати, обжаковувати, обжакувати, 
забирати, забрати, позабирати, визбирувати, визбирати, повизбирувати, розбира¬ 
ти, розібрати, порозбирати, захоплювати, захопити, позахоплювати, вихоплювати, 
вихопити, повихоплювати, перехоплювати, перехопити, поперехоплювати, схоп¬ 
лювати, схопити, посхоплювати, привласнювати, привласнити, попривласнювати, 
див. експропріювати, конфіскувати, реквізувати, соціалізувати, колективізувати, 
заграбастувати 

грабіж - грабунок, жак, здирство 

грабштихель - різьбило 

гравер - ритувач, див. ксилограф 

гравій - жорства, рінь, ріняк, див. шутер, щебінь 

гравірувати - ритувати, поритувати, виритовувати, виритувати, повиритовувати, 


104 


зритовувати, зритувати, позритовувати 

гравітація - земнотяга 

гравюра - рита, ритва, дереворит, камнерит 

град - місто, див. город 

град - це що падає з неба 

градація - ступневість 

градобудівництво - будівництво (міське) 

градоначальник - посадник, див. мер, бургомістр 

градуант - випускник, див. абітурієнт, матура 

градус - ступінь 

градус - це 1/360-та частина кола 

градусник - тепломірка, див. термометр 

градуювати - ступнювати, зіступнювати 

гражданин - громадянин 

гражданський - цивільний 

грак - див. ворон 

грамота - письменність 

грамота - це див. акредитива, хартія 

грамотій - неук, невіглас, див. ігнорант, профан, дилетант, графоман 

грамотний - письменний 

грамотність - письменність, див. література 

грамофон - самограйка, див. патефон 

грандіозний - величезний, велитенський, превеликий, величний 
грандіозність - велич, величність 
границя - межа, кордон, див. рубіж 

граничити - межувати, вимежовувати, вимежувати, повимежовувати, змежовува- 
ти, змежувати, позмежовувати, обмежовувати, обмежувати, обмежити, омежува- 
ти, омежити, поомежувати, помежовувати, помежувати, розмежовувати, розмежу¬ 
вати, порозмежовувати 
граничний - межевий 

гранний - боковий, бічний, див. тригранний 
гранний - це що його грали 
гранулярний - див. гранульозний 
гранульозний - зернястий 

грань - гранка, пруг, пружок, бік, межа, див. фасет 

грань - це див. жар 

гратис - подарункове, задарма 

гратифікація - нагорода 

гратулювати - вітати, звітати, повітати, привітати, віншувати, звіншовувати, звін- 
шувати, навіншовувати, навіншувати, повіншовувати, повіншувати, див. поздоро¬ 


вляти 


105 


графа - стовпець, див. шпальта 

графин - карафа, карафка 

графік - рисунок 

графік - розклад часу 

графічний - нарисний, нарисовий 

графлений - порисований, зрисований 

графо... - пис... 

графологія - письмознавство 

графоман - письмака, описувач, (вона) - письмачка, списувачка, див. борзописець, 

секретар, грамотій, піїт, поетик, метроман 

граціозний - гожий, зграбний, див. ізягцний, красивий, милий 

грація - гожість 

грач - гайворон 

грач - це той хто грає 

гребець - весляр 

гребти - веслувати, вивеслувати, завеслувати, звеслувати, повеслувати, провеслу- 
вати 

гребти - це граблями 
грежа - шовкосирець 
грейдер - рівнялка 
грейпфрут - цитрон 
греміяльно - укупі, спільно 
греміля - щітка (дротяна) 
грена - ікриця 
гренадир - гранатник 
гренка (кухов.) - потапця 
грець - грач, картяр 
грець — це див. апоплексія 

гривуазний - пустовливий, непристойний, див. вульгарний, фривольний 

Григорій - Григор, Грицько 

грижа (мед.) - гила, кула 

грижа - це журба 

гризетка - дівчина (міська) 

гризлі - ведмідь 

гримаса - кривовид, див. перекошувати 

грипа (мед.) - дишнецезапал 

гріб - труна, домовина 

грізно - загрозливо, люто, сувого 

грізьба - загроза, погроза 

грілка - нагрівачка 

гроб - див. гріб 


106 


гробівник - трунар 

гробниця - домовина, могила, див. гріб, саркофаг 

гробова (тиша) - могильна, цвинтарна 

гробовище - кладовище, цвинтар 

гробокопатель - грабар, могиляр 

гроза - громовиця, злива 

гроза - заляк, погроза, див. грізьба 

грозити - загрожувати, загрозити, погрожувати, погрозити, лякати, залякувати, за¬ 
лякати, злякати, налакувати, налякати, подякувати, полякати, нахвалюватися, на¬ 
хвалятися, нахвалитися, похвалятися, похвалитися 
грозовий - громовичний 
грозьба - див. грізьба 

громадскість - громада, громадянство, суспільство, люди, див. суспільність 

громадкість - це якість 

громило - див. бандит, урвиголова 

громити - див. розоряти, пустошити 

громоздкий - одороблий 

громко - голосно, гучно, лунко, див. гулкий 

громогласно - гучноголосно 

громозвід - блискавничка 

гроно - кетяг, див. кість 

грос - дванадцять дванадцяток 

гросбавер - заможний, куркуль, див. багач, буржуй 

гросмейстер - надмайстер 

грота - печера, див. яскіня 

гротесковий - кумедний 

грохати - ґорґотіти, заторготіти, погорготіти, прогорготіти, гримати, гримнути, 
гриманути, вигримувати, витримати, загримати, нагримувати, нагримати, погри¬ 
мувати, погримати, гримкотіти, загримкотіти, погримкотіти, гримотіти, загримоті¬ 
ти, погримотіти, грюкати, грюкнути, грюконути, вигрюкувати, вигрюкати, загрю¬ 
кати, погрюкати, грюкотіти, загрюкотіти, погрюкотіти, гуркати, гуркнути, гурко- 
нути, вигуркувати, вигуркнути, загуркати, зігуркувати, зігуркати, погуркувати, 
потуркати, гуркотіти, вигуркотіти, загуркотіти, погуркотіти, прогуркотіти, тарах¬ 
кати, тарахнути, витарахкувати, затарахкати, натарахкувати, натарахкати, старах- 
кувати, старахкати, тарахкотіти, затарахкотіти, натарахкотіти, потарахкотіти, тер¬ 
котіти, затеркотіти, потеркотіти, протеркотіти, торохати, торохнути, заторохати, 
наторохати, поторохати, торохкати, торохнути, заторохкати, наторохкати, поторо¬ 
хкати, торохкотіти, проторохкотіти, трахкотіти, затрахкотіти, потрахкотіти, про- 
трахкотіти, турготіти, затурготіти, потурготіти, протурготіти, туркотіти, затурко¬ 
тіти, потуркотіти, протуркотіти, хряпати, хряпнути, хряпонути, похряпати, розх- 
ряпувати, розхряпати, порозхряпувати, схряпувати, схряпати, посхряпувати, хрьо- 


107 


пати, хрьопнути, хрьопонути, посхрьопувати, посхрьопати, розхрьопати, посхрьо- 
пувати, див. колотити, рокіт, рокотати, трахати, шуміти 
груба - огрівачка, пічка 
грубер - див. культиватор 

грубий - висікака, гадра, гаргара, грундаль, зухвалий, зневажливий, неввічливий, 
неповажливий, нечема, нечемний, див. ординарний 
грубий - це див. товстий 

грубість - зневага, зневажність, зухвальство, зухвалість, нахабство, нахабність, 
неввічливість, негідність, неґречність, неповага, нестримність, ницість 
грубіян - див. грубий 

грубник - опалювач, паляч, палій, див. кочегар 

грубозернистий - великозерний 

грубощі - див. грубість 

грубшиною - завгрубшки 

груда - купа, купка 

грудка - це землі 

грудь - груди, груднина, (жіноч.) - перси 

груз - вантаж, тягар 

груз - це ринь 

грузило (рибал.) - тягарець 

грузити - вантажити, завантажувати, завантажити, позавантажувати, навантажу¬ 
вати, навантажити, понавантажувати, перевантажувати, перевантажити, поперева¬ 
нтажувати, ладувати, заладовувати, заладувати, позаладовувати, наладовувати, 
наладувати, поналадовувати, переладовувати, попереладовувати, поладовувати, 
поладувати 

грузити - це див. щебенити 

грузовик - вантажник 

грум - хлопчик—слуга, див. гарсон 

група - гурт, гурток, гурточок, див. плеяда 

груповод - гуртоводій 

групувати - гуртувати, погуртувати, згуртовувати, згуртувати, позгуртовувати, 

перегуртовувати, перегуртувати, поперегуртовувати, угуртовувати, угуртувати, 

повгуртовувати, з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, об’єднувати, об’єднати, по- 

об’єднувати, приєднувати, приєднати, поприєднувати, спілкувати, поспілкувати, 

зіспілкувати, успілковувати, успілкувати, повспілковувати, стоваришовувати, сто- 

варишувати, постоваришовувати, див. організувати, формувати 

гряда - пасмо, смуга, низка, лава, плесо, шерех 

грядка - підмет (воза), - драбка 

грядущий - майбутній, прийдешній, наступний 

грязити - бабрати, вибабрувати, вйбабрати, повибабрувати, забабрувати, забабра- 
ти, позабабрувати, збабрувати, збабрати, позбабрати, побабрувати,, побабрати, 


108 


убабрувати, убабрати, повбабрувати, базграти, вибазгрювати, вибазгрити, повиба- 
згрювати, забазгрювати, забазгрити, позабазгрювати, набазгрювати, набазгрити, 
понабазгрювати, убазгрювати, убазгрити, повбазгрювати, барложитися, вибарло- 
жуватися, вибарложитися, повибарложуватися, забарложуватися, забарложитися, 
позабарложуватися, збарложуватися, збарложитися, позбарложуватися, бруднити, 
вибруднювати, вибруднити, повибруднювати, забруднювати, забруднити, позаб¬ 
руднювати, збруднювати, набруджувати, набрудити, понабруджувати, набрудню- 
вати, набруднити, понабруднювати, обруднювати, обруднити, пообруднювати, 
побруднювати, побруднити, убруднювати, убруднити, повбруднювати, валяти, 
вивалювати, виваляти, повивалювати, звалювати, зваляти, позвалювати, повалю- 
вати, поваляти, увалювати, уваляти, поувалювати, забовтувати, забовтати, позабо- 
втувати, заболочувати, заболотити, позаболочувати, заброджувати, забродити, по¬ 
заброджувати, забрьохувати, забрьохати, позабрьохувати, задрипувати, задрипати, 
позадрипувати, зашуровувати, зашурувати, позашуровувати, заяложувати, заяло¬ 
зити, позаяложити, ляпати, заляпувати, заляпати, позаляпувати, зляпувати, зляпа¬ 
ти, позляпати, наляпувати, наляпати, поналяпувати, обляпувати, обляпати, пооб¬ 
ляпувати, поляпувати, поляпати, розляпувати, розляпати, порозляпувати, мазуру- 
вати, вимазурувати, замазурувати, змазурувати, помазурувати, мазюкати, вимазю- 
кувати, вимазюкати, повимазюкувати, замазюкувати, замазюкати, позамазюкати, 
намазюкувати, намазюкати, понамазюкувати, обмазюкувати, обмазюкати, пообма- 
зюкувати, помазюкувати, помазюкати, розмазюкувати, розмазюкати, умазюкува- 
ти, умазюкати, повмазюкати, мамулити, вимамулювати, вимамулити, повимаму- 
лювати, замамулювати, замамулити, позамамулювати, змамулювати, змамулити, 
позмамулювати, помамулювати, помамулити, мармузити, вимармузити, замарму- 
зити, змармузити, помармузити, умармузити, мурзати, замурзувати, замурзати, 
позамурзувати, змурзувати, змурзати, позмурзувати, обмурзувати, обмурзати, по- 
обмурзувати, умурзувати, умурзати, повмурзати, паскудити, запаскуджувати, за¬ 
паскудити, позапаскуджувати, напаскуджувати, напаскудити, опаскуджувати, 
опаскудити, поопаскуджувати, опаскуджувати, спаскудити, поспаскуджувати, 
плямувати, заплямовувати, заплямувати, позаплямовувати, наплямовувати, на- 
плямувати, понаплямовувати, поплямовувати, поплямувати, шмарувати, вишма- 
ровувати, вишмарувати, повишмаровувати, зацімаровувати, зашмарувати, нанаш- 
марувати, пошмаровувати, пошпарувати, уробляти, уробити, повробляти, див. ма¬ 
рали 

грязний - брудний, вибруднений, забруднений, набруднений, обруднений, побру¬ 
днений, забовтаний, закалюжений, замурзаний, заяложений, каламутний, кальний, 
викалений, закалений, накалений, покалений, див. чумазий 

грязь - бруд, бруднота, брудота, болото, багно, багнище, гійво, драгва, каламуть, 
кал, калюка, кальність, райно, твань, тванюка, (поту) - лей 

грянути - вибухати, вибухнути, повибухати, гримати, гримнути, гриманути, ви¬ 
гримувати, вигримнути, загримати, згримувати, згримнути, зачинатися, зачатися, 


109 


позапинатися, починатися, початися, лунати, залунати, пролунати, насуватися, на¬ 
сунутися, понасуватися, приходити, прийти, спалахувати, спалахнути, поспалаху- 
вати, ставатися, статися, поставатися, ударяти, ударити, повдаряти 
губернатор - правитель 
губи - уста, (одна) - губа, варта, варгуля 
губитель - згубник, нищівних, кат, катюга 
губошльоп - див. роззява 
гувернантка - вихователька 
гудіння - гугіт, гугота, дуд, дудня, стугін 

гудіти - дудніти, видуднювати, видудніти, задудніти, здуднювати, здудніти, поду- 
днювати, подудніти, продудніти, гугоніти, вигугоніти, загугоніти, погугоніти, 
прогугоніти, гоготіти, вигоготіти, загоготіти, погоготіти, прогоготіти, стугоніти, 
вистугоніти, застугоніти, простугоніти, гучати, вигупувати, витупати, загупати, зі- 
гупувати, зігупити, нагучувати, прогупати, розгупуватися, розтулитися, порозгу- 
чуватися 
гуж - звяга 
гужем - валкою 

гул - гуд, гук, гуркіт, стугін, див. шум 

гулкий — гучний, голосний, лункий, див. шумливий, громко 

гуляка - гультяй, байда, вислюга, гульвіса, гультіпака, дримба, ледар, нероба, ша¬ 
лапут, див. безпутник, бродяга, босяк, лінивець, розгульний, фланер 
гуляння - гулі, див. розривка 

гуляти - танцювати, витанцьовувати, витанцювати, затанцювати, натанцьовувати- 

ся, натанцюватися, потанцювати, протанцювати 

гуляти - це розважатися 

гулящий - див. гуляка 

гуманіст - людолюб, див. чоловіколюбець 

гуманістичний - суспільний, див. гуманітарний 

гуманітарний - добродійний 

гуманний - людяний 

гуманність - людяність 

гуміарабік - ліпило 

гумігут - глей 

гумно - гарман, тік, стодола, див. сарай 
гумоза (росл.) - глеєтеча 

гумореска - сміховинка, сміховиська, жартка, жартовинка 
гумористичний - сміхотворний 
гумук - горокрига 
гумус - перегній 

гундосити - гавзати, вигавзувати, вигавзати, загавзати, погавзати, прогавзати, гуг¬ 
нити, вигугнити, загугнити, прогугнити, гугнявити, вигугнявлювати, вигугнявити, 


по 


загугнявити, нагугнявлювати, нагугнявити, прогугнявити, гунявити, вигунявлюва- 
ти, вигунявити, загунявити, зігунявлювати, зігунявити, прогунявити 
гура - див. ура 

гураган - див. ураган, буря, метіль, торнадо 
гурман - див. гурман 
гурман - візник, див. кучер 
гуртжиток - бурса 

гурчати - бубоніти, вибубоніти, забубоніти, набубоніти, побубоніти, перебубоні- 
ти, пробубоніти, буркотати, вибуркотати, забуркотати, набуркотати, побуркотати, 
мурчати, вимурчати, замурчати, помурчати, промурчати 
гурчати - це голуб г. 
гусар - див. кавалерист 

гусениця - гусінь, осельня, осениця, осеничка, (трактора) - плаз 
гусеничний (трактор) - плазовий 
густ - див. густ 

густіти - густішати, загустішати, згустішати, погустішати, гуснути, загусати, загу¬ 
снути, позагусати, згусати, згуснути, (рослини) - ряснішати, зряснішувати, зряс- 
нішати, позряснішати, поряснішати, (цемент) - тужавіти, витужавіти, стужавіти 
густонаселений - перелюднений, багатолюдний 

гусь - гусак, (вона) - гуска, (воно) - гуся, гусеня, гусенятко, (ласкаво) - гусочка, 
гусонька, ґерґель 
гуськом - ключем 
гутуральний — горляний 

гуща - осад, оденки, джумита, джурджа, див. подонки, фус, преципітат, седимент 
гуща - гушава, гущавина, гущина, гущак, гущики, хаща, хащина, чагар, чагарник, 
чагарняк, джемори, див. глупі 

Ґ 

ґава - див. ворон 
Гавра - див. ворон 
гаванці - див. одіяння 
галера - див. галера 
гвинт - див. гвинт 
ґест - див. жест 
ґлянда - див.глянда 
ґлянець - див.глянець 
ґолгота - Г олгота 
ґонта - гонта 
Готичний - див. готичний 
ірипа - див. грипа 
гума - див. гума 

гурман — ласун, ласій, (вона) - ласунка, ласійка, (воно) - ласунець, ласунчик, див. 


111 


обжера, гастроном 

ґуст - смак, присмак, уподоба, див. Апетит 

д 

да - та і, й 

да - так, авжеж, аякже, ага, аге 
давання - давка 

давити - тиснути, витискувати, витиснути, повитаскувати, затиснути, позатаску¬ 
вати, натискувати, натиснути, понатаскувати, обтискувати, обтиснути, пообтиску- 
вати, притискувати, стискувати, стиснути, постискувати, утискувати, повтискува- 
ти, чавити, вичавлювати, вичавити, повичавлювати, зічавлювати, зічавити, позіча- 
влювати, начавлювати, начавити, поначавлювати, почавлювати, почавити, розчав¬ 
лювати, розчавити, порозчавлювати, учавлювати, учавити, повчавлювати, див. 
пресувати, нагнітати 

давити (черевик) - мулити, змулювати, змуляти, змулити, позмулювати, позмуля- 
ти, намулювати, намуляти, намулити, понамулювати, понамуляти 
давній - давніший, днедавній, прадавній, стародавній, колишній, див. древній, ан¬ 
тичний 

давність - див. древність 
дакріома (мед.) - сльозотеча, сльозистість 
дактелічний (мед.) - пальцевий 
дактилограма - пальцевідтиск 
Далай-лама - патріярх (тибетський 

даль - далеч, далечина, далечінь, далина, віддаль, віддалина, гін, гони, див. відда¬ 
леність, дистанція 

дальній - далекий, далечний, далеченний, далеченький 
дальтонізм - червононебачка 

дальше - далі, дедалі, надалі, здалека, здалеки, здалеку, звіддалеки, оподаль, опо- 
далік 

дама - див. мадам 

дамба - див. запруда 

дампфер - глушничка 

дамуазо - бабій, дженджик 

данний - дотичний, поданий, цей 

дані - відомості, числа, знадібки 

дантист - див. дентист 

дань - данина, данок, данка, дача, гарач 

даритель - дарувач, дародавець, див. донор 

Дарія - Одарка 

даровий - дарований, подарований 

даровий - дармовий, безплатний, дурничко вий, дурницею, за дурницю 
даровщина - даровизна, дурниця 


112 


даром - задарма, дарма, дурно, задурно, безплатно 

даром - даремно, надаремно, марно, намарно 

дарчий - див. даровий 

датив (грам.) - давальний відмінок 

дафнія (твар.) - водоблішка 

дача - літничка, див. котедж, монрепо 

дача - це див. дань 

дачник — літник 

дверці - дверцята 

двигати - рухати, рухнути, зворухувати, зворухнути, позворухувати, розрухувати, 
розрухати, порозрухувати, рушати, рушити, вирушувати, вирушити, повирушува- 
ти, зрушувати, зрушити, позрушувати, порушувати, порушити, розрушуватіі, роз- 
рушити, порозрушувати, ворушити, ворухнути, поворушити, зворушувати, звору¬ 
хнути, позворушувати, розворушувати, розворухнути, порозворушувати, совати, 
сунути, висовувати, висунути, повисовувати, відсовувати, відсунути, повідсовува- 
ти, засовувати, засунути, позасовувати, зісовувати, зісунути, позісовувати, насо¬ 
вувати, насунути, понасовувати, пересовувати, пересунути, попересовувати, під¬ 
совувати, підсунути, попідсовувати, посовувати, посунути, присовувати, присуну¬ 
ти, поприсовувати, просовувати, просунути, попросовувати, розсовувати, розсу¬ 
нути, порозсовувати, усовувати, усунути, повсовувати, пхати, випихати, випхати, 
випхнути, повипихати, відпихати, відіпхнути, повідпихати, запихати, запхати, за¬ 
пхнути, позапихати, напихати, напхнути, напхати, понапихати, попихати, попхну¬ 
ти, пропихати, пропхати, пропхнути, попропихати, розпихати, розіпхнути, пороз¬ 
пихати, спихати, спихнути, поспихати, упихати, упхнути, повпихати, тягнути, ви¬ 
тягувати, витягнути, повитягувати, затягувати, затягнути, позатягувати, відтягува¬ 
ти, відтягнути, повідтягувати, перетягувати, перетягнути, поперетягувати, підтя¬ 
гувати, підтягнути, попідтягувати, притягувати, притягнути, попритягувати, стя¬ 
гувати, стягнути, постягувати, утягувати, утягнути, повтягувати, тручати, трутити, 
витручати, витрутити, повитручати, відтручати, відтрутити, повідтручати, потру- 
чати, потручити, стручувати, стручати, струтити, повстручувати, повстручати, 
утручати, утрутити, повтручати, штовхати, штовхнути, штовхонути, виштовхува¬ 
ти, виштовхнути, повиштовхувати, відштовхувати, відштовхнути, повідштовхува- 
ти, повідштовхнути, зіштовхувати, зіштовхнути, позіштовхувати, наштовхувати, 
наштовхнути, понаштовхувати, понаштовхнути, підштовхувати, підштовхнути, 
попідштовхувати, поштовхнути, проштовхувати, проштовхнути, попроштовхува- 
ти, розштовхувати, розштовхнути, порозштовхувати 
двигнути - це ударити 
двигун - рушій 
двірець - див. дворець 
двірець - це див. вокзал 
двірник - брамник, див. швайцар 


113 


двірцевий - палацовий 
двірцевий - це див. вокзал 

двоє - двійко, двійка, удвійці, удвійку, двох, удвох 

двоєдушний - брехливий, лукавий, нещирий, облудний, підступний, удаваний, 
див. лицемірний, дволичний, янус 
двойко - див. двоє 

двоколка - бідарка, біда, каруца, дів. кабріолет, кеб, таратайка 

двокорпусний (плуг) - дволемешний 

дволичний - див. двоєдушний, коварний, янус 

дворець - палац, див. двірець, терем 

дворецький - дворак 

дворушник - див. двоєдушний, дволичний, лицемір, янус 
дворянин - шляхтич 
двостволка - двоцівка 

двосторонній - двобічний, обабічний, обопільний, (меч) - дволезий, двосічний 

двотомовий - двокниговий 

двохсотлітній - двосотрічний 

двохукісний - двосхилий 

двоюрідний (брат) - див. кузен 

двоякий - подвійний, ріжний 

дебардаж - кораблевивантажа 

дебаркадер - виважня 

дебатувати, - доводити, довести, подоводити, наводити, навести, понаводити, мір¬ 
кувати, вимірковувати, виміркувати, повимірковувати, змірковувати, зміркувати, 
позмірковувати, намірковувати, наміркувати, понамірковувати, обмірковувати, 
обміркувати, пообмірковувати, розмірковувати, розміркувати, порозмірковувати, 
намовляти, намовити, понамовляти, змовляти, змовити, позмовляти, перемовляти, 
перемовити, поперемовляти, промовляти, промовити, попромовляти, розмовляти, 
розмовити, порозмовляти, умовляти, умовити, повмовляти, радитися, нараджува¬ 
тися, нарадитися, понараджуватися, обраджуватися, обрядитися, пообраджувати- 
ся, уряджуватися, урадитися, повраджуватися, сперечатися, засперечатися, запе¬ 
речуватися, зісперечитися, позісперечуватися, насперечуватися, насперечитися, 
понасперечуватися, пересперечуватися, пересперечитися, попересперечуватися, 
розперечуватися, розперечитися, порозперечуватися, усперечуватися, усперечити- 
ся, поусперечуватися, див. дискутувати, обговорювати, полемізувати 
дебет - борг 

дебіл (мед.) - див. недоумок 
дебіт - витрата, збут 
дебітор - боржник 

дебош - бешкет, веремій, веремія, ворохоба, галабурда, гармидер, заколот, колот¬ 
неча, шарварок 


114 


дебоширити - див. буйствувати 

дебрі - нетра, нетрі, нетрища, хаща, хащі 

дебют - першовиступ 

девальвація - вартостезменша 

девальвувати - зменшувати, зменшити, позменшувати (вартість) 

девіза - гасло 

девіація - збочення, ухил 

дев’яносто - дев’ятдесят 

дегазувати - обезгазовувати, обезгазувати, пообезгазовувати 

дегенерат - виродок, виродень, звироднілий, песиголовець, шерепа, див. кретин, 

дурак, ідіот 

дегенерація - заник, занепад, звирода, звироднілість, зігніття, спад, упадок 
дегенерувати - занепадати, занепасти, позанепадати, підупадати, підупасти , попі- 
дупадати, упадати, упасти, повпадати, заникати, зникнути, позаникати, звиродню¬ 
вати, звиродніти, позвироднювати, миршавіти, змиршавіти, помиршавіти, нижча¬ 
ти, знижуватися, знизитися, познижуватися, нікчемніти, знікчемнювати, знікчем¬ 
ніти, познікчемнювати, переводитися, перевестися, попереводитися, зводитися, 
звестися, позводитися, хилитися, схилятися, схилитися, посхилитися, див. опуска¬ 
тися 

дегідралувати - виневоднювати, виневоднити, повиневоднювати, зневоднювати, 
зневоднити, позневоднювати, обезневоднювати, обезневоднити, пообезводнювати 
деградувати - знижувати, знизити, познижувати, понижувати, понизити, зменшу¬ 
вати, зменшити, позменшувати, див. розжалувати 
дегресія - підупад, спад, зменша 
дегуманізуючий - вилюднтий, схудобливий 
дегустатор - смаколига, див. гастроном 

дегустувати - смакувати, висмаковувати, висмакувати, повисмаковувати, засмаку¬ 
вати, зісмаковувати, зісмакувати, позісмаковувати, пересмаковувати, пересмаку- 
вати, попересмаковувати, усмаковувати, усмакувати, повсмаковувати, кушати, ви¬ 
кушувати, викупіати, закушувати, закутати, позакутувати, покутувати, покут а- 
ти, розкушувати, розкутати, скушувати, скушати, куштувати, покуштувати, ви- 
куштовувати, викуштувати, закуштовувати, закуштувати, розкуштовувати, пороз- 
куштовувати, скуштовувати, скуштувати 
дедикація - присвята 
дедуктивний - висновний 
дедукція - висновок 

дежурити- чергувати, вичерговувати, вичергувати, повичерговувати, зічерговува- 
ти, зічергувати, позічерговувати, начерговувати, начергувати, поначерговувати, 
очерговувати, очергувати, поочерговувати, почерговувати, почергувати, прочер- 
говувати, прочергувати, попрочерговувати, учерговувати, учергувати, повчерго- 
вувати 


115 


дезертир - утікач (військовий) 
дезидерат - бажане, жадане 
дезинсекція - комаховигуб 
дезинтеграція - розпад 
дезинфекція - знезаража 

дезинфікувати - знезаражувати, знезаразити, познезаражувати, унезаражувати, 
унезаразити, повнезаражувати, див. обеззаражувати 

дезодорувати. - висморіджувати, висмородіти, повисморіджувати, відсморіджува- 
ти, відсморідити, повідсморіджувати 

дезорганізація - розлад, розладдя, нелад, незлагода, розбрат, див. розбрід 
дезорганізувати - обезладнювати, обезладнити, пообезладнювати, розбивати, роз¬ 
бити, порозбивати, розкладати, розкласти, порозкладати 

дезорієнтувати - пантеличити, запантеличувати, запантеличити, позапентеличува- 
ти, попантеличувати, попантеличити, спантеличувати, спантеличити, поспантели- 
чувати 

дек (корабля) - поклад 
дека... - десяти... 
декагон - десятикутник 
декада - десятка 

декадентство - занепад, див. дегенерація 
декаедр - десятибічник 
декалог - десять заповідей 
декапітація - головостин 

декваліфікувати - обезвартнювати, обезвартнити, знецінювати, знецінити, див. ка¬ 
сувати 

деклінація - див. девіяція 
деклінометр - відхиломірка 

декламувати - виголошувати, виголосити, повиголошувати, див. рецитувати 
декларативний - виголошений, зголошений, оголошений, проголошений 
декларація - оголоска, проголоска, див. маніфест, універсал, прокламація, послан¬ 
ня 

декларувати - проголошувати, проголосити, попроголошувати, оголошувати, ого¬ 
лосити, пооголошувати, розголошувати, розголосити, порозголошувати, оповіща¬ 
ти, оповістити, пооповіщати, повідомляти, повідомити, поповідомляти, сповідом- 
ляти, сповідомити, посповідомляти, ознаймляти, ознаймити, поознаймляти, див. 
анонсувати, звіщати 
декокт (мед.) - ліковивар 

декольорація - знебарва, обезбарвля, див. депігментація 
декольте - гологруди 

декомпозиція - розклад, гнилля, див. дезинтеграція 
декор - оздоби, окраса, див. декорум 


116 


декоративний - оздобний, оздоблювальний, клечальний, красувальний, окрашаль- 
ний, скрашальний 

декорація - оздоба, окраса, покраса, куншта, май, мая 

декорувати - візерункувати, вивізерункувати, зівізерункувати, повізерункувати, 
увізерункувати, закосичувати, закосичити, позакосичувати, замаювати, замаїти, 
замаяти, позамаювати, квітчати, заквітчувати, заквітчати, позаквітчувати, уквітчу¬ 
вати, уквітчати, повквітчувати, клечати, поклечати, виклечувати, виклечити, по- 
виклечувати, заклечувати, заклечати, позаклечувати, уклечувати, уклечити, повк- 
лечувати, красити, викрашувати, викрасити, повикрашувати, закрашувати, закра¬ 
сити, позакрашувати, накрашувати, накрасити, понакрашувати, скрашувати, окра¬ 
сити, поокрашувати, покращувати, покрасити, прикрашувати, прикрасити, попри¬ 
крашувати, розкрашувати, розкрасити, порозкрашувати, скрашувати, скрасити, 
поскрашувати, украшувати, украсити, повкрашувати, малювати, вимальовувати, 
вималювати, повимальовувати, змальовувати, змалювати, позмальовувати, нама- 
льовувати, намалювати понамальовувати, помальовувати, помалювати, розмальо¬ 
вувати, розмальовувати, мережати, вимережити, вимережувавати, вимережати, 
вимережити, повимережувати, повимережати, змережувати, змережати, змережи¬ 
ти, позмережувати, позмережати, намережувати, намережати, намережити, пона- 
мережувати, понамережати, помережувати, помережати, помережити, умережува¬ 
ти, умережати, умережити, повмережувати, оздоблювати, оздобляти, оздобити, 
пооздоблювати, пооздобляти, цяткувати, вицятковувати, вицяткувати, повицятко- 
вувати, зіцятковувати, зіцяткувати, позіцятковувати, нацятковувати, нацяткувати, 
понацятковувати, обцятковувати, обцяткувати, пообцятковувати, поцятковувати, 
поцяткувати, уцятковувати, уцяткувати, повцятковувати, цяцькувати, вицяцькову¬ 
вати, вицяцькувати, повицяцьковувати, зіцяцьковувати, зіцяцькувати, позіцяцько- 
вувати, нацяцьковувати, нацяцькувати, понацяцьковувати, поцяцьковувати, поця¬ 
цькувати, розцяцьковувати, розцяцькувати, порозцяцьковувати, уцяцьковувати, 
уцяцькувати, повцяцьковувати 
декорум - гожість (удавана), див. декор 
декрет - наказ, див. приказ 
декретувати - див. приказувати, веліти 

делегат - післанець, посол, уповноважений, див. депутат, ходак 
делегація - посольство, див. місія 

делегувати — посилати, післати, висилати, вислати, виряджати, вирядити, повиря¬ 
джати 

делікатеса - ласощі, лагомина, лагоминка, солодощі, сластьон, смакотина, смако- 

тинка, див. десерт, конфета 

делікатно - ввічливо, ґречно, чемно 

делікт - провина, злочин 

делімінація - відмежова 

делінквент - стратенець, злочинець 


117 


деліріюм - мари, див. галюцінація 
делювій - змив 
делятор - виказник 
дельта - гирло 

демагог - горлопан, горлач, словоблуд, баламута, дурисвіт 
демагогія - горлопанство, словоблудство 
демаркація - вимежова 
демарш - протест 

демасковувати - відличковувати, видличкувати, повідличковувати 
лементувати - заперечувати, заперечити, позаперечувати, спростовувати, спрос¬ 
тувати, поспростовувати, відхиляти, відхилити, повідхиляти 
деменція (мед.) - розумоспад, здуріння 
демілітарізація - обезвійськова 
демінутивний - зменшувальний 
деміюрг - творець 

демобілізувати (військо) - розпускати, розпустити, порозпускати 

демографічний — народописний 

демографія - народоопис 

демократ - народовець 

демократизм - народоправство 

демолювати - див. розоряти 

демон - антипко, анцибол, анциболот, арідник, безп’ятко, біс, бісяка, бісик, (вона) 
- бісурка, (воно) - бісеня, водяник, гемон, гемоняка, домовик, купак, кадук, куцан, 
куцок, лихий, лісовик, лукавий, люципер, мара, нечистий, пекельник, чорт, чор¬ 
тик, чортисько, чортяка, (вона) - чортиця, чортиха, (воно) - чортеня, чортя, див. 
шайтан 

демонізм - бісівщина, чортівство 
демономагія - чорнокнижжя 
демонстративно - показово 

демонстрація - показ, див. демонструвати, процесія 

демонструвати - виказувати, виказати, повиказувати, вказувати, вказати, повказу- 
вати, показувати, показати, указувати, указати, викривати, викрити, повикривати, 
відкривати, відкрити, повідкривати, розкривати, розкрити, порозкривати, виявля¬ 
ти, виявити, повиявляти, з’являти, з’явити, поз’являти, свідчити, засвідчувати, за¬ 
свідчити, позасвідчувати, насвідчувати, насвідчити, понасвідчувати, освідчувати, 
освідчати, освідчити, поосвідчувати, посвідчувати, посвідчити, світити, висвічува¬ 
ти, висвітити, повисвічувати, насвічувати, насвітити, понасвічувати, освічувати, 
освітити, поосвічувати, посвічувати, посвітити, просвічувати, просвітити, попрос- 
вічувати, усвічувати, усвітити, повсвічувати, див. маніфестувати 
демонський - бісівський, бісів, диявольський, чортівський, чортячий, чортяцький 
демонтаж - розбір, розклад 


118 


демонтувати - розбирати, розібрати, порозбирати, розкладати, розкласти, порозк¬ 
ладати (на частини) 

деморалізувати - псувати, зіпсовувати, зіпсувати, позіпсовувати, позіпсувати, роз 
кладати, розкласти, порозкладати, розбещувати, розбестити, поробещувати 
демос - народ, нарід 
демпінг - викід 

демпфер - глушничка, див. дампфер 
денатурат - отрутоспирт 

денаціоналізувати - винародлювати, винароднити, повинародлювати, див. асимі¬ 
лювати 

денді - дженджик, чупурун, красунь, див. франт 
дендрографія - деревоопис 
дендрологія - деревознавство 

денервуватися - нервуватися, понервуватися, знервовуватися, знервуватися, роз- 

нервовуватися, рознервуватися, бентежитися, збентежуватися, збентежитися, на- 

бентежуватися, набентежитися, побентежитися, дратуватися, зідратовуватися, зід 

рятуватися, подратовуватися, подратуватися 

денітрифікація - знеазотнювання 

денобілізація - знешляхетнення 

деномінація - переоцінка (грошей) 

денонсація - умовоуневага 

денонсувати - уневажнювати, уневажнити, поуневажнювати, відкликати, відкли¬ 
кати, повідкликати 
дентагра (мед.) - зубобіль 
дентальний (мед.) - зубний 
дентин (мед.) - зубовина 
дентист - зуболікар 
денудація - землеогола 

денунціянт - виказник, див. донощик, сексот, конфідент 

денунціація - див. клявза 

денщик - джура, чура 

день народження - див. народження день 

департамент - відділ, установа, див. відомство 

депеша - телеграма 

депігментація - барвозаник, обезбарвля, див. декольорація, линяти 
депіляція (мед.) - волосопад, див. епіляція 
депо - майстерня, склад 
депозит - вклад,заклад 

депонувати - класти, вкладати, вкласти, повкладати, покласти 
депопуляція - вилюднення 

депортувати - виселювати, виселити, повиселювати, вигоняти, вигнати, повигоня 


119 


ти, вивозити, вивезти, повивозити 

деправація - зіпсуття (моральне) 

деправувати - див. деморалізувати, дегенерувати 

депресивний - зажурений, занепадний, занепалий, засмучений, зниділий, зневіре¬ 
ний, маркітний, пригноблений, хворобливий, укляклий, див. песимістичний, паси¬ 
вний 

депресія (душев.) - занепад, зниз, підупад, пригноба, (землі) - запад, (торгівлі) - 
застій 

депреціяція - цінознижка, знецівля 
депривація - вивласня 
депутат - див. делегат, ходак 

деранжувати - заважати, заважити, перешкоджати, перешкодити, поперешкоджа- 
ти 

дератизація - щуровигуба 
дербі - перегони (кінські) 
дервіш - чернець (мохамеданський) 

дергати - микати, микнути, вимикувати, вимикнути, повимикувати, змикувати, 
змикнути, обмикувати, обмикати, помикувати, помикати, сіпати, сіпнути, сіпону¬ 
ти, засіпати, зісіпувати, зісіпати, посіпувати, посіпати, скубати, скубти, скубнути, 
скубанути, вискубувати, вискубти, вискубати, повискубувати, наскубувати, на¬ 
скубати, наскубти, обскубувати, обскубати, обскубти, пообскубувати, смикати, 
смикнути, смиканути, висмикувати, висмикнути, повисмикувати, засмикувати, зі- 
смикувати, зісмикати, насмикувати, насмикати, понасмикувати, обсмикувати, об¬ 
смикнути, пообсмикувати, посмикувати, посмикати, усмикувати, усмикнути, пов- 
смикувати, торгати, торгнути, торгонути, зіторгати, зіторгати, поторгати, сторга- 
ти, сторгнути, шарпати, шарпнути, шарпонути, вишарпати, зашарпати, зішарпува- 
ти, зішарпати, пошарпувати, пошарпати, розшарпувати, розшарпати, порозшарпу¬ 
вати 

дерелікта - майно (безвласницьке) 

держати - тримати, витримувати, витримати, дотримувати, дотримати, затримува¬ 
ти, затримати, позатримувати, отримувати, отримати, перетримувати, перетрима¬ 
ти, поперетримувати, потримувати, потримати, підтримувати, підтримати, прит¬ 
римувати, притримати, стримувати, стримати, постримувати, утримувати, утрима¬ 
ти, повтримати, див. здержувати 
держати — це мати 

дерзати - зважуватися, зважитися, наважуватися, наважитися 

дерзкий - див. грубий 

дерзкий - це жорсткий 

дериват - похідне, вивідне 

деривація - відхил, (мови) - словотвір 

дерик - див. кран 


120 


дерма (мед.) - шкіра 

дерматексантема (мед.) - шкіровисипка 

дерматологія (мед.) - нікірознавство 

дерматорагія (мед.) - піт (кривавий) 

дерматосклероза (мед.) - шкіротвердність 

дерматоспазма (мед.) - гусяча шкіра, сирітська шкіра 

дерматотерапія (мед.) - пікіролікування 

дермоїд (мед.) - шкіроміхур 

дери - дерен, дернина, дерба, дербина 

дерусифікувати - відмосковлювати, відмосковити, повідмосковлювати 

дерюга - верета, рядно, ряднина, див. брезент 

десанта - висадка 

десерт - заїдка, див. делікатеса 

десигнувати — наставляти, наставити, понаставляти, настановляти, настановити, 
понастановлювати, призначувати, призначити, попризначувати 
дескриптивний - описовий 
дескрипція - опис 
десниця - правиця 

деспект - зневага, погорда, образа, див. дефамація 
десперація - розпач, розпука, див. відчай 
деспотизм - деспотія, див. тиран 
дестинація - призначення 

деструктивний - нищівний, згубний, руїнницький, див. розоряти 

деструкція - звал, завал, повал, розвал, нища, руйнова 

десцендент - нащадок 

десятиліття - десятиріччя 

деталь - подробиця 

деталь - частина 

детальний - дрібничий, дрібничний, дріботний, частковий, докладний 

детально - уроздріб, з подробицями 

детант - відпружа, полегша, попуск, поступка, замира 

детектив - слідець, вивідувач. нишпорник, див. розвідник 

детектор - виявлячка, вказівка 

детеріорація - погірша 

детермінувати - визначати, визначити, повизначати, зазначати, зазначити, позаз- 
начувати, означувати, означити, поозначувати, призначувати, призначити, попри¬ 
значувати, зумовляти, зумовити, позумовляти, обумовляти, обумовити пообумов- 
ляти 

детонатор - запальничка, вибухівка 

дефамація - знеслава, наклеп, обмова, див. деспект, інтрига, клявза, сплетня, ябеда 
дефекація - вичистка, зічистка 


121 


дефект - вада, ганджа, ганч, брак, шварунок, збиток, прогал, прогалок, недогляд, 
помилка, див. недолік, пробіл 
дефензива - оборона 

дефетизм - поразництво, улеглість, покора, зневіра, див. капітулювати 
дефіле - сутки, суточки 
дефілювати - див. маршувати 

дефіляда - похідка, хода (урочиста), див. марш, процесія 

дефінітивний - остаточний, конечний, кінцевий, визначальний, неухильний, див. 
категорично, рішуче 
дефініція - визнака, визнана 

дефінувати - визначати, визначити, повизначати, означувати, означити, поозначу- 

вати, окреслювати, окреслити, поокреслювати, обумовлювати, обумовити, пообу- 

мовлювати, див. формулювати 

дефіс - риска, розділка 

дефіцит - недобір, нестача 

дефляція (грошей) - нестача, (ґрунту) - видув 

деформувати - калічити, покалічити, скалічувати, скалічити, поскалічувати, ніве¬ 
чити, понівечити, знівечувати, знівечити, познівечувати, розбивати, розбити, по¬ 
розбивати, спотворювати, спотворити, поспотворювати, скручувати, скрутити, по¬ 
скручувати, перекручувати, перекрутити, поперекручувати 
дефравдація - розтрата, грошокрадіжка, марнотратство 
децентралізувати - розосереджувати, розосередити, порозосереджувати 
децидувати - див. рішати, приговор 
децимальний - десятковий 

децимувати - десяткувати, видесятковувати, видесяткувати, повидесятковувати, 
здесятковувати, здесяткувати, поздесятковувати, подесятковувати, подесяткувати 
деюре - правно, див. юридичний 
джем - повидло 
джунглі - праліс 

дзвякати - дзеленькати, дзеленькнути, видзеленькувати, видзеленькати, задзеле¬ 
нькати, надзеленькати, подзеленькати, продзеленькати, дзеленьчати, видзеленча- 
ти, задзеленчати, подзеленчати, дзенькати, дзенькнути, видзенькувати, видзенька- 
ти, повидзенькувати, задзенькати, надзенькати, подзенькати, продзенькати, бряж¬ 
чати, бряжчнути, забряжчати, побряжчати, пробряжчати, брязкати, брязкотнути, 
вибрязкувати, вибрязкнути, забрязкати, зібрязкувати, зібрязкати, побрязкувати, 
побрязкати, брязкотіти, забрязкотіти, побрязкотіти, цокотіти, зацокотіти, зіцокоті- 
ти, процокотіти 

дзигарок - годинник, годинничок 
диба (катів.) - колода, катівня 
дибки - див. дибом 

дибкувати (кінь) - спинатися, сп’ятися, поспинатися, зіп’ятися, зіпнутися, по- 


122 


зіп’ятися 

дибом - дуба, дубом, дубора, гопки, сторч, сторчака, сторчки, сторчма, цапа, цап¬ 
ки, цапком 

диван - канапа, канапка, тапчан, тапчанок, тапчанина, див. тахта 
дивергенція - розбіжність, відхил, збоча 

диверсант - ворохобник, заколотник, киринник, див. дисидент, бунтар, інтриган 

диверсія - кирина, див. фронда 

дивертисмент - забава, розвага, гулі 

дивіденд - річнозиск 

дивізія - розділ, відділ, галузь 

дивізія (військ.) - кіш 

дивовижа - дивниця, дивина, див, дивка, диво, дивота, дивовисько, дивогляд, про¬ 
ява, чудасія, див. диковина, чудно 
дигамія - двошлюбність, див. дейтерогамія 
дигіталіс (росл.) - стягач, наперстянка 
дигіталіс - це лік 
дигнітар - вельможа, високопан 
дигресія - ухил, відступ 
дидактика - навчальство 
дидактичний - навчальний 
дизартрія (мед.) - моворозлад 

дизентерія - бігунка, бігавка, дрісня, отроба, червінка, див. понос, діярея 
дизурія (мед.) - сечовиливорозлад 
дижурити - див. дежурити 

дикар - дикун, (вона) - дикунка, (воно) - дикуня 
дикобраз (тварина) - їжатець 

диковина - потвора, почвара, чудисько, чудовисько, див. монстер 
диковина - див. дивовижа, чудно 
диктант - див. диктовка 

диктат - мус, примус, принука, наказ, див. репресалія 

диктатор - всевладець, володар, див. автократ, самодержець, суверен, омніпотент, 
могучий 

диктатура - владарство, всевладство, див. тоталітаризм 
диктовка - проказ 

диктор - мовляч, радіомовляч, читець, (вона) - читечка 
диктофон - голосописка 

диктувати - змушувати, змусити, позмушувати, вимушувати, вимусити, повиму- 
шувати, примушувати, примушити, попримушувати, зневолювати, зневолити, по- 
зневолювати, приневолювати, приневолити, поприневолювати, накидувати, наки¬ 
дати, накинути, понакидувати, понакидати, наказувати, наказати, понаказувати, 
силувати, прислувати, присилити, поприсилувати, принукувати, принукати, по- 


123 


принукувати 

диктувати (школярам) - проказувати, проказати, попроказувати 

дикція - вимова 

дилема - конечність вибору 

дилетант - капарник, маруда, невіглас, партач, див. аматор, грамотій, профан 

диліжанс - ридван (поштовий), див. карета 

дилювій - намул 

дилятація (мед.) - розширеність 

дименсія - вимір 

димити - курити, викурювати, викурити, повикурювати, закурювати, закурити, 
позакурювати, накурювати, накурити, понакурювати, підкурювати, підкурити, по¬ 
підкурювати, скурювати, скурити, поскурювати 
димити - див. коптити 

димінутивний - здрібнильний, здрібнювальний 
димісія - див. аб ттт ит 
диморфний - двофоремний 
динаміка - рух, розгін 

динамічний - розгонистий, див. енергійний 
династія - рід 

диплегія - параліж (обабічний) 

диплопія (мед.) - зор о двоїстість 

дипсоманія (мед.) - пияцтво (налогове) 

директива - поука, указ, напрямна, спрямова, завданок 

директивний - вказівний, вказаний, завдальний, загаданий, наказовий, наказаний, 
напрямний, обов’язковий 

директор - керманич, керівник, управитель, див. принципал, шеф, правитель, роз¬ 
порядник, управляючий, управління 
диригент - керівник, див. регент 
дисгармонія - розлад, неспівзвучність 
дисгрегація - роз’єдня, розсів 
дисекція - розтин (мерця) 

дисидент - єретик, перекидько, перекинчик, іншодум, іншовір, див. ренегат, бун¬ 
тар 

дисиміляція (грам.) - розпад, розклад (згуків) 
диск - коловачка, таріль 
дискова (борона) - тарільчата б. 

дискредитувати - ганити, зганювати, зганити, позганювати, ганьбити, виганьблю- 
вати, виганьбити, повиганьблювати, зганьблювати, зганьбити, позганьблювати, 
оганьблювати, оганьбити, пооганьблювати, ганьбувати, виганьбувати, виганьбити, 
зганьбувати, зганьбити, позганьбувати, оганьблювати, оганьбити, гудити, згуджу- 
вати, згудити, позгуджувати, огуджувати, огудити, поогуджувати, неславити, зне- 


124 


славлювати, знеславити, познеславлювати, ославлювати, ославляти, ославити, по- 
ославлювати, поославляти, обмовлювати, обмовляти, обмовити, пообмовляти, об¬ 
носити, обнести, пообносити, обплескувати, обплескати, пообплескувати, оббрі¬ 
хувати, оббріхати, пообріхувати, набріхувати, набрехати, понабріхувати, осуджу¬ 
вати, осудити, поосуджувати, паплюжити, запаплюжувати, запаплюжити, позапа- 
плюжувати, напаплюжувати, напаплюжити, понапаплюжувати, опаплюжувати, 
спаплюжити, поопаплюжувати, спаплюжувати, спаплюжити, поспаплюжувати, 
плямувати, заплямовувати, заплямувати, позаплям’овувати, наплямовувати, на- 
плямовувати, понаплямовувати, сплямовувати, посплямовувати, чорнити, зічор- 
нювати, зічорняти, зічорнити, позічорнювати, очорнювати, очорняти, очорнити, 
поочорнювати, поочорняти, див. дискримінувати, ігнорувати, третирувати, хули¬ 
ти, шельмувати 
дискретний - мовчазний 

дискримінація - зневага, погорда, упосліда, упослідженість 

дискримінувати - упосліджувати, упослідити, поупосліджувати, зневажати, зне¬ 
важити, позневажати, гребувати, гребти, згребувати, згребти, позгребувати, пог¬ 
ребувати, погребти, знижувати, знизити, познижувати, обнижувати, обнизити, по- 
обнижувати, понижувати, понижати, понизити, попонижувати, принижувати, 
принизити, попринижувати, легковажити, злегковажувати, злегковажити, позлег- 
коважувати, нехтувати, понехтувати, знехтовувати, знехтувати, познехтовувати, 
ображати, образити, поображати, погорджувати, погордити, див. ігнорувати, тре¬ 
тирувати, дискредитувати, помикати 
дискурс - розправа, виклад, міркування 

дискусія - перемова, пересправа, суперека, див. диспут, полеміка, 

дискутувати - див. дебатувати, обговорювати, полемізувати 

дислокація - пересув, зісув, висув, насув, зруша 

дисмембрація - див. дисоціяція 

дисолюція - розклад 

дисонанс - ріжноголосність, незгода 

дисоціяція - розпад, розділ, див. противне асоціація 

диспазм (мед.) - рукосудома 

диспансер - див. аптека 

диспепсія (мед.) - нестравність 

дисперсія - розпорота 

диспечер - висилач 

диспное (мед.) - задуха 

диспозиційний - розташувальний, розподільний 
диспозиція - розташова, розподіл, місце, плян 
диспозиція - нахил, схильність 

диспонувати - господарювати, господарити, загосподарювати, загосподарити, до- 
господарювати, догосподарити, нагосподарювати, нагосподарити, погосподарю- 


125 


вати, погосподарити, прогосподарювати, прогосподарити, зараджувати, зарядити, 
позаряджувати, напоряджати, напорядити, понапоряджати, поряджувати, поря- 
джати, порадити, керувати, покерувати, скеровувати, скерувати, поскеровувати, 
правувати, поправувати, справовувати, справувати, посправовувати, управовува- 
ти, управувати, повправовувати, розкладати, розкласти, порозкладати, розподіля¬ 
ти, розподілити, порозподіляти, уділяти, уділити 
диспропорція - неспівмірність 

диспут - пересправа, суперека, справдова, змаг, див. дискусія, полеміка, дебатува¬ 
ти 

диспутувати - див. дебатувати 

дистанція - віддаль, відстань, проміжок, див. даль, віддаленість 
дистилювати - перегоняти, перегнати, перегонити, поперегоняти, див. ректифіку¬ 
вати 

дистингований - чемносний, чемний, чемновихований 

дистинкція - відміна, відмінність, ріжниця, виріжня 

дистих - двовірш 

дистрибуція - розподіл 

дистрикт - дільниця, див. округ 

дистрофія (мед.) - живлозаник 

дисфункція - дієзаник 

дисципліна - послух, слухняність, див. субординація, труддисципліна 
дисципліна - наука 
дисциплінарний - карний 
дитирамб - перехвала 

диференціювати - виріжнювати, виріжнити, повиріжнювати, зріжнювати, зріжни- 
ти, позріжнювати, поріжнювати, розріжнити, порозріжнювати, уріжнювати, уріж- 
нити, зріжничковувати, зріжничкувати, позріжничковувати, виріжничковувати, 
виріжничкувати, повиріжничковувати, поріжничковувати, поріжничкувати, поді¬ 
ляти, поділити, розподіліти, розподілити, порозподіляти 
диференція - ріжниця, поділ 
дифракція - промінезалом 
дифтерит (мед.) - обклад, завалка 

дифтонг - двозгук, двоголосівка. (див. против, монофтонг) 

дифузія - розсів, просяк 

дихотомія - двоподіл 

дихроматичний - двобарвний 

дич - дикунство, див. глупі, гуща 

дишло - дишель 

диявол - див. демон 

диякон - дяк, під священик, див. псаломщик 
діархія - двовладдя 


126 


діва - див. дівиця 

дівер - шуряк, див. шурин, швагер 

дівиця - дівчина, дівчинка, дівчинонька, дівчисько, дівча, дівчатко, дівчаточко, ді¬ 
вуля, дівка, дівоха, дівуха, дівчище, див. юнка 
дівочка - див. дівиця 

діелектричний - електронепровідний, див. ізоляційний 
дієтика (мед.) - харчознавство, див. трофологія 
дієтотерапія - харчолікування 

дійсний - справжній .справдешній, справдішній, сутий, сущий, правдивий, досте¬ 
менний, нестеменний, важний, правосильний, правний, вірутний, див. реальний, 
істинний 

дійсно - направду, справді, насправді, доправди, достеменно, нестеменно, суто, 
див. воістину 

ділання - дія, діяння, вплив, сила, чинність 

ділати - діяти, вдіяти, здіяти, надіяти, подіяти, удіяти, працювати, випрацьовува- 
ти, випрацювати, повипрацьовувати, запрацьовуватися, запрацюватися, позапра- 
цьовуватися, напрацьовуватися, напрацюватися, понапрацьовуватися, опрацьову¬ 
вати, опрацювати, поопрацьовувати, перепрацьовуватися, перепрацюватися, по- 
перепрацьовуватися, спрацюватися, поспрацьовуватися, робити, зробити, вироб¬ 
ляти, виробити, повиробляти, відробляти, відробити, повідробляти, доробляти, 
доробити, подоробляти, наробляти, наробити, понаробляти, обробляти, обробити, 
пообробляти, переробляти, переробити, попереробляти, приробляти, приробити, 
поприробляти, розробляти, розробити, порозробляти 
ділиме - діленець 

ділитель (матем.) - поділка, (особа) - поділяч, (прилад) - поділичка 
ділити - виділювати, виділити, повиділювати, відділювати, відділити, повідділю- 
вати, обділювати, обділити, пообділювати, переділювати, переділити, попереді- 
лювати, поділювати, поділити, приділювати, приділити, поприділювати, розподі- 
лювати, розподілити, порозподілювати, уділювати, уділити, (землю) - дуванити, 
зідуванювати, зідуванити, позідуванювати, подуванювати, по дуванити, див. пар¬ 
целювати, паювати 

діло - чин, чинність, дія, діяння, діяльність, орудка, справа, справунок 

діловий - діяльний, чинний, занятий, обтяжений, переобтяжений, див. активний 

діловий - справовий, справничий 

діловод - справник 

діловодство - справництво, справунок 

ділок - див. агент 

діоптер - прозірничка 

діставати - одержувати, одержати, отримувати, отримати, видобувати, видобути, 
повидобувати, здобувати, здобути, поздобувати, роздобувати, роздобути, набува¬ 
ти, набути, понабувати, див. полупати, фасувати 


127 


діставатися - добуватися, добутися, подобуватися, видобуватися, видобутися, по- 
видобуватися, здобуватися, здобутися, поздобуватися, доходити, дійти, подоходи- 
ти, влазити, влізати, влізти, повлазити, сягати, досягати, досягнути, посягати 
діти ттт е - див. чадо 

дітки - діти, діточки, дітоньки, дітиська, дітва, дітваки, дітлаки 

діточий - дитячий, дитинячий 

діюреза (мед.) - сечовилів, див. дизурія 

діябаза (копалина) - зеленець 

діябет (мед.) - цукриця, див. мелітурія 

діягноза - хоробовизнача 

діягоналя - перекут, косина 

діядема - коронка 

діялект - говірка 

діяметр - поперечник 

діяметрально - супротивне, супротив, противно 

діапазон - обсяг, засяг 

діяплегія - параліж (цілковитий) 

діапозитива - прозірка, див. діоптер 

діарея - див. дизентерія, понос 

діярій - щоденник 

діаспора - розселя, розпорота, розкидань, див. розсіювати 

діатермічний - теплопровідний 

діатермія (мед) - електровигрів 

діатриба - мова (злостива) 

діятроз (анатом.) - суглоб 

діяфанічний - прозорий 

діяфон - гучничка 

діафонія - див. дисонанс 

діафрагма - платівка 

для - задля, до 

днем - удень, задня 

днесь - сього дня 

Дніпро - Славута 

до... - Якщо нема слова з префіксом до.., див. на літеру без цього префіксу. Напр. 
домчати див. мчати 

добавляти - додавати, додати, пододавати, надавати, надати, понадавати, придава¬ 
ти, придати, попридавати, докладати, докласти, подокладати, накладати, накласти, 
понакладати, прикладати, прикласти, поприкладати, доточувати, доточити, подо¬ 
точувати 

добавка - додаток, наддаток 

добиватися (свого) - вимагати, вимагти, домагатися, домагтися, допоминатися, 


128 


допімнутися, упоминатися, упімнутися 
добиватися (до) - див. діставатися 
добиратися - див. діставатися 
добича - здобич,здобуток 
доблесний - див. смілий 
добриво - погній 

добровільно - самохіть, самохітне, ухітно, власнохіть, охоче, залюбки 
доброволець - охотник, див. охотник 

добродушний - добротливий, добрячий, добренький, ласкавий, довірливий, див. 
наївний 

доброжиток - добробут, достатки, гаразди 
доброзвучний - милозвучний 
доброзичливий - зичливий, прихильний 
добромисний - див. доброзичливий 
добронравний - обичайний 
добропорядний - пристойний 
добропристойний - пристойний 

добросовісно - сумлінно, чесно, див. старанно, ревно, акуратно, совісно 
доброхіть - див. добровільно 

доброчесний - цнотливий, чеснотливий, моральний 

доброчесність - цнота, чеснота 

доброчинець - добродій 

довг - борг, позика, залеглість, набір 

довг - обов’язок, повинність, зобов’язання 

довговічний - тривалий, тривкий, міцний, непорушний 

довголіття - довгоріччя 

довгоногий - цибатий, голінатий, томила 

довгостроковий - довгореченцевий 

довгошерстий - довгововний 

довершувати - доконувати доконати, виконувати, виконати, повикопувати, здійс¬ 
нювати, здійснити, поздійснювати, кінчати, кінчити, покінчати, викінчувати, викі¬ 
нчити, повикінчувати, закінчувати, закінчити, позакінчувати, покінчувати, покін¬ 
чити, укінчувати, укінчити, повкінчувати, проваджувати, провадити, провести, 
попроваджувати, попровадити, робити, зробити, вироблювати, виробити, повиро- 
блювати, нароблювати, наробити, понароблювати, оброблювати, пооброблювати, 
пороблювати, поробити, розроблювати, розробити, справджувати, справдити, по- 
справджувати, чинити, зчиняти, зчинити, учиняти, учинити, повчиняти, див. діла- 
ти, реалізувати, раціоналізувати, організовувати, формувати 
довжиною - завдовжки 
довжник - боржник 
довірений - вірчий, уповноважений 


129 


довіреність - уповновага 

довіритель - вірник, вірутник, див. конфідент 
довірливий - довірливий 

довкруги - довкола, навколо, довкіл, околяса, околясом 

догадливий - кмітливий, метикуватий, тямовитий, дотепний, див. спосібний, муд¬ 
рий 

догадуватися - доглупуватися, доглупатися, подоглупуватися, зметикувати, зме- 
тикнути, позметикувати, скумекувати, скумекати, поскумекувати, дошимрувати, 
дошимрвти, подошимрувати, ганути, зганути 

догледжувати - доглядати, доглянути, подоглядати, заглядати, заглянути, позаг- 
лядати, наглядати, наглянути, понаглядати, оглядати, оглянути, обглядати, обгля- 
нути, підглядати, підглянути, попідглядати, переглядати, переглянути, поперегля- 
дати, дивитися, подивитися, додивлятися, додивитися, обдивлятися, обдивитися, 
пообдивлятися, придивлятися, придивитися, попридивлятися, удивлятися, удиви¬ 
тися, повдивлятися, визирати, визирнути, зазирати, зазирнути, позазирати, озира¬ 
ти, озирнути, узирати, узирнути повзирати, стежити, вистежувати, вистежити, по- 
вистежувати, настежувати, настежити, понастежувати, постежити, простежувати, 
простежити, попростежувати, устежувати, устежити, повстежувати 
договір - угода, див. пакт, конвенція 

договорюватися - умовлятися, умовитися, повмовлятися, домовлятися, домовити¬ 
ся, подомовлятися, угоджуватися, угодитися, повгоджуватися, згоджуватися, зго¬ 
дитися, позгоджуватися, погоджуватися, погодитися, стокмичуватися, стокмитися 
догори (ногами) - коміть головою, сторч головою, дубала, шкереберть 
додача - див. добавка 
доживотний - побічний, див. досмертно 
дожидальня - чекальня 

дожидати - чекати, почекати, зачекати, вичікувати, вичекати, перечекати, проче¬ 
кати, очікувати, очекати, сподіватися 
доза - давка, див. порція 
дозаду - назад, узад, позаду 
дозір - догляд, нагляд 

дозірець - вартовий, вартовик, чатовий, доглядач, наглядач 
дозрівати - див. спіти 

дозрілий (овоч) - стиглий, достиглий, (хлопець) - дійшлий, (час) - слушний 
дозувати - давкувати, подавкувати, здавковувати, здавкувати 
док - корабельня 

дока - дойка, дотепник, митець, спритник, тямуха 

докажчик - доводець 

доказ - довід 

доказовість - довідність 

доказувати - доводити, довести, подоводити 


130 


доказувати - це домовляти 
доклад - доповідь 
доклад - додаток 
докладка - це глузка 
докладчик - доповідач 

доктор (медик) - лікар, (вона) - лікарка, (дружина) - лікарша, (син) - лікаренко, 

(дочка) - лікарівна, (дитина) - лікарчук 

доктринер - буквоїд, див. начотчик, гелертер, схоластик 

доліхоцефал - довгоголовий 

долошка - долонька, долоня 

доля - частка, див. пайок 

доля - це див. судьба 

дольмен - брилак 

дом - дім, домівка, хата, господа, будинок, кам’яниця, озія 
дома - удома, вдома 

домик - домочок, домок, будиночок, кам’яничка, хатинка, хатиночка, хатонька, 
хатчина 

домисел - додумка, здогад, див. догадуватися 
домів - додому 
домінантний - переважний 

домінувати - торувати, вигорувати, загорувати, зігорувати, надгорувати, обгору- 
вати, погорувати, уторувати, панувати, запановувати, запанувати, позапановувати, 
опановувати, опанувати, поопановувати, попановувати, попанувати, пропановува- 
ти, пропанувати, опановувати, опанувати, переважувати, переважати, поперева¬ 
жувати, перевершувати, перевершити, поперевершувати, перевищувати, переви¬ 
щити, поперевищувати 

домінуючий - панівний, переважливий, див. супремація 

домкрат - лівар 

домна - гамарка, топка 

домоправитель - господар 

доморощений - доморослий, свійський 

домосід - домар, домонтар, домонтур, пічкур, сидень 

домосіднити - домувати, видомувати, задомувати, здомовувати, здомувати, поз- 
домовувати, подомувати, продомувати, удомовувати, удомувати 
домохазяїн - домовласник, господар, домар 

домочадець - родич, рідня, родинник, домівник, (вона) - домівниця, (воно) - до- 
мівніча 

дон - пан еспанський 

донесення - вістка, повідома, звідома, див. реляція 
донжуан - див. льовелас 

донець - дончак, (вона) - дончачка, (воно) - донченя, донченятко 


131 


донимати - дозоляти, дозолити, подозоляти, делегати, долегти, подолегати, допі¬ 
кати, допікти, подопікати, дотинати, дотнути, дотяти, подотинати, дошкуляти, 
дошкулити, подошкуляти 
донині - досі, дотепер, див. понині, нині 
донор - добродій, жертводавець, див. даритель 
доносити (поліції) - виказувати, виказати, повиказувати 
доносити - це приносити 

донощик - виказник, див. денунціянт, сексот, конфіден, сикофант, фіскал 
доподлино - достеменно, нестеменно, достотне, достоту, докладно, напевно, дові¬ 
дно 

допрос - випит, допит 
доптати - див. топтати 
допуск - допуст 

допускати - попускати, попустити, припускати, припустити, перепускати, перепу¬ 
стити, дозволяти, дозволити 
допустимий - дозволений 

дориватися (до чого) - допадатися, допастися, подопадатися, (одяг) - здиратися, 
зідратися, здертися, подертися, (у ямі) - докопуватися, докопатися, подокопувати¬ 
ся 

доривочно - випадково, часом, часово, тимчасово, похапцем, похапки, нашвидку, 
нашвидкуруч 

доріжка - стежка, стежечка, стежа, стежина, стежинка, стежиночка, стежчинка, 
хідник, піхурка, плай, див. тропа 

дорогоцінний - коштовний, високовартісний, дорогий 
дорогоцінність - скарб, клейнод, див. цінність 

дорожник - подорожник, мандрівник, мандрика, див. попутник, пасажир 
дорсальний (анатом.) - хребтовий, спинний 
дортуар - спальня 

доручний - довірочний, утаємничений, див. конфідентно 
доручний - це до рук 
досада - прикрість 

досадливий - прикрий, докучний, докучливий, набридливий, назолистий, настир¬ 
ний, настирливий, осоружний, унадливий, влазливий, улізливий 
досадно - прикро, запно, омпно 
досадувати - див. досаждати 

досаждати - докучати, докучити, надокучувати, надокучити, понадокучувати, 
знуджувати, знудити, познуджувати, визнуджувати, визнудити, набридати, набри¬ 
днути, понабридати, збридати, збриднути, обридати, обридити, обриднути, пооб- 
ридати, настирювати, настирити, понастирювати, остивати, остити, іііпоеааое, 
остогиджувати, остогидіти, остогиднути, поостогиджувати, прикрити, наприкря- 
ти, наприкрити, понаприкряти, сприкряти, сприкрити, посприкряти 


132 


досвіта - удосвіта, вдосвіта, досвітком, світанком, на досвітку 
досита - досхочу, донесхочу, донехочу 
досмертно - повік 

доставляти - достачати, достачити, подостачати, настачати, настачити, понастача- 
ти, постачати, постачити, навозити, навезти, понавозити, привозити, привезти, по¬ 
привозити, див. обезпечувати 
доставщик - постачальник 

достаточно - досить, подостатком, доволі, вистачально, див. вдосталь, уволю 

достовірний - вірогідний, певний 

достойний - гідний, вартий 

достойник - вельможа, великопан, див. магнат 

достойність - гідність 

достроковий - дореченцевий 

досуг - дозвілля 

досьє - справотека 

дотація - допомога (грошева) 

дотла - ущент, вщент, дощенту, упень, геть-усе, геть-чисто, до решти, до цурки 
дотовпуватися - пхатися, пхнутися, пропихатися, пропхатися, попропихатися, 
упихатися, упхатися, повпихатися, пхати, пхнути, випихати, випхнунути, повипи¬ 
хати, тиснутися, затискуватися, затискатися, затиснутися, позатискатися, протис¬ 
куватися, протискатися, протиснутися, попротискуватися, утискуватися, утиска¬ 
тися, утиснутися, повтискуватися, див. товпитися 
дох - дих, подих 
дох - це смерть 
дохід - прибуток, див. прихід 
дохлятина - дохлина, стерво 
доходний - прибутковий, поплатний 
доцент - підпрофесор 
доцентровий - доосередковий 

доцільний - метовий, завдальний, див. раціональний 

доцільність - метовість, завдання, потреба, потребність, див. рація 

доченька - дочка, доня, донька, доненька, донечка, доця 

драга (корабель) - землечерпалка 

драгоман - перекладач 

драгун - кіннотчик, див. гусар 

драже - цукерки 

дражливий - вразливий, діткливий, дратливий, дратівливий, дрочливий 
дражнити - дрочити, задрочити, здрочувати, здрочити, поздрочувати, надрочува- 
ти, надрочити, понадрочувати, подрочувати, подрочити, роздрочувати, роздрочи¬ 
ти, пороздрочувати, дратувати, здратовувати, здратувати, поздратовувати, подра- 
товувати, подратувати, прозивати, прозвати, попрозивати, узвати, повзивати 


133 


дразнити - вередити, звереджувати, звередити, позвереджувати, навереджувати, 
навередити, понавереджувати, повереджувати, повередити, розвереджувати, роз¬ 
вередити, порозвереджувати, увереджувати, увередити, поувереджувати, троюди¬ 
ти, натроюджувати, натроюдити, понатроюджувати, потроюджувати, потроюдити, 
строюджувати, строюдити, построюджувати, уражати, уразити, повражати, йтри- 
ти, ятрити, з’ятрювати, з’ятрити, поз’ятрювати, поятрювати, поятрити, роз’ятрити, 
пороз’ятрювати 

драїти (корабель) - див. полірувати, шліфувати 
дракон - крилатогадь 
драла (дати) - див. убігати 
драпрі - запона 

драпувати - запинати, запнути, позапинати 

драстичний - безоглядний, гострий,, жорстокий, суворий, твердий 
драти - див. рвати 

дратися - битися, побитися, чубитися, зчубитися, почубитися 
драчка - бійка, колотнеча, сварка, суперечка, чвара, шарварок 
древесина - деревина 
древесний - деревний 

древко - держак, держало, (грабель) - грабище, (мітли) - мітлище, (прапору) - 
майнище, (сокири) - сокорище, (спису) - ратище, (батога) - батожило, пужално, 
(коси) - кісся, (кочерги) - кочержилно, (рискаля) - рискално, (сапки) - сапилно, 
(ципа) - ципілно 

древній - дідизний, днедавній, найдавніший, прадавній, прапрадідівський, праста¬ 
рий, престарий, старезний, старенний, стародавній, староденний, старовинний, 
старожитний, старосвітський, див. античний, вікодавній, давній, старинний 
древність - стародавність, старожитність, старосвітство, старосвітчина, старовин- 
ність, старовина, старизна, старовизна, старезність, давнина, прадавнина, давно¬ 
минуле, давня давнина, сива давнина, сивина 
дредновт (корабель) - броневик, див. панцерник 
дрезина - візок (залізничий) 
дрейф - кораблезбоча 
дрек - кітвиця, див. якір 
дреліх - полотно (грубе) 

дресувати - заправляти, заправити, навчати, навчити, понавчати, призвичаювати, 
призвичаїти, попризвичаювати 

дрижати - тремтіти, затремтіти, потремтіти, перетремтіти, стремтіти, двигтіти, за¬ 
двигтіти, зідвигтіти, подвигтіти, дилькотіти, задилькотіти, зідилькотіти, подилько- 
тіти, потерпати, потерпіти, употерпати, тіпатися, тіпнутися, затіпатися, витіпува¬ 
тися, витіпатися, потіпуватися, потіпатися, стіпуватися, стіпатися, (струна) - бре- 
ніти, забреніти, вибреніти, набреніти, побреніти, пробреніти, див. продрогнути, 
тріпотати, трепетати, труситися 


134 


дрилювати - див. буравити 

дриль - свердло,свердел, свердлик,свердельце 

дрімучий (ліс) - праліс 

дробити - дрібнити, видрібнювати, видрібнити, повидрібнювати, здрібнювати, 
здрібнити, поздрібнювати, надрібнювати, надрібнити, понадрібнювати, подрібню¬ 
вати, подрібнити 

дрогаль - тягорник, див. повозка, теліга 

дрогерія - див. аптека 

дрогіст - див. аптекар, фармацевт 

дрож - трема, двига, дриґота 

дрожкар - візник, див. дрогаль 

дрожки - бігунці 

дрозометр - росомірка 

дромадер - верблюд (одногорбий) 

дросель - хлипак 

дросель - навитка 

друг - приятель, приятелька, подружка, подружечка, подружиця, побратим, поб- 
ратимко, побратимець, (вона) - посестра, посестриця, посестрина 
другорядний - другочерговий 
дружба - приятельство, приязнь 
дружба - це див. шафер 

дружелюбний - приятельський, див. дружній 

дружити - приятелювати, заприятелювати, поприятелювати, сприятелювати 
дружити - це повторювати 
дружний - одностайний, згуртований 

дружній - приятельський, приязний, заприязнений, доброзичливий 
дружньо - любо, любно, любенько, приязно 

дружньо - одностайно, водночас, разом, поспіль, посполу, сукупно 
друзяка - див. друг 
друїд - жрець кельтський 

друкарська машинка - див. машинка друкарська 
друшляк - ситечко, сито, цідилко, цідилок 
дряблий — гнилий, кволий, див. чахлий 

дряхлий - збудьвік, збуйвік, старенний, старезний, див. древній 

дуалізм - двоїстість, роздвоєність 

дубасити - див. колошматити 

дубильний - чинбарний 

дубильник - чинбар 

дубильня - чинбарня 

дубина - дрюк, кий, ломака, див. палка 

дубити (шкіру) - чинити, вичинювати, вичиняти, вичинити, повичинювати, пови- 


135 


чиняти, виправляти, виправити, повиправляти 

дубити - це див. дибом 

дублер (людина) - двійник 

дублет - див. дублікат 

дублікат - двоїна, див. дублер 

дублювати - двоїти, подвоїти, здвоювати, здвоїти, поздвоювати, надвоювати, на- 

двоїти, понадвоювати 

дуга - лук 

дуга - це до воза 

дуель - двобій, герць, див. поєдинок 
дует - двоспів 

дуло - цівка, (гармати) - гирло 
дульцифікація - висолода, осолода 
Дуня - Докія, Дока 
дуоденіт (мед.) - див. апендицит 
дупель (птах) - баранчик 
дуплекс - двійничка 

дур - дурнота, дурина, дурійка, дурість, дурниця, дурисвітство, дурне, дурощі, 
безглуздя, нісенітниця 

дурак - баймуд, бевзь, бевзень, бейдак, бейдуля, бейла, бемба, благуватий, бовдур, 
бортак, бортуля, дурбас, дурень, дурепа, дурило, дуринда, дурнас, дурний, дурник, 
дурнило, дурноверхий, дурносміх, йолоп, йолуповатий, капарник, кацапина, кеп, 
лавута, недотепа, нездара, партач, пень, підтумак, придурок, телепень, тума, ту¬ 
мак, шелепа, шелепуватий, штурпак, див. бездарний, безтолковий, кретин, недоу¬ 
мок, ідіот, тугодум 
дурман - запаморока, марок, омарок 

дурманити - запаморочувати, запаморочити, позапаморочувати, спаморочувати, 
спаморочити, поспаморочувати 

дути - дмухати, дмухнути, дмухнути, видмухувати, видмухати, повидмухувати, 
задмухувати, задмухувати, задмухати, позадмухувати, зідмухувати, зідмухати, по- 
зідмухувати, надмухувати, надмухати, понадмухувати, подмухувати, подмухати, 
пороздмухувати, шайнути, зішайнути, пошайнути, (вітер) - віяти, завіяти, звіюва, 
звіяти, позвіювати, навіювати, навіяти, понавіювати, повіювати, повіяти, розвію¬ 
вати, розвіяти, порозвіювати, (міхом) - димати, видимувати, видимати, повидиму- 
вати, задимувати, задимати, позадимувати, здимувати, здимати, поздимувати, на- 
димувати, надимати, понадимувати, роздимувати, роздимати, пороздимувати, (ро¬ 
том) - хухати, хукнути, хуконути, вихукувати, вихукати, повихукувати, захукати, 
похукувати, похукати, схукувати, схукати, посхукувати, див. віддутий, роздувати 
дуумвірат - двійкарство 
духан - корчма, шинок 
духи - пахощі, див. парфюм 


136 


духівництво - церковники, див. клір 
духовка (у печі) - пічниця 
духовний - духовий 
духовний (церков.) - див. клір 
духовність - духовість 

духопастир - духовник, священик, сповідник, виховач, опікун, див. ксьонз, пле- 
бан, парох 

духота - вар, задуха, млява 
душ - дощачок 

душегуб - убійник, див. бандит 

душити (горлянку) - дусити, задусити, здусити, подусити, удусити 
душити - див. давити, нагнітати, пресувати, роздушувати 
душка - дуся, дусеня, дусенятко, дусеняточко 
душно - варко, парко, парно, задухо 
душок - тухна 

душоприказник - заповітовиконавець 
дюжина - дванадцятка, дозен 
дюйм - цаль, див. тридюймовий 
дюна - надма 

дядя - дядько, (материн брат) - вуйко, (батьків брат) - стрийко 
дятел - дзьобак довбань, гарикай, джолонок 

дячок - дяк, (дружина) - дячиха, (дочка) - дяківна, (син) - дяченко, (внучка) - дя- 
ченківна, (дитина) - дяченя, дяченятко 
Е 

евакувати - вивозити, вивезти, повивозити, перевозити, перевезти, поперевозити, 

виселювати, виселити, повиселювати 

евальвація - оцінка, ціновка 

евапоратор - випарювачка 

евапораметр - випаромірка 

евдіометр - газомірна 

евентуальний - можливий 

євнух - волох, див. кастрат 

евіденція - досвід, наочність, ознака, підстава 

еволюціонувати - розвиватися, розвинутися, порозвиватися, змінюватися, зміни¬ 
тися, позмінюватися 
еволюція - розвій, розвиток, зміна 
еврика - див. геврика 
евфемізм (мови) - злагідня 
евфонія - милозвучність 
евфуїзм - пишномовність 
егалітарний - однакоправний 


137 


егзогенний - зовнішній 
егіда - опіка 
егоїзм - себелюбство 
егоїст - себелюб 
еготизм - самозакоханість 
едем - рай 
едикт - наказ 
едикуль - божниця 
едіп - мудрець 

едукація - освіта, навчання, вихова 
секція (мед.) - блювотина 
ежектор - смок, див. помпа 

езотеричний — таємний, див. противн. екзотеричний 
ейфорія (мед.) - радонастрій 
екватор - рівник 

еквівалент - однаковартість, відповідник 

еквілібрист - линвохода, див. фунамбуліст 

еквілібрум - рівновага 

еквіпа - виряд, споряд, устаток 

екер - кутівниця 

екзактний - докладний, див. точний 

екзальтований - надзахоплений, надтозахоплений, захоплений, несамовитий, над- 
топіднесений 

екзамен - іспит, проба, випроба 

екзаменувати - іспитувати, іспитати, поіспитувати, випробовувати, випробувати, 
повипробовувати 

екзамінатор - опитувач, (вона) - спитувачка 
екзантема (мед.) - шкіровисипка, див. дерматексантема 
екзарх - заступник 
екзегеза - тлум. св. письменства 

екзекутива - уряд, управа, влада (виконавча), виконавці 
екзекутивний - виконний 
екзекуція - страта, кара 
екзема - вогниця 

екземпляр - одинка, одка, відбитка, примірник 

екзерциз - вправи 

екзистенція - існування, життя 

екзо... - зовно... 

екзогенний - зовнішній 

екзорцизм - чаклунство 

екзотеричний - прилюдний, див. противн. езотеричний 


138 


екзотермічний - тепловидайний 

екзотичний - чужодивний 

екзотрофний - поверховий 

екзофтальма (мед.) - витрішкуватість 

еківок - натяк 

екіпаж - повіз, див. карета 

екіпаж - залога, посад, обслуга 

екіпірувати - вивіновувати, вивінувати, повивіновувати, споряджати, спорядити, 
поспоряджати, зряджати, зрядити, позряджати, лагодити, злагоджувати, злагоди¬ 
ти, позлагоджувати, налагоджувати, налагодити, поналагоджувати, облагоджува¬ 
ти, облагодити, пооблагоджувати, полагоджувати, полагодити, ладнати, знаджува¬ 
ти, зладнати, наладжувати, наладнати, поналаджувати, поладжувати, поладнати, 
уладжувати, уладнати, повладжувати, лаштувати, вилаштовувати, вилаштувати, 
повилаштовувати, злаштовувати, злаштувати, позлаштовувати, налаштовувати, 
налаштувати, поналаштовувати, повлаштовувати, улаштувати 
еклерер - спостерегач 
екліметр - схиломірка 

економ - управитель (маєтку), шапар, (вона) - шапарка, див. шафар 
економайзер (техн) - гцадника 

економити - щадити, заощаджувати, заощадити, позаощаджувати, наощаджувати, 

наощадити, понаощаджувати, ощаджувати, ощадити, поощаджувати 

економіка - господарка 

економіст - господарник 

економія - ощадність 

економія - див. фільварок 

екран - застувачка 

екс... - колишній 

ексгавстер - витягач 

ексгібіція - вистава 

ексикатор - сушарка 

екскаватор - копачка, див. землечерпалка 
екскаваторник - копач 

ексклюзивний - винятковий, надзвичайний 

екскомунікувати - вилучати, вилучити, повилучувати, відлучати, відлучити, пові¬ 
длучати, виганяти, вигонити, вигнати, повиганяти, відокремлювати, відокремити, 
повідокремлювати 
екскремент - кал 
(корови) - белега 
(куряч.) - курячка 
(людей) - гайно, гівно 
(птах) - послід 


139 


(худоби) - бидлячка, кізяк, лайно, див. фекалії 
екскурсія - виправа, мандрівка, подорож 
екскурсант - мандрика, мандрівник 
екслібрис - власнокнижковка 

експансивний - наступальний, нестримний, поширяльний, загарбницький, жалоб¬ 
ний 

експатріювати - виганяти, вигонити, вигнати, повиганяти (з батьківщини), висе- 

лювати, виселяти, виселити, повиселювати, повиселяти 

експедирувати - висилати, вислати, повисипати 

експедиція - висилка 

експедиція - виправа 

експеримент - дослід, випроба, спроба, див. практика, тест 

експериментатор - дослідувач, дослідник 

експерт - знавець, майстер, мітець, тімаха, див. умілець 

експертиза - дослід, оцінка 

експіраторний (мед.) - видихальний 

експлікація - тлума 

експлозивний - вибуховий 

експлозія - вибух 

експлуататор - визискувач, дерій, глитай 
експлуатація - визиск 
експозе - виклад (стислий) 
експозитура - посередництво, див. агент 
експозиція - виставка, виклад 
експонат - виставне 
експонент - виставляч 

експонувати - виставляти, виставити, повиставляти, наставляти, наставити, понас¬ 
тавляти 
експорт - вивіз 

експортер - вивизнич, вивозняч 
експортувати - вивозити, вивезти, повивозити 
експрес - нагальний, поквіпний 
експресивний - виразний 
експромтом - безнадумно, раптово 

експропріювати - вивласнювати, вивласнити, повивласнювати, привласнювати, 
привласнити, попривласнювати, відбирати, відібрати, повідбирати, див. соціалізу¬ 
вати, націоналізувати 
екстаза - надзахоп, нестям 
екстензор (анатом.) - м’язерозгинач 

екстенсивний — поширений, розширений, див. противн. інтенсивний 
екстер’єр - зовнішність 


140 


екстермінація - вигуба, вибава, знища, винища 
екстерн (учень) - позаочник 
екстерній - зовнішній 

екстирпатор - підривачка, див. культиватор 
екстра - понад, додатково 
екстравагантний - примхливий 
екстраваганція - вибрик, збаганка, примха 

екстрагувати - витягати, витягти, повитягати, видобувати, видобути, повидобува- 

ти, вилучувати, вилучати, вилучити, повилучувати, повилучати 

екстрадиція - злочинцевидача 

екстракт - витяг, вивір 

екстрактор - видобувачка 

екстраординарний - надзвичайний 

екстремний - скрайній, пересадний, вибуялий, дивацький 

екстрене - нагло, нагальне, негайно, квапно, поквапно, хутко, швидко, див. моме¬ 
нтально, скоро,стрімголов, враз 
ексудація (мед.) - випіт 
ексцеленція - ясновельможість, світлість 
ексцентричний — позаосередковий, неосередковий 
ексцентричний - дивацький 
ексцес - надмір, надужиток, пересада 
ексцизія (мед.) - витин 
екечемпіон - першун (колишній) 
ектазія (мед.) - розтяг, розшир 

ектопаразит - талапає (зовнішній), (див. противн. ендопаразит) 

екуменічний - єднальний 

екхімоза (мед.) - синяк 

елаїн - олія (оливкова) 

елеватор - підойма, див. вінда, фунікулер 

елеватор - збіжівня, комора, див. житниця 

елегантний - джиґун, красний, кукібний, охайний, хупавий, чепурний, штепний, 

див. франт, ізящний, красивий, граціозний, приличний 

елегантно - див. розкішне 

елегійно - сумно 

елегія - дума 

елективний - вибірний 

електор - виборець 

електоральний - виборчий, див. елективний 

електроенергія - електросила, електроснага, електропотужність 

електроемкість - електропоемність 

електрокар - електровізок 


141 


електрокардіограф - див. кардіограф 
електрокуція - електрострата 
електрометалюргія - електрогамарство 
електромонтаж - електроскладка 
електромотор - електрорушійка 
електронасос - електросмок 

електропилосос - порохосмок (електричний), див. пилосос 

електропозитивний - електрододатний 

електропоїзд - електропотяг 

електростанція - електровня 

електроутюг - праска (електрична) 

елекція - вибори 

елемент - первень 

елементарний - первенний, первісний, початковий, найпростіший, основний, див. 
начальний 

елерон (літака) - крильце 

еліксир - живець, живло, див. бальзам, памбіона 
елімінація - вилука 

елімінувати - вилучати, вилучити, повилучати, витягати, витягнути, повитягати, 

відокремлювати, відокремити, забирати, забрати, позабирати, усувати, усунути, 

повсувати 

еліта - сметанка 

елітри - надкрила 

Еллада - див. Геллада 

елювій - порохня 

елювійний - спорохнявий 

еляборат - виріб 

еластичний - розтяжливий, тягучкий, гнучкий 

ельоквентний - красномовний, пишномовний, велемовний, балакучий, див. рето- 
ричний 

ельфи - духи, привиди 
емалевий - шклицевий 
емаль - шклиця, див. фініфта 
еманація - випромінь 

емансипувати - звільнювати, звільнити, позвільнювати, увільнювати, увільнити, 

поувільнювати, вивільнювати, вивільнити, повивільнювати 

ембарго - заборона 

емблема - ознака, див. символ 

емблематичний - знаменний, означальний, див. символічно 
ембріологія - зародкознавство 
ембріон - засніток, зародок, зародень 


142 


емерит — пенсіонер 
емеритура - пенсія 

емігрувати - переселюватися, переселятися, переселитися, попереселюватися, по- 
переселитися, виселятися, виселитися, повиселятися, виїжджати, виїздити, виїха¬ 
ти, повиїжджати, повиїздити, 
еміненція - див. ексцеленція 

емісар - післанець, уповноважений, див. представник, репрезентант, агент 
емісія - випуск (грошей) 

емітувати - випускати, випустити, (гроші), див. імітувати 

емоціональний — чуттєвий 

емоція - почуття 

емпіризм - досвідництво 

емпіричний - досвідний, досвідницький 

емпірія - досвід 

емпневматоза (мед.) - черевоздим 
емфатичний - див. ельоквентний, емоціональний 
емфізема (мед.) - ядуха 

ендемічний (мед.) - тубільна, місцева (хвороба) 
ендо... -усередне... 

ендогенний (мед.) - усерединний, див. внутрішній 
ендодерма (мед.) - підшкірка 
ендокард (анатом.) - середосерця 

ендопаразит — талапає (усерединний), див. против, екстопаразит 
ендотермічний - тепловбирний 
енеоліт - міднокам’яна доба 
енервація (мед.) - нервовиснага 

енергійний - беркий, беручкий, діяльний, жвавий, завзятий, завзятущий, заповзя¬ 
тий, загарливий, метушливий, моторний, наснажений, невтомний, палкий, пиль¬ 
ний, потужний, промітний, рухливий, див. підприємливий, ударник, ретивий, хва¬ 
цький, шустрий 

енергійно - жваво, завзято, запопадливо, невтомно, неполягливо, палко, пильно, 

рухливо, снажно, див. живо, молодцювате, категорично, рішуче 

енергія - снага, наснага, потужність, сила 

енігма - загадка 

ентеральгія (мед.) - кишкобіль 

ентерит (мед.) - кишкозапал 

ентероколіт - див. ентерит 

ентеротомія (мед.) - кишкорозтин 

ентомоліт - комаха (скаменіла) 

ентомологія - комахознавство 

ентомофаг - комахожер 


143 


ентузіязм - запал, захоп, див. порив, поривчастий 
енуреза (мед.) - сечовилів, див. дизурія 
енцефаліт (мед.) - мозкозапал 
енцикліка - грамота (папська) 
енциклопедичний - всеохопний 
енциклопедія - Книга Знання, азбуковник 
еоліт - старокам’яна доба 
еоцен - новокам’яна доба 

епатувати - здивовувати, здивувати, поздивовувати, вражати, вразити, повражати, 
приголомшувати, прсдоломшити, поприголомшувати 
епендима (анатом.) - мозкооболонка 
епігон - наслідувач, див. писатель 

епідемія - пошесть, моровиця, помір, помірок, див. пандемія, падіж, помор 
епідерма (анатом.) - надшкірка 

епізод - випадок, подія, пригода, див. акцидент, перипетії 
епізодичний - випадковий, часовий, тимчасовий, дочасний, окремий 
епізоотія - твариноморовиця 
епікардій (анатом.) - надсердя 

епікуріець - гультяй, гульвіса, гультіпака, ненатля, ненатлий, див. сибарит, нена¬ 
ситний 

епілепсія - причинна, падучка, бирса 

епілог - кінець, поспів, (див. противн. пролог) 

епіляція - див. депіляція 

епістахія (мед.) - носокровотеча 

епістолярний - листовний 

епітафія - напис (намогильний) 

епітет - прикладка 

епітимія - покута 

епітрахіль - нагрудник (свягценичий) 
епіфаза (мед.) - ґуля 
епіфора (мед.) - сльозливість 
епіцентр - осередок (землетрусу) 
епічний - лагідновеличний 
еполети - нараменнички 
епопея - пригоди (героїчні) 
епос - оповідання (героїчні) 
епоха - доба, дієчас, див. ера 

епохальний - величезний, визначний, надзвичайний 
ера - доба, пора, див. епоха 
ерадіяція - променність 
ерзац - замінничка 


144 


еритроцид (анатом.) - червонокрівець 
ерміт - див. анахорет 
ерозія (ґрунту) - водорий, див. розмив 
еротизм - хтивність 

еротоман - хтивець, ненатля, див. похітливий 

ерудит - мудрець, знавець, великонауковець, високонауковець 

есей - розправа, розвідка, див. трактат 

есенція - єство, ість, істотне, живець, живло, буття, первень, див. суть, квінтесен¬ 
ція 

ескадра - армада, див. флотилія 
ескалятор - рухосходи 
есквайр - пан (високоповажний) 
ескіз - нарис, див. шкіц, скетч 
ескорта - почет, охорона 
ескулап - лікар 

есотеричний - див. езотеричний 
есофаг (анатом.) - стравохід 
еспрі - дотеп 

естакада - поміст, див. віядук 
естамп - відбиток 
естафета - гінці, див. штафета 
естет - красолюб 

естетика - красознавство, красотність 
естрада - кін, поміст, див. сцена 
етаж - поверх, осад 
етажерка - полиця 

еталон - зразок, взірець, див. стандарт 
етап - див. період 
етат - пенсія, платня 
етика - мораль, моральність 
етикета - звичай, повода, поведінка 
етикетка - наліпка, наличка 
етимологія - словорід 

етичний - моральний, культурний, гарний, шанобливий, чемний, звичаєвий 

етніцизм - багатобожжя 

етнічний - народній, національний 

етногенеза - народопоходжа 

етнографія - народоопис 

етнологія - народознавство, див. націологія 

етнонім - народуім’я, народуназва 

етнос - народ, нація 


145 


етноцид - див. геноцид 
етранжизм - чужинецьке 
етюд - нарис, див. ескіз 
ефект - вражність, дія, наслідок 
ефективний - дійовий 

ефемерний - хуткоминучий, проминучий, часовий, тимчасовий, нетривкий, не¬ 
тривалий 

ефес - шабледержак 
ефіоп - мурин 
ефір - етер 
ефузія - див. дифузія 

ехо - луна, відлунок, відлуння, гомін, руна, див. резонанс, відзиватися, ремінісце¬ 
нція 

ешафот - стратня 
ешелон - валка 
Є 

євангеліст - євангеліста 
Євгеній - Евген 
Євгенія - ївга 
Євдокія - Явдоха 
євнух - див. євнух 

єврей - жид, жидок, жидик, жидочок, жидюк, жидюга, (вона) - жидівка, жидівоч- 

ка, (воно) - жидя, жидиня, жидівча, (вони) - жидова, жидовина 

Європа - Европа 

Євстахій - Стах 

Єгова - Бог 

єгомосць - пан-отець 

єден - один, одна, одне 

єдиниця - одинка 

единість - єдність 

единство - див. единість 

єдиновірець - одновір 

єдинокровний - однокровний 

єдиноплемінний - одноплемінний 

єдиногор - одноріжець 

единоспасенний - единорятівний 

єдиноутробний - одної матері 

еднак - однак, одначе, проте, прецінь, див. усе-таки, все ж 

єй-богу - далебі 

Єкатерина - Катерина, Катря 

єлей - олива 


146 


єлейний (голос) - масненький, солоденький 

Єлена - Олена 

ємкість - по ємність 

Єревань - Ереван 

ерей - священик, пан-отець 

Єремія - Ярема 

єрепенитися - див. капризувати 
Єфим - Юхим 
єфрейтор - ройовий 
Єфрем - Охрим 
Єфросімія - Приська 

єхидний - лукавий, ниций, підступний, падлюка, падлючий, паскуда, паскудний, 
підлота, підлотний, див. Сволоч 
Ж 

жабри - зіви, зябра, хавки 

жаворонок - попелюшка, попелюха, пісмітюшка, посмітюха, жайвір 
жадання - жада, жаданка 
жаден - жоден, жодний 

жадний - жадібний, пожадливий, зажерливий, загребущий, ненажерний, захлан¬ 
ний, ненатлий, ненатлений, хтивий 
жадність - жадоба 
жаднюга - див. жадний 

жажда - жага, згага, спрага, смага, див. жадність 

жаждучий - спраглий, спрагнений, прагнучий, пожадливий, жадібний 

жакерія - див. хлопство, простолюддя 

жакет - див. одіяння 

жаління - співчуття 

жалість - жаль, жалощі, жалоба 

жаліти - жалкувати, вижалковувати, вижалкувати, зажалкувати, зіжалковувати, 
зіжалкувати, ужалковувати, ужалкувати, пожалкувати, жалувати, пожалувати, ви- 
жалувати, вижаліти, зіжалувати, зіжаліти, ужалувати, ужаліти, співчувати, поспів¬ 
чувати, зіспівчувати, успівчувати, уболівати, уболіти, повболівати, шкодувати, 
зашкодувати, зішкодувати 

жалітися - бідькатися, збідькуватися, збідькатися, убідькуватися, убідькуватися, 
убідькатися, нарікувати, нарікати, наректи, порікувати, ремствувати, заремствува¬ 
ти, зіремствувати, наремствувати, поремствувати, скаржитися, вискаржуватися, 
вискаржитися, повискаржуватися, зіскаржуватися, зіскаржитися, наскаржуватися, 
наскаржитися, поскаржуватися, поскаржитися 
жалкий - жалюгідний, злиденний, миршавий, нікчемний, убогий 
жалко - жаль, шкода 
жалоба - скарга, супліка, ремство 


147 


жалоба - це див. траур 
жалобник - скаржник 
жалобниця - це див. плакальниця 

жалування - виплата, вплата, доплата, заплата, оплата, плата, платня, надплата, 
післіплата, розплата, уплата, див. оклад 

жалувати (титул) - надавати, надати, понадавати, нагороджувати, нагородити, по¬ 
нагороджувати, обдаровувати, обдарувати, пообдаровувати 
жалувати - це див. жаліти 
жалуватися - див. жалітися 
жалузі - віконниці, затіньці 
жальон - див. віха 
жандарм - див. поліцай 
жар - вогонь, запал, пал, присок, грань 
жара - спека, спекота, горяч, духота, млява 
жаргон - просторіка, просторіччя, див. сленг 
жардиньєрка - підставка 

жарений - смажений, висмажений, засмажений, посмажений, присмажений, 
усмажений, пражений, запражений, попражений, спражений, упражений, пряже¬ 
ний, запряжений, попряжений, спряжений, упряжений, шкварений, вишкварений, 
зашкварений, нашкварений, пошкварений, пришкварений, ушкварений 
жареное - смаженина, смажевиця, смаженя, праженина, шкварка 
жарити - смажити, висмажувати, висмажити, повисмажувати, засмажувати, за¬ 
смажити, зісмажувати, зісмажити, насмажувати, насмажити, понасмажувати, під¬ 
смажувати, підсмажити, попідсмажувати, присмажувати, присмажити, поприсма- 
жувати, усмажувати, усмажити, повсмажувати, пражити, випражувати, випражи- 
ти, запражувати, запражити, напражувати, напражити, понапражувати, попражи- 
ти, припражувати, припражити, спражувати, спражити, упражувати, упражити, 
повпражувати, пряжити, випряжувати, випряжити, запряжувати, запряжити, на- 
пряжувати, напряжити, понапряжувати, попряжувати, попряжити, припряжувати, 
припряжити, упряжувати, упряжити, повпряжувати, шкварити, вишкварювати, 
вишкварити, повишкварювати, зашкварювати, зашкварити, позашкварювати, на¬ 
шкварювати, нашкварити, понашкварювати, підшкварювати, підшкварити, пошк- 
варювати, пошкварити, пришкварювати, пришкварити, попришкварювати, ушква¬ 
рити, повшкварювати 

жарити - пекти, випікати, випекти, повипікати, допікати, допекти, запікати, запек¬ 
ти, обпікати, обпекти, пообпікати, опікати, опекти, поопікати, попікати, попекти, 
припікати, припекти, розпікати, розпекти, спекати, спекти, поспекати, упікати, 
упекти, повпікати 
жарівка (електр.) - див. лямпа 

жаркий - горячий, жагучий, пекучий, палючий, спекотний, спечний, палкий, пар¬ 
ний, шкварний 


148 


жаростійкий - горячетривкий 

жар-птиця - вогнептаха 

жатва - жнива, жниво, ужинок, див. жаття 

жати - див. давити, душити, пресувати, прижимати, нагнітати 

жати - це збіжжя ж. 

жатка - жниварка, див. снопов’язалка 

жаткар - жнець 

жаття - див. жатва 

жвачка - жуйка 

жгут - скрутень, скрутінь, крутеник, карбач, шекало 
ждальня - чекальня, почекальня 

ждати - чекати, вичікувати, вичекати, дочекати, зачекати, очікувати, почекати, пе¬ 
речекати, прочекати, сподіватися, див. ожидати 
жеб - щоб 

жевчик - див. вітрогон, франт 
жезл - патериця, див. кадуцей, посох 

желати - бажати, забажати, набажати, побажати, убажати, жичити, зажичити, зі- 
жичити, пожичити, ужичити, жадати, зажадати, зіжадати, пожадати, ужадати, во¬ 
літи, заволіти, зволіти, поболіти, хотіти, захотіти, схотіти 
желе - драглі 
железа (анатом.) - залоза 
желізний - залізний 
желятина - глей 

жемчуг - перла, перли, перло, перлина, перлинка 

женити (хлопця) - одружувати, одружити, поодружувати, (дівчину) - видавати, 
видати, повидавати 

женитися - побиратися, побратися, одружуватися, одружитися, опеньгуватися, 
опеньгатися, шлюбити, зашлюбити, пошлюбити, шлюбувати, зішлюбувати, пош- 
любувати, ушлюбувати 
жених - молодий, наречений 

женихатися - лицятися, залицятися, позалицятися, мизгатися, замизгатися, намиз- 
гатися, помизгатися, упадати (за), упасти, повпадати, див. романсувати 
женський - жіночий, жіноцький 

женщина - жінка, жіночка .молодиця, молодичка, (всі) - жіноцтво, жінота, див. 
жона, мадам 

женячка - шлюб, весілля 

жердь - жердина, жердка, ворина, перечка, щогла, див. віха 
жеребенок - коненя 

жеребець - огир, отер, вір, ворик, гармас, гачур, терець 
жерех - шерех, див. лед 
жерстяний - бляшаний 


149 


жерстяник - бляхар 

жерсть - бляха 

жертвеник - жертовник 

жест - мита, порух, відрух, див. міміка 

жестикулювати - рухкувати, вирухковувати, вирухкувати, зарухкувати, зірухко- 

вувати, зірухкувати 

жетон - личмачка, значок 

живіт - черево, кавдун, див. брюхо, пузо 

живкий - див. бистрий 

живо - жваво, баско, бадьоро, моторно, хутко, швидко, прутко, порско, пустотли¬ 
во, рухливо, шпарко, див. бистрий, молодцювате, рвучко, стрімголов 
живодер - лупій, шкуродер 
живопис - малярство 
живописець - маляр 

животворний - життєдайний, живлючий, гойний, див. оздоровний 

животрепетний - пекучий, нагальний, яскравий 

живущий - живий, існуючий 

жигалка - жалиця 

жиган - див. обманщик 

жидкий - плинний, рідкий 

жизнь - життя, живоття, животіння, буття 

жилетка - лейбик, камізелька 

жилець - житець, мешканець, тубілець, див. абориген, автохтон, квартирант, насе¬ 
льник 

жилий - житловий 

жилище - житло, житво, дім, дімок, дімочок, камениця, кам’яниця, катрага, кир- 
ган, колиба, курінь, курінець, зимарка, ліплянка, ліпляночка, мазанка, мешкання, 
помешкання, намет, палац, палати, буда, халабуда, халупка, халупина, халупчина, 
хата, хатина, хатинка, хатиночка, хатка, хатчина, хатонька, хижа, хижка, хижонь- 
ка, шатро, шатрище, шатерко, див. апартамент, резиденція, квартира, обитель, 
приміщення, приют, хижина 
жилястий - див. жильний 
жильний - жилавий 

жир - лой, масло, олива, олія, сало, смалець, товщ, тран, див. сить 
жир (карти) - це див. трефовий 

жиріти (людина) - гладшати, згладнути, погладшати, вигладшуватися, вигладити¬ 
ся, повигладшуватися, згладшуватися, згладитися, позгладшуватися, грубшати, 
згрубшувати, згрубшати, позгрубшувати, огрубшувати, огрубшати, поогрубшува- 
ти 

жирний - масний, масткий, товщевий, дійовий, лійний, олійний, олив’яний, мас¬ 
ляний, сальний, смальцевий 


150 


жирний - гладкий, грубий, див. товстий, ситий, тучний 

жирні (літери) - грубі, чорні 

жиротопня - оліярня, олійня, смальцярня 

житейський - життєвий, житечний 

житель - див. жилець 

житниця - комора, див. амбар, елеватор 

жмикрут - див. кулак 

жмурити - мружити, замружувати, замружити, позамружувати, зімружувати, зім- 

ружити, позімружувати, скалити, заскалити, зіскалити, поскалити, скулити, заску- 

лити, зіскулити, поскулити, щулити, зіщулювати, зіщулити, див. прижмати 

жовнір - вояк, див. солдат, ратоборець 

жовтобрюха - жовточеревинка 

жовтолиций - жовтолик 

жокей (на перегонах) - вершник 

жолд - платня (вояцька) 

жолудок - шлунок, шлуночок 

жом - макуха, жмаки, вичавки 

жона - жінка, жіночка, жінонька, дружина, дружинка, дружиночка, дружинонька, 

подруга, подружка, подруженька, див. супруга 

жонатий - одружений, (вона) - видана, див. сім’янин 

жонглер - линвоход, штукар, див. фокусник, трюкач 

жопа - сідниця, срака, див. задниця 

жуїр - див. гуляка, епікуреєць 

жулик - див. обманщик, шулер 

жупель - опудало, страхопуд, страховидло, чуперадло 

журавець - журавель, журавлюка, (вона) - журавлиця, журавка, журавочка, (воно) 
- журавленя, журавленятко, (малий) - журавлик, журавчик, журавличок 
журнал - місячник, тижневик 
журнал - записник, звідомник 

журчати - дзюрчати, задзюрчати, подзюрчати, продзюрчати, дзюркотіти, дзюрк¬ 
нути, задзюркотіти, подзюркотіти, продзюркотіти, мерхнути, змерхнути, вимерх- 
нути, шуматіти, зашуматіти, пошуматіти, прошуматіти 

жухнути - мерхти, змерхти, померхти, тьмарити, затьмарювати, затьмарити, поза- 
тьмарювати, потьмарити, тьмяніти, затьмяніти, зітьмяніти, потьмяніти, тьмяніша¬ 
ти, затьмянішати, зітьмянішати, потьмянішати, (шкіра) - шкарубіти, зашкарубіти, 
пошкарубіти, шкарубнути, зашкарубнути, пошкарубнути, (барва) - див. линяти 
жутко - див. страшно 
жюрі - судді 

З 

за... - Якщо нема слова з префіксом за.., див. на літеру без цього префіксу. Напр. 
закоптіти, див. коптіти 


151 


забагровіти - див. обагряти 

забезвинно - непровинно 

забезпечення - забезпека, безпека, безпечність 

забіга - зайда, див. бродяга 

забіяка - привідця, заводій, заводіяка, заводця, заколотця, зачепа, чіпака, баламу¬ 
та, варивода, дратун, каламута, бешкетник, колотник, колотуха, сльота, див. почи- 
натель, склочник 

забоїна - баюра, ковдобина, калабаня, калюжа 
забойгцик (копальні) - рубач 

забор - паркан, горожа, огорожа, пліт, тин, перетика, вір, вір’я, ворина, ліса, ліска, 
див. ограда 

забота - клопіт, турбота, журба 

забота - догляд, піклування, див. заботитися 

заботитися - дбати, подбати, доглядати, доглянути, доглядіти, подоглядати, жури¬ 
тися, пожуритися, зажурюватися, зажуритися, позажурюватися, клопотатися, за¬ 
клопотатися, наклопотатися, поклопотатися, склопочуватися, склопотатися, куко- 
бити, зікукоблювати, зікукобити, покукоблювати, покукобити, скукоблювати, 
скукобити, непокоюватися, занепокоюватися, занепокоїтися, знепокоюватися, 
знепокоїтися, познепокоюватися, обслуговувати, обслугувати, пообслуговувати, 
обставати, обстати, пообставаги, опікуватися, заопікуватися, упікуватися, падкати, 
западкати, опадкати, попадкати, спадкати, падкатися, западкатися, спадкатися, 
упадкатися, пазувати, пазати, пазити, попазувати, спазувати, упазувати, пантрува¬ 
ти, запантрувати, попантрувати, спантрувати, піклуватися, запіклуватися, попік¬ 
луватися, спіклуватися, упіклуватися, побиватися, напобиватися, спобиватися, по¬ 
ратися, запоратися, напоратися, випоратися, попоратися, споратися, упоратися, 
притулювати, притуляти, притулити, попритулювати, попритуляти, турбуватися, 
затурбовуватися, затурбуватися, натурбовуватися, натурбуватися, упадати, упас¬ 
ти, повпадати, упоминатися, упімнутися, повпоминатися, ходити, походити, захо¬ 
джуватися, заходитися, заходитися, сходжувати, сходити, посходжувати, див. 
охороняти 

заброда - див. захожий, бродяга 

забрюхнатіти - завагітніти, звагітнювати, звагітніти 

завагонувати - див. грузити 

заваленка - призьба 

завалящий - благий, дрантивий, кепський, поганий, поганенький, див. мізерний, 
скудний 

завадь - непотріб, див. барахло, лахміття, тряпка, мусор, негодящий, фалаття, 
скрап 

завгодно - може, можливо, абиде, абикуди, абихто, абищо, абиякий, будь-де, 
будь-хто, будьщо, будьякий, див. угодно 

завдатки (уроджені) - здібності, кеба, кебета, хист, здатність, див. талант 


152 


завдаток - це грошевий 

заведений - запроваджений, закладений, заснований, наставлений, уставлений, 
сприйнятий 

заведення - заклад, підприємство, установа 

завертати - завивати, завинути, позавивати, обвивати, обвинути, обвити, пообви¬ 
вати, оповивати, оповити, пооповивати, повивати, повити, загортувати, загорнути, 
позагортувати, згортувати, згорнути, позгортувати, обгортувати, обгорнути, пооб- 
гортувати, угортувати, угорнути, повгортувати, закасувати, закасати, позакасува- 
ти, закачувати, закачати, позакачувати, обсотувати, обсотати, пообсотувати, див. 
кутати, обкутувати 
завертати - це з дороги 
завертка - закрутка 

завертка - загортка, обгортка, завитка, див. обвертка, суверток 

завзивати - див. визивати 

завидки - див. зависть 

завидки - це засвітла 

завидувати - заздрити, позаздрити 

зависимий - залежний 

зависть - заздрість, заздрощі 

завичка - звичка 

завід - див. завод 

завід - це лемет, виття 

завідомо - свідомо, знаючи 

завідувати - доглядати, доглянути, подоглядати, наглядати, наглянути, понагляда- 
ти, керувати, скеровувати, скерувати, поскеровувати, правити, справлювати 
.справляти, справити, посправлювати, посправляти, управляти, управити, повпра- 
вляти 

завідувати - це відвідувати 

завідувач - доглядач, наглядач, керівник, управитель, див. директор, шеф 
завідуючий - див. завідувач 
завірений - засвідчений, посвідчений 

завіряти - посвідчувати, посвідчити, заповнювати, запевняти, запевнити, упевню¬ 
вати, упевняти, упевнити, повпевнювати, стверджувати, ствердити, постверджува- 
ти 

завіса - заслона, запона, фіранка, серпанок, див. куртина, штора 
завіса - це залізна на двері 
завіска - фіранка, див. завіса 
завіт - заповіт 

завітний - заповітний, таємний 

завішувати (заслоною) - запинати, запнути, зап’ясти, позапинати, напинати, на¬ 
пнути, нап’ясти, понапинати, заслонювати, заслоняти, заслонити, позаслонювати 


153 


завішувати — це на стіні 
завіщання - заповіт, див. тестамент 

завладати - володіти, заволодівати, заволодіти, захоплювати, захопити, позахоп¬ 
лювати, опановувати, опанувати, поопановувати 
завод - виробня, див. фабрика 
(бляхарний) - бляхарня 
(винокурний) - ґуральня 
(восковий) - восколитня 
(газовий) - газовня 
(горшечний) - гончарня 
(дьогтярний) - дьогтярня 
(литійний) - ливарня 
(лісопильний) - тартак, трачка 
(металюргійний) - гамарня 
(миловарний) - миловарня 
(нафтоперегонний) - нафтарня 
(оружійний) - збройня 
(олійний) - олійня, оліярня 
(паперовий) - папірня 
(пороховий) - порохівня 
(поташний) - буда, поташня 
(рибний) - рибня 
(свічний) - свічкарня 
(селітровий) - бурта 
(смоляний) - смолярня 
(солеварний) - солярня 
(сукновальний) - валюшня 
(трубопрокатний) - рурня 
(черепичний) - дахівня 
(цегельний) - пегельня 
(цукроварний) - цукровня 
(шкіряний) - гарбарня, чинбарня 
(шкляний) - гута 
завод - це звичай, див. порода 

заводити - запроваджувати, запровадити, позапроваджувати, закладати, закласти, 
позакладати, настановляти, настановити, понаставляти, уставляти, уставити, повс¬ 
тавляти, придбавати, придбати, див. раціоналізувати, реформувати, організувати, 
заводити - це плакати 
заводчик - виробляч, див. фабрикант 

заворот (голови) - запаморока, паморока, (кишок) - перекрут 

завсігди - завжди, завше, повсякчас, повсякчасно, усякчас, кожночасово, будь- 


154 


коли, коли-будь, див. навсігди 
завушниця (мед.) - свинка 

завчати - вивчати, вивчити, повивчати, навчатися, навчитися, понавчатися 

зав’ядати - в’янути, зв’янути, зів’янути, зів’яти, пов’янути 

зав’язка - вузел, вузлик, повороз, поворозка, зашморг 

зав’язка - початок, джерело 

зав’язь - див. ембріон, бутон 

загальнонародний - всенародний 

загальноприйнятий - узвичаєний 

загальносоюзний - всесоюзний 

загар (сонця) - смага, засмага 

загвинчувати - див. нагвинчувати, розгвинчувати 

загвіздка - заковика, притичина 

загибати - вигинати, вигнути, повигинати, загинати, загнути, позагинати, згинати, 

зігнути, позгинати, нагинати, нагнути, понагинати, обгинати, обігнути, огинати, 

огнути, перегинати, перегнути, поперетинати, пригинати, пригнути, попригинати, 

угинати, угнути, повтинати, див. згибати, нагибати 

загибель - загин, смерть 

загін - загорода 

(волів) - воловня 

(овець) - кошара 

(худоби) - обора, оцарок, див. хлів, сарай 
загін - це в оранці, див. отряд 
заглада - загин, згуба, вигуба, знища 
заговір - змова, див. компльот 

заговорювати (ворожка) - замовляти, замовити, позамовляти, зашептувати, зашеп¬ 
тати, позашептувати, див. говорити 
заголовний - титульний, розділовий 
заголовок (книжка) - титло, назва, див. підзаголовок 
загордитися - див. важничати 
загорілий (на сонці) - засмаглий 

загорятися - займатися, займитися, зайнятися, позайматися, запалати, запалити, 
позапалати, запалюватися, запалитися, позапалюватися, запалахкотати, запалахко¬ 
тіти, спалахувати, спалахнути, поспалахувати, 

заграбастувати - див. грабити, колективізувати, соціалізувати, експропріювати, 
реквізувати, конфіскувати 

заграничний - закордонний, замежний, замежовий 
загробний - тогосвітний 

загромождати - захаращувати, захарастити, позахаращувати, заставляти, застави¬ 
ти, позаставляти, застановляти, застановити, позастановляти, завалювати, завали¬ 
ти, позавалювати, закидувати, закидати, позакидувати, закастрювати, закастрити 


155 


загусати - тужавіти, затужавіти, потужавіти, стужавіти, утужавіти, бучавіти, забу¬ 
чавіти, збучавіти, побучавіти, густішати, вигустішувати, вигустішити, згустішува- 
ти, згустішати, позгустішувати. погустішати 
задавака - див. хвастун, чванько, позер, самохвалець 

задавати - завдавати, завдати, позавдавати, заподіювати, заподіяти, призводити, 
призвести, попризводити, спричинюватися, спричинятися, спричинитися, справ¬ 
ляти, справити, посправляти 
задаватися - див. чванитися 
задача - завданка, завдання, див. проблема 
задачник (шкільний) - розв’язки 
задвижка - засувка 

задержка - забара, загай, загайка, гайка, затрима, затримка 

задержуватися - баритися, забарятися, забаритися, збарятися, збаритися, позбаря- 
тися, гаятися, загаюватися, загаятися, згаюватися, згаятися, позгаюватися, дляти- 
ся, задлятися, зіллятися, затримуватися, затриматися, позатримуватися, стримува¬ 
тися, стриматися, утримуватися, утриматися, повтримуватися, проволікатися, 
проволіктися, сповільнюватися, сповільнитися, уповільнюватися, уповільнитися, 
стишуватися, стишитися, затишатися, постишуватися, притишуватися, притиша- 
тися, тамуватися, затамовуватися, затамуватися, позатамовуватися, потамуватися, 
стамовуватися, стамуватися, постамовуватися, тягнутися, затягуватися, затягтися, 
позатягуватися, тягтися, потягтися, затягатися, затягнутися, позатягатися, протя¬ 
гатися, протягтися 

задерикуватий - причепа, чіпака, сльота, варивода, див. забіяка 
задерій - див. забіяка 

задиратися - заводитися, завестися, позаводитися, займати, зайняти, позаймати, 
заїдатися, заїстися, позаїдатися, сікатися, засікатися, присікатися, насікатися, чі¬ 
пати, зачіпати, зачепити, чіпатися, зачепитися, причіпитися, учепитися 
задимлюватися - див. димити, коптити 
задиристий - див. задерикуватий 
задишка - задуха 

задівати - запроторювати, запроторити, позапроторювати, заподівати, заподіти, 
позаподівати, подівати, подіти, засатарювати, засатарити, позасатарювати, затасо- 
вувати, затасувати, позатасовувати, затирювати, затирити, позатирювати 
задник - див. каблук 

задниця - гузно, гузиця, гузниця, огузка, дула, дупка, гайка, гепа, гепака, паніста- 
ра, сидня, сідниця, срака, див. жопа 

задобрювати - загоджувати, загодити, позагоджувати, улещувати, улещати, пов- 
лещувати 

задобрювати (страву) - заправляти, заправити, позаправляти, смачити, засмачува¬ 
ти, засмачити, позасмачувати 
задом - задки, задкуючи 


156 


задраний - задертий 

задраювати (отвір) - закривати, закрити, позакривати 
задумчивий - задумливий 

задушевний - щирий, щиренький, щиросердний, щиросердий 

заедно - безперерви, досі, завжди, стало, тривало, гуртом, разом, див. постійно 

заем - позика, позичка 

заживати - гоїтися, вигоюватися, вигоїтися, повигоюватися, загоюватися, загоїти¬ 
ся, позагоюватися, догоюватися, догоїтися, подогоюватися 
заживати - це вживати 
зажигалка - запальничка 

зажигати - запалювати, запалити, позапалювати, випалювати, випалити, повипа¬ 
лювати, обпалювати, обпалити, пообпалювати, опалювати, опаляти, опалити, поо- 
палювати, підпалювати, підпалити, попідпалювати, попалювати, попалити, розпа¬ 
лювати, розпалити, порозпалювати, спалювати, спалити, поспалювати, див. роз- 
жигати 

зажигати - засвічувати, засвітити, позасвічувати, висвічувати, висвітити, повисві- 
чувати, насвічувати, освічувати, освітити, поосвічувати, просвічувати, просвітити, 
попросвічувати, світити, посвітити 

зажимати - див. давити, нагнітати, пресувати, роздушувати, жати 

зажимка - затиск, витиск, натиск, притиск, стиск, утиск, (прилад) - затискачка 

зажиточний - заможний, див. багач 

зажмурювати - заплющувати, заплющити, позаплющувати, позіплющувати, зіп- 
лющити, сплющувати, сплющити, посплющувати, мружити, замружувати, замру¬ 
жити, позамружувати, зімружувати, зімружити, позімружувати 
зажулювати - див. обманювати 

зазив - заклик, виклик, поклик, запросини, див. апель, зов 

зазивати - кликати, закликувати, закликати, закликати, позакликати, прикликува- 
ти, прикликати, прикликати, поприкликати, запрошувати, запросити, позапрошу¬ 
вати 

зазивний - кличний, благальний 

зазнаватися - зарозуміватися, зарозумітися, див. чванитися, важничати 
зазнаватися - це знайомитися 
зазнайство - зарозумілість, див. чванство 
зазор - шпара 

зазублина - щербина, щербинка 
зазубрений - щербатий 
заїзд - корчма, гостиниця 
заїзд - це у ворота 
заїка - гикавий, момот 

заїкатися - гикавити, вигикавлювати, вигикавити, зігикавлювати, зігикавити, на- 
гикавлювати, нагикавити, понагикавлювати, прогикавлювати, прогикавити, момо- 


157 


тіти, вимомотіти, замомотіти, змомотіти, промомотіти, загакуватися, загакатися, 
занижуватися, заникатися, запикуватися, запихатися 
заїмщик - позичач, (вона) - позичачка 
займанка - займище, займанщина, займань 

закабаляти - неволити, зневолювати, зневолити, позневолювати; поневолювати, 
поневолити, приневолювати, приневолити, скоряти, скорити, поскоряти, уярмлю¬ 
вати, уярмляти, уярмити, поуярмляти 
закаження - зараза, затрута 
заказувати - замовляти, замовити, позамовляти 
заказувати - це забороняти 

запалювати - загартовувати, загартувати, позагартовувати 
закалювати - це бруднити 
Закарпаття - Прикарпаття 

закат - занепад, смерк, присмерк, закінчення, (сонця) - захід 

закаюватися - зарікатися, заректися, заклинатися, заклястися 

закінчення - кінець, край 

закінчення - це дія 

заклад (на позику) - застава 

заклад - це див. інститут 

закладних - заставник, див. заложник 

заключати (людину) - ув’язнювати, ув’язнити, поув’язнювати, замикати, замкну¬ 
ти, позамикати, (справу) - закінчувати, закінчити, позакінчувати, див. вершити, 
(угоду) - згоджувати, згодитися, погоджуватися, погодитися, складати, скласти, 
укладати, укласти, (мову) - висновувати, висновити, (у дужки) - ставити, постави¬ 
ти, (у собі) - містити, мати 
заключення - висновок 

заключний - висновний, кінцевий, прикінцевий, закінчений, остаточний, підрахо¬ 
ваний 

заклятий - завзятий, запеклий, затятий, впертий, упертий, непохитний, твердий, 

неполегливий 

заклятий - це проклятий 

закомірок - закамарок, див. закоулок 

закономірний - природний, усталений, зумовлений, обґрунтований 
законоположення - законодавство, див. юриспруденція 
закоперщик - див. забіяка 
закопчений - закурений, вуджений 

закоснівати - животіти, виживотіти, переживотіти, проживотіти, знемогати, зне¬ 
могти, марудитися, вимаруджуватися, вимарудитися, змаруджуватися, змарудити- 
ся, намаруджуватися, намарудитися, промаруджуватися, промарудитися, мучити¬ 
ся, вимучуватися, вимучитися, змучуватися, змучитися, намучуватися, намучити¬ 
ся, промучуватися, промучитися, нидіти, винидіти, занидіти, знедіти, пронидіти, 


158 


поневірюватися, поневірятися, поневіритися, попоневірятися, скніти, вискнівати, 
вискніти, заскнівати, заскніти, зіскнівати, зіскніти, поскнівати, поскніти, проскні- 
ти, проскнівати, проскніти 

закостеніти - дубіти, задубіти, здубіти, подубіти, клякати, клякнути, заклякати, 
заклякти, заклякнути, оклякти, оклякнути, уклякати, уклякти, уклякнути 
закоулок - завулок, закут, закуточок, закамарок, закапелок, сутки, суточки, див. 
закомірок 

закраска - барва, забарва 
закрашувати - див. красити, декорувати 

закривати (водогін) - закручувати, закрутити, позакручувати, (двері) - зачиняти, 
зачинити, позачиняти, (діру) - затуляти, затулити, позатуляти, (запоною) - запи¬ 
нати, запнути, заслонювати, заслонити, позаслонювати, (книгу) - загортати, заго¬ 
рнути, згортати, згорнути, (очі) - заплющувати, заплющити, сплющувати, сплю¬ 
щити, приплющувати, приплющити, склеплювати, склепляти, склепити, стулюва¬ 
ти, стуляти, стулити, щулювати, щулити, пощулювати 
закривати очі - це померлому 
закріпка - зміцничка 
закріплювач - зміцнило 
закройщик - краяч, кравець 
закром - засіка 

закулісний — позалаштунковий 

закупорений - закубрений, зачинений, заткнутий, закоркований 

закупорка - закубра, затка, затика, затулка, каглянка, запха, пака, (дороги) - зу- 

пин, зупинка 

закупорювати - закубрювати, закубрити, позакубрювати, закорковувати, закорку¬ 
вати, позакорковувати, затикати, заткнути, заткати, позатикати, пакувати, запако¬ 
вувати, запанувати, позапаковувати, (кров) - зціплювати, зціпляти, позціплювати, 
(рана) - заснічуватися, заснічитися, (шлях) - див. блокувати 
закупорювач - кубрій, затикач, пачкар 

закуска - перекуска, підобід, підвечірок,, заїдка, заїжка, див. десерт 
закусувати — перекусувати, перекусити, підобідувати, підобідати, підвечерювати, 
підвечеряй, підвечіркувати, підвечіркати, попоїсти 
зал - див. заля 

залежалий - залежаний, залежний, залеглий, леглий 

залив (моря) - затока, (річки) - зага, заводь 

залив - це злив дощу 

залитий - заллятий, заливний 

заліг - див. залог 

заліж (копалини) - поклад 

залізна руда - залізняк 

залізноплавильний - залізотопний 


159 


залізопрокатний - залізовальцевий, вальцевий 

залізорудний - залізняковий 

залог - застава, запорука 

залога - це див. гарнізон 

заложник - ставник, див. аманат 

залом - злам, іа?аеаі, вилам, зворот, згин, вигин, закрут 
залп - випал, яса 

заля - світлиця, збірня, див. авдиторія 
зальотник - див. ловелас 
замазка - кіт, шарляк 

замазувати (написане) - стирати, стерти, постирати, витирати, витерти, повитира¬ 
ти, (очі) - замилювати, замилити, позамилювати, (шпару) - зашпаровувати, за¬ 
шпарувати, позашпаровувати, кітувати, закітовувати, закітувати, позакітовувати, 
(бруднити) - див. грязнити 
замазура - див. неряха, чумазий 
замазуха - див. неряха 
заманка - див. приманка 

заманливо - вабно, вабливо, привабно, привабливо, знадно, знадливо, принадно, 
принадливо 

заманювати - вабити, виваблювати, вивабити, повиваблювати, заваблювати, зава- 
бити, позаваблювати, зваблювати, звабити, позваблювати, поваблювати, повабити, 
приваблювати, привабити, поприваблювати, залучувати, залучати, залучити, поза- 
лучувати, позалучати, захоплювати, захопити, позахоплювати, зацікавлювати, за¬ 
цікавити, позацікавлювати, надити, знаджувати, знаджати, знадити, познаджувати, 
познаджати, принаджувати, принаджати, принадити, попринаджати, намовляти, 
намовити, понамовляти, змовляти, змовити, позмовляти, перемовляти, перемови- 
ти, поперемовляти, привертати, привернути, попривертати, навертати, навернути, 
понавертати, прихиляти, прихилити, поприхиляти, нахиляти, нахилити, понахи- 
лювати, схиляти, схилити, посхиляти, спокушати, спокусити, поспокушати, тягти, 
потягти, затягувати, затягати, затягти, позатягувати, позатягти, притягувати, при¬ 
тягати, притягти, попритягувати, попритягати, див. підманювати, манити, прима¬ 
нювати 

замаскований - личкований 

замаслювати - мастити, вимащувати, вимастити, повимащувати, змащувати, змас¬ 
тити, позмащувати, смальцювати, висмальцьовувати, висмальцювати, повисмаль- 
цьовувати, засмальцьовувати, засмальцювати, позасмальцьовувати, заяложувати, 
заяложити, позаяложувати, див. намаслювати, промаслювати 
замах (крил) - помах, (убити) - спроба, намір, напад, див. атентат 
замашистий - замашний 
замашка - нахил, звичка 

заминати (справу) - заглушувати, заглушити, позаглушувати, зглушувати, зглу- 


160 


шити, позглушувати, приглушити,, поприглушувати, затирати, затерти, позатира¬ 
ти, тлумити, затлумлювати, затлумити, позатлумлювати, потлумлювати, потлуми- 
ти, притлумлювати, притлумити, попритлумлювати, стлумлювати, стлумити, пос- 
тлумлювати, див. тушувати 

замирати - завмирати, завмерти, позавмирати, загасати, загаснути, позагасати, за¬ 
тихати, затихнути, позатихати, нидіти, занидіти, знидіти, уклякати, уклякнути, ук¬ 
лякти, повклякати, умлівати, умліти, поуклівати 
замисел - задум, надум, намір 
замислений - задуманий, задумливий 

замисливник - витівник, вигадько, вигадник, штукар, призвідець, призвідця, при¬ 
відця, див. ініціятор, забіяка, замишляти - задумувати, задумати, видумувати, ви¬ 
думати, надумувати,, надумати, змовлятися, змовитися, позмовлятися, киринити, 
покиринити, скиринити, плянувати, запляновувати, запланувати, спляновувати, 
спланувати, поспляновувати, упляновувати, уплянувати, повпляновувати, юдити, 
з’юдити, поюдити, див. затівати 
заміжня - одружена 
заміряння - намір, див. замисел 
замісник - заступник 

замітка - див. нотатка, примітка, помітка, ремарка, футнот, причинок 
замітливий - спостережливий, кмітливий, меткий, метикуватий, спритний, тям¬ 
кий, див. бистрий, понятливий, примітливий, топковий 

замітний - визначний, значний, відомий, загальновідомий, див. популярна, видат¬ 
ний 

замітно - видко, зауважено 

замічати - зауважувати, зауважити, завважати, завважити, бачити, забачати, заба¬ 
чити, позабачати, добачати, добачити, подобачати, убачати, убачити, повбачати, 
додивлятися, додивитися, удивлятися, удивитися, повдивлятися, спостерегати, 
спостерегти 

замічати - зазначати, зазначити, позазначати, див. маркувати 
замічений - зауважений, добачений, побачений, спостережений 
замішаний - уплутаний, заплутаний 

замішання - збентежа, зніяка, ніяковість, розгуба, розгубленість 
замішання - це тіста з. 
замішка - місиво, мішанина 
замішка - збентега, див. замішання 

замішатися - ніяковіти, заніяковіти, зніяковіти, поніяковіти, бентежитися, збенте¬ 
жуватися, збентежитися, позбентежуватися, соромитися, засоромлюватися, засо¬ 
ромитися, позасоромлюватися, усоромлюватися, усоромитися, повсоромлюватися, 
торопіти, заторопіти, сторопіти, уторопіти 
заміщати - заступати, заступити, позаступати 

замкнутий (ключем) - замкнений, позамиканий, (людина) - див. анахорет 


161 


замок - колодка 
зймок - твердиня 

замотаний - завинений, завинутий, загорнений, загорнутий, угорнений, угорну¬ 
тий, затушканий, затушкований, утушкований 
замотувати - див. завертати 
замуж - див. заміж 
замужем - одружена, віддана 
замужня - див. замужем 
занавіска - заслона, фіранка, див. портьєра 
занемогати - знемогати, знемогти, див. занездоровіти, чахнути 
занимати - займати, зайняти, займити, позаймати, забирати, забрати, позабирати, 
перебирати, перебрати, поперебирати, розбирати, розібрати, порозбирати, захоп¬ 
лювати, захопити, позахоплювати, накидатися, накинутися, понакидатися, опано¬ 
вувати, опанувати, поопановувати 

заниматися - братися, узятися, взятися, заходжуватися, заходитися, заходитися, 
клопотатися, заклопотатися, наклопотатися, поклопотатися, порядкувати, споряд- 
ковувати, спорядкувати, поспорядковувати, упорядковувати, упорядкувати, пов- 
порядковувати, див. возитися, валандатися 

заниматися (господаркою) - господарювати, загосподарювати, нагосподарювати, 
погосподарювати, прогосподарювати, (кравецтвом) - кравцювати, закравцювати, 
покравцювати, прокравцювати, (рибацтвом) - рибалити, зарибалити, нарибалити, 
порибалити, прорибалити, урибалити, (справою) - справляти, справити, посправ¬ 
ляти, (торгівлею) - торгувати, виторговувати, виторгувати, повиторговувати, на¬ 
торговувати, наторгувати, понаторговувати, поторговувати, проторгувати, сторго¬ 
вувати, сторгувати, посторговувати, уторговувати, уторгувати, повторговувати. 
заново - знову,знов 

заноза - скалка, скалочка, скабка, скабочка, скіпа, скіпка, скіпочка, шпичак, шпи¬ 
чка 

заноза - варивода, див. задиркуватий, забіяка 
заноза - це в ярмі 
занозливий - див. хвастун 

занятий - зайнятий, заповнений, уживаний, захоплений 
заоблачний - понадхмарний, позахмарний 
заосмотрений (св. причастя) - запричастений 
заочно - позаочно, позаочі 
запад - занепад 

(господарки) - підупадок, (добробуту) - зубоження, злидні, (духу) - зневіра, (си¬ 
ли) - знесила 
запад - це яма 

западня - пастка, сільце, див. мишеловка 
запах - пах, пахощі, сморід, див. аромат, вонючий 


162 


запилювати - поро ш ити, запорошувати, запорошити, позапорошувати, напорошу- 
вати, напорошити, понапорошувати, обпорошувати, обпорошити, пообпорошува- 
ти, припорошувати, припорошити, поприпорошувати, спорошувати, спорошити, 
поспорошувати 
запилювати - це квіти пилком 

запирати - замикати, замкнути, позамикати, засувати, засунути, позасувати, защі- 

пувати, защіпити, позащіпувати, зачиняти, зачинити, позачиняти 

записка - писулька, цидулка, цидулочка, див. нотатка 

запитання - запит, випит, спит 

запитання - це дія 

запозивати (до суду) - скаржити, заскаржувати, заскаржити, позаскаржувати, 
оскаржувати, оскаржити, пооскаржувати, винуватити, звинувачувати, звинувати¬ 
ти, позвинувачувати, закидати, закинути, позакидати 
запій - могорич 

запінюватися (кінь) - милитися, замилюватися, замилитися, позамилюватися, 
змилюватися, змилитися, позмилюватися, (пиво) - шумувати, зашумовувати, за¬ 
шумувати, зішумовувати, зішумувати, вишумовувати, вишумувати, прошумовува- 
ти, прошумувати 
запір - див. запор 

запірка - засувка, защіпка, клямка, клямочка 
заплід - див. ембріон 

запліднювати (квіти) - запилюватися, (кози) - перчити, виперчити, сперчити, по¬ 
перчити, (люди) - злягатися, злягтися, спати, наспати, поспати, (пси) - склінчати- 
ся, виклінчатися, склінчатися, поклінчатися, (птахи) - паруватися, спаровуватися, 
(риби) - нерестися, винерестися, знерестися, понерестися, тертися, витертися, сте¬ 
ртися, потертися 

запоминати - пам’ятати, запам’ятати, упом’ятати 

запоминати - це забувати 

заповідання - заповіт, див. тестамент 

заповідник - заказнище 

заповідь (Божа) - наказ 

заповідь - це провістка 

заполонений - бранець, полонений 

запонка - застібка, запиначка, галка, гаплик, спінка, спона, чепрата, шпонька, 

шпона, див. булавка, брошка, застіжка, аграф, пряжка 

запор - замок, колодка, засув, защіпка, див. запірка 

запорозький - запорізький 

запотиличник — гамалик, карк, див. затилок 

запояска - див. фартух 

заправила - ватажок, привідця, див. забіяка 

запрещати - забороняти, заборонити, позабороняти, заказувати, заказати, позака- 


163 


зувати, 

запрошення - запросини 
запрошення - це дія 

запруда - гата, гатка, загата, гребля, тама 

запруджувати — гатити, загачувати, загатити, позагачувати, згачувати, згачити, по- 
згачувати, тамувати, затамовувати, затамувати, позатамовувати, стамовувати, ста- 
мувати 

запускати - занедбувати, занедбати, позанедбувати, занехаювати, занехаяти, поза- 
нехаювати, задавнювати, задавнити, позадавнювати, лишати, залишати, залишити, 
позалишати, полишити 
запускати - це бороду 

запустілий - спорожнілий, залишений, покинутий, безлюдний, занеханий, зане¬ 
дбаний 

запущений - див. запустілий 
зараз - заразом, водночас, див. враз 
зараз - це негайно 

заразний - заразливий, заметливий, див. інфекційний 
зарево - заграва 

зарівно - однаково, також, див. зрівна 

заробляющий - заробітний, заробітковий, працівник, робітник 
зарошений - зарослий 

зарубіжний - закордонний, позамежний, потойбічний 
зарубцьовання (мед.) - близна 

зарум’янювати (хліб) - загнічувати, загнітити, позагнічувати 
заря - заграва, див. зарево 

зарябіти (в очах) - міготіти, вимиготіти, замиготіти, змиготіти, помиготіти, мигко- 
тіти, вимигкотіти, замигкотіти, мерехтіти, замерехтіти, змерехтіти, померехтіти, 
(на воді) - брижити, забрижити, вибрижувати, вибрижити, збрижувати, збрижити, 
побрижувати, побрижити, убрижувати, убрижити 
заряд - набій, див. патрон, амуніція 

заряджати - ладувати, заладовувати, заладувати, позаладовувати, наладовувати, 
наладувати, поналадовувати, наснажувати, наснадити, понаснажувати. (див. про- 
тивн. розряджати 
зараджувати - це управляти 

засахарюватися - цукрітися, поцукрітися, зацукрюватися, зацукрітися, позацук- 
рюватися, див. сахарити 

засвідчення - посвідка, свідоцтво, див. атестат 

засвоювати - вчитися, вивчати, вивчити, повивчати, завчати, завчити, позавчати, 
навчатися, навчитися, понавчатися, учитися, вправлятися, вправитися, повправля- 
тися, досвідчуватися, досвідчитися, удосвідчитися, опановувати, опанувати, пов- 
пановувати, призвичаюватися, призвичаїтися, удосконалюватися, удосконалитися, 


164 


повдосконалюватися, див. привикати, наловчитися, практикувати 
засвоювати - це привласнювати 

засекречувати - таємничити, затаємничувати, затаемничити, ховати, заховувати, 
заховати, приховувати, приховати, сховувати, сховати, посховувати, див. утаюва¬ 
ти 

засилля - перевага, сила, гора 

засипати - засинати, заснути, позасинати, усинати, уснути, повсинати 

засипати - це сипати і див. просипати 

засідання - нарада, сходини, див. сесія 

засідатель (суду) - підсудок 

засічка - карб, див. марка 

заскакувати - передити, випереджувати, випередити, повипереджувати, випере¬ 
джати, упереджувати, упередити, повпереджувати, запопадати, запопасти, поза- 
попадати, хапати, хапнути, вхопити, ухопити, вихоплювати, вихопити, повихоп¬ 
лювати, захоплювати, захопити, позахоплювати, охоплювати, охопити, посхоплю¬ 
вати, перехоплювати, перехопити, поперехоплювати, розхоплювати, розходити, 
порозхоплювати, схоплювати, схопити, посхоплювати, устигати, устигнути, усти¬ 
гти, повстигати, встигати, встигнути, встигти 

заскакувати - вступати, вступити, завітувати, завітати, відвідувати, відвідати, по- 
відвідувати, навідуватися, навідатися, провідувати, провідати, загощувати, загос¬ 
тити 

заскочка - див. запірка 

заспаний - заспалий, оспалий, див. сонний 

заставати - застигати, застигти, позастигати, устигати, устригнути, повстигати, 
захоплювати, захопити, позахоплювати, застукати 

заставляти - змушувати, змусити, позмушувати, вимушувати, вимусити, повиму- 
шувати, примушувати, примусити, попримушувати, силувати, зісилувати, приси¬ 
лувати, присилити, поприсилувати, приневолювати, приневолити, поприневолю¬ 
вати 

заставляти (місце) - див. загромождати 

застереження - передумова, упереджа, попереджа 

застіжка - див. запонка, пряжка 

застій - затримка, гайка, загайка, див. затяжка 

застрахований - забезпечений, див. страхувати 

застрільник - див. забіяка 

застрільщик - див. застрільник 

застрявати - застрягати, застрягнути, застрягти, позастрягати, захрясати, захряс¬ 
нути, позахрясати 
заступ - рискаль, копаничка 
заступ - це опіка 
заступатися - див. заботитися 


165 


засуха - посуха 

засухостійний - суховитривалий, посуховитривалий 

засучувати - засукувати, засукати, позасукувати, закасувати, закасати, позакасува- 
ти, підкасувати, підкасати, закачувати, закачати, позакачувати, закочувати, зако¬ 
тити, позакочувати 

затасканий (одяг) - зношений, заяложений, (річ) - затягнений 
затаювати - див. засекречувати 

затвор - закривка, засувка, гатка, див. запірка, собачка 
затворник - див.анахорет 

затворяти (двері) - зачиняти, зачинити, позачиняти, див. противн. отворяти 

зате - проте, прецінь, але, натомісць, див. усетаки, еднак, всеж 

затилля - зад, задвірок, задвір’я, запілля 

затилок - потилиця, див. запотиличник 

затихший - затихлий, загаслий, згаслий, гаслий 

затівати - замірятися, заміритися, збиратися, зібратися, загадувати, загадати, ва¬ 
житися, наважуватися, наважитися, поважитися, намагатися, намогтися, пробува¬ 
ти, спробувати, опитувати, виспитувати, поспитувати, див. замишляти 
затіснений - стиснутий, стиснений, стислий, утиснений, утиснутий, дусливий, ду- 
сний 

заліснювати (гурт) - стискувати, стискати, стиснути, постискати, (зуби) - сціплю- 
вати, сціпити, посціплювати, (обійми) - обхоплювати, обхопити, пообхоплювати, 
охоплювати, охопити, посхоплювати, (стосунки) - зближувати, зблизити, позбли- 
жувати, (чобіт) - муляти, мулити, змулювати, змуляти, змулити, (уста) - стуляти, 
стулити, постуляти, (у що) - утискувати, утискати, утиснути, повтискувати, убга¬ 
ти, поубгати 

затія - замір, вигадка, витівка 

затьміння - затемка, потьмара, запаморока, (сонця) - затьма 
зато - див. зате 

затор (гуральн.) - затірка, (леду) - підталина, (люду) - тиснява, затиск, див. загро- 
мождати 

затравлений - див. травити 
затрата - витрата, видаток 
затрата - це згуба 

затруджений - виснажений, знесилений, перевтомлений, утомлений, змарнілий 
затрудняти - див. утрудняти 
затрудити - це заболіти 

затхлий - гнильний, гнилий, зіпсований, вологий, удушний 
затяжка - гайка, гаянка, загайка, зволіка, затримка, див. застій 
заумний - безглуздий, нісенітний, незрозумілий 
Захарій - Захар, Захарко 
захват - захоп, запал, загарба 


166 


захватний - загарбний, загарбницький, див. імперіялістичний 

захватний - захопливий, захопний, звабливий, звабний, вабкий, вабливий, вабний, 
повабний, привабний, привабливий, знадний, знадливий, принадний, принадливий 
захлибатися - захлинатися, захлинутися, позахлинатися, похлинатися, похлинути¬ 
ся, схлинатися, схлинутися, посхлинатися 
захлиснутися - див. захлибатися 

захожий - зайда, приходько, заблуда, приблуда, приплентач, зайшлий, звідній, 
див. бродяга 

зачерк - нарис, див. ескіз, скетч 

зачеркувати - закреслювати, закреслити, позакреслювати, викреслювати, викрес¬ 
лити, повикреслювати, перекреслювати, перекреслити, поперекреслювати, скрес¬ 
лювати, скреслити, поскреслювати 
зачим - навіщо, провіщо, пощо, нащо, чом, чому, чого 
зачинання - початок, почин, зачин, починок, див. ініціатива 
зачинатель - привідця, див. забіяка, застрільник 
зачинщик - див. зачинатель 
зачот - залік 

зачумлений - очманілий, зачманілий, запаморочений, стуманілий, здурілий, чме- 
лений, тороплений, отетерілий, ошелешений, приголомшений, прибитий, див. ду- 
рак 

зашийник - карк, потиличник, потилиця, див. запотиличник, затилок 
зашпилювати - запинати, запнути, позапинати 
заштатний - позаскладовий 

защита - захист, оборона, охорона, опіка, забезпека 

зашищати - захищати, захистити, боронити, обороняти, оборонити, забезпечувати, 
забезпечити, позабезпечувати, охороняти, охоронити, поохороняти 
заява - проголос, оповістка, невідома, свідоцтво, див. меморандум 
заявляти - казати, сказати, виказувати, виказати, повиказувати, проказувати, про¬ 
казати, попроказувати, висловлювати, висловити, проголошувати, проголосити, 
попроголошувати, див. об’являти 

заядлий - запеклий, завзятий, заповзятий, затятий, упертий, впертий, неполегли- 
вий, твердий, міцний, напосідливий, настирливий, ретельний, див. заклятий 

3.. . - Коли нема слова з префіксом 

3.. , див. на літеру без цього префіксу. Напр. зреформувати див. реформувати 
збезображувати - спотворювати, спотворити, поспотворювати, калічити, покалі¬ 
чити, скалічувачи, перекручувати, перекрутити, поперекручувати 
зберегальна каса - щадниця 

збиватися (волосся) - лямчитися, залямчуватися, залямчитися 
збіглець - див. біженець 
зближення - зблиз 
зближення - це дія 


167 


зборка (одягу) - згортка, зморшка, бриж, брижі, складника 
збруя - зброя 
збруя - це кінська 

звал - смітник, смітисько, смітярка, смітничка, купа, куписько 
званний - кликаний, викликаний, закликаний, накликаний, покликаний, прикли¬ 
каний, скликаний, прошений, запрошений, упрошений, спрошений, названий 
звати - кликати, кликнути, викликувати, викликати, повикликувати, відкликувати, 
відкликати, закликати, позакликати, накликувати, накликати, понакликати, окли- 
кувати, окликнути, перекликувати, перекликати, поперекликувати, покликувати, 
покликати, прикликувати, прикликати, скликувати, скликати, поскликувати, за¬ 
прошувати, запросити, позапрошувати, напрошувати, напросити, понапрошувати, 
сиротувати, спросити, поспрошувати, гукати, гукнути, гуконути, вигукувати, ви¬ 
гукнути, повигукувати, загукати, згукувати, згукати, позгукувати, нагукувати, на¬ 
гукати, понагукувати, перегукуватися, поперегукуватися, див. призивати, підзива¬ 
ти, підкликувати 

звати - називати, назвати, поназивати, називатися, назватися, поназиватися, про¬ 
зивати, прозвати, попрозивати, узивати, узвати, повзивати, іменувати, найменову- 
вати, найменувати, понайменовувати, пойменовувати, пойменувати 
зведення (відомостей) - звіт, (документів) - збірка, сукупа, сукупність, (м’язів) - 
судома, корчі, (рахунків) - підрахунок 
зведення - це покритки 
звено - ланка, ланець 

звергати - скидати, скинути, поскидати, викидати, викинути, повикидати, переки¬ 
дати, перекинути, поперекидати, розкидувати, розкидати, порозкидати, валити, за¬ 
валювати, завалити, позавалювати, звалювати, звалити, позавалювати, звалювати, 
звалити, позвалювати, повалювати, повалити, розвалювати, розвалити, порозва¬ 
лювати, 

звергати - це виригнути 

звернення - зворот, заворот, наворот, скрут, оберт 
звернення - див. апель, прокламація 

зверстовувати (друкар.) - складати, скласти, поскладати, див. наверстовувати 
зайняти - вибачати, вибачити, повибачати, дарувати, подарувати, ударувати, пе¬ 
репрошувати, перепросити, поперепрошувати, прощати, простити 
звисока - згори, згорда, спогорда, див. важничати 
звихати - див. вивихувати 
звідниця - звабниця, спокусниця, баламутка 

звізда - зоря, зорина, зоринка, зориночка, зориця, зорниця, зірниця, зірка, зірочка, 
зіронька 

звіздар - зорій, зорар 

звірений - зіставлений, узгіднений 

звіринець - звірня, звірняк, звіривник 


168 


звірок - звірятко, звіреня, звіринка, звірючка, звіря 
звірство - звірячість 

звірствувати - катувати, закатовувати, закатувати, позакатовувати, покатовувати, 
покатувати, скатовувати, скатувати, поскатовувати, мучити, вимучувати, вимучи¬ 
ти, повимучувати, замучувати, замучити, позамучувати, змучувати, змучити, поз- 
мучувати, перемучувати, перемучити, поперемучувати, помучувати, помучити, 
умучувати, умучити, повмучувати 

звіряти - зіставляти, зіставити, позіставляти, порівнювати, порівняти, попорівню- 
вати, узгіднювати, узгіднити, поузгіднювати 

звісно - відомо, зрозуміло, звичайно, певно, авжеж, адже, атож, аякже, див. невід- 
мінно, безпремінно 

звозчик - возій, див. шофер, фірман, фурман 

зволяти - бажати, забажати, побажати, горазд, прошу, будь ласка, як ваша ласка, 
див. рачити, позволяти 

зв’язь - зв’язок, пов’язь, стосунок, стосунки 
згибати - див. загибати 
згибати - див. гибнути 

зглядно - порівняно, щодо, більш-менш, зглядно 
зговір - змова 

зговірливий - згідливий, лагодливий, поступливий, податливий, плохий, сумир¬ 
ний, потульний, уклінний, покірний, див. смирний, покійний, кроткий, робкий 
зговорюватися - змовлятися, змовитися, позмовлятися, домовлятися, домовитися, 
подомовлятися, умовлятися, умовитися, повмовлятися, згоджуватися, згодитися, 
позгоджуватися, погоджуватися, погодитися, порозуміватися, порозумітися 
згризота - гризота, муки, скруха, див. скорб, ностальгія, печаль, тоска, хандра 
згрубша - загально, назагал, приблизно, більш-менш, у головному 
згрудитися - див. товпитися 

згружати - виладовувати, виладувати, повиладовувати, зладовувати, зладувати, 

позладовувати, вивантажувати, вивантажити, повивантажувати, звантажувати, 

звантажити, позвантажувати, 

згружати - це місити дорогу 

згущений - згуслий, див. конденсований 

ЗДА - див. Сполучені Штати А. 

здвиг - рух, порух, зрух, посув, хода, похід 

здержаний - стриманий, поміркований, помірний, невибагливий, невимогливий 
здержаний - потамований, притамований, стамований, утамований, загамований, 
згамований, погамований, угамований, втихлий, утихлий, затихлий, притихлий, 
притишений, стишений, утишений 

здержувати - гамувати, погамувати, затамовувати, загамувати, позагамовувати, 
згамовувати, згамувати, позгамовувати, угамовувати, угамувати, повгамовувати, 
заспокоювати, заспокоїти, позаспокоювати, приборкувати, приборкати, поприбор- 


169 


кувати, спинювати, спиняти, спинити, поспинювати, поспиняти, зупиняти, зупи¬ 
нити, позупиняти, повпинювати, повпиняти, припинювати, припиняти, припини¬ 
ти, поприпиняти, упиняти, упинити, повпиняти, тамувати, затамовувати л затаму¬ 
вати, позатамовувати, потамовувати, потамувати, притамовувати, притамувати, 
стамовувати, стамувати, постамовувати, утамовувати, утамувати, повтамовувати, 
тримати, затримувати, затримати, позатримувати, перетримувати, перетримати, 
поперетримувати, потримувати, потримати, притримувати, притримати, поприт- 
римувати, утримувати, утримати, повтримувати, уговтувати, уговтати, повговту- 
вати, укоськувати, укоськати, повкоськувати, ускромляти, ускромити, повскром- 
ляти, див. держати, підкоряти, підлиняти, подавляти, придержувати, смиряти, під- 
неволювати 

з детермінованість - див. рішучість 

здільно - відрядне, відкавалка 

здняток - див. знімок 

здобний (хліб) - здобрений, засмалений 

здоровань - дебелень, дебеляка, див. здоровило, здоровезний 

здоровань - це доброго здоров’я 

здороватися - вітатися, звітатися, повітатися, привітатися, рукатися, зарукатися, 
зрукатися, порукатися, чоломкатися, зічоломкуватися, зічоломкатися, обчоломку- 
ватися, обчоломкатися, пообчоломкуватися, почоломкуватися, почоломкатися, 
перечоломкуватися, перечоломкатися, поперечоломкуватися 
здоровезний - великий, див. колосальний, здоровань, прездоровий 
здорованний - див. здоровезний 
здоровецький - див. здоровезний 

здоровило - велетень, велет, моцак, моцар, одоробало, див. гігант, великан, здоро¬ 
вань 

здоровіти - одужувати, одужати, поодужувати, видужувати, видужити, повидужу- 

вати, здужувати, здужати, поздужувати 

здорово - дуже, вельми, надто, міцно 

здорово - це здоров’яно 

здравиця - уздоровня, видужня, див. курорт 

здрастуй - бувай здоров, добрий день, добра ніч, добрий вечір 

здріти - див. видіти 

здря - див. напрасно, зря 

здувати - див. дути 

здуру - дурепно, бевзня, тумака, дуриндо, дурісно, подурному 
здушувати - див. гнітити, нагнітати, пресувати, роздушувати 
Зевс - батько богів, див. Юпітер 

зелень - зеленощі, зелення, зело, зілля, зіллячко, клечання, руна, рунь, вруно, вру- 
на 

землекоп - грабар, копач 


170 


землероб - рільник, орач, плуготар, селянин, див. ратай, хлібороб 
землеробство - рільництвоь див. агрикультура, хліборобство 
землесос - див. ескаватор 
землечерпалка - див. ескаватор 
земський - земний 

зеніт - найвище, щонайвище, див. верх 

зенітна (гармата) - височинна 

зерно (у коморі) - збіжжя, див. зернові культури 

зернові культури - збіжжя, пашня 

зерно - це окреме зернятко 

зеркало - дзеркало, дзеркальце, люстро, люстерко, люстеречко, лустеречко 
зеро - нуля 
зефір - вітерець 

З’єднані Держави Америки (ЗДА) - Злучені Американські Стейти (ЗАС) 
зживати - вибавлятися, вибавитися, повибавлятися, збувати, збути, позбувати, 
збуватися, збутися, позбуватися, звільнятися, звільнитися, позвільнятися, увільня¬ 
тися, увільнитися, поувільнятися, здихуватися, здихатися, поздихуватися, скарас- 
куватися, скараскатися, поскараскуватися, спекуватися, спекатися, поспекуватися 
зживати - відживати, віджити, повідживати, переживати, пережити, попережива- 
ти, проживати, прожити, перебувати, перебути 

зживатися - звикати, звикнути, позвикати, звикатися, звикнутися, позвикатися, 
навикати, навикнути, понавикати, обвикати, обвикнути, обвикти, пообвикати, об- 
викатися, обвикнутися, обвиктися, пообвиоббуватися, оббутися, пооббуватися, 
оговтуватися, оговтатися, пооговтуватися, обзвичаюватися, обзвичаїтися, пообз- 
вичаюватися, зізвичаюватися, зізвичаїтися, позізвичаюватися, назвичаюватися, 
назвичаїтися, поназвичаюватися, узвичаюватися, узвичаїтися, поузвичаюватися 
ззиратися - дивитися, видивлятися, видивитися, повидивлятися, задивлятися, за¬ 
дивитися, позадивлятися, додивлятися, додивитися, пододивлятися, надивлятися, 
надивитися, понадивлятися, обдивлятися, обдивитися, пообдивлятися, подивити¬ 
ся, придивлятися, придивитися, попридивлятися, удивлятися, удивитися, повдив- 
лятися 
зиб - брижі 

зигзаг - кривуля, карлючка 
зимою - взимі, узимі, узимку 
зібрання - збір, збори, збірка 
зібрання - це дія 
зів - пащека 

зівака - ґава, гавря, солопій, розтелепа 

зівати - зіхати, зіхнути, зазіхати, позіхати, позіхнути 

зівати - ґавити, вигавлювати, вигавити, повигавлювати, зігавлювати, зігавити, по- 
зігавлювати, згавлювати, згавити, позгавлювати, прогавлювати, проґавити 


171 


зівок - позіх 

зізвати - див. звати 

зізла - злостиво, злісно, люто 

Зінаїда - Зінька 

зіниця - чоловічок, зінька, див. зрачок, ірис 

Зіновій - Зінько 

зірвиголова - див. урвиголова 

зіркий - гострозорий, проникливий, пильний 

зіставати - лишати, лишити, залишати, залишити, позалишати, облишати, обли¬ 
шити, пооблишати, полишати, полишити, кидати, покидати, покинути, цуратися, 
відцуратися, зіцуратися, відсахуватися, відсахнутися, зіяти - глибочіти, заглибочі- 
ти, зіглибочіти, углибочіти 

з’їжуватися - щулюватися, щулитися, зіщулюватися, зіщулитися, пощулюватися, 
пощулитися, кулитися, скулюватися, скулитися, поскулюватися, бгатися, зібгати¬ 
ся, убгатися, нітитися, знічуватися, знітитися, унітитися, гордитися, з’юрдитися, 
виюрдитися, див. корчитися, морщинитися 
зйомка - фото, фотографія 

злаки - зілля, зіллячко, збло, збіжжя, див. зелень 

злий - лютий, розлютований, скажений, оскаженілий, шалений, несамовитий, жо¬ 
рстокий, нелюдяний, злосний, див. сердитися, вовкодух, фурія 
злитися - див. сердитися, біснуватися, яритися 
зліва - ліворуч 

злоба - лють, сказ, скаженість, злосливість, зненавида 
злободенний - начасний, сучасний, поточний, див. актуальний 
зловіщий - лиховісний, зловорожий 
зловонець - смердюк, смердючка 

зловредний - шкідливий, згубливий, вадливий, вадкий 
злодіяння — злочин 

зложити - класти, складати, скласти, поскладати, викладати, викласти, повиклада¬ 
ти, закладати, закласти, позакладати, накладати, накласти, понакладати, обклада¬ 
ти, обкласти, пообкладати, перекладати, перекласти, поперекладати, підкладати, 
підкласти, попідкладати, покладати, покласти, прикладати, прикласти, розкладати, 
розкласти, порозкладати, укласти, повкладати 
злополучний - нещасний, нещасливий, лихий, бідолашний 
злорадний - див. саркастичний 
злословити - див. дискредитувати 

злоумишлений - зловмисний, навмисний, умисний, злочинний 
злоумишляти - див. інтригувати, затівати, замишляти, дискредитувати 
злощасний - знедолений, див. злополучний 
злюка - вовкодух, див. злий 

змагання - змаг, змага, боротьба, суперництво, див. конкуренція, спорт 


172 


змикати (очі) - плющити, заплющувати, заплющити, позаплющувати, приплющу¬ 
вати, приплющити, поприплющувати, сплющувати, сплющити, посплющувати, 
склеплювати, склепляти, склепити, посклеплювати, посклепляти, (губи) - стулю¬ 
вати, стуляти, стулити, постулювати, постуляти 
змисл - зміст, глузд, тяма, розуміння- див. сенс, рація 
змисл - це зору, слуху 3. 
змичка - зв’язок 
змій - див. змія, дракон 
змій - це паперовий дитячий 

зміновіховець - див. дисидент, опортуніст, реалітетник, конформіст 
змінчивість - мінливість 
змішане - суміш 

зміщати - совати, сунути, висовувати, висунути, відсовувати, відсунути, засовува¬ 
ти, засунути, насовувати, насунути, посовувати, посувати, посунути, пересовува¬ 
ти, пересунути, посовувати, просовувати, просунути, розсовувати, розсунути, усо¬ 
вувати, усунути 
змія - гадюка, див. гад, змій 

зморщений (обличчя) - зморшкуватий, (овоч) - морхлий, поморхлий, плюский 
змрок - сутінок, сутінки, сутінь, присмерк, присмерки, померки 
змучений - виснажений, здорожений, зморений, знеможений, знесилений, охля¬ 
лий, присталий, спрацьований, стомлений, потомлений, утомлений 
змучуватися - виснажуватися, виснажитися, повиснажуватися, знемогати, знемог¬ 
ти, знеможіти, знесилюватися, знесилитися, познесилюватися, моритися, зморю¬ 
ватися, зморитися, позморюватися, уморюватися, уморитися, повморюватися, ну- 
діти, занудіти, знудіти, знуджуватися, знудитися, познуджуватися, нануджувати- 
ся, нанудитися, понануджуватися, понивати, понити, занивати, занити, знивати, 
знити, спрацьовуватися, спрацюватися, поспрацьовуватися, томитися, натомлюва¬ 
тися, натомитися, понатомлятися, потомлюватися, потомитися, стомлюватитя, 
стомитися, постомлюватися, утомлюватися, утомитися, повтомлюватися, ухекува- 
тися, ухекатися, повхекуватися, захекуватися, захекатися, позахекуватися, ухор- 
куватися, ухоркатися, захоркуватися, захоркатися, позахоркуватися, схоркуватися, 
схоркатися, посхоркуватися, див. обезсилювати 
знак - познака, позначка, карб, див. марка, сигнал 
знакомий - знайомий, знайомець 

знакомитися - знайомитися, зазнайомлюватися, зазнайомитися, позазнайомлюва- 
тися, назнайомлюватися, назнайомитися, поназнайомлюватися, познайомлювати- 
ся, познайомитися, узнайомлюватися, узнайомитися, повзнайомлюватися, запізна¬ 
ватися, запізнатися, позапізнаватися, спізнаватися, спізнатися, поспізнаватися 
знаменитий - славетний, славний, уславлений, визначний, великий 
знаменувати - значити, визначувати, визначати, визначити, повизначувати, повиз- 
начати, зазначувати, зазначати, зазначити, позазначувати, означувати, означати, 


173 


означити, поозначувати, позначувати, позначати, позначити, доводити, довести, 
подоводити, показувати, показати, свідчити, засвідчувати, засвідчити, позасвідчу¬ 
вати, посвідчувати, посвідчити, 

знамя - прапор, стяг, майва, корогва, корогов, хоругва, див. флаг, орифляма, фама 
знароку - див. нарошно 

знаскоку - випадом, нападом, раптом, раптово, умить, миттю, трибом, стрибком, 
див. враз, моментально, скоро 

знатний - вельможний, мостивий, значний, див. знаменитий, іменитий 
знатурений - див. упорний 
знать - великопанство, вельможі 

знахар - чаклун, ворожбит, див. колдун, мольфар, хіромант, маг, чародій 
значення - зміст, розуміння, думка, тямка, тямність, вияв, вимова, вага, вартість, 
ознака, див. контест, семантика 
значення - це карбовання 

значити - визначувати, визначити, повизначувати, зазначувати, зазназначити, по- 
зазначувати, означувати, означати, поозначувати, узначувати, узначити, повзначу- 
вати, накреслювати, накреслити, понакреслювати, окреслювати, окреслити, підк¬ 
реслювати, підкреслити, попідкреслювати, обумовлювати, обумовити, зумовлю¬ 
вати, зумовити, тлумачити, витлумачувати, витлумачити, повитлумачувати, розт¬ 
лумачувати, розтлумачити, порозтлумачувати, стлумачувати, стлумачити, пост- 
лумачувати, див. інтерпретувати 
значити - див. маркувати 
значить - отже, себто, мовляв 
значно (ніж) - набагато, багато, далеко, видатно 
значущий - промовистий, багатомовний, виразний, значливий 
зневірення - зневіра 
зневірення - це дія 
знеможення - знемога 
знеможення - це дія 
знемощіти - див. чахнути 
знесення - уневажнення, див. касація 
знесення - це принос 
зниження - знижка 
зниження — це дія 

знизу - здолу, здолини, зісподу, ізсподу, сподом 

зніжуватися - розпещуватися, розпеститися, порозпещуватися, випещуватися, ви¬ 
пеститися, повипещуватися, спещуватися, спеститися, поспещуватися 
знімач - див. фотограф, геометр 
знімок - фото, фотокартка, світлина, див. зняток 
знобити - морозити, лихоманити, тіпати, зиміти 
зносини - стосунки, див. відносини 


174 


зносити - терпіти, витерплювати, витерпіти, повитерплювати, натерплюватися, 
натерпітися, понатерплюватися, стерплювати, стерпіти, постерплювати, витриму¬ 
вати, витримати, повитримувати, стримуватися, стриматися, постримуватися 
зоб - воло 

зов - клич, поклик, заклик, запросини, див. зазив, апель 

зовсім - див. цілком 

зодіжний - одяговий, одяглий 

зодчество - архітектура, будівництво 

зодяг - див. одіяння 

зоїл - присіка 

зола - попіл, присок, приск 

золити - лужити, видужувати, вилужити, повилужувати, злужувати, злужити, поз- 

лужувати, налужувати, налужити, поналужувати, подужувати, полужити, улужу- 

вати, улужити, повлужувати 

золовка - зовиця 

золотник (машин.) - сувачка 

золотовишиваний — гаптований 

золотуха (мед.) - жовниця, див. скрофульоза 

зольник - попільня, попільниця 

зона - смуга, пасмуга, пас, стяга, (поля) - різа 

зона - це засніт на збіжжі 

зональний - смуговий, смужний 

зонд - пробник, штир 

зондувати - штирювати, виштирювати, виштирити, повиштирювати, зіштирюва- 

ти, зіштирити, позіштирювати, обштирювати, обштирити, пообштирювати, по- 

штирювати, поштирити 

зонтик - дощар, див. парасоля, омбрель 

зоологія - тваринознавство 

зоопаразит - твариногалапас 

зоотехнік - тваринознавець 

зосібна - зокрема, окремо, відокремлено, наріжно, поодинці, див. відрубне, сепа¬ 
ратний 

зразець - зразок, взірець, взір, штиб, див. кшталт 
зразу - див. враз 
зрачок - див. зіниця 

зрівна - однак, однаково, однаковісенько, див. зарівно, рівний 

зрідка - подеколи, уряди-годи, коли-не-коли, десь-колись, подекуди, де-де, де-не- 

де, десь-не-десь, див. рідко 

зрізаний - витнутий, зітнутий, витятий, відтятий, підтятий, перетятий, потятий, 
розтятий, стятий, утятий 
зрізна - див. зосібна 


175 


зрілий (овоч) - стиглий, достиглий, вистиглий, перестиглий 
зрілий (хлопець) - дійшлий, мужній, змужнілий 
зріти - див. спіти 

зріще - видовисько, видиво, дивовижа, (театр.) - вистава 
зрослий - дорослий, дійшлий 

зрошувати - кропити, закроплювати, закропити, позакроплювати, накроплювати, 
накропити, понакроплювати, окроплювати, окропити, поокроплювати, покроплю- 
вати, покропити, скроплювати, скропити, поскроплювати, поливати, полити, по¬ 
лляти, заливати, залити, залляти, позаливати, зливати, злити, зілляти, позливати 
зря - див. напрасно, здря 
зряду - див. підряд 

зсідатися (кров) - стинатися, (молоко) - вурдитися, звурджуватися, звурдитися, 
позвурджуватися, скипатися, скипітися, поскипатися. (тканина) - збігатися, збіг¬ 
тися, позбігатися 
зсідок - див. гуща 
зсподу - див. знизу 

зсякати - сохнути, охнути, висихати, висохнути, висохти, повисихати, засихати, 
засохнути, засхнути, позасихати, усихати, усохнути, усхнути, повсихати, вичерпу¬ 
ватися, вичерпатися, повичерпуватися 
зубило - долото 
зубодер - зубар, див. дентист 

зубоскал - смішко, сміхун, сміхунка, сміхотун, сміхотунка, сміюн, сміюха, смію- 
шечка, реготун, реготуха, реготушка, реготушечка, див. скалозуб 
зубоскалити - жартувати, вижартовувати, вижартувати, зажартувати, зіжартовува- 
ти, зіжартувати, пожартовувати, пожартувати, веселити, звеселювати, звеселити, 
позвеселювати, розвеселювати, розвеселити, порозвеселювати, сміятися, засміяти¬ 
ся, насміятися, посміятися, пересміятися, просміятися, розсміятися, реготіти, заре¬ 
готіти, нареготітися, пореготіти 

зубрити - щербити, вищерблювати, вищербити, повищерблювати, зіщерблювати, 
зіщербити, позіщерблювати, надщерблювати, надщербити, понадщерблювати, 
пощерблювати, пощербити 

зубрити (вивчати) - визуджувати, визудити, повизуджувати, товкти, витовкчува- 
ти, витовкти, повитовкчувати, стовкчувати, стовкти, постовкчувати 
зубчатка (машин.) - триб, трибок 
зуд - сверблячка 

зуміватися - дивуватися, здивовуватися, здивуватися, поздивовуватися, надивову- 
ватися, надивуватися, понадивовуватися, подивовуватися, подивуватися, удивову- 
ватися, удивуватися, повдивовуватися, чудуватися, зачудовуватися, зачудуватися, 
позачудовуватися, зічудовуватися. зічудуватися, позічудовуватися, начудовувати- 
ся, начудуватися, поначудовуватися 
зусім - див. зовсім 


176 


зціляти - гоїти, вигоювати, вигоїти, повигоювати, загоювати, загоїти, позагоюва¬ 
ти, згоювати, згоїти, позгоювати, погоювати, погоїти, пригоювати, пригоїти, по- 
пригоювати, лікувати, виліковувати, вилікувати, повиліковувати, зліковувати, зві¬ 
кувати, позліковувати, підліковувати, підлікувати, попідліковувати, уліковувати, 
улікувати, повліковувати 

зчеркувати - викреслювати, викреслити, повикреслювати, закреслювати, закрес¬ 
лити, позакреслювати, перекреслювати, перекреслити, поперекреслювати 
зчленовувати - з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, об’єднувати, об’єднати, по- 
об’єднувати, поєднувати, поєднати, приєднувати, приєднати, поприєднувати, лу- 
чити, злучувати, злучити, позлучувати, залучувати, залучати, залучити, позалуча¬ 
ти, получувати, получити, прилучувати, прилучити, поприлучувати, (мотуз) - сто¬ 
чувати, сточити, посточувати 

ЗША (З’єднані Штати Америки) - З АС (Злучені Американські Стейти) 
зштовхувати - зіштовхувати, зіштовхнути, позіштовхувати, виштовхнути, повиш¬ 
товхувати, відштовхувати, відштовхнути, повідштовхувати, підштовхувати, підш¬ 
товхнути, попідштовхувати, поштовхувати, поштовхнути, проштовхувати, про¬ 
штовхнути, попроштовхувати, розштовхувати, порозштовхувати, пхати, пхнути, 
випихати, випхати, випхнути, повипихати, відпихати, відіпхнути, відпихнути, по¬ 
відпихати, напихати, напхати, пропихати, пропхати, попропихати, розпихати, ро¬ 
зіпхати, розпихнути, порозпихати, спихати, зіпхнути, поспихати, упихати, упхну¬ 
ти, упхати, повпихати, тручати, трутити, витручувати, витрутити, повитручувати, 
відтручувати, відтрутити, повідтручувати, потручувати, потрутити, стручувати, 
струтити, постручувати 
зшурюватися - див. з’їжуватися 
зюд - південновітер 
зяб - зябля 

зябнути - мерзнути, мерзти, змерзати, змерзнути, позмерзати, намерзати, намерз¬ 
нути, понамерзати, обмерзати, обмерзти, пообмерзати, померзнути, примерзати, 
примерзнути, промерзати, промерзнути, див. прозябати 
зяяти - див. Зіяти 

І 

іва - верба, вербиця, вербичка, верболіз 
Іволга (птах) - вивільга 
ігла - голка, голочка 
Ігнатій - Гнат 

ігнорант - невіглас, неук, нетямок, див. профан, грамотій 
ігнорація - невігластво, неуцтво, необізнаність 
ігнорація - зневага, неповага, нехтова, погорда 

ігнорувати - гребувати, гребати, зігребувати, зігребати, позігребувати, погребува¬ 
ти, погребати, гордувати, загордувати, погордувати, угордувати, нехтувати, занех- 
товувати, занехтувати, позанехтовувати, знехтовувати, знехтувати, познехтовува- 


177 


ти, легковажити, злегковажувати, злегковажити, поагітувати, помітнути, споміту- 

вати, спомітнути, поспомітувати, упосліджувати, упослідити, поупосліджувати, 

див. дискримінувати, мальтретувати, презирати 

іго - ярмо, кормига, неволя, тягар 

ігра - гра, грайка, бавка, забава, забавка, забавочка 

іграти - грати, вигравати, виграти, повигравати, відігравати, відіграти, повідігра- 
вати, загравати, заграти, зігравати, зіграти, позігравати, награвати, награти, понаг- 
равати, обігравати, обіграти, пообігравати, перегравати, переграти, поперегравати, 
пригравати, приграти, попригравати, програвати, програти, попрогравати, розіг¬ 
рувати, порозігрувати. 

іграти (діти) - бавитися, забавлятися, забавитися, позабавлятися, розважатися, ро¬ 
зважитися, порозважатися, (вино) - шумувати, зашумувати, пошумувати, вишу¬ 
мовувати, вишумувати, повишумовувати, (кров) - буяти, вибуяти, забуяти, збуяти, 
побуяти, розбуяти 

іграшка - цяцька, цяцінька, цяцечка, цяця, забавка, забавочка, лялька, лялечка, ля¬ 
ля 

ігрець - грач, картяр 

ігрище - кін, грище, див. арена 

ідальго - шляхтич еспанський, див. кабальєро 

ідентифікувати - тотожнити, витотожнювати, витотожнити, повитотожнювати, 
пототожнювати, пототожнити, постотожнювати, утотожнювати, утотожнити, поу- 
тотожнювати, однаковлювати, однаковити, пооднаковлювати, зоднаковлювати, 
зоднаковити, позоднаковлювати, самобутнити, висамобутнювати, висамобутнити, 
повисамобутнювати, зісамобутнювати, зісамобутнити, позісамобутнювати, усамо- 
бутнювати, усамобутнити, повсамобутнювати 

ідентичний - тотожній, однаковий, однакий, однаковісінький, самобутній 

ідентичність - тотожність, самобутність 

ідилія - безтурботність, бездоганність, рай 

ідіома (грамат.) - неперекладне 

ідіосинкразія - відраза (природня) 

ідіот - див. кретин, дурак, елігофренний, недоумок, безтолковий, тугодум, бездар¬ 
ний 

ідол - бовван, божок, божище, див. кумир 

ідолопоклонник - поганець, поганин, (вона) - поганка, (воно) - поганча, нехрист, 
див. язичник 

ідолянин - див. ідолопоклонник 
ієрархія - ступневість 
ієрей - священик 
ієреміяда - голосіння 
ієрогліф - див. гієрогліф 
іждивенець - утриманець 
178 


ізагога - вступ (до науки) 

ізбавлятися - позбавлюватися, позбавлятися, позбавитися, вибавлятися, вибавити¬ 
ся, повибавлятися, збавлятися, збавитися, збуватися, збутися, позбутися, визбува- 
тися, визбутися, здихуватися, здихатися, поздихатися, спекуватися, спекатися, по- 
спекуватися, скараскуватися, скараскатися, поскараскуватися, увільнятися, увіль¬ 
нитися, поувільнятися, звільнятися, звільнитися, позвільнятися, див. поквитатися 
ізгой - вигнанець, див. остракізм 
ізжога - згага, зага, печія, печійка 
ізм... - ство 
ізморозь - див. іній 

ізнанка - спідка, виворіт, див. підкладка 

ізо... - однако... 

ізографія - образомалярство 

ізолювати - відокремлювати, відокремити, повідокремлювати, зокремлювати, зо- 
кремити, позокремлювати, окремлювати, окремити, поокремлговати, відгороджу¬ 
вати, відгородити, повідгороджувати, загороджувати, загородити, позагороджува¬ 
ти, обгороджувати, обгородити, пообгороджувати, огороджувати, огородити, по¬ 
огороджувати, див. відграничувати, ограничувати 

ізолювати - отеплювати, отеплити, постеплювати, утеплювати, утеплити, повтеп- 
лювати 

ізоляційний (речовник) - теплотривкий 

ізоморфний - формоподібний 

ізотермічний - однакотеплий 

ізотропність - однаковість 

ізохроматичний - однакобарвний 

ізохронний - одночасовий 

ізоклічний - однакоколовий 

Ізраїль (ім’я) - Сруль 

ізумруд - смарагд 

ізюм - родзинки, див. кишмиш 

ізящний - див. красивий, елегантний, граціозний, приличний 
ікавка - гикавка, шикавка 

ікати - гикати, гикнути, витикати, вигикнути, затикати, згикати, згикнути, гикави- 

ти, загикавити, вигикавлювати, вигикавити, згикавлювати, згикавити, погикавити, 

щикати, шикнути, вищикати, защикати, пощикати 

ікона - образ, образок, образочок 

ікра - ікриця, кав’яр 

ікт - наголос 

іл - мул, намул, глей 

Іларіон - Ларіон 

ілегальний - незаконний 
179 


ілегітимний - нешлюбний 
Ілля - Ілько 
ілогічний — нелогічний 

ілот - кріпак, див. плебей, феляг, пролетар, бідняк 
ілюзія - омана, облуда, злуда, марновіра, див. фантазія, міраж, утопія 
ілюзорний - оманний, марновірний, несправжній, уроєний, химерний, див. позір¬ 
ний, фальшивий, уївпічний 

ілюмінувати - освітлювати, освітлити, поосвітлювати, опромінювати, опромінити, 
поопромінювати, осявати, осяяти, осяти, поосявати 
ілюстрація - малюнок, малюнки, фотообразки 
ілюстрація - приклад, зразок 

іманентний - притаманний, властивий, своєрідний, самовистачальний 
іматрикуляція - впис 

імбецильність (мед.) - дурнота, див. ідіот, дурак, елігофренний 

імбібіція (мед.) - просяк 

імбревіятура - стисловиклад 

іменини — народний 

іменитий - вельможний, див. знатний 

іменно - власне, властиво, атож, саме, а саме, як-то, якже, авжеж 

іменувати - називати, назвати, поназивати, озивати, озвати, прозивати, прозвати, 

попрозивати, узивати, узвати, увізвати, повзивати 

імерсія - занура 

імігрант - осельник, селюк, новосад, приходько, прихідько, зайда, приблуда, за¬ 
блуда, див. емігрант 
іміграція - заселенство, заселя 
імітатор - наподоблювач 
імітація - наподоба 

імітувати - наподоблювати, наподобити, понаподоблювати, сподоблювати, спо¬ 
добити, посподоблювати, уподоблювати, уподобити, повподоблювати, наподіб- 
нювати, наподібнити, понаподібнювати, сподібнювати, сподібнити, посподібню- 
вати, уподібнювати, уподібнити, повподібнювати 
іморальний - неморальний, див. аморальний 
імортель (росл.) - безсмертка 
імпакт - зудар, поштовх, сутичка, див. колізія 
імпас - безвихідь, див. тупик 

імператив - наказ, вимога (безумовна), див. категорично 
імператив (грам.) - наказовий спосіб 

імперативний — наказовий, обов’язковий, конечний, остаточно, невідклично, див. 
категорично 

імперіялізм - загарбництво, див. агресивність 
імперсональний - неособовий 
180 


імперфект (грамат.) - недоконаний минулий час 

імпет - запал, натиск, потяг, поштовх, розмах, рушій, удар, див. імпакт 
імпічмент - осуд, звинувача 

імплікувати - уплутувати, уплутати, повплутувати 
імплозивий - невибуховий 

імпозантний - величний, показний, пишний, святочний, вражаючий, поважний, 
значний, див. презентабельний, солідний, порядний 
імпондерабілія - невизначеність 

імпонувати - вражати, вразити, повражати, подивляти, подивити, захоплювати, 

захопити, позахоплювати 

імпорт - привіз, увіз 

імпортер - увізник, спроваджував 

імпортувати - привозити, привезти, попривозити, ввозити, ввезти, поувозити, на¬ 
возити, навезти, понавозити 

імпотентний - безсилий, неспроможний, нездольний, недолуга, немічний, див. ча¬ 
хлий 

імпотенція - несила, неміч, неспроможність 
імпрегнація - просяк, див. імбібіція 
імпреза - вистава, забава, свято 
імпресаріо - підприємець (театральний) 
імпресія - враженість, вража 
імпровізовано - зненацька 

імпульс - відрух, побудка, спонука, поштовх, див. мотив 

імпульсивний - гарячковий, гарячий, загарливий, палкий, запальний, захопливий, 
шпаркий 

імунізація (мед.) - опірність 

імунітет (мед.) - хворобоопір, відпорність 

імунітет (правнич.) - недоторкальність, схоронність 

імунний (мед.) - невразливий, відпорний 

імущий - маєтний, заможний, див. багач 

інавгурація - посвята 

інакомислячий - іншодум 

інвазія - навала, наїзд, див. набіг 

інвалід - немічник, несиляк, див. чахлий 

інвектива - лайка, зневага, напад 

інвентар - майно, майноопис, виряд, реманент 

інвенція - винахід, винахідництво, винахідливість 

інверсивний - зворотний, обернений, противний 

інверсія - перестанова, розклад 

інвестигатор - вивідач, довідач, розвідач, допитувач, стежник, див. слідчий, розві¬ 


дник 

181 


інвестигувати - див. слідити 
інвестиція - грошевклад 

інвестувати (гроші) - вкладати, вкласти, укладати, укласти, поукладати 

інвокація - заклик, відозва, див. апель 

інгаляція (мед.) - удих 

інгредієнт - складник 

індекс - показень, показня 

індемнізувати - відшкодовувати, відшкодувати, повідшкодовувати, виплачувати, 
виплатити, повиплачувати, сплачувати, сплатити, посплачувати, звертати, зверну¬ 
ти, позвертати, повертати, повернути, надолужувати, надолужити, понадолужува- 
ти 

індивід - особа, особень, див. суб’єкт 
індивідуалізм - особовість 

індивідуалізувати - зособлювати, зособнити, вособлювати, вособнити, обособлю- 

вати,обособнити 

індивідуалістичний - особовистий 

індивідуальний - особистий, особовий 

індивідуальність - особистість 

індиго - калія 

індик - гиндик, трухан, дундук 
індикатив (грамат.) - дійсний спосіб 
індикатор - показничка 

індиферентний - байдужий, байдужливий, збайдужливий 
індоєвропейська (мова) - арійська 

індоктринізувати - тлумачити, витлумачувати, витлумачити, повитлумачувати, зі- 
тлумачувати, зітлумачити, позітлумачувати, натлумачувати, натлумачити, понат- 
лумачувати, розтлумачити, порозтлумачувати, стлумачувати, стлумачити, пост- 
лумачувати, утлумачувати, утлумачити, повтлумачити, переконувати, переконати, 
попереконувати 

індолентний (мед.) - невразливий 
індуктивний - збудний 
індульгенція - гріходарча 
індустрія - промисел, промисловість 

індустріялізувати - спромисловлювати, спромисловити, поспромисловлювати, 

упромисловлювати, упромисловити, поупромисловлювати 

інертний - безвладний, нерухомий, млявий, скнілий, див. коєний 

інерція - безрух, нерухомість, бездіяльність, спокій 

інерція (руху) - розгін, саморух 

ін’єктувати (мед.) - впорскувати, впорскнути, упорскувати, упорскнути, повпорс- 
кувати 

ін’єкція - голка, упорска 
182 


інжектор - смок, див. насос 
інжир - смоква, див. смоковиця, фіга 
інзерат - оповістка, див. оголошення 
іній - наморозь, паморозь, приморозь 

ініціатива - першопочин, зачин, почин, починок, спричинка, див. зачіпання 

ініціатор - привідця, зачинач, спочинач, спонукач, спричинник, заводій, заводця, 

заводіяка, див. забіяка, організатор, ударник 

ініціація - увід, упровада, див. інавгурація 

інкарнація - утіленість, див. реінкарнація 

інквізитор - кат, катюга, москвин 

інклінація - нахил, схил, прихил 

інкогніто - іншейменно, потай, див. секретно 

інконсеквентний - непослідовний, супротивний, суперечний 

інкорпорація - злука, прилука, з’одна, об’єдна 

інкорпорувати - єднати, з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, об’єднувати, 
об’єднати, пооб’єднувати, поєднувати, поєднати, приєднувати, приєднати, попри¬ 
єднувати, лупити, залучувати, залучити, позалучувати, злучувати л злучити, поз- 
лучувати, долучувати, долучити, подолучувати, прилучувати, прилучити, попри- 
лучувати, див. інтегрувати 
інкримінація - закид, осуда, звин 

інкримінувати - закидати, закинути, позакидати, винувачувати, винуватити, зви¬ 
нувачувати, звинуватити, позвинувачувати, увинувачувати, увинуватити, повину- 
вачувати 

інкрустувати - цяткувати, вицятковувати, вицяткувати, повицятковувати, зіцятко- 

вувати, зіцяткувати, позіцятковувати, нацятковувати, нацяткувати, понацяткову- 

вати, поцятковувати, поцяткувати, уцятковувати, уцяткувати, повцятковувати 

інкубатор - вигрівачка 

інкунабула - стародрук, див. палеотип 

інновація - новина 

іновірець - іншовір 

іногородній - зпозаміський 

іноземець - чужинець 

іноземний - чужоземний 

інок - див. монах 

інокулювати - щепити, защеплювати, защепити, позащеплювати, нащеплювати, 
нащепити, понащеплювати, пощеплювати пощепити, ущеплювати, ущепити, пов- 
щеплювати 

інокуляція (мед.) - щепа 
іномовний - іншомовний 
іноплемінник - див. іноземець 
інородець - див. іноземець 

183 


інсайд (гра) - середичник 
інсація - див. онанізм 
інсекта - комаха 
інсектологія - комахознавство 
інсектицид - комахоотруя 
інсепарабель - нерозлучних 
інсигнії - клейноди 

інсинуація - див. клявза, дефамація, пасквіль, ябеда 
інсинуювати - див. дискредитувати, сквернити 
інсоляція (мед.) - сонцелікування 
інспектор - звіряч, вивіряч, наглядач 

інспіратор - надхненик, намовляч, штовхаль, див. ініціатор, замисливник 
інспірація - надхнення, надхненність, натха, збуджа, ожива, духотворчість, див. 
інтуїція 

інспірація - заохота, підштовх, намова, вплив 
інспірація (мед.) - удих 

інспірувати - змовляти, змовити, позмовляти, намовляти, намовити, понамовляти, 
заохочувати, заохотити, позаохочувати, впливати, вплинути, повпливати, підстру¬ 
нчувати, підструнчити, попідструнчувати, підшептувати, підінептати, попідшеп- 
тувати, підштовхувати, підштовхнути, попідштовхувати, підюжувати, підюдити, 
попідюджувати, підтроюджувати, підтроюдити, попідтроюджувати, див. агітува¬ 
ти, провокувати 

інспірувати - надихувати, натхнути, духотворити, здухотворяти, здухотворити, 
одухотворяти, одухотворити, живити, оживлювати, оживити, запалювати, запали¬ 
ти, позапалювати, зворушувати, зворушити, позворушувати, див. розбудувати 
інсталювати - устатковувати, устаткувати, поустатковувати, облагоджувати, обла¬ 
годити, пооблагоджувати, обладжувати, обладити, пообладжувати, обладновува- 
ти, обладнати, обладнувати, пообладнувати, ставити, поставити, наставляти, на¬ 
ставити, понаставляти, установлювати, установити, повстановлювати, закладати, 
закласти, позакладати 
інстанція - владошабель 
інститут - заклад 
інституція - установа, див. орган 

інструктор - наставник, навчитель, вишкільник, дорадник 

інструктувати - повчати, повчити, навчати, навчити, понавчати, вишколювати, 
вишколити, повиш коливати, вказувати, вказати, повказувати, вправляти, вправи¬ 
ти, повправляти, заправляти, заправити, позаправляти, напучувати, напутити, по- 
напучувати, спрямовувати, спрямувати, поспрямовувати, див. тренувати, надоум- 
ляти 

інструкційний - навчальний, вишкільний, напрямний, напутливий, напутній, 
обов’язковий 184 


інструкція - поука, настава, вимога, наказ, вказівка, напрямна, див. регламент, ро¬ 
зпорядження 

інструмент - прилад, знаряд, знаряддя, знадоб’я, наруччя, сарсама, див. припаси, 
пристрій, снаряд, струмент 

інсубординація - непослух, неслухняність, непокора 

інсульт (мед.) - грець, див. апоплексія 

інсургент — повстанець 

інсурекція - повстання, див. бунт 

інтакний - непорушний 

інтегральний - суцільний, цілий, цілковитий, неподільний, єдиний 

інтегральність - суціль, єдність, злучність, злука 

інтегрувати - див. інкорпорувати 

інтелектуал - інтелігент 

інтелектуальний - розумовий 

інтелігентний - розумний, здібний, далекозорий, кмітливий, тямовитий, культур¬ 
ний, етичний, див. інтелектуальний, естет 

інтелігентність - мудрість, культурність, див. інтелігентний (а не лише освіта) 
інтелігенція - це чеснота, а не люди 
інтендант - обозний 

інтенсивно - напружено, завзято, пильно, палко, див. енергійно 
інтенсифікувати - див. раціоналізувати, реформувати, організувати 
інтенція - намір, замір, задум 
інтер... - між... 

інтервал - перерва, прогал, прогалок, протяг, проміжок, відстань, віддаль, відлег- 
лість 

інтервеніювати - утручатися, утрутитися, повтручатися 
інтерв’ю - розпит, випит, спит 

інтерв’ювати - випитувати, випитати, повипитувати, запитувати, запитати, поза- 
питувати, напитувати, напитати, понапитувати, перепитувати, перепитати, попе- 
репитувати, розпитувати, розпитати, порозпитувати, опитувати, спитати, поспиту- 
вати 

інтердикт - заборона 
інтерес - цікавість, вподоба, уподоба 
інтерес - користь, пожиток, зиск, потреба 
інтересний - цікавий 

інтересуватися - цікавитися, поцікавитися, зацікавлюватися, зацікавитися, позаці- 
кавлюватися, питати, випитувати, випитати, повипитувати, запитувати, запитати, 
позапитувати, розпитувати, розпитати, порозпитувати, опитувати, спитати, поспи- 
тувати, довідуватися, довідатися, подовідуватися, перевідуватися, перевідатися, 
поперевідуватися 
інтер’єр - усерединість 
185 


інтерим - тимчасовість 
інтерлінія (друк.) - міжрядок 
інтерлюдія - межигра 
інтермедія - межидія 
інтерн - бурсак 
інтерн - лікар (молодий) 
інтернат - бурса 

Інтернаціонал - міжнародність, міжнародство 
інтернаціоналіст - міжнародник 
інтернаціональний - міжнародній 

інтернувати - ув’язнювати, ув’язнити, поув’язнювати, затаборювати, позадрато- 
вувати, затаборити, позатаборювати, задратовувати, задратувати, позадратовувати 
інтерпелювати - питати, випитувати, випитати, повипитувати, запитувати, запита¬ 
ти, позапитувати, допитувати, допитати, подопитувати, перепитувати, перепитати, 
розпитувати, розпитати, порозпитувати 
інтерполяція - додаток (не автора) 
інтерпретатор - тлумач, див. товмач 

інтерпретувати - тлумачити, витлумачувати, витлумачити, повитлумачувати, нат- 
лумачувати, натлумачити, понатлумачувати, перетлумачувати, перетлумачити, 
поперетлумачувати, потлумачувати, потлумачити, розтлумачувати, розтлумачити, 
,порозтлумачувати, стлумачити, постлумачувати, утлумачувати, утлумачити, пов- 
тлумачувати, див. коментувати, товмачити, пояснювати, роз’яснювати 
інтерпункція - див. пунктуація 
інтерференція - перетин 

інтимний - сердечний, щиросердний, довірочний, дуже близький 

інтоксикація - затрута 

інтонація - тон, вимова, наголос 

інтрантний - високоприбутковий 

інтрига - кирина, обмова, пі дкоп 

інтригувати - киринити, покиринити, накиринювати, накиринити, понакиринюва- 

ти, скиринювати, скиринити, поскиринювати, цькувати, зіцьковувати, зіцькувати, 

позіцьковувати, нацьковувати, нацькувати, понацьковувати, див. дискредитувати 

інтродукція - вступ, див. прелімінарний 

інтролігатор - оправляч (книжок), див. переплетник 

інтроспективний - себеузглядний 

інтруз - улізливець, нахаба, див. фактотум 

інфамія - див. дефамація 

інфант - князь (еспанський) 

інфантелізм - дивацтво, дитинячість 

інфантерія - піхота 

інфантильний - дитинячий, дитинний, дитячий 

186 


інфаркт (мед.) - кровозупин 

інфекційний - заразливий, див. кантагіозний 

інфернальний — пекельний 

інфільтрувати - просякати, просякнути, попросякати, пролазити, пролізти, попро¬ 
лазити 

інфінітив (грам.) - неозначений спосіб 

інфлексія - проміневідхил 

інфлюенція - див. грипа, катар, інфекція 

інфлямація (мед.) - запал 

інфляція - грошеневартість 

інформатор - повідомляй, див. денунціят, сексот 

інформаційний - довідковий 

інформація - довідка, відомість, звідома, звістка, переказ 

інформувати - доповідати, доповісти, подоповідати, оповідувати, оповідати, опо¬ 
вісти, посповідати, повідати, повісти, переповідати, переповісти, розповідати, ро¬ 
зповісти, порозповідати, повідомляти, повідомити, звідомляти, звідомити, позві- 
домляти, оповіщати, оповісти, сповіщати, сповісти, пооповіщати 
інцидент - випадок, пригода, подія, зудар, халепа, нещастя 
інцизія (мед.) - розтин 
іньекція (мед.) - упорск 
Іордан - Йордан 
Іпатій - Іпат 
іподром - див. гіподром 
Іполіт - Полит 

іпомея (росл.) - кручені паничі 
іпотека - див. гіпотека 
іпохондрик - див. гіпохондрик 
ірадіяція - випромінь 
іраціональний - позазмисловий 

іреальний - несутий, несутній, неіснуючий, уроєний, несправжній, див. фантазія 
ірегулярний - несталий, неусталений, нетривалий, змінний, змінливий 
іригаційний - наводневий 
іригація - наводнина 
Ірина - Ярина 

ірис (анатом.) - чоловічок, див. зіниця, зрачок 

іритувати - дратувати, зідратовувати, зідратувати, позідратовувати, подратовува- 
ти, подратувати, роздратовувати, роздратувати, пороздратовувати, дрочити, зідро- 
чувати, зідрочити, позідрочувати, надрочувати, надрочйти, понадрочувати, подро- 
чувати, подрочити, поподрочувати, роздрочувати, роздрочити, пороздрочувати, 
нервувати, знервовувати, знервувати, познервовувати, понервовувати, понервува¬ 
ти, рознервовувати, порознервовувати, ятрити, з’ятрювати, з’ятрити, 
187 


поз’ятрювати, поятрювати, поятрити, роз’ятрювати, роз’ятрити, пороз’ятрювати, 
див. огірчувати, сердити 

іронізувати - кепкувати, викепковувати, вйкепкувати, повикепковувати, покепко- 
вувати, покепкувати, скепковувати, скепкувати, поскепковувати, глузувати, зіглу- 
зовувати, зіглузувати, позіглузувати, наглузовувати, наглузувати, понаглузовува- 
ти, поглузовувати, поглузувати, шкилювати, зішкільовувати, зішкілювати, пошкі- 
льовувати, пошкілювати 
іронія - кепа, кепка, кпин, глуза, шкіла 

іскати - шукати, вишукувати, вишукати, повишукувати, дошукуватися, обшукува¬ 
ти, обшукати, пообшукувати, перешукувати, перешукати, поперешукувати, пошу¬ 
кувати, пошукати, розшукувати, розшукати, порозшукувати 
іскрометний - іскряний, іскрявий, іскрястий 

іскупляти - випокутовувати, випокутувати, повипокутовувати, покутовувати, по¬ 
кутувати, спокутовувати, спокутувати, поспокутовувати 
іскуство - мистецтво, штука 
Іспанія - Еспанія 
ісполать - слава Тобі 
Істамбул - Царгород 
істерика - див. гістерика 
істина - правда 

істинний - правдивий, справжній, сутий, сущій, достеменний, щирий, див. дійс¬ 
ний 

історія - літопис, дієпис, гісторія, див. хроніка 

істукан - див. ідол 

ісфохонія (мед.) - голосовтрата 

ітинерарій - путівник 

Іуда - Юда 

іудей - жид 

іхтиоліт - риба (скам’яніла) 
іхтіологія - рибознавство 
іхтіофаг - рибожер 
ішак - віслюх 
ішіяс (мед.) - стегнозапал 

ї 

їда - їжа, їдло, їдження, наїдок, їстівне, харч, спожива, пожива, страва, потрава, 
варево, варунок, мерендя, м’ясиво, набіл, чаровина 

їда - поїдка, перекуска, сніданок, полуденок, передобідок, обід, підвечірок, вече¬ 
ря, посюх, потіпака, потіпаха 

їда - бабка, балабан, балабух, балабуха, балабушка, балабушок, бандурчаник, ба- 
нуш, бануша, баранина, бароболяник, бігос, бобалька, борщ, борщик, борщичок, 
бриндза, будз, бужанина, бундз, буреки, бут, буханець, бухинка, буцик, буць, ва- 188 


люх, вареник, варениця, варя, варянка, вергун, верхнина, верч, вишкварки, вівся¬ 
ник, вівсянка, воловина, вуджанина, галамбець, галух, галуха, галушка, галушеч¬ 
ка, гамуля, гижки, голубці, гречаники, грисяк, грінка, гусячина, габлина, джур, 
жур, дзема, дзер, дьобанка, дивень, драглі, заварка, завиванці, заливанці, загрібок, 
заколота, закришка, заправа, запражка, засмажка, затираха, затірка, зрази, зупа, 
зупка, каленик, калиник, калита, кальник, кандьор, капусниця, капусняк, каша, 
кашиця, кашечка, кванька, квасок, квасоля, кевбик, кисіль, кишка, клюска, книш, 
ковбаса, ковбаска, ковбик, коливо, колобок, коря, коржик, креплики, крип’янка, 
кришанець, кукуц, кулага, кулеба, кулеша, кулешик, куліш, кулибка, кутя, куря¬ 
тина, кухвет, ладка, лазунка, леквар, лемішка, лехваря, лизанка, логаза, локшина, 
локша, локшинка, локшенька, мазурок, макарони, макорженик, макушенка, малай, 
малата, мамалиґа, мадебуряник, мандрика, мантула, марципан, мачанка, медівник, 
медяник, масло, маслянка, мелайник, меляса, милай, млинець, мни ттт ок, мни ттт ки, 
молодойка, морозиво, мучанка, налисник, негцадим, окіст, оладок, омаста, осмака, 
осія, олій, осух, осушок, осушечок, паляниця, паляничка, паленя, палянка, пампух, 
пампуха, пампушка, пампушок, папушник, паруха, паска, пасочка, пастрама, пе- 
ревертаник, перепічайка, перепічка, перепічечка, печеня, печериці, печінка, пизи, 
пиріг, пиріжок, пиріжечок, підпалок, підпасичик, підсуканець, підчас, ліспа, пла- 
чинда, плечинда, пляцинда, плескана, плескач, ,плетеник, повидло, повидлянка, 
покруп’янка, полоток, помана, поскрібок, потапці, потравка, приправа, приправка, 
присипаник, присканець, присмака, прищ, прісняк, прісняник, просільне, пряжан¬ 
ка, пряженя, пундик, питря, пшенишник, пшоняник, риндзя, рип’яник, розсіл, роз- 
сільниця, росівниця, рябко, ряжунка, салата, сало, салонина, сальник, сальце, са- 
петон, свинина, семенуха, сир, сирок, сирник, січеник, сколотиня, сколотяник, 
сластьон, слив’янка, смажанина, смалець, сокове, солодощі, соложеник,, соло духа, 
соломаха, саламаха, солонина, стиранка, сторчак, стовпець, ступень, суржик, тара- 
тура, телятина, тістечка, товченик, товченка, токан, узвар, узварець, фляки, фляч- 
ки, хляки, холодець, хоми, хрущі, цвітли, чера, чир, шара, шинка, шкварки, шкраб, 
шпундрі, щулики, щупоня, щерба, щербиця, щербинка, юшка, юшечка, ягні, яєшня 
їдати - бревкати, вибревкати, зібревкати, набревкатися, побревкати, гамати, гам¬ 
нути, вигамувати, вигамати, повигамувати, згамувати, згамати, позгамувати, на- 
гамуватися, нагаматися, гателити, вигателювати, вигателити, повигателювати, зга- 
телювати, згателити, позгателювати, погателити, глимати, глинути, зглимувати, 
зглимати, позглимувати, поглимати, жерти, вижирати, вижерти, повижирати, зі- 
жирати, зіжерти, позіжирати, обжиратися, обжертися, пообжиратися, пожирати, 
пожерги, нажиратися, нажертися, жолопати, вижолопувати, вижолопати, зіжоло- 
пувати, зіжолопати, позіжолопувати, пожолопати, жмакувати, жмакати, зіжмако- 
вувати, зіжмакувати, пожмакувати, жувати, зіжовувати, зіжувати, нажовувати, 
нажувати, понажовувати, пожовувати, пожувати, пережовувати, пережувати, по- 
пережовувати, жумрати, жумрити, зіжумрувати, зіжумрити, пожумрувати, пожум- 
рити, розжумрувати, розжумрити, затирати, затерти, позатирати, зумрати, зізум- 


189 


рувати, зізумрати, позізумрувати, ковтати, ковтнути, проковтнути, кутуляти, заку- 
туляти, покутудяти, скутуляти, лигати, лигнути, лиганути, злигувати, злигати, по- 
злигувати, полигати, ликати, ликнути, зликати, зликнути, позликати, маламурити, 
змаламурювати, змаламурити, позмаламурювати, молоти, замолоти, змолоти, по¬ 
молоти, молотити, змолотити, помолотити, наминати, намнути, понаминати, по- 
живлятися, поживитися, виживлятися, виживитися, споживати, спожити, зажива¬ 
ти, зажити, уживати, ужити, повживати, трощити, потрощити, строщити, тьопати, 
потьопати, стьопати, убирати, убрати, повбирати, уминати, умняти, ум’яти, зами¬ 
нати, заняти, повминати, умолоти, змолоти, помолоти, упорати, спорати, хамели- 
ти, зіхамелити, похамелити, схамелити, хламати, зіхламати, похламати, схламати, 
хрумати, хрумкнути, зіхрумкати, похрумкати, схрумкати, хрумсати, зіхрумсати, 
похрумсати, хрумкотіти, зіхрумкотіти, похрумкотіти, хрумчати, захрумчати, пох- 
румчати, див. тло дати, трапезувати 
ідей - один, одна, одне 

їдкий - дошкульний, вразливий, уразливий, болючий, гострий, пекучий, доткли¬ 
вий, колючий, див. язвительний 
їдкий - ядучий, див. їдь 
їднак - див. однак 
їдовитий - отруйний, див. яд 
їдок - їдець 
їдь - див. яд 

їздець (конем) - вершник, комонник, кіннотчик, див. кавалерист 
їй-богу - бігме 
їство - див. їда 
їсти - див. їдати 

Й 

йорзати - соватися, сунутися, відсовуватися, відсунутися, насовуватися, насуну¬ 
тися, пересовуватися, пересунутися, посовуватися, посунутися, підсовуватися, пі¬ 
дсунутися, присовуватися, присунутися, вовтузитися, завовтузитися, звовтужува- 
тися, звовтузитися, пововтужуватися, пововтузитися, крутитися, крутнутися, ви¬ 
кручуватися, викрутитися, обкручувати, ся, обкрутитися, покручуватися, покрути¬ 
тися, човгатися, човгнутися, зачовгатися, зічовгуватися, зічовгатися, почовгувати- 
ся, почовгатися, розчовгуватися, розчовгатися 
Йосип - Осип 
Йосиф - Осип 
Йосафат - Сафат 
К 

кабак - корчма, шинок, див. трактир, таверна, пивна 

кабак - це гарбуз 

Кабала - це жидівська св. книга 

кабалістика - обрядовість (жидівська) 190 


кабалістичний - таємничообрядовий (жидівський) 
кабалка - див. вірьовка 

кабальєро - шляхтич (еспанський), див. дон, індальго 

кабан - кнур, кнурець 

кабаре - шинок, див. кабак 

кабель - жильник 

кабза - див. портмоне 

кабіна - покій (корабельний) 

Кабінет міністрів - Рада м. 

каблук - закаблук, закабли, обцас, корок 

каблучка - це перстень 

каботажний - прибережний 

кабріолет - бідарка, див. двоколка, кеб 

кавалер - парубок, самітний, неодружений, див. орденосець, парень 

кавалерист - кіннотчик, комонник, вершник, див. їздець 

кавалерія - кіннота 

кавалькада - поїзд, див. кортеж 

каваркад - див. суматоха, катавасія, суєта 

каверза - кирина, збитки, шкода 

каверзувати - див. капризувати 

каверна (мед.) - дуплина, порожнина 

кавзалгія (мед.) - пекучобіль 

кавзальний - спричинний, причинковий 

кавція - застава, запорука 

кавчук - гума 

кагал - збори (жидівські) 

каган - володар, король 

кагат - купа 

каготизм - святенність 

кадастер - податкосписок 

каденція - урядочас 

кадет - юнак 

кадик - борлак, гортай 

кадка - бодня, діжа, діжка, кадіб, кадуб, водник, жлутко, золійник, шаплик 
кадран — годинник (соняшний) 

кадр (людей) - склад, членство, вояцтво, урядовецтво 

кадр (кіна) - образок, зразок 

кадровий - основний, див. штатний 

кадук (мед.) - причинна, чорна неміч 

кадуцей - патериця, див. жезл 

казарма - козакарня 


191 


казеїна - білок (молочний) 
каземат - див. тюрма, арештанська 
казенний - державний 
казино - гральня 

казити - спотворювати, спотворити, поспотворювати, калічити, покалічити, скалі- 
чувати, скалічити, поскалічувати, кривити, викривлювати, викривити, повикрив- 
лювати, скривлювати, скривляти, скривити, поскривлювати, крутити, покрутити, 
викручувати, викрутити, повикручувати, перекручувати, перекрутити, поперекру¬ 
чувати, скручувати, скрутити, поскручувати, псувати, попсувати, зіпсовувати, зіп¬ 
сувати, позіпсовувати, напсовувати, напсувати, понапсовувати, див. скапустити 
казна - державоскарбниця, див. фіск 
казначейство - див. казна 
казнокрад - злодій (скарбовий) 
казочний - казковий, див. фантазія 
казуальний - випадковий 

казуїстика - словоблудство, див. софізм, паралогізм 

казус - випадок, пригода, факт, див. оказія, інцидент, случай 

Чужі слова надруковані жирними літерами. Українські - звичайними. 

казусний - заплутаний, ускладнений, незвичайний 

кайзер - король (німецький) 

кайма - торочка, бабінка, байор, басан, бемежок, берег, габа, крайка, окрайка, ля- 

мівка, облямівка, смуга, див. обшивка 

кайомка - див. кайма 

какемфатон - вираз (непристойний) 

какократія - див. бюрократизм 

какоформія (анатом.) - тілоспотворність 

какосинтетон (грам.) - словокаліка 

какофонія - ревигце (музичне) 

калавур! - див. караул 

каланча - пожежобашта 

кале - твердиня 

Каледонія - Шотляндія 

калібр - розмір, гурик 

каліграфія - краснопис, див. чистописання 

калілогія - красномовність, див. реторика 

каліф - патріярх (мохамедський) 

калологія - красознавство 

калоша - немокриця 

калямбур - примовка, прикладка, дотеп, слівгра 

калька - відбитка, відписка, наподібка, мавповка, списулька 

калькувати - виписувати, виписати, повиписувати, відписувати, відписати, повід- 


192 


писувати, списувати, списати, посписувати, відбивати, відбити, повідбивати, відд- 
руковувати, віддрукувати, повіддрукову вати, відмальовувати, відмалювати, пові- 
дмальовувати, змалповувати, змалпувати, позмалповувати, наслідувати, насліди¬ 
ти, понаслідувати, див. епігон, імітувати, плягіят 

калькулювати - лічити, полічити, вилічувати, вилічити, повилічувати, залічувати, 
залічити, позалічувати, злічувати, злічити, позлічувати, долічувати, долічити, по- 
долічувати, налічувати, налічити, поналічувати, облічувати, облічити, пооблічува- 
ти, перелічувати, перелічити, поперелічувати, рахувати, порахувати, вираховува¬ 
ти, повираховувати, відраховувати, відрахувати, повідраховувати, дораховувати, 
дорахувати, подораховувати, зараховувати, зарахувати, позараховувати, нарахо¬ 
вувати, нарахувати, понараховувати, обраховувати, обрахувати, пообраховувати, 
перераховувати, перерахувати, поперераховувати, підраховувати, підрахувати, 
попідраховувати, розраховувати, розрахувати, порозраховувати, ураховувати, 
урахувати, повраховувати, числити, почислити, відчислювати, зачислювати, зачи¬ 
слити, позачислювати, зічислювати, зічислити, позічислювати, начислювати, на¬ 
числити, поначислювати, обчислювати, обчислити, пообчислювати, перечислюва- 
ти, перечислити, поперечислювати 

калькуляція - лік, лічба, вилік, залік, злік, налік, облік, перелік, рахунок, вираху- 

нок, зрахунок, обрахунок, підрахунок, порахунок, розрахунок, урахунок 

кальоризатор - запальничка 

кальориметер - тепломірка 

кальорифер - огрівачка 

кальориційний - теплотворчий 

кальорійність - теплість 

кальсони - підштанки, галанки, див. сподні, панталони 

кальцинація - звапненість 

кальцит - вапняк 

кальцій - вапень 

камарілья - див. кліка 

камарологія - ракознавство, див. канкрологія 

камбій - м’яска 

камбіо - див. вексель 

камбуз - кораблекухня 

камедь - глей 

каменовугільний вугляний 

каменоломня - кам’янище 

каменотес кам’янар 

камера - умішина, умішільня 

камердинер - покоївець, слуга 

камертон - тонодавка 

камікадзе - герой (японський) 


193 


камін - вахран, див. очаг 
камнедробілка - дробарка 

кампанія - похід, див. агітація, пропаганда, компанія 
камрад - товариш 

камуфляжити - ховати, поховати, заховувати, заховати, позаховувати, приховува¬ 
ти, приховати, поприховувати, сховувати, сховати, посховувати, крити, покрити, 
закривати, закрити, позакривати, накривати, накрити, понакривати, прикривати, 
прикрити, поприкривати, див. маскувати 
канава - рів, Перекоп 
канавка - рівчак, рівчачок, рівець 
канадійський - канадський 
канакай - просо (кримське) 
канал - перетока, протока, лоток 
каналізація - водосток 

каналія - крутій, крутар, паскуда, підлота, шахрай, див. обманщик, плуг, шельма, 
шулер 

канапка - накладенець, див. сандвіч, тартинка 
канапка - це див. диван 

канарейка (він) - канарок, (вона) - канарка, (воно) - канарочка 

канат — галівник, гужва, колола, линва, швара, див. бечова, вірьовка, шнур, трос 

канделябр - свічадло, свічник 

кандидат - старник, (на ченця) - бентер, (вона) - білиця, див. послушник 

канитель - тяганина, морока, маруда 

канібал - людожер, див. людоїд 

канікули - відпочинок, див. ферії 

канітеліти - див. возитися 

каніфоль - див. кольофонія 

канкрологія - ракознавство, див. камарологія, карцинологія 
канон - закон (церковний) 
канонада - стрілянина 

канонізувати - узаконювати, узаконити, повзаконювати, див. легалізувати 

канонік - надсвященик 

канонір - гармаш 

канонічний - церковноправний 

кант див. кайма 

канта - церквопісня, див. псалом 
кантата - співмовка, див. речитатив 
кантина - військокрамничка 
кантор - співовчитель (церков.) 
кантотьє - бриль 
канун - передодень 


194 


канцель - див. амвон 

канцер (мед.) - пістяк 

канцлер - голова міністрів, див. прем’єр 

канцонета - пісенька 

каньйон - яр, яруга, переярок, бескид, бескед, бескеття, зворище, звір, ізвір, чор- 
тория, провалля, долина 
каолін - білоглина 

капати - крапати, крапляти, крапотіти, крапнути, викрапувати, викрапати, закра¬ 
пувати, закрапати, накрапувати, накрапати, понакрапувати, окроплювати, окроп¬ 
ляти, окропити, поокроплювати, покраплювати, покрапити, покроплювати, покро¬ 
пити, скраплювати, скрапити 
капацитет - по ємність 
капеля - хор 
капелян - священик 
капелечка - див. капля 
капельдинер - театрослужач 
капельмайстер - див. диригент 
капельниця - крапельничка, див. піпетка 
капілярність - волосність 
капітал - багатство, гроші, маєток 

капітальний - великий, основний, ґрунтовний, речовий, істотний, повний, поваж¬ 
ний, досконалий, див. монументальний, серйозний 
капітан (військ.) - сотник 
капітація - податок 

капітулювати - коритися, скорюватися, скоритися, поскорюватися, піддаватися, 
піддатися, попіддаватися, віддаватися, віддатися, повіддаватися, віддавати, відда¬ 
ти, повіддавати, улягати, улягти, повдягати, злягати, злягти, позлягати, піддягати¬ 
ся, піддягтися, попідлягатися, схилятися, схилитися, посхилятися, нахилятися, на¬ 
хилитися, понахилятися, похилятися, перехилятися, перехилитися, прихилятися, 
прихилитися, поприхилятися, поступатися, поступитися, попоступатися, уступати, 
уступити, повступати, відступати, відступити, повідступати, попускати, попустити 
капітулянт - духовий раб, безхребетних, вислуговець, запроданець, зрадник, зрад- 
ця, зрадянець, лакуза, малорос, малоукраїнець, москволюб, пахолок, перекидько, 
перекинчик, підлота ,покорник, попихач, поразкевич, потакайло, потурнак, прис¬ 
тосованець, прислужник, радянець, угодовець, хахол, хрунь, яничар, див. ренегат, 
реалітетник, комуніст український, конформіст, клеврет, опортуніст 
капкан - пастка, сільце 

капля - крапля, краплина, крапелина, крапелинка, крапелиночка, краплиночка 
капор - шапка, шапочка, шапчина, шапчинонька 
капраль - вістун 

каприз - вереда, комиза, збаганка, примха, перехоча, химера 


195 


капризний - вередливий, примхливий, комизний, перехочливий, вибагливий, ва¬ 
ривода, химерний 

капризувати - вередувати, завередувати, звередувати, повередувати, провередува- 
ти, витребенькувати, звитребенькувати, звитребенькати, навитребенькувати, нави- 
требенькати, понавитребенькувати, повитребенькувати, повитребенькати, ґедзати¬ 
ся, загедзатися, вигедзуватися, вигедзатися, погедзатися, розгедзуватися, розге- 
дзатися, порозгедзуватися, ґедзкатися, заґедзкатися, поґедзкатися, коверзувати, 
заковерзувати, наковерзовувати, наковерзувати, поковерзовувати, поковерзувати, 
сковерзовувати, сковерзувати, комизитися, закомизичуватися, закомизичитися, 
покомизичувати, покомизичитися, розкомизичуватися, розкомизичитися, кондри- 
читися, закондричитися, зікондричуватися, зікондричитися, покондричуватися, 
покондричитися, перебендювати, поперебендювати, перехочувати, перехотіти, 
примхати, примхнути, запримхувати, запримхати, попримхувати, попримхати, 
спримхувати, спримхати, химерувати, химернути, захимерувати, похимерувати, 
схимерувати, схимернути 
капсуля (набійна) - запалка 
капсуля (мед.) - облатка, пігулка, див. пілюля 
каптенармус - коморник 
капут - саксаган, смерть, кінець 
капуцин - чернець (католицький), див. кармеліт 
капюшон - каптур, капа, відлога, коба, кобка, кобень, затула 
карабін - рушниця, див. гвинтівка, гвер, кріс 

карабкатися - дряпатися, видряпуватися, видряпатися, повидряпуватися, дертися, 
подертися, видиратися, видертися, повидиратися, здиратися, здертися, поздирати¬ 
ся, подертися, удертися 
караван (возів) - валка, (птахів) - ключ 
каракуля - карлючка, кривуля 
карамеля - цукорка-смокталя 
карапуз - див. малишко, младенець 
каратель - карач 

караул - варта, чата, чати, див. пікет 
караул! - ґвалт! пробі! 

караулити - вартувати, звартовувати, звартувати, позвартовувати, повартовувати, 
повартувати, провартовувати, провартувати, увартовувати, увартувати, чатувати, 
зічатовувати, зічатувати, початовувати, початувати, прочатовувати, прочатувати, 
учатовувати, учатувати, повчатовувати, див. сторожити, рекогноскувати, патру¬ 
лювати, пікетувати 

караульний - вартовий, вартівничий, вартівник 
караульна - вартівня 
карачки - рачки 
карачкуватий - розчепірений 


196 


карбач - див. кнут 

карбіт - вугляк 

карбо... - вутле... 

карбогідрат - вуглеводець 

карбон - кам’яно-вугільна доба 

карбонат - вуглян 

карбон діоксид - двоокис вуглецю 

карбонізація - звуглінь 

карбункул (мед.) - бокорован, чиряк, вогневичка 

карбюратор - порска, див. пульверизатор 

карга - відьма 

карго - вантаж, див. кладь 

карда - щітка (дротяна) 

карданка (машин.) - чухранка 

кардинальний - головний, основний, засадничий 

кардит (мед.) - серцезапал 

кардіалгія (мед.) - серцебіль 

кардіо... - серце... 

кардіоваскулярний - серцесудинний 
кардіограма - серцериска 
кардіограф - серцерискалка 
кардіологія (мед.) - серцезнавство 
кардіосклероза - серцевапнінь 
каре (військ.) - чотирокутник 

карета - берлин, коляса, коч, повіз, ридван, див. ляндо, повозка, тарантас, тачанка, 

фаетон, шарабан 

каретка (машин.) - сувачка 

каретник - стельмах 

кар’єр - копня 

(вапна) - вапнище 

(глини) - глинище 

(камню) - кам’янище 

(крейди) - крейдище 

(піску) - пісковище 

кар’єр - чвал, чвалом, див. галоп, вскач 
кар’єра - поступ, вислуга, здобуток 

кар’єрист - вислуговець див. клеврет, конформіст, капітулянт, ренегат, прагматик 
каріоза (мед.) - кісткозапал 
каркас - кістяк 

карлик - малюк, маляк, малорос, ковтюх, див. пігмей, ліліпут 
карман - кишеня, кишенька 


197 


кармеліт - чернець (католицький), див. капуцин 

кармін — червоніль, червець 

карнавал - личинозабава 

карниз - карунка, гзимс 

карпологія - овочезнавство 

карта (геогр.) - мапа 

карта - це гральна 

картавий - гаркуша, шигирявий 

картель - див. трест 

картина - малюнок, малюночок, малево, образ, образок, образочок, див. рисунок 
картка (поштова) - листівка 
картка це не сторінка 

карткувати (сторінки) - гортати, перегортати, перегорнути, поперегортати 
картон - тектура 

картопля - бараболя, бульба, груля 

картонка - картка, фото 

картуз - кашкет, див. фуражка 

картьожник - картяр, (вона) - картярка 

каруселя - колобіжка, крутенйця 

карцер - див. тюрма, каземат, каталажка 

карцинологія - ракознавство, див. камарологія, канкрологія 

каса - скарбниця, щадниця, грошівка 

касатка - ластівка, ластівочка, ластівонька, ластовея, ластовенятко 

касета - платівниця, скринька 

касир - скарбник, див. трезюр 

каска - шолом, див. шишак, шлем 

каскада - водоспад, див. катаракта 

касторка - рицина 

кастрат - валах, євнух, див. скопець, холощений 

каструвати - валашати, повивалашувати, вивалашити, звалашувати, звалашити, 
позвалашувати, (тварин) - викладати, викласти, повикладати, див. стерилізувати, 
скопити, холостити 

кастрюля - баняк, банячок, горщик, горщечок, горщичок, горща, горнець, ринка, 
риночка, саган, саганок, див. посуд а 

касувати - уневажнювати, уневажнити, повневажнювати, зневажнювати, зневаж- 
нити, позневажнювати, відкликувати, відкликати, відкликати, повідкликувати, по- 
відкликати, відкидати, відкинути, повідкидати, скидати, скинути, поскидати, ви¬ 
креслювати, викреслити, повикреслювати, скреслювати, скреслити, поскреслюва- 
ти, усувати, усунути, повсувати, див. анулювати, нуліфікувати 
катавасія - біганина, веремія, гармидер, заколот, квапанина, колотнеча, метушня, 
плутанина, розгардіяш, хапанина, шамотня, шарварок, шарпанина, див. суматоха, 


198 


кавардак, суєта, сутолока 
катаглотизм - мововишуканість 
катаклізм - загин, повідь, руїна, катастрофа 
катакомба - печера 

каталажка - буцегарня, хурдига, див. тюрма, арештанська, каземат, карцер 

каталепсія - правець, дубень 

катальог - поспис, упис, перелік 

катапенса (мед.) - шлункотравність 

катаплазма (мед.) - припарка 

катапонтизм - утопнострата 

катапульта - шпурлячка, викидачка, див. метавка, праща 
катар (мед.) - нежить, запал 
катаракта (мед.) - полуда, луда, див. більмо 
катаракта - див. каскад а 

кататися (кіньми) - їздити, виїжджати, виїздити, повиїжджати, доїжджати, доїзди¬ 
ти, заїжджати, заїздити, позаїжджати, з’їжджати, з’їздити, поз’їжджати, наїжджа¬ 
ти, наїздити, понаїжджати, об’їжджати, об’їздити, пооб’їжджати, переїжджати, 
переїздити, приїжджати, приїздити, поприїжджати, проїжджати, проїздити, 
роз’їжджатися, роз’їздитися, уїжджати, уїздити, пов’їжджати, їхати, виїхати, 
від’їхати, доїхати, заїхати, наїхати, об’їхати, переїхати, під’їхати, приїхати, прої¬ 
хати, уїхати 

кататися (на леді) - ковзатися, заковзатися, зіковзатися, наковзатися, поковзатися, 
сковзуватися, сковзнутися, посковзуватися, просковзатися, (на снігу) - лещетати, 
лещетарити, вилещетарювати, вилещетарити, повилещетарювати, злещетарювати, 
злещетарити, позлещетарювати, облещетарювати, облещетарити, пооблещетарю- 
вати, полещетарювати, полещетарити, (на колобіжці) - кодувати, виколовувати, 
викопувати, закопувати, наколовуватися, наколуватися, понаколовуватися, обко- 
ловувати, прокопувати, сколовувати, сколувати, посколовувати 
катафалк - мари 
катахреза - слово переносне 

категорично - безумовно, доконче, конче, невідклично, невблагано, непорушне, 
непохитно, неухильно, обов’язково, остаточно, притьма, притьмом, твердо, див. 
рішуче, навідріз 

категорія - гатунок, відміна, поділ, виділ, див. рід, розряд, сорт, різновид 
катер - див. судно 

Катерина - Катря, Катруся, Катрусенька, Катрусічка 
катетор (мед.) - сечолійка 
катехизис - віровиклад 
катехит - віровчитель 

каток (білізн.) - магіль, магільниниця, (тіста) - качалка, (тік) - гарман 
кафе - кав’ярня, див. ресторант 


199 


кафедра - катедра 

кахекція (мед.) - виснаженість, хирлявість 
качалка - гойдалка, колиска, ореля, орель 
качалка - це на тісто 

качати (вагало) - коливати, коливнути, заколивати, поколивати, сколивати, сколи- 
внути, (вітром) - хилитати, холитнути, похилитати, захилитати, вихилитати, ви- 
хилитнути, схилитати, схилитнути, (воду) - див. помпувати, (гойдалку) - гойдати, 
гойднути, загойдати, згойдувати, згойдати, погойдувати, погойдати, розгойдувати, 
розгойдати, (головою - хитати, хитнути, похитувати, похитати, (колиску) - коли¬ 
сати, колиснути, заколисувати, заколисати, позаколисувати, поколисувати, поко¬ 
лисати, приколисувати, приколисати, поприколисувати, уколисувати, уколисати, 
повколисувати, (корабель) - хитати, хитнути, захитувати, захитати, похитувати, 
похитати, розхитувати, розхитати, схитувати, схитати, хиляти, хилити, нахиляти, 
нахилити, схиляти, схилити, (море) - колихати, колихнути, виколихувати, вико¬ 
лихати, заколихувати, заколихати, сколихувати, сколихати, посколихувати, розко¬ 
лихуватися, розколихатися, порозколихуватися 
качати - це тісто 
качка (на мори) - хитавиця 
качка - це див. утка 

кашне - хустка, шалька, пілка, див. шарф 

каяння - каяття 

каяння - це дія 

квадратний - квадратовий 

квадрига - чвірка 

квадруплекс - чотиринний 

квазі... - ніби... 

квакати (жаба) - див. горланити 
квалітативний - якісний 
квалітет - якість 

кваліфікація - вартість, якість, знання, оцінка 
кваліфікований - див. експерт 

кваліфікувати - оцінювати, оцінити, пооцінювати, переоцінювати, переоцінити, 
попереоцінювати, розцінювати, розцінити, порозцінювати, визначувати, визнача¬ 
ти, визначити, повизначувати, зазначувати, зазначати, позазначувати, позначува- 
ти, позначити, призначувати, призначити, попризначувати, надавати, надати, по¬ 
надавати, уважати, вважати, уважити, зважувати, зважити, позважувати 
квантитативний - кількосний 
квартал (року) - чверть р., (у місті) - вулиця 
квартет - чвірка, див. квадрига 

квартира - житло, мешкання, помешкання, комірня, хата, (військова) - постой, 
див. апартамент, жилище, резиденція, обитель, приміщення, приют 


200 


квартира - це див. фортка 
квартирка - це очко у дверях 

квартирант - винаймич, чиншовик, комірник, мешканець, житець, див. рентівник, 

жилець, постоялець, співквартирант 

квартирохазаїн — господар, власник 

квасци - галун, грецило 

кверулянт - позивайло, скаржник 

квестіонар - запитник 

квестіонувати - питати, випитувати, випитати, повипитувати, запитувати, запита¬ 
ти, позапитувати, напитувати, напитати, понапитувати, опитувати, опитати, поо- 
питувати, перепитувати, перепитати, поперепитувати, розпитувати, розпитати, 
порозпитувати, опитувати, спитати, поспитувати 
квестія - запит, питання 

квитанція - поквитка, квит, посвідка, див. росписка 

квієтизм - байдужість, бездіяльність, див. пасивний 

квінтал - сотнар (100 клгр.) 

квінтесенція - їсть, єство, див. есенція, суть 

квінтет - п’ятка, п’ятірко 

кворум - досить 

квота - пайка 

кеб - див. кабріолет, двоколка 

кегля - скраколь, (гра) - скракля, свинки 

кейф - відпочинок (безтурботний) 

кекс - тістечко, див. їда 

келійній - хатній, домашній 

келія - покойчик 

кельнер - послугач, подавач 

кентавр - півлюдина-півкінь, див. центавр 

кладовка 

кепка - кашкет 

кепка - це кпини 

кераміка - гончарство 

кесар - цесар, король 

кесарський розтин - пологорозтин, див. томотокія 
кибитка - халабуда, див. теліга 
кивати (головою) - див. качати 
кизил - дерен 

київлянин - киянин, (вона) - киянка, (воно) - киянча 

кипіти (молоко) - боїти, збоїти 

кип’ятилка - варинка, варка 

кип’ятити (воду) - варити, зварити, поварити 


201 


кип’яток - окріп, вар 
кип’яча (вода) - варена, зварена 

кирпич - цегла, циглина, циглинка, невипален.) - лимпач, турлук, (з гною) - кизяк 

кисет - гаман, гаманець, калитка, калиточка, капшук, капшучок, киса, калитка 

кислий - квасний, квашений, сквашений 

кислиця - квасниця 

кислота (хем.) - кислина 

квас - це питний 

киснути - кваситися, покваситися, сквашуватися, скваситися, посквашуватися, 
квасніти, поквасніти, скваснюватися, скваснітися, поскваснюватися, кваснути, по- 
кваснути, скваснути, укваснути 
кисть (руки) - ручик, кисточка 

кишіти - роїтися, вироюватися, вироїтися, повироюватися, зароюватися, зароїти¬ 
ся, зроюватися, зроїтися, позроюватися, нароюватися, понароюватися, див. копо¬ 
шитися 

кишмиш - родзінки, див. ізюм 

кібела - праукраїнська богиня родючости 

ківш - черпак, коряк, див. посуда 

кіготь - пазур, пазурець 

кікімора - див. чудовище 

кіль - хребтина 

кільватер - струмовідь 

кількагранний - кількабічний 

кільце - перстень, перстенець, перстеник, персник, заручка, каблука, каблучка, 
каблучечка 

кільце - коло, оточення 

кімната - покій, покійчик, світлиця, світличка, див. горниця, світелка 

кімоно - халат (японський) 

кінематограф - кіно 

кінетичний - руховий 

кіновар - цинобра 

кінозйомка - фільма, фільмовання, киносвітлина 

кінологія - песезнавство 

кіносеанс - кіночасина, див. сеанс 

кіносітка - кіномережа 

кіностудія - фільмовирібня 

кіоск - ятка, яточка, рундук, рундучок 

кіоскер - яткар, (вона) - яткарка 

кіпа - стіс, стос, стосик, пака, пачка, купа, купка, купочка 
кіпоть - кіптява, кіптюга, накур, сапуха, саджа 
кіраса - бронегрудник 


202 


кірасир - кіннотчик (броневий) 

кірка - церква (німецька), див. кирка 

кість (винограду) - кетяг 

(горіха) - шапак 

(дерева) - брость 

(калини) - китяг 

(квітів) - китиця 

(кукурудзи) - киях 

(маляра) - пензель, квачик, щітяк 

(овочу) - кісточка 

(оздоба) - кутас, кутасик, китичка 

(очерету) - куня 

(проса) - волоття, волоть, волоток 
(псові) - маслак, маслачок 
кітляр - казаняр 
кіфоза (мед.) - горбатість 

кішка - кітка, котина, котюга, котусь, котко, котя, котеня, котятко, киця, кицька, 
киценька, кицюнька, киценя 

кладбище - цвинтар, кладовище, могильнище, (жидівск.) - окописько, окопище, 
див. погост, некрополь 
кладовка - комора, див. кліть 
кладовщик - коморник, див. лабазник 

кладь - вантаж, вантага, тягар, ожеред, скирта, див. поклажа, карго 
клан - рід 

клапан (машин.) - хлипавка, (муз.) - хлапка 
клас - кляса, див. категорія, рід. розряд 
клаузуля - див. клявзуля 
клевер - конюшина 

клевета - наклеп, обмова, див. пасквіль, ябеда, інтрига, поклеп 

клеврет - однодумець, кагебіст, енкаведист, чекіст, прибічник, сіпака, посіпака, 

малорос, москолюб, див. капітулянт, опричник, преторіянець, приверженець, реа- 

літетник 

клеїти - ліпити, виліплювати, виліпити, повиліплювати, заліплювати, заліпити, 
позаліплювати, зліплювати, зліпити, позліплювати, наліплювати, наліпити, пона¬ 
ліплювати, обліплювати, обліпити, пообліплювати, поліплювати, поліпити, прилі¬ 
плювати, приліпити, поприліплювати, розліплювати, розліпити, порозліплювати, 
каручити, викаручувати, викаручити, повикаручувати, накаручувати, накаручити, 
понакаручувати, покаручувати, покаручити, скаручувати, скаручити, поскаручу- 
вати 

клеїтися - липнути, залипати, залипнути, залипти, позалипати, злипатися, злипну¬ 
тися, позлипатися, налипати, налипнути, налипти, поналипати, облипати, облип- 


203 


нути, облипти, пооблипати, полипати, полипнути, прилипати, прилипнути, при- 
липти, поприлипати 

клей - ліпило, карук, глей, див. клейстер 

клейкий - липкий, липучий, баркий, беручкий, глейкий, глеюватий, глизявий 
клеймо - тавро, (на вівці) - ви ттт ик 

клеймований - таврований, затаврований, натаврований, ставрований, утаврова- 
ний 

клеймувати - таврувати, витавровувати, витаврувати, повитавровувати, затавро- 
вувати, затаврувати, позатавровувати, натавровувати, натаврувати, понатаврову- 
вати, потавровувати, потаврувати, ставровувати, ставрувати, поставровувати 
клейонка - церата, див. лінолеум 
клейстер - ліпило, мастка, ліспа, див. клей 
клема - лещата 

клепати - нютувати, занютовувати, занютувати, позанютовувати, знютовувати, 
знютувати, познютовувати 
клепати - це косу 

клепка (залізна) - нюта, нютка, (бочки) - дога, шкаля, клепка 
клепсидра - годинник (водяний) 
клептоман - злодійкуватий 
клерикальний - церковний 

клик - ікло, (кнура) - кло, кловак, кливак, колак, кланець 

клик - клич, виклик, заклик, поклик, відозва, див. лозунг 

кличка - прізвисько, прозвисько, прикладка, див. псевдонім, перекличка 

клієнт - відборець, купець, покупець, замовник, відвідувач, відвідач 

кліка - зграя, кодло, кубло, кублище, див. олігархія, котерія 

клімат - підсоння 

кліматологія - підсонезнавство 

клініка - лічниця, див. поліклініка, госпіталь, шпиталь, больниця 
клінометр - схиломірка 

клір - церковники, священики див. духівництво 
клітка - крата, краточка, (на кури) коєць, див. решітка 
клітор (анатом.) - скоботень 

кліть - комора, комірка, комірчина, валькир, прикалабок, хижа, див. кладовка 

кліше - матриця 

клоака - брудояма 

клозет - виходок, лазничка 

клонитися - хилитися, нахилятися, нахилитися, понахилятися, перехилятися, пе¬ 
рехилитися, поперехилятися, похилятися, похилитися, прихилятися, прихилитися, 
поприхилятися, схилятися, схилитися, посхилятися, гнутися, згинатися, зігнутися, 
позгинатися, нагинатися, нагнутися, понагинатися, перегинатися, перегнутися, 
поперетинатися, пригинатися, пригнутися, попригинатися, угинатися, угнутися, 


204 


увігнутися, позгинатися 
клоп - блощиця 
клоун - див. кльовн 

клочок - жмут, жмуток, жмуточок, віхоть, віхтик, горстка, горсточкаклапоть, кла¬ 
птик, клаптичок, пелех, пелешок, пасмо, пасмочок, шмат, шматок, шматочок 
клуб - клюб 
клуб (диму) - бовдур 
клуб - це стегно 

клубитися - бовдуритися, вибовдурюватися, вибовдуритися, збовдурюватися, 
збовдуритися 

клубника - суниця, полуниця 

клумба - квітник 

клюв - дзюб, дзьоб, дзьобичок 

клювати - дзьобати, дзьобнути, видзьобувати, видзьобати, повидзьобувати, за- 
дзьобувати, задзьобати, позадзьобувати, зідзьобувати, зідзьобати, позідзьобувати, 
наддзьобувати, наддзьобати, понаддзьобувати, подзьобувати, подзьобати, роз¬ 
дзьобувати, роздзьобати, пороздзьобувати, дзюбати, видзюбувати, видзюбати, по- 
видзюбувати, зідзюбувати, зідзюбати, позідзюбати, наддзюбувати, наддзюбати, 
понаддзюбати, подзюбувати, подзюбати, роздзюбувати, роздзюбати, пороздзюбу- 
вати 

клюка - див. палка 
клюкати - див. клювати 
клюква - журавлина 
ключка - гачок, гак, гачник 

клявза - брехня, виказ, кирина, наклеп, обмова, див. ябеда, дефамація, пасквіль, 
каверза 

клявзуля - точка, розділ, (документу), див. параграф 
клявікулярій - ключар (церковн.) 
кляйнбавер - селянин (незаможний) 
кляйнбюргер - див. багач 

клянчити - канючити, виканючувати, виканючити, повиканючувати, наканючува- 
ти, наканючити, понаканючувати, поканючувати, поканючити, сканючувати, ска- 
нючити, посканючувати, уканючувати, уканючити, повканючувати,, миркати, ви- 
миркувати, вимиркати, повимиркувати, змиркувати, змиркати, позмиркувати, на- 
миркувати, помиркувати, помиркати, жебрати, вижебрувати, вижебрати, повиже- 
брувати, зіжебрувати, зіжебрати, позіжебрувати, нажебрувати, нажебрати, пона- 
жебрувати, пожебрувати, пожебрати, просити, випрошувати, випросити, повип- 
рошувати, упрошувати, упросити, повпрошувати 
клякса - ляпка, плямка 
кляса (суспільства) - стан, див. категорія 


кляса - це в школі 


205 


клясифікація - поділ, розподіл, визнана 

класифікувати - поділяти, поділити, розподіляти, розподілити, порозподіляти, ви¬ 
значувати, визначати, визначити, повизначувати, див. кваліфікувати 
класичний - зразковий, досконалий, греко-латинський 
класовий (суспільства) - становий 
клясовий - це у школі 

кляузничати - див. дискредитувати, сквернити, інтригувати 

кляча - шкапа, шкапина, шкапинка, шкапка, шкапійка, шкапійчина, шкап’я, шка¬ 
пеня, шкінька, шевляга, ганця, пакінь, харлак, харпак 
кляштор - манастир 

кльовн - блазень, див. клоун, фігляр, скоморох 
кнехт - вояк (найманий), див. найманець 
книготорговець - книгар, див. бібліотекар, бібліограф 
кніксен - уклін 
кнопка - ґудзик, ґудзичок 

кнут - батіг, батіжок, батура, байбара, бізун, ванда, дротянка, канчук, карбач, ма¬ 
лахай, пуга, сергій, хвайда, див. нагай, хлист 
коаліційний - спільний 
коаліція - спілка, співпраця 
коби - якби, коли б 
кобура - піхви 

коварний - лукавий, підступний, брехливий, див. двоєду ш ний, дволичний, лице¬ 
мірний 

ковбой - вершник 

ковер - килим, килимець, килимок 

коверкати - нівечити, знівечувати, знівечити, познівечувати, понівечувати, поні¬ 
вечити, спотворювати, спотворити, поспотворювати, калічити, покалічувати, по¬ 
калічити, скалічувати, скалічити, поскалічувати, крутити, покручувати, покрути¬ 
ти, перекручувати, перекрутити, поперекручувати, партачити, напартачувати, на¬ 
партачити, понапартачувати, попартачувати, попартачити, спартачувати, спарта¬ 
чити, поспартачувати, псувати, зіпсовувати, зіпсувати, позіпсовувати, напсовува- 
ти, напсувати, понапсовувати, попсовувати, попсувати 
коверта - листка 
ковиль - тирса, кійло 

ковиряти - длубати, видлубувати, видлубати, повидлубувати, зідлубувати, зідлу- 
бати, позідлубувати, надлубувати, надлубати, понадлубувати, подлубувати, под¬ 
лубати, роздлубувати, роздлубати, пороздлубувати, удлубувати, удлубати, повд- 
лубувати, колупати, виколупувати, виколупати, повиколупувати, наколупувати, 
наколупати, понаколупувати, поколупувати, поколупати, разколупувати, розколу¬ 
пати, порозколупувати, сколупувати, сколупати, посколупувати, копирсати, вико¬ 
пирсувати, викопирсати, повикопирсувати, накопирсувати, накопирсати, понако- 


206 


пирсувати, розкопирсувати, розкопирсати, порозкопирсувати, скопирсувати, ско- 
пирсати, поскопирсувати, порпати, випорпувати, випорпати, повипорпувати, на- 
порпувати, напорпати, понапорпувати, розпорпувати, розпорпати, порозпорпува- 
ти, спорпувати, спорпати, поспорпувати, порплити, випорплювати, випорплити, 
повипорплювати, напорплювати, напорплити, спорплювати, спорплити, поспорп- 
лювати, порпляти, випорпляти, напорпляти, спорпляти, шпортати, вишпортувати, 
вишпортати, повишпортувати, зішпортувати, зішпортати, позішпортувати, на- 
шпортувати, нашпортуаати, понашпортувати, пошпортувати, пошпортати 
когнати - родичі (матерні) 
когорта - пробоївка, передовка 
код - таємнопис 
кодекс - збірник (законів) 

кодифікувати - зладжувати, зладити, позладжувати, уладжувати, уладити, повла- 
джувати, ладнати, зладнувати, зладнати, позладнувати, поладнувати, поладнати, 
уладнувати, уладнати, повладнувати, складати, скласти, поскладати, укладати, ук¬ 
ласти, повкладати 
кодований - затаємничений 
коекзистенція - співіснування 
коефіцієнт - сучинник 

кожа - шкіра, шкірка, шкірдчка, (вівці) - чунтук 
(кози) - багдаль 
(ягня) - линтвар 
кожанка (одяг) - шкірянка 

кождий - кожний, кожен, кожнісінький, всілякий, див. всякий 

кожевник — чинбар 

кожночасно - повсякчас 

коза (дика) - сайгак 

козир - світка 

козирок - надчолка 

козиряти - віддавати, віддати, повіддавати (шану) 
козли (будів.) - кобила 

козявка - комаха, комашка, комашина, комашинка, комашиночка, комашня, кузь¬ 
ка 

койка - ліжко, ліжечко, див. кровать, постіль, ложе 
койне - посполітамова 

кок - кухар, куховар, кухарчук, див. кухмістер 
кокарда - відзнака (кашкетна) 

кокати — цокати, цокнути, зіцокати, зіцокнути, уцокати, уцокнути, бити, вибивати, 
вибити, збивати, збити, убивати, убити 

кокетка - дженджеруха, чепуруха, чепурушка, чепурушечка, залицяльниця, люба- 
ська, моргуха, хабалиця, див. льоретка 


207 


коклюш - кашлюк, бухика 
кокон - завитка 

кокотка - див. розпутниця, проститутка, шлюха 

коксида (комаха) - червець, див. кошеніля 

колекція - збірка 

коленкор (тканина) - перкаль 

колеоптерологія - жукознавство 

колесити - див. кружити 

колесник - колодій 

колет - комір, комірець 

колечко - перстенець, див. кільце 

колечко - це мале коло 

колимага - див. карета 

колідувати - зударятися, зударитися, протиставлятися, протиставитися, перечити, 
заперечувати, заперечити, позаперечувати, суперечити, посуперечити, противити¬ 
ся, спротивлятися, спротивитися, супротивлятися, супротивитися, відкидати, від¬ 
кинути, повідкидати 

колізія - зудар, сутичка, спротив, протистава, противенство, противність, проти¬ 
дія, супротивність, суперечність, незгожість, див. імпакт 
колір - барва, див. кольоровий 

колірувати (рослину) - очкувати, поочкувати, зочковувати, зочкувати, позочкову- 
вати 

колодка - опецьок, оцупок, ковбан, ковбок, ковбиця, ковбойок, дуплянка, див. чу- 
рбан 

колодка (бджіл) - дуплянка, пень, (кайдани) - диби, скрипиця 
(шевця) - копил, копито 
(ножа) - колодочка 
колодка - це див. замок 

колодязь - криниця, криничка, криниченька, студня 
колоквіюм - іспит, проба 
колона - стовп, див. колюмна, філяд 
колонізація - осадництво, заселя 

колонізувати - осаджувати, осадити, поосаджувати, насаджувати, насадити, пона¬ 
саджувати, заселювати, заселити, позаселювати, обселювати, обселити, пообсе- 
лювати, поселювати, поселити, займати, занимати, зайняти, позанимати 
колоніст - осадця, осадчий, поселенець, зайда, приходько, див. насельник 
колонія - осада 

колонка - стовпець, див. пілерс 

колорит - барва, відтінок, ціха, питомість, притаманність, тон 
колос - велетень, див. гігант 
колос - це пшениці 


208 


колосальний - величезний, велетенський 
колосник - руштина, рушти 

колотити - гирмотати, гирмотнути, погирмотати, загирмотати, гримати, гримнути, 
гриманути, вигримувати, вигримляти, вигримнути, загримати, зігримувати, зігри- 
мати, погримувати, погримати, утримати, угримнути, повгримати, гупати, гупну¬ 
ти, гупанути, загупати, погупати, гупотіти, загупотіти, потупотіти, калатати, кала¬ 
тнути, викалачувати, викалатати, закалатати, покалачувати, покалатати, скалачу- 
вати, скалатати, клапкати, заклапкати, поклапкати, клямати, заклямати, покляма- 
ти, пукати, пукнути, запукувати, запукати, попукати, пропукати, стукати, вистуку¬ 
вати, вистукати, застукати, постукати, стукотіти, застукотіти, постукотіти, насту- 
котіти, цюкати, цюкнути, цюканути, див. колошматити, грохати, трахати, шуміти 
колоша - штанина 

колошматити - батожити, вибатожувати, вибатожити, повибатожувати, збатожу- 
вати, збатожити, позбатожувати, побатожити, бебехати, збебехати, побебехати, 
бити, вибивати, вибити, повибивати, збивати, збити, позбивати, набивати, набити, 
понабивати, побивати, побити, пробивати, пробити, попробивати, розбивати, роз¬ 
бити, порозбивати, гамселити, згамселювати, згамселити, погамселювати, погам- 
селити, угамселювати, угамселити, гатити, загатити, згатити, угачувати, угатити, 
вгатити, гегепати, гегепнути, згегепати, гепати, гепнути, гепанути, згепувати, зге- 
пати, гергепати, гергепнути, зігергепати, угергепати, гилити, гильнути, загилюва- 
ти, загилити, гніздити, гнізданути, загніздити, зігніздити, угніздити, голомшити, 
зголомшувати, зголомшити, приголомшувати, приголомшити, гомшити, згомшу- 
вати, згомшити, угомшувати, угомшити, гріти, зігріти, угрівати, угріти, двигнути, 
двинути, джвякати, джвякнути, зіджвякати, дзибати, дзибнути, дзибонути, дубцю- 
вати, здубцьовувати, здубцювати, подубцювати, дуксати, здуксувати, здуксати, 
духопелити, здухопелювати, здухопелити, видухопелювати, видухопелити, ждю- 
хати, ждюхнути, ждюхонути, затинати, затнути, затяти, зацідити, зіцідити, зціда- 
нути, зацупити, цупонути, зачілябити, вичелябити, кібчити, кібчонути, зікібчити, 
клезати, клезнути, склезанути, клепати, клепнути, клепонути, наклепати, склепати, 
кресати, креснути, кресонути, лигати, лигнути, лигонути, локшити, локшонути, 
злокшувати, злокшити, лупцювати, вилупцьовувати, вилупцювати, злупцьовувати, 
злупцювати, налупцювати, лускати, луснути, злускати, злуснути, ляпати, ляпнути, 
ляпонути, поляпати, виляпати, молоснути, змолоснути, молотити, змолотити, ви¬ 
молотити, морскати, морскнути, зморскати, мотлошити, вимотлошувати, вимот- 
лошити, змотлошувати, змотлошити, складати, скласти, поскладати, оперезувати, 
оперезати, пооперезувати, уперезувати, уперезати, періщити, виперіщувати, випе- 
рі ттт ити, оперіщувати, оперіщити, сперіщувати, оперіщити, уперіщувати, уперіщи¬ 
ти, піжити, спіжувати, спіжити, упіжувати, упіжити, пірчити, спірчувати, спірчи- 
ти, початувати, полатати, златати, потасовувати, потасувати, потягнути, потягти, 
репіжити, зрепіжувати, зрепіжити, урепіжувати, урепіжити, розмажчувати, розма- 
зчити, садикати, саднути, саданути, спірити, наспірити, поспірити, стусувати, сту- 


209 


сонути, зістосувати, постосувати, стьобати, вистьобувати, вистьобати, зістьобува- 
ти, зістьобати, телепнути, стелепнути, тлумити, витлумувати, витлумати, натлу- 
мувати, натлумати, стлумувати, стлумати, товкмачити, натовкмачувати, натовк- 
мачити, стовкмачувати, стовкмачити, товкти, затовкти, потовкти, натовкти, стовк¬ 
ти, тусати, туснути, тусанути, потусати, стусати, тюжити, тюжнути, тюжонути, 
витюжувати, витюжити, потюжити, стюжувати, стюжити, упікати, упекти, повпі- 
кати, ушкварити, ушкварнути, хвиськати, хвисьнути, схвиськувати, схвиськати, 
похвиськати, цвигати, цвигнути, цвигонути, човпти, човпнути, вичовпти, зічовпти, 
начовпти, чубити, вичублювати, вичубити, зічублювати, зічубити, чухрати, чух- 
ранути, вичухрати, зічухрати, почухрати, шмагати, шмагонути, зішмагати, щупа¬ 
ти, щупнути, щупонути, див. пришибати, сікти 
колюмна - стовп, див. колона, колонка, пілястра, філяр 
коляборант - співробітник, спільник, допомагай 
коляска - див. карета 
колеска - це див. велосипед 
колястра - молозиво 
колатеральний - побічний 
кольба - притулка, див. приклад 
кольє - намисто 
кольоризація - забарва 

кольоритний - барвистий, пишнобарвний, мальовничий, яскравий, живий 
кольоровий - барвний, забарвлений, фарбований, фарбовий, див. колір 
кольофонія - живиця 

кольпортувати - розповсюджувати, розповсюдити, порозповсюджувати, поширю¬ 
вати, поширити, продавати, продати, розпродавати, розпродувати, розпродати, 
спродавати, спродовувати, спродати 
кома (мед.) - непритомність 
кома - це граматичн. перетинка 

командирувати - висилати, вислати, повисилати, засилати, заслати, позасилати, 

надсилати, надіслати, понадсипати, присилати, прислати, поприсилати, розсилати, 

розіслати, порозсилати, див. прикомандирувати 

комасація - землевпоряд 

коматозний (мед.) - млявий, оспалий 

комбайн - жатомолотарка, див. молотилка 

комбатант - вояк 

комбативний - войовничий 

комбінація - сполука 

комбінезон - роба 

комбінувати - єднати, з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, поєднувати, поєднати, 
приєднувати, приєднати, поприєднувати, лучити, залучувати, залучити, позалучу- 
вати, получувати, получити, прилучувати, прилучити, поприлучувати, вимудрува- 


210 


ти, вимудрити, повимудрувати 

комедіант - лицедій, див. актор, артист, кльовн, фігляр 
комель (дерева) - окорінок, прикорінок, прикорінь, оземок 
(рогів) - низ 
(снопа) - гузир 

комендант - командувач (залоги) 
коментар - тлума 

коментатор - тлумач, див. радіокоментатор, інтерпретатор 

коментувати - тлумачити, витлумачувати, витлумачити, повитлумачувати, перет¬ 
лумачувати, перетлумачити, поперетлумачувати, розтлумачувати, розтлумачити, 
порозтлумачувати, стлумачувати, стлумачити, постлумачувати, утлумачувати, ут¬ 
лумачити, повтлумачувати, висвітлювати, висвітлити, повисвітлювати, насвітлю- 
вати, насвітлити, понасвітлювати, освітлювати, освітлити, поосвітлювати, див. по¬ 
яснювати, вияснювати, роз’яснювати 
комерсант - торговельник, крамар, див. купець 
комерційний - торговельний, див. меркантильний 
комета - мітла (зоряна) 
комиш - очерет, (молодий) - спичак 
комівояжер - продавець (мандрівний), див. педлер 

комік - сміхотун, смішко, сміхованець, штукар, лицедій, див. комедіянт 

комільтон - товариш (шкільний), див. колега 

комільфо - пристойно 

комісар - стільник 

комісіонер - посередник 

комісія - лава 

комісове - заплата (посереднича) 
комітет - лава 

комічний - сміховинний, сміхотливий, сміховиський 
комода - шафа 

компактний - суцільний, щільний, стислий, стиснений, див. масивний 
компанія - товариство, спілка, гурт, сябра, див. асоціація, кампанія, фірма 
компаньйон - спільник, (вона) - спільниця, спільничанин, (вона) - спілчанка, ся- 
бер, (вона) - сяберка, подорожник, (вона) - подорожниця 
компатріот - земляк, землячок, (вона) - землячка, (воно) - земляченя 
компаунд - складний, складений 

компендій - підручник, довідник, див. конспект, резюме 
компенсація - відшкодова, винагорода, див. надгорода 
компенсувати - див. возміщати, реваншувати 

компетентний - тямучий, обізнаний, досвідчений, майстер, див. експерт, спеціа¬ 
ліст 

компетентний - управнений, уповноважений, узаконений 


211 


компетенція - правообсяг 

компілювати - складати, скласти, поскладати, списувати, списати, посписувати, 

відписувати, відписати, повідписувати 

компіляція - писанина, збиранина 

комплекс - набір 

комплектний - повний, увесь 

комплектувати - збирати, зібрати, позбирати, назбирувати, назбирати, поназбиру¬ 
вати, призбирувати, призбирати, попризбирува+и, складати, скласти, поскладати, 
укладати, укласти, повкладати, доповнювати, доповнити, подоповнювати 
комплекція - тілобудова, постава, див. статура, фігура 
комплікований - ускладнений 
комплімент - прихвалка, вихвалка 
компльот - змова, див. заговір 
компонент - складник, частка 

компонувати - складати, скласти, поскладати, укладати, укласти, повкладати, пи¬ 
сати, написати, записувати, записати, позаписувати, описувати, описати, поопису¬ 
вати, випрацьовувати, випрацювати, повипрацьовувати, винаходити, винайти, по- 
винаходити 
компост - сутній 
компот - узвар, узварець 
компрес (мед.) - оклад, обвинок 

компресія - тиск, стиск, витиск, затиск, натиск, притиск, утиск 
компресор - стискачка 
компроміс - узгода, супоступка 
компромітація - знеслава 

компромітувати - знеславлювати, знеславити, познеславлювати, осоромлювати, 

осоромити, повсоромлювати, плямувати, заплямовувати, заплямувати, позаплямо- 

вувати, наплямовувати, наплямувати, понаплямовувати, принижувати, принизити, 

попринижувати 

комптометр - див. компютер 

компютер - зічислячка, вичислячка 

комсомол (України) - москаленки 

комуна - кошара, див. фаланга 

комунальний - міський 

комунальний - див. колективний 

комунізм - рабство, панщина 

комунікат - повідома, оповістка 

комунікація - сполука, зв’язок 

комуніст український - хахол, малорос, яничар, пахолок, див. лакей, ренегат, кре¬ 
атура 

комутатор - перемичка 


212 


комфорт - вигода, догода, утул, добробут 
комфортабельний - вигідний, догідний, утульний, пишний 
конвеєр - рухобинда, див. ттт нек 
конвекція - переніс, перехід 

конвенансовий - ввічливий, пристойний, культурний, див. етикет 
конвент - збори (законодавчі), див. конституанта 
конвенційний - з’їздовий 

конвенційний - звичаєвий, визнаний, зумовлений, узгіднений 

конвенція - з’їзд, збір, див. конференція, конгрес 

конвенція - угода, див. пакт, договір 

конвергентний - подібний, наближений, збіжний 

конверзація - розмова, мова, балачка, гутірка 

конверсія (грош.) - виміна 

конверт - див. коверта 

конвоїр - вартовий, чатовий, див. поліцай 

конвой - варта, чата, див. поліція 

конвульсія - судома, корчі, (обличчя) - мишка, (худоби) - перелоги 

конгеніяльний - духовоспоріднений 

конгломерат - зчипляк, сукуп, збіранина 

конгрегація - братство, об’єднання, збори 

конгрес - див. конвенція, конферентія 

конгруенція - сукупність, сумісність, відповідність (у математиці) - узгоженість, 
подібність, пристайність 

конденсований - згуслий, скупчений, стислий 

конденсувати - згущувати, згущити, позгущувати, скупчувати, скупчити, поскуп¬ 
чувати 

кондитер - цукерник, солодій 

кондитерська - цукерня, солодошня 

кондиція - умова, передумова, угода, див. договір, пакт 

кондоленція - співчуття 

кондомініум - співвласність 

кондотьєр - вояк (найманий) 

кондуктор - водій, поводир 

конектувати — лучити, влучувати, влучити, повлучувати, долучувати, долучити, 
подолучувати, залучувати, залучити, позалучувати, злучувати, злучити, позлучу- 
вати, получувати, получити, прилучувати, прилучити, поприлучувати, улучувати, 
в’язати, зв’язувати, зв’язати, позв’язувати, нав’язувати, нав’язати, понав’язувати, 
пов’язувати, пов’язати, ув’язувати, ув’язати, пов’язувати 
конекція - лучба, сполука, зв’язок 
конечно - див. звісно, невідмінно 
кон’єктура (друк.) - виправка (здогадна) 


213 


конквістадор - завойовник, загарбник 
конклав - рада (кардинальська) 

конклюзія - висновок, див. поризма, (див. противн. преміса) 
конкорданція - словник (біблійний) 
конкордат - угода (папи рим.) 

конкретизувати - уречевлювати, уречевити, повречевлювати 

конкретний - речевий, речовий, вагомий, наочний, намацальний, див. реальний 

конкубіна - див. наложниця 

конкубінат — подружжя (нешлюбне) 

конкурент - змагач, супротивник, див. риваль, суперник 

конкуренція - змаг, див. конкурс 

конкурс - змаг, див. конкуренція 

конкурувати - змагатися, змогтися, позмагатися, намагатися, намогтися, понама- 
гатися, див. ревалізувати 
коновод - коняр 

конопатити - глобувати, глобити, поглобувати, затушковувати, затушкувати, по- 

затушковувати 

коносамент - перевозумова 

консеквентний - послідовний 

консеквенція - наслідок, висновок, див. результат 

консекрація - висвята 

консервативний - старожитний, старолюбний, протизмінний, протиновицький, за¬ 
кляклий, назадницький, див. ретроградний, коєний 
консерва - припаска, заварка, засолка, див. презерва 

консервувати - зберігати, зберегти, позберігати, уберігати, уберегти, повберігати, 
заховувати, заховати, позаховувати, приховувати, приховати, поприховувати, пе¬ 
реховувати, переховати, попереховувати, залишати, залишити, позалишати, об¬ 
лишати, облишити, пооблишати 

консервувати (харчі) - заварювати, заварити, позаварювати, засолювати, засолити, 
позасолювати, сушити, висушувати, висушити, повисушувати, насушувати, насу¬ 
шити, понасушувати, посушити, вудити, завуджувати, завудити, позавуджувати, 
навуджувати, навудити, понавуджувати 
консиліюм - рада, нарада 
консистенція - склад, густість 
консисторія - управа (єпархіальна) 
конскрипція - бранка 
консолідація - усталеність, об’єднаність 

консолідувати - усталювати, усталити, поусталювати, зміцнювати, зміцнити, поз- 
міцнювати, об’єднувати, об’єднати, пооб’єднувати, з’єднувати, з’єднати, 
поз’єднувати 

консоля - підставка, підпора, див. кронштейн 


214 


консоляція - радість, втіха, частування 

консоме - м’ясоюшка 

консонант (грамат.) - приголосний 

консорціюм - спілка, співучасть, див. трест, монополія, концерн 
конспект - витяг, огляд, див. компендій, резюме 
конспективно - скорочено 

конспіративний - змовний, змовницький, таємний, захований, див. секретний, со¬ 
кровенний 

конспіратор - змовник, (вона) - змовниця 

конспірувати - змовлюватися, змовлятися, змовитися, позмовлюватися, позмовля- 

тися, затаемничувати, затаемничити, позатаємничувати, стаємничувати, стаємни- 

чити, постаємничувати 

констабль - див. поліцай 

Константан - Кость 

Константинопіль - Царгород 

константний - сталий, тривалий, незмінний 

констатувати - казати, сказати, вказувати, вказати, повказувати, визначувати, ви¬ 
значити, повизначати, зазначувати, зазначити, позазначувати, означати, поозначу- 
вати, окреслювати, окреслити, поокреслювати, 
констеляція - сузір’я, збіг (обставин) 
констернація - отетерність, нетяма, очманілість, переляк 
конституанта - збори установчі, див. конвент 
конституція - закони основні 
контрарний - див. протилежний 
констриктор (анатом.) - стискач 
конструктор - будівничий, (вона) - будівниця 
конструкція - будова, будівля, споруда 

конструювати - будувати, вибудовувати, вибудувати, повибудовувати, відбудову¬ 
вати, відбудувати, повідбудовувати, збудовувати, збудувати, позбудовувати, на¬ 
будовувати, набудувати, понабудовувати, перебудовувати, перебудувати, попер е- 
будовувати, побудовувати, побудувати, прибудовувати, прибудувати, поприбудо- 
вувати, порозбудовувати, закладати, закласти, позакладати, мурувати, вимурову¬ 
вати, вимурувати, повимуровувати, змуровувати, змурувати, позмуровувати, на- 
муровувати, намурувати, понамуровувати, обмуровувати, обмурувати, пообмуро¬ 
вувати, помуровувата, помурувати, примуровувати, примурувати, попримурову- 
вати, споруджувати, спорудити, поспоруджувати, ставити, становити, ставляти, 
поставити, див. строїти 

консультант - радник, дорадник, порадник, райця, див. совітник 
консультувати - радити, порадити, дораджувати, дорадити, подораджувати, нара¬ 
джувати, нарадити, понараджувати, відраджувати, відрадити, повідраджувати, 
ураджувати, урадити, повраджувати, раяти, пораяти, дораювати, дораяти, подора- 


215 


ювати, зраювати, зраяти, позраювати, нараювати, нараяти, понараювати, ураюва- 
ти, ураяти, повраювати 
консумент - споживач 

консумувати - споживати, спожити, поспоживати, поживати, пожити, вживати, 

вжити, уживати, ужити, повживати, див. їдати 

консьєрж - див. швейцар, портьєр 

кантагіозний - заразливий, див. інфекційний 

контакт - дотик, доторк, стик, зв’язок 

контактуєатися - зв’язуватися, зв’язатися, позв’язуватися, пов’язуватися, 
пов’язатися, зустрічатися, зустрінутися, позустрічатися, сполучатися, сполучити¬ 
ся, посполучатися, стискатися, зіткнутися, постикатися 
контамінація - мішанина 
контейнер - посудина, судина, див. посуд 
контекст (грамат.) - зміст, див. значення 

контемплювати - міркувати, вимірковувати, виміркати, повимірковувати, змірко¬ 
вувати, зміркувати, позмірковувати, намірковувати, наміркувати, понамірковува- 
ти, обмірковувати, обміркувати, пообмірковувати, помірковувати, поміркувати, 
розмірковувати, розміркувати, порозмірковувати, умірковувати, уміркувати, пов- 
мірковувати, думати, подумати, обдумувати, обдумати, пообдумувати, передуму¬ 
вати, передумати, попередумувати, продумувати, продумати, попродумувати, роз¬ 
думувати, роздумати, пороздумувати, розважувати, розважити, порозважувати 
контентувати - частувати, почастувати, зічастовувати, зічастувати, позічастовува- 
ти, начастовувати, начастувати, поначастовувати, участовувати, участувати, пов- 
частовувати 

контингент (людей) - склад 
контингент (кількість) - див. норма 
континент - суходіл, див. материк 
континентальний - суходільний 

континувати - продовжувати, продовжити, попродовжувати, продовжуватися, 

продовжитися, попродовжитися, протягувати, протягати, попротягувати 

континуїтет - тяглість 

конто - рахунок 

контр... - проти... 

контрабанда - пачкарство 

контрагент - згодник 

контрадикція - суперечність 

контракт - угода, див. підряд 

контрактор - домовник, згодач, згодець, див. підрядчик 

контрактувати - годити, згоджувати, згодити, позгоджувати, погоджати, погоди¬ 
ти, домовлятися, домовитися, подомовлятися, умовлятися, умовитися, повмовля- 
тися, див. ангажувати 


216 


контракція - протидія, (медичн.) - скорот, (техн.) - стиск, звуз 
контрапозиція - протистава 

контраст - супротивність, супротива, противність, противенство, протиставність, 
протистава, див. антагоністичний, антипод, протилежний 

контрастувати - противити, випротивити, напротивити, спротивити, упротивити, 
супротивляти, супротивити, противничати, напротивничати, спротивничати, 
упротивничити, противенствувати, спротивенствувати, упротивенствувати, про¬ 
тиставляти, протиставити, протиставлятися, протиставитися 
контратака - протинаступ 
контргайка - примутра, див. гайка 
контрзаходи - протизаходи 

контрибутор - давач, видавач, надавач, обдавач, давець 
контрибуція - данина 
контрмарш - противиступ, виступ 

контроверсійний - суперечний, суперечливий, див. контрадикція, антагоністичний 
контролер - вивіряч, звіряч, див. ревізор 
контролювати - див. ревізувати, провіряти 
контроля - догляд, нагляд, звірка 

контрольний - вивірний, вивірничий, доглядний, доглядничий, керівний, керівни- 
чий 

контропозиція - протиподавка, див. пропозиція 
контррозвідка - протизвідунство, див. розвідка 
контрфорс - підпора 

контузити - вдаряти, вдарити, ударяти, ударити, повдаряти, калічити, покалічити, 
скалічувати, скалічити, поскалічувати, ранити, поранити, зранювати, зранити, по¬ 
зранювати, ушкоджувати, ушкодити, повшкоджувати, зішкоджувати, зі ш кодити, 
поз ішкод жувати 
контумація - спротив, упертість 
контур - обрис, див. силюета 

конура - цюпа, цюпка, халабуда, халабудка, закута 

конус - стіжок 

конфедерація - союз 

конферансьє - заповідач, упорядник 

конференція - нарада, див. конвенція 

конфесія - віровизнаність 

конфета - цукерка, цукерок, цукерочка, див. делікатеса, монпасьє 
конфігурація - форма, обрис, розташова 

конфідент - довірця, виказник, див. довіритель, денунціянт, донощик, сексот 
конфідентно - довірочно, див. секретно, тайком 
конфірмувати - див. апробовувати, ратифікувати 

конфісковувати - забирати, забрати, позабирати, перебирати, перебрати, попере- 


217 


бирати, див. реквізувати, заграбастувати 

конфлікт - сутичка, сварка, суперека, суперечка, чвара, незгода, розладдя 

конформізм - пристосованство, покора, піддача, нахил, схил 

конформіст - пристосованець, поразкевич, покорник, хрунь, вислуговець, гнуч- 

кошиєнко, зрадянець, малоукраїнець, малорос, хахолкомуніст, див. ренегат, реалі- 

тетник, опортуніст, прагматик, хамелеон, шкурник, сервеліст 

конфронтація - протистава, супротива, див. контраст 

конфронтувати - протиставляти, протиставити, супротиставляти, супротиставити 
конфуз - ніяковість, бентежність, соромливість, схвильованість, неспокій 
конфузитися - ніяковіти, заніяковіти, зніяковіти, поніяковіти, бентежитися, забен- 
тежитися, збентежуватися, збентежитися, позбентежуватися, побентежитися, со¬ 
ромитися, засоромлюватися, засоромитися, позасоромлюватися, посоромитися, 
хвилюватися, захвилюватися, похвилюватися, схвильовуватися, схвилюватися, 
посхвильовуватися, див. Робкий 
конхіологія - мушлезнавство 

концентраційний - скупчений, згромаджений, накопичений, зібраний 

концентраційний (набір) - смертельний, рабський 

концентрація - згуст, засереди 

концентричний - односередковий 

концентрований - зосереджений, згущений 

концентрувати - згущувати, згустити, позгущувати 

концентрувати - зосереджувати, зосередити, позосереджувати 

концепція - погляд, думка, розуміння, тяма, тямка, уява 

концерн - див. консорціюм 

концесіонер - винаймач 

концесія - винаєм, див. посесія, оренда, рент 

конюх - стайний, машталір 

конюшня - стайня, конярня 

конь - кінь, коняка, конина, конячина, конячинка, (він) - гармосар, гачур, огир, 
(вона) - кобила, кобилиця, кобильчина, лошиця, (воно) - кобиля, лоша, лошатко, 
лошиня, лошак, лошачок, коник, коничок, кониченько, стригун, стригунець, стри- 
гуня, (білий з плямами) - таркач, (високий) - саганистий, (дикий) - тарпан, (ма¬ 
лий) - муц, (пелехатий) - муштай, (чалий) - дереш 
коньки - ковзани 

коньюнктив (грам.) - спосіб умовний 
коньюнктива (мед.) - очнооболонка 
коньюнктура - стан, обставини 
кооператива - стоварищя, задруга, див. пул 

кооперувати - співпрацювати, поспівпрацювати, співробітничати, поспівробітни- 
чати 

кооптувати - добирати, добрати, подобирати, закликати, закликати, позакликати, 


218 


запрошувати, запросити, позапрошувати 
координата - сурядна 

координувати - узгоджувати, узгодити, повзгоджувати, погоджувати, погодити, 

згоджувати, згодити, позгоджувати 

копальник - копач, грабар, див. землекоп 

копер (будів.) - довбня 

копилка - щадничка, карнавка 

копити - див. накопляти 

копійка - сотик, шеляг 

копірайт - автороправо 

копірка - див. калька 

копіткий - марудний, морочливий, клопітний, забарний, див. кропіткий 
копіювати - відписувати, відписати, повідписувати, списувати, списати, поспису¬ 
вати, відбивати, відбити, повідбивати, віддруковувати, повіддруковувати, відма- 
льовувати, повідмальовувати, наподоблювати, понаподоблювати, малпувати, зма- 
лповувати, змалпувати, позмалповувати, див. плягіят 
копія - відписка, відпис, відбитка, віддрук, див. фотокопія 

копошитися - комашитися, закомашитися, покомашитися, скомашитися, кублити¬ 
ся, викублюватися, викублитися, закублитися, накублитися, покублитися, скуб- 
люватися, скублитися, поскублюватися, роїтися, вироюватися, вироїтися, зроюва- 
тися, зроїтися, позроювати, пороюватися, пороїтися, див. кишіти 
коптити (м’ясо) - вудити, завуджувати, завудити, позавуджувати, навуджувати, 
навудити, понавуджувати, повуджувати, повудити, (світилка) - чадіти, зачадіти, 
зічадіти, почадіти, курити, закурювати, закурити, віддрукувати, відмалювати, на- 
подобити, позакурювати, накурювати, накурити, понакурювати 
коптіти - животіти, виживотіти, зіживотіти, переживотіти, поживотіти, нидіти, за¬ 
нидіти, знидіти, понидіти, пронидіти, скніти, заскніти, зіскніти, поскніти, проскні- 
ти, марудитися, зімаруджуватися, зімарудитися, намаруджуватися, намарудитися, 
понамаруджуватися, помаруджуватися, помарудитися, промаруджуватися, прома¬ 
рудитися, див. косніти 
копуляція - злука (статева) 

Коран - Біблія (мохамеданська) 

корда - линка 

кордебалет - гуртотанок 

кардегарда - див. гавптвахта 

коректа - правка, див. поправка, помарка 

коректив - див. поправка 

коректний - чемний, культурний, див. люб’язний, куртуазний, галянтний 
коректор - правляч 
коректувати - див. коригувати 
корелятивний - сучинний, взаємодійний 


219 


коренастий - кремезний, дебелий, дужий, міцний, цупкий, оцуплуватий, огрядний, 
осадкуватий, окадькуватий 
коренеплід - бульба 

кореспондент — новинкар, дописувач, листувач 
кореспонденція - листування 

кореспондувати - листуватися, вилистовуватися, вилистуватися, злистовуватися, 
злистуватися, налистовуватися, налистуватися, полистуватися, див. переписувати¬ 
ся 

корзина - кіш, кошіль, кошик, кошичок, кошівка, кошівниця, кобеля, козуб, козу¬ 
бка, козубець, козубенька, сапет, сапетка, коробок, коробка, коробонька 
коригувати - правити, виправлювати, виправити, повиправлювати, справлювати, 
справити, посправлювати, див. коректувати 
коридор - прохід, перехід 
коритар - див. коридор 

корити - бештати, вибештувати, вибештати, повибештувати, збештувати, збешта- 
ти, позбештувати, побештати, ганити, виганювати, виганити, повиганювати, дога- 
нювати, доганити, подоганювати, зганювати, зганити, позганювати, поганити, га¬ 
ньбити, виганьблювати, виганьбити, повиганьблювати, зганьблювати, зганьбити, 
позганьблювати, уганьблювати, уганьбити, повганьблювати, гудити, вигуджувати, 
вигудити, повигуджувати, загуджувати, загудити, позагуджувати, згуджувати, 
згудити, позгуджувати, погудити, дорікати, дорікти, дорікнути, подорікати, доти¬ 
нати, дотнути, дотяти, подотйнати, закидувати, закидати, закинути, картати, скар¬ 
тати, покартати, кобенити, викобенити, покобенити, скобенити, коренити, викоре¬ 
нити, покоренити, скоренити, лаяти, вилаяти, злаяти, налаяти, облаяти, полаяти, 
розлаяти, сварити, висварювати, висварити, повисварювати, зісварювати, зісвари- 
ти, позісварювати, насварювати, насварити, понасварювати, посварювати, посва¬ 
рити, соромити, висоромлювати, висоромити, повисоромлювати, засоромлювати, 
засоромити, позасоромлювати, зісоромлювати, зісоромити, позісоромлювати, на- 
соромлювати, насоромити, понасоромлювати, усоромлювати, усоромити, повсо- 
ромлювати, урікати, урікти, урікнути, поврікати, зурікати, зурікнути, позурікати, 
шпетити, вишпетити, зішпетити, пошпетити, див. страмити, ругати 
коричневий - див. брунатний, бурий, темнобурий, рижий 

корка (бараболі) - лушпа, лушпина, лушпайка, лушпиночка, лушпіння, (зерна) - 
лузга, лузгіння, (овочу) - лупина, лупинка, шкірка, шкірочка, (рака) - шкорупа, 
шкаралуша, шкаралушина, (хліба) - скорина, скоринка, скориночка, (яйця) - шка¬ 
ралупа, шкаралупка, шкаралупина 
корка - це див. каблук 

корм - їжа, їдло, наїдка, пожива, поживок, спожива, страва, стравня, потрава, пот- 
равка, харч, харчі, хліб, хлібець, хлібина, хлібеня, паша, пашня, пашниця, па ттт ии- 
на 

корма - керма, стерно 


220 


кормилець - годувач, (вона) - годувачка, годун, (вона) - годунка 
кормитель - див. кормилець 

кормити - годувати, вигодовувати, вигодувати, повигодовувати, догодовувати, 
догодувати, подогодовувати, загодовувати, загодувати, позагодовувати, згодову¬ 
вати, згодувати, позгодовувати, нагодовувати, підгодовувати, підгодувати, прого- 
довувати, прогодувати, попрогодовувати, угодовувати, угодувати, повгодовувати, 
харчувати, вихарчовувати, вихарчувати, повихарчовувати, захарчовувати, захар¬ 
чувати, позахарчовувати, нахарчовувати, нахарчувати, понахарчовувати, підхар¬ 
човувати, підхарчувати, попідхарчовувати, похарчовувати, похарчувати, схарчо- 
вувати, схарчувати, посхарчовувати, див. прикормлювати 

кормовий - годівельний, харчувальний, харчовий, поживний, споживчий, страв¬ 
ний, пашний 

кормушка - годувалка, корито, коритце 

кормчий - стерник, стерничий, водій, керманич 

корнебульбоплоди - бульби 

корнер (спорт.) - кут 

корнет (військ.) - чотар, див. лейтенант 

корнішон - огірок (квашений) 

корнцанг - обценьки 

коробейник - продавець (мандрівний), див. комівояжер, офеня 
коробитися - жолобитися, вижолоблюватися, вижолобитися, повижолоблюватися, 
зіжолоблюватися, зіжолобитися, позіжолоблюватися, пожолоблюватися, пожоло¬ 
битися, ужолоблюватися, ужолобитися, повжолоблюватися 

коробка - скринька, скринечка, скриньчина, шабатурка, див. шуфляда, шкатулка 
коробка - це див. корзина 

короткий (словник) - малий, (виклад) - стислий 
короткий - це мотуз 

коротко (висловлюватися) - стисло, див. ляконічний, ляпідарний 
корпіти - див. коптіти 

корпорація - товариство, союз, спілка, див. консорціум 
корпуленція - огрядність 

корпус (будов.) - будинки, (військ.) - школа, (друк.) - десятка, (тіло) - тулуб 

корсар - див. пірат 

корсет - мотузівка, див. шнурівка 

корсетка - це блюзка 

корт (спорт.) - майданчик 

кортеж - поїзд, див. кавалькада 

кортеси - парламент (еспанський) 

кортик - кинджал 

корупція - хабарництво, див. скоруптований 

корчити - вдавати, вдати, удавати, удати, повдавати, прикидатися, прикинутися, 


221 


поприкидатися, дурити, здурювати, здурити, поздурювати, придурюватися, при¬ 
дуритися, попридурюватися 

корчити - кандзюбити, покандзюбити, скандзюбувати, скандзюбити, поскандзю- 
бувати, карлючити, покарлючити, скарлючувати, скарлючити, поскарлючувати, 
коцюбнити, покоцюбнути, скоцюбнювати, скоцюбнити, поскоцюбнювати, коцюр- 
бити. покоцюрбити, скоцюрбувати, скоцюрбити, поскоцюрбувати, кривити, ви¬ 
кривлювати, викривити, повикривлювати, покривлювати, покривити, скривлюва¬ 
ти, скривити ,поскривлювати, крутити, викручувати, викрутити, повикручувати, 
покручувати, покрутити, скручувати, скрутити, поскручувати, укручувати, укру¬ 
тити, повкручувати, судомити, посудомити, зісудомувати, зісудомити, позісудо- 
мувати, див. скорчений, скрючуватися 
коршун - шуліка, шуляк, каня, див. яструб 

корявий - шкарубкий, зашкарублий, кострубатий, неоковирний 
косий - скісний, навскісний, зизий, зизоокий, зизуватий 
косинка - хустка, хустина, хустинка, хустиночка, хусточка 

косматий - кудла, кудлай, кудлань, кудлач, кудлатий, скудлачений, пелех, пелеха¬ 
тий, кустра, куштра, кустратий, закустраний, скуйовджений, скудовчений, кошла¬ 
тий, скошланий, волохач, волохатий, зволоханий, кучман, кучматий чіхрай, чіхра- 
тий, кострубатий, муштатий, див. патлач, лахматий 

косматити - кудлати, викудлачувати, викудлачити, повикудлачувати, покудлачу- 
вати, покудлачити, розкудлачувати, розкудлачити, порозкудлачувати, скудлачува- 
ти, скудлачити, поскудлачувати, кудовчити, викудовчувати, викудовчити, повику- 
довчувати, скудовчувати, скудовчити, поскудовчувати, розкудовчувати, розкудо¬ 
вчити, порозкудовчувати, куйовдити, викуйовджувати, викуйовдити, повикуйов- 
джувати, розкуйовджувати, розкуйовдити, порозкуйовджувати, скуйовджувати, 
скуйовдити, поскуйовджувати, кучмити, викучмити, покучмити, розкучмити, ску- 
чмити, див. патлати 
космічний - всесвітній 
космогенеза - постання всесвіту 
космогонія - розвиток всесвіту 
космографія - всесвітоопис 
космологія - всесвітознавство 
космонавт - зорелетун, див. астронавт, стратонавт 
космополіт - світянець, безбатченко, гуляйсвіт 
космополітизм - світянство 
космос - всесвіт, див. вселенна 

коєний - заскнілий, заклятий, задубілий, зашкарублий, назадницький, відсталий, 
див. інертний, консервативний, мізонізм, ретроградний 

косніти - дубіти, задубіти, здубіти, одубіти, подубіти, животіти, заживотіти, зіжи- 
вотіти, поживотіти, проживотіти, клякнути, заклякнути, зіклякнути, оклякнути, 
поклякнути, уклякнути, нидіти, занидіти, знидіти, понидіти, пронидіти, скніти, за- 


222 


скнівати, заскніти, позаскнівати, зіскнівати, зіскніти, позіскнівати, поскнівати, по- 
скніти, ускнівати, ускніти, повскнівати, шкарубіти, зашкарублювати, зашкарубіти, 
позашкарублювати, зішкарублювати, зішкарубити, позішкарублювати, шкарубну¬ 
ти, зашкарубнувати, зашкарубнути, позашкарубнути, зішкарубнувати, зішкаруб- 
нути, позішкарубнувати, див коптіти 
косноязичний — недоріка 
косо - скісно, криво, скрива, зизо 
кособокий - кривобокий 
косоворотка - сорочка (московська) 

косолапий - клишавий, клишоногий, шеверногий, шиверногий, кутерногий, кара¬ 
катий, шкандиба, див. хромий 
косоногий - див. косолапий 

косоокий - зизий, зизоокий, зизуватий, див. страбізм 

косоротий - криворотько 

косорукий - криворучко 

костер - ватра, багаття, вогнище, див. очаг 

костиль - костур, костуронька, костуряка, милиця 

костити - див. корити 

кострище - див. костер 

костюм - див. одіяння 

костюмер - шатнич 

костюмерна - шатня 

костьол - церква (польська) 

косяк (двер.) - одвірок, (віки.) - лутка 

косяк (коней) - табун, табунець 

(птах.) - зграя 

(риби) - косяк 

котедж - дімок, дімочок, хата, хатина, хатинка, див. дача, жиліще 
котел - казан, казанок, казаночок, бакир, сатан, саганик, саганець 
котельник - казаняр 
котерія - див. кліка, олігархія 

котирувати (ціну) - визначати, визначити, повизначати, означувати, означити, 

схвалювати, схвалити, посхвалювати 

котлета - січенник 

котлован - викоп, яма 

котловина - улоговина 

котляр - див. котельник 

коток - навитка, валок 

коток - це малий кіт 

которий - який, що 

котурни - хідлі, див. ходулі 


223 


котушка - навитка 

кофе - кава, кавонька 

кофейник - кавник, кавничок, див. посуд 

кофейня - кав’ярня 

кофоза (мед.) - глухота 

кофта - блюзка, станик, див. одіяння 

кочегар - паляч, палій, див. грубник 

кочегарка - паливня, пальня 

кочегарня - див. кочегарка 

кочерга - коцюба, коцюбка, загрібачка, кутач 

кочержилно - коцю бильно 

кочівник - кочовик, мандрика, мандря, мандрьоха, галайда, волоцюга, див. бродя¬ 
га 

кочка - купина, куп’я, купиння 
кошеніля (комаха) - червець, див. коксида 
кбшення - косовиця 

кошмарний - жахливий, жаський, жасний, жахний, страхітний, страхітливий, мо¬ 
торошний 

кощунство - блюзнірство, Богозневага, див. святотатство, богохулити 

КП ССР - панство московське 

КП УРСР - яничари (московські), див. креатура 

краб - рак (морський), див. омар 

краватка - комірівець, див. галстук, папільйон 

краги - холявки 

крадьки - нишком, нищечком, знишка, ти ш ком, сховкома, потай, потайці, потаєм¬ 
ці, спотайня, сутай, потиху, стиха, див. тайком, секретно, потихеньку 
кража - крадіж, крадіжка, злодійство 
крамола - див. бунт 

кран - чіп, чопик, чопець, чопок, затулка, затичка, заткало, заткално 

кран (будів.) - журав, журавель, лисиця, підіймачка, гупля 

краніологія - черепознавство 

краніометрія - череповимір 

краніотомія (мед.) - черепорозтин 

краніяльний (анатом.) - черепний 

красавиця - красуня, красунька, красунечка, красуля, красулька, красулечка, кра¬ 
ля, хорошуля, хорошунька, білозірка, вродливиця, гарнючка, гарнюченька 
красавець - красень, красунь, красюк, красючок, див. адоніс 

красивий - красний, прекрасний, гарний, прегарний, гарненький, гарнісінький га¬ 
рнюсінький, гарнесенький, хороший, прехороший, хорошенький, чудовий, пречу¬ 
довий, лепський, гожий, прегожий, вродливий, штепний, див. граціозний, елеган¬ 
тний, ізящний, пригожий, файний 


224 


красивість - краса, врода, гарність, хорошість, мальовничість, див. красивий, кра¬ 
сота 

красильний - фарбувальний, барвувальний 
красильник (людина) - маляр 
краситель - див. пігмент 

красити - малювати, вимальовувати, вималювати, повимальовувати, домальовува¬ 
ти, домалювати, подомальовувати, замальовувати, замалювати, позамальовувати, 
змальовувати, змалювати, позмальовувати, намальовувати, намалювати, понама¬ 
льовувати, обмальовувати, обмалювати, пообмальовувати, перемальовувати, пе¬ 
ремалювати, поперемальовувати, підмальовувати, підмалювати, попідмальовува¬ 
ти, помальовувати, помалювати, розмалювати, порозмальовувати, фарбувати, до¬ 
фарбовувати, дофарбувати, подофарбовувати, зафарбовувати, зафарбувати, поза¬ 
фарбовувати, зіфарбовувати, зіфарбувати, позіфарбовувати, нафарбовувати, нафа¬ 
рбувати, понафарбовувати, перефарбовувати, перефарбувати, поперефарбовувати, 
пофарбовувати, пофарбувати 
красити - це гарнішати 
краска - фарба, барва 
(обличчя) - цера, червінь 
(сором) - паленя, шара, див. колір 

красний - червоний, червоненький, червонавий, червлений 
красний - це гарний 

красніти (багаття) - жевріти, зіжевріти, пожевріти, (барва) - червоніти, зачервоні¬ 
ти, почервоніти, червонітися, зачервонітися, почервонітися, червонішати, зачер- 
вонішити, почервонішати, червонішитися, зачервонішатися, почервонішатися, ма¬ 
ковіти, замаковіти, помаковіти, (сором) - паленіти, запаленіти, попаленіти, спале¬ 
ніти, (спалах) - шаріти, зашаріти, пошаріти, шарітися, зашарітися, пошарітися 
красніти - це гарнішати 
краснуха (мед.) - червінка 
красота - див. красивість 

красуватися - пишатися, випитуватися, випишитися, повипишуватися, запитува¬ 
тися, запишатися, позапишуватися, пощипуватися, попишатися, етилуватися, 
спитатися, поспишуватися, пишнітися, випишнюватися, випишнітися, повипиш- 
нюватися, запишнюватися, запишнітися, попишнюватися, попишнітися, спишню- 
ватися, спишнітися, поспишнюватися, хизуватися, вихизовуватися, вихизуватися, 
повихизовуватися, захизовуватися, захизуватися, позахизовуватися, похизовува- 
тися, похизуватися, схизовуватися, схизуватися, посхизовуватися, див. хвастатися 
...крат (раз) - ...крот 
...крат - це щодо влади, див. автократ 

крах - руїна, улад, розпад, запад, завал, розвал, утрата, згуба, див. банкротество 
креатура - пахолок, яничар, зрадянець, комуніст, хахлацький, КП УРСР див. про¬ 
теже, синекура, преторіянець 


225 


креація - твір, твориво 
креветка - рачок (морський) 
кревняк - родич, родак 

кредит - борг, позика, довіра, (у рахунк) - видаток 
кредитивка - щаднична позичальня 
кредитова кооператива - див. кредитивка 
кредитор - позичач 

кредитувати — позичати, позичити, попозичати, розпозичати, розпозичити, пороз¬ 
позичати 

кредитуватися - випозичати, випозичити, запозичати, запозичити, напозичати, на- 

позичити, понапозичати 

кредо - "Вірую" 

крекіні (техн.) - розчах 

крем - масть, див. помада 

кремальера (техн.) - накрутка 

крематорій - пальня 

кремація - тілоспал 

крен - похил, хил 

крендель - гугіль 

крензель - шкловтиначка 

кренитися - хилитися, похилитися, нахилятися, нахилитися, понахилятися, пере¬ 
хилятися, перехилитися, поперехилятися, схилятися, схилитися, посхилятися, хи¬ 
бати, хибнути, нахибати, нахибнути, понахибати, перехибати, перехибнути, попе- 
рехибати, схибати, схибнути, посхибати, ухибати, ухибнути, повхибати 
креса (росл.) - хріниця 
креси (земля) - окраїна, околиця 
креслення - рисування, рисунок 
креслити - див. чертити 
кресляр - рисуваль 

кретин - придурок, прищелепок, бевзь, див. дурак, ідіот, недоумок, тугодум, без¬ 
толковий 

крешер (машин.) - кришачка 
кривоногий - див. косолапий 
кривошип - корба 
криж - хрест, хрестик, хрестичок 
криза - скрута, перепад 
криївка - схованка 

крикун - зіпа, зіпака, горлач, горлай, горлопан, галайко, гарикало, желіпало 
кримінал - див. тюрма 
криміналістика - злочинство 
кримінологія - злочинознавство 


226 


кримінальний - карний, злочинний 

кримінальник - злодій, злодійка, злодійчук, злодіюга, злодіюка, злодіяка, злодюга, 

злодюжка, злочинець, злочинка, харциз, харцизяка, лиходій, лиходійка 

крипто... - таємно... 

криптогамний (росл.) - безквітковий 

криптоген - галапас, див. паразит 

криптограма - письмо (затаємничене) 

криптографія - таємничопис 

криптоманія - захоп (таємничим) 

криса - щур, щуреня, пацюк, пацюченя 

криси - це крайки (бриля), див. фланець 

критерій - вартостеміра 

критися - ховатися, заховуватися, заховатися, позаховуватися, переховуватися, 

переховатися, попереховуватися, поховуватися, поховатися, сховатися, посхову- 

ватися, зникати, зникнути, позникати, щезати, щезнути, пощезати 

кричання - крик, викрик, покрик, скрик, вереск, галас, гарбарк, гойк, гук, ґвалт, 

зойк, лемет, репет, див. вопіяти 

кричати - див. вопіяти 

кричущий - див. крикун, вопіяти 

криша - дах, дашок, стріха, покрівля 

кришка - накривка, накривочка, віко, верх, ляда, покрівець, (дитина) - крихітка, 

крихіточка, кришечка, кришиня, кришинятко, кришиняточко, мацюпусінький, 

див. Малишко, (кількість) - дешиця, дрібок, дрібка, дрібниця, дрібничка, гаріль, 

див. кусочок, (хліба) - окрушина, окрушка, крихта, крихточка 

кріо... - холод о... 

кріотерапія - морозолікування 

кріофіт (росл.) - морозовитрівалий 

кріпильний - зміцнювальний 

кріпильник (людина) - зміцнювач 

кріпити - зміцнювати, зміцнити, позміцнювати, поміцнювати, поміцнити, уміц- 
нювати, уміцнити, повміцнювати, посилювати, посилити, зусилювати, зусилити, 
позусилювати, підсилювати, підсилити, попідсилювати, усилювати, усилити, пов- 
силювати, потужнювати, потужнити, спотужнювати, спотужнити, поспотужнюва- 
ти, употужнювати, употужнити, повпотужнювати, живити, виживлювати, вижи- 
вити, повиживлювати, зіживлювати, зіживлити, позіживлювати, уживлювати, по- 
вживлювати 

кріпко - міцно, сильно, дуже, цупко, вельми 

кріпосник - кріпак 

кріпосництво - кріпацтво, колгосп 

кріпость - міць, міцність, твердість, тривкість, цупкість 
кріпость - твердиня, див. фортеця 


227 


кріпшати - міцніти, поміцніти, зміцнюватися, зміцнитися, позміцнюватися, цупкі- 
ти, зацупкіти, зіцупкіти, вицупкіти, поцупкіти 
кріс - див. гвинтівка, гвер, карабін 
кріт - кертиця 

кровать - див. койка, постіль, одр 
кровопивця - кровопій 
кровосціп (мед.) - кровостин 
крокі - див. шкіц 
крок - це див. шаг 

кролик - кріль, (вона) - крілиця, (воно) - крільча, крільчатко 
кромі - крім, окрім, опріч, опріче 
кромішний — пекельний, темнючий 

кромка (дошки) - ребро, (тканини) - крайка, окрайка, пруг, пружка, пружок, то- 
рок, (хліба) - окрушка, окрушина, барда, бар дочка, див. кусочок 
кромсати - балувати, вибатовувати, вибатувати, повибатовувати, збатовувати, зба¬ 
лувати, позбатовувати, набатовувати, набатувати, понабатовувати, побатовувати, 
побалувати, шматувати, зішматовувати, зішматувати, позішматовувати, нашмато- 
вувати, нашматувати, понашматовувати, пошматовувати, пошматувати, розшма¬ 
товувати, розшматувати, порозшматовувати 
крона (дерева) - гілля 
кронциркуль - див. циркуль 
кронштейн - див. консоля 
кропіткий - див. копіткий 
кропля - див. капля 

кросворд - головоморочка, див. шарада, метаграма 
кросінг - перехрестя, перетин 

кроткий - див. смирний, зговірливий, покійний, робкий, малодушний 

кротовина - купина 

кротячий - кертичний 

крохоборство - скнарність, дріб’язковість 

крошка - див. кришка 

круг - коло, колечко, перстень, персник, колесо, колечко, кочало, очер, очерток, 

очерточок, (на воді) - жмурка 

круглорічний - увесьрічний 

кругляк - кульчак, колов ід 

круговид - обрій, див. горизонт 

круговий - коловий, навколий 

круговорот - колобіг, оберт, див. кругооборот 

кругозір - світогляд, погляди 

кругом - довкола, навколо, колом, околом, околясом, околяса, колесом, обертом 
кругооборот - див. круговорот 


228 


кругосвітний - навколосвітний 
кружало - крутка, див. круг 

кружевний - мережаний, мережений, мереживий, мережчатий, помережаний 
кружати - див. кружити 

кружити - кодувати, поколувати, виколовувати, виколувати, повиколовувати, за¬ 
копувати, зіколовувати, зіколувати, позіколовувати, обколовувати, обколувати, 
пообколовувати, сколовувати, сколувати, посколовувати, колесувати, поколесува- 
ти, сколесовувати, сколесувати, посколесовувати, див. окружати 
кружитися (голова) - морочитися, запаморочуватися, запаморочитися, позапамо- 
рочуватися, попаморочуватися, попаморочитися, спаморочуватися, спаморочити- 
ся 

кружки - див. кругом 

кружляти - див. кружити 

кружок (людей) - гурток, гурт, див. круг 

круп (анатом.) - зад, задок, крижі 

круп (мед.) - горлянкозапал, див. лярінгіт 

крупинка - див. кришка 

крупний - великий, видатний, визначний 

крупнішати - збільшуватися, збільшитися, позбільшуватися, збільшатися, збіль¬ 
шитися, позбільшатися, побільшуватися, побільшитися 
крупнозернистий - великозерний 
круподерка - шеретівка 

крупчатка (борошно) - питлівка, питель, питльованка 
крутий - стрімкий, стрімчастий, лрикрий 

крутий - суворий, вовкодух, злючий, злісний, злостивий, лихий, нелюд, див. сер¬ 
дитися, яросний 
крутоберегий - стрімкоберегий 
круторогий - див. бик 
крутоязикий - гостроязикий 

круча - урвище, урвисько, бескид, бескед, строма, див. обрив 

крушити - трощити, витрощувати, витрощити, повитрощувати, позрощувати, пот¬ 
рощити, розтрощувати, розтрощити, порозтрощувати, строщувати, строщити, пос- 
трощувати, торощити, наторощувати, наторощити, понаторощувати, поторощува- 
ти, поторощити, розторощувати, розторощити, порозторощувати, сторощувати, 
сторощити, посторощувати, товкти, потовкти, витовкчувати, витовкти, повитовк- 
чувати, натовкчувати, натовкти, понатовкчувати, перетовкчувати, перетовкти, ро- 
зтовчувати, розтовкти, порозтовкчувати, стовкчувати, стовкти, постовкчувати, би¬ 
ти, вибивати, вибити, повибивати, збивати, збити, позбивати, добивати, добити, 
подобивати, перебивати, перебити, поперебивати, побивати, побити, розбивати, 
розбити, порозбивати 

крушитися - див. печалитися, скорбіти, хандрити 


229 


крюк - гак, очепа, куляс 

крючок - гачок, гачечок, гаплик, гапличок, (балачки) - викрут, зачіпка, (дверей) - 
защіпка, (деревляний) - ключка, (письма) - карлюка, карлючка, закарлючка, (лю¬ 
дина) - крутій, див. обманщик, (на сіно) - микавка 

кряж (гори) - пасмо, грунь, (дерева) - оцупок, колодка, (людина) - кремез, креме¬ 
зний 

крякати - див. горланити 
Ксенія - Оксана 
ксенократія - чужевлада 
ксеноманія - чужелюбство 
ксенофоб - чужежер 
ксенофобія - чужененависть 
ксероза (мед.) - шкіросухість 
ксерофіт (росл.) - посуховитривалий 
ксилема - деревинна 

ксилограф - дереворитувач, див. гравер, гравірувати 

ксилографія - див. гравюра 

ксилологія - деревознавство 

ксьонз - священик (польський), див плебан 

ктир (комаха) - вовчок 

ктитор - титар 

кауфер - перукар, стрижій, див. парикмахер 

кауфюра - зачіска 

Кубань (край) - Кубанщина 

Кубань - це річка 

кубок - келех, див. посуд, чаша, шкалик 

кубашка (жінка) - гладуха, груба, грубенька, череваня, череванька, див. пузатий, 

товстий, жирний 

куверт (посуд) - див. сервіс 

кувшин - див. посуд 

кугельбляу - синька (на білизну) 

кудрявий - кучерявий, кучерявенький, кучерявець, кучерявка, див. косматий 
кузен - (син брата) - братанок, братанець, братанич, (син сестри) - сестринець, се¬ 
стрин 

кузинка - (дочка брата) - братаниця, братанка, (дочка сестри) - сестриниця, сест- 
ринка 

кузниця - ковальня, кузня 

кузов (воза) - короб, васаг, драбини, драбинник 

кузов (торбина) - козуб, кузуб, козубень, козубець, козубенька 

кукла - лялька, лялечка, ляля, ляленька, лялюся 

кукувати (зозуля) - кувати, закувати, накувати, покувати, прокувати 


230 


кукушка (він) - зозуль, зозулець, (вона) - зозуля, зозулька, зазуленька, зозулечка, 

(воно) - зозуленя, зозуленятко 

кулак - п’ястук, п’ястучок, п’ястучище 

кулак - куркуль, дука, глитай, див. багач, буржуй 

кулемет - хуткострілка, див. скоростріл 

кулінар - кухар, (вона) - куховарка, (дружина) - кухариха, (син) - Кухаренко, (до¬ 
чка) - кухарівна, (дитина) - кухарченя, (помішник) - кухарчук, див. повар 
кулінарство - куховарство 
куліси - лаштунки 
кулюари - коритарі, див. фойє 

куль - лантух, міх, мішок, мішечок, клунок, клуночок, торба, торбина, торбиноч¬ 
ка, торбинка 

кульмінаційний - найвищий, щонайвищий 
кульмінація - верхівка, див. вершок 
культиватор - сапунка, див. екстирпатор 

культивувати - плекати, виплекувати, виплекати, повиплекувати, наплекувати, 
наплекати, понаплекувати, сплекувати, сплекати, посплекувати, розвивати, розви¬ 
нути, порозвивати, розроблювати, розробляти, розробити, порозроблювати, шану¬ 
вати, пошанувати, ушановувати, вшанувати, повшановувати 
культура (мед.) - пороста 

культуртрегер - освітник, учитель, цивілізатор, див. місіонер 

культяпка - кукса 

кумир - божок, див. Ідол 

кунак - приятель 

куниця - куна, кунка 

кунсткамера - музей 

кунтація - хитливість, вагання 

кунштюк - див. фокус 

купець - крамар, (вона) - крамарка, (дружина) - крамариха, (син) - крамаренко, 
(дочка) - крамарівна, (дитина) - крамарчук, крамарочка, торговець, (вона) - тор¬ 
говка, торговочка 
купець — це хто купує 
куплет - співаночка, строфа 
купол - баня, маківка 
купон - квит 
купорос - синяк 
кураж - хоробрість (удавана) 

куражитися - бешкетувати, побешкетувати, забешкетувати, зібешкетовувати, зі- 
бешкетувати, набешкетувати, бундючитися, збундючуватися, збундючитися, ви- 
бундючуватися, вибундючитися, побундючуватися, побундючитися, ворохобити¬ 
ся, зворохоблюватися, зворохобитися, позворохоблюватися, поворохоблюватися, 


231 


поворохобитися, гороїжитися, вигороїжуватися, вигороїжитися, згороїжуватися, 

згороїжитися, позгороїжуватися, нагороїжуватися, нагороїжитися, погороїжитися, 

комизитися, закомизитися, покомизитися, скомизитися, перекомизитися, костри- 

читися, закостричитися, покостричитися, скостричитися, коцюбитися, викоцюб- 

люватися, викоцюбитися, закоцюблюватися, закоцюбитися, покоцюбитися, ско- 

цюблюватися, скоцюбитися, пиндючитися, запиндючуватися, запиндючитися, на- 

пиндючуватися, напиндючитися, понапиндючуватися, спиндючуватися, спиндю- 

читися, поспиндючуватися, приндитися, виприндитися, заприндитися, попринди- 

тися, сприндитися, хоробритися, похоробритися, схоробрюватися, схоробритися, 

див. хвастатися, фудулитися 

куранти - годинник 

курат - див. ксьондз 

куратор - опікун, див. попечитель 

курація - лікування 

курбет - витівка, вибрик 

курган - могила 

кургузий - куций 

курдюк - кульмич 

куренда - обіжник 

кур’єр - післанець, див. фільд’егер, посильний 
курзаля - концертовня 

курильщик - курій, курець, (вона) - курійка, курячка 

курйоз - дивина, дивогляд 

курносий - кирпатий, кирпа, кирпань 

куроводство - курівництво 

курок - кошок, спуск 

куропатва - куріпка, куріпочка, куріп’я 

курорт - літнисько, див. здравниця, монрепо 

курортник - літник, (вона) - літничка 

курс (дороги) - напрям, (науки) - виклад 

курсант - учень, слухач 

курси - виклади, вишкіл 

курсив - письмівка, див. скоропис 

курсування - поїзд, їзда 

курсувати - їздити, поїзджувати, поїздити, попоїзджувати, (корабель) - плавати, 

плавувати, поплавати, (літак) - літати, політати 

(чутка) - ширитися, поширюватися, поширитися 

куртаж - див. комісове 

куртизанка - див. розпутниця 

куртина - заслона, запона, див. завіса 

куртуазний - ввічливий, ґречний, чемний, шанобливий, див. ізящний, приличний 


232 


куртьє - див. агент, маклер 
куралтай - з’їзд, учта (татар.) 
курфюрст - князь (німецький) 
курятник - курник, курничок 
курящий - див. курильщик 

кусок - будзьок, букат, груда, грудка, грудочка, груддя, кавалок, кавалочок, кімса, 
клаптик, клаптичок, ковбатка, кус, кусень, кусник, луста, лустка, лусточка, оши- 
мок, палустень, партика, постав, поставок, поставочок, скиба, скибка, скибочка, 
скибище, сувій, сувійчок, сувоїк, штикир, шмат, шматок, шматочок, шмата, шмат¬ 
ка, шматина, шматинка, шматянка, шмаття, шматура, шматуряка, шматур’я, шма- 
нделок, див. обрізок 

кусочок - грудочка, дещиця, дорабчик, дрібка, дрібок, дрібочка, дрібниця, дрібни¬ 
чка, зернятко, зерня, кавалочок, клаптичок, краплина, краплинка, краплиночка, 
крапелинка, кулидка, лусточка, піщинка, пучка, пучечка, скалочка, скибочка, скі¬ 
почка, трісочка, шматок, шматочок, шматинка, див. фрагмент, (хліба) - скрушка, 
скрушина 

кустар - домороб, ремісник 
кустос - доглядач 

кутати - завивати, завинути, позавивати, обвивати, обвинути, пообвивати, опови¬ 
вати, оповити, пооповивати, перевивати, перевинути, поперевивати, повивати, по- 
винути, повити, загартувати, загорнути, позагортувати, згортувати, згорнути, поз¬ 
гортувати, обгартувати, обгорнути, пообгортувати, уторгувати, угорнути, повгор- 
тувати, тушкувати, затушковувати, затушкувати, позатушковувати, утушковувати, 
утушкувати, повтушковувати, див. завертати, обкутувати 
кутикуля (анатом.) - наболонь 
кухарка - куховарка, див. кулінар 
кухмістер - див. кулінар 

куча - купа, купка, купочка, копиця, ворох, кучугура, надма, стропа, див. нанос 
куча - це саж і жидівс. свято 

кучер - погонич, візник, машталір див. фірман, фурман 

кучер - це волосся 

куш (грошей) - камза, див. сума 

кушати - див. їдати 

куштувати - це смакувати 

кушетка - див. диван 

кшталт - копил, вигляд, форма, подібність, спосіб, див. манера 
кювет - рів, рівчак, рівець 
кюветка - мийка, мийниця, мисочка 
кюре - священик 
Л 

Якщо нема слова на ла... - див. на ля... Напр. лампа див. лямпа 


233 


лабаз - комора, склад, див. амбар, магазин, шпихлір 

лабазник - див. кладовщик 

лабазник (росл.) - гадючник 

лавка - крамниця, див. магазин, склеп 

лавка - це ослон, див. парта, скамниця 

лавр (росл.) - бобковець 

лавреат - нагородець 

Лаврентій - Лавро 

лагер - табір, обоз 

лагунка - діжка, див. посуд 

ладя (шахи) - вежа 

лазарет - лічниця (військова) 

лазівка - вилазка, пролазка, викрут 

лазурний - блакитний 

лазурь - блакіть 

лазутчик - вивідач, див. ти пі он 

лайнер - пароплав (океанський) 

лак - покіст, див. політура 

лакей — послугач, слуга, услужник, див. офіціант, стюард 
лакомий - ласий, заласний, див. сласний 

лакомитися - ласувати, виласовувати, випасувати, зласовувати, зласувати, наласо- 
вуватися, наласуватися, поналасовуватися, поласовуватися, поласуватися, поласи¬ 
тися, смакувати, висмаковувати, висмакувати, засмаковувати, засмакувати, посма- 
ковувати, посмакувати, розсмаковувати, розсмакувати, усмаковувати, усмакувати, 
солодцювати, висолодцювати, висолодцити, засолодцювати, засолодцити, посоло¬ 
дцювати, посолодцити, усолодцювати, усолодцити 
лакомка - ласун, ласуха, ласій, ласійка, ласько, ласач, ласогуб, ласолюб 
лакомство - ласощі, лагомина, лагоминка, мантулки, цукерки 
лаконічний - стислий 
ландиш - конвалія 

лань - олень, (вона) - олениця, (воно) - оленя, оленятко 
лапа - лаба, лабка, лабочка, лабонька, лабети 
лапаротомія (мед.) - череворозтин 
лапотник - постоляр, кацап, москвин, див. росіянин 

лапоть - постіл, постолисько, постоляка, постолище, верзун, личак, лаврик, сирі¬ 
вець, ходак, ходоча, ходочатко, шкуряк, шкурячок 
лапша - локша, локшина, локшинка, локшечка, локшенька, див. їда 
ларьок - рундук, ятка, див. стенд 

ласкати - голубити, зіголублювати, зіголубити, позіголублювати, наголублювати, 
наголубити, понаголублювати, поголублювати, поголубити, приголублювати, 
приголубити, уголублювати, уголубити, повголублювати, милувати, змиловувати, 


234 


змилувати, позмиловувати, намиловувати, намилувати, обмиловувати, обмилува- 
ти, пообмиловувати, помиловувати, помилувати, умиловувати, умилувати, повми- 
ловувати, лащити, злащувати, злащити, полащувати, полащити, пестити, зіпести- 
ти, напестити, попестити, спестити, улестити, див. леліяти 
ласкавити - це див. амнестувати 
ласо - оркан 

ластитися - лащитися, залащуватися, залащитися, злашуватися, злащитися, поз- 
лащуватися, полащуватися, прилащитися, улащувати, улащитися, повлащуватися, 
примилятися, примилитися, попримилятися, упадати (біля кого), упасти, повпада- 
ти, див. підлизуватися 
лафа - дурничка, запівдурно 
лахматий - див. косматий, патлач 

лахміття - вереття, веретище, ганчір’я, ганчірки, гандзоля, ґноття, дранка, дранти¬ 
на, дрантя, канцур’я, лати, лахи, лахмання, лахута, лахмендрики, рам’я, рамтя, 
страпки, страп’я, хабоття, цундра, цуря, шкамаття, шмаття, шматянка, шматур’я, 
див. барахло, скрап, страп’я, хламіття, тряпка, шушваль, одіяння 
лацкан (одяг.) - вилога 

лаяти (пес) - гавкати, гавкнути, вигавкувати, вигавкати, загавкати, загавкувати, 

загавкати, погавкувати, погавкати, прогавкати, розгавкуватися, розгавкатися, по- 

розгавкуватися, брехати, брехнути, забрехати, збрехувати, збрехати, побрехувати, 

побрехати, валувати, завалувати, звалувати, повалувати, провалувати 

лаяти - це сварити 

лебідка - корба, див. гаспел 

лебідка - це лебедиця 

Лев (ім’я) - Левко 

левкас - фарбоїрунт 

левкемія (мед.) - кровопістряк 

левкома - див. більмо, катаракта 

левкопенія (мед.) - білокрівцебрак 

левкоцити - білокрівці 

левкоцитоза (мед.) - білокрівценадмір 

левульоза - цукор (овочевий) 

легалізувати - узаконювати, узаконити, повзаконювати, справнювати, справнити, 
посправнювати, управнювати, управняти, управнити, повправнювати, див. каноні¬ 
зувати 

легальний - законний, правний, правосильний, правоважний, важний 

легальність - правність, законність 

легат - заступник, уповноважений, посол 

легація - посольство, див. делегація 

легенда - переказ, див. оповідання 

легендарний - казковий, чудовий 


235 


легіон - безліч, сила, сила силенна, незлічимий, без ліку, див. міріяда, полчища, 
много 

легіслятивний - законодавчий 
легіслятура - парлямент 

легітимація - посвідка, документ, див. сертифікат 
легітимний - законний, правний, див. легальний 

легітимувати - засвідчувати, засвідчити, позасвідчувати, посвідчувати, посвідчи¬ 
ти, див. легалізувати 
легкове (авто) - особове 
легкоплавкий — легкотопний 
леговище - див. берлога 
лед - лід, крига, шерех, шуга 
леденець - цукерок, див. лакомство 
леді - мосьпані, див. мадам, міледі 
ледокіл - криголам, див. льодоріз 
ледохід - кригоплав 
лежінка - припічок 
лежанка - це лежання 

лежебока - периноспал, пічкур, лежух, лежун, лежака, бабак, байбак,, нероба, див. 
лінивець 

лежма - легма, лігма, лежачи, навлежачки 

лейборитський - робітничий 

лейтмотив - провідне, найголовніше 

лекаж (техн.) - кривуля, модло 

лексема - слово 

лексика - словництво 

лексикограф - словникар 

лексикографія - словникарство 

лексиколог - словознавець 

лексикологія - словознавство 

лексикон - словник 

лексичний - словниковий 

лектор - викладач 

лектриса - викладачка 

лектура - виклади 

лекційний - викладовий, навчальний 
лекція - виклад, научка, див. урок 

леліяти - мріяти, помріяти, вимріювати, вимріяти, повимріювати, зімріювати, зім- 
ріяти, намріювати, намріяти, понамріювати, промріювати, промріяти, умріювати, 
умріяти, повмріювати, плекати, поплекати, виплекувати, виплекати, повиплекува- 
ти, наплекувати, наплекати, понаплекувати, сплекувати, сплекати, посплекувати, 


236 


див. ласкати 

лендлорд - дідич, землевласник, власник, див. поміщик 
ленник - голдівник, див. васал 

лента - стрічка, стрічечка, тасьма, тасьмочка, партиця, партичка, чембор, (вузька) 

- гарасівка, стяжка, стяжечка, стьожка, стьожечка, (голови) - скиндяк, скиндячка, 

(коси) - кісник, кісничок, підкісник, уплітка, (оксамитна) - оксамитка, гальонка, 

гальоночка, (широка) - бинда, биндочка, хвизина 

лепатид - скойка (скаменіла) 

лепідоптерологія - метеликознавство 

лепра (мед.) - проказа 

лестити - див. підлизуватися 

летальний (мед.) - смертельний 

летаргія - завмира, сплячка 

летуча миша - кажан, кажанок, лилик, гацик, кучопир 
лещ (риба) - чабак 

лжа - брехня, брехенька, брехливисть, забреханість, брехунство, неправда, непра¬ 
вдивість, див. лож 
лжеприсяга - кривоприсяга 

лжець - бреха, брехака, брехало, брехуляка, брехач, брешко, брехун, (вона) - бре- 
хука, брехля, брехунка, брехачка, (воно) - брехунець, брехунча 
ливень - злива, залива, хлющ, хлюща, хлята, хляка, хлягоза, див. потік 
лижа - лижва 

лизоблюд - лакуза, лабуза, підлабуза, підніжок, лестун, облесник, пахолок, підчи- 
хвіст, див. підлизуватися, підлиза, прихвостень, холоп, холуй 
лико - луття, личча, лут 

ликувати - веселитися, звеселюватися, позвеселюватися, навеселюватися, навесе¬ 
литися, повеселюватися, повеселитися, розвеселюватися, розвеселитися, радіти, 
зрадіти, зрадувати, порадуватися, урадуватися, святкувати, зісвятковувати, зісвят- 
кувати, позісвятковувати, посвятковувати, посвяткувати, усвятковувати, усвятку- 
вати, тішитися, натішуватися, натішитися, понатішуватися, потішуватися, потіши¬ 
тися, стішуватися, стішитися, постішуватися, утішуватися, утішитися, повтішува- 
тися, див. торжествувати, тріюмфувати 
лимон - цитрина, цитринка 

линяти - блякувати, блякнути, блякніти, виблякати, виблякувати, повиблякати, зі- 
блякати, зіблякнути, позіблякати, приблякати, приблякнути, поприблякати, убля- 
кати, ублякнути, повблякати, пускати, пустити (фарбу) див. пожигнути 
линяють - це звірі, тварини 

липкий - беркий, беручкий, глизявий, глейкий, глеюватий, липучий 

лисиця - (він) - лис, лисок, (вона) - лиса, лиска, (воно) - лисеня, лисенятко, лиси- 

ченя, (мала), лисичка, лисонька 

лисиця - це див. кран 


237 


листа - список, списочок, перелік 
лихач - див. удалий, безшабашний 
лихоліття - лиховина, лихочас 

лихорадка - лихоманка, трясця, хиндя, див. малярія, пірексія, трясучка 

лице - вид, видок, видочок, обличчя, див. фізіономія, лік 

лицевий - видовий, обличний, начільний, див. фронтовий 

лицезріти - споглядати, споглянути, поспоглядати, див. глядіти 

лицемір - облудник, (вона) - облудниця, удавач, (вона) - удавачка, див. ханджа, 

святоша 

лицемірний - облудний, удаваний, роблений, нещирий, брехливий, дурисвітський, 
див. фальшивий 

лицемірство - облуда, удава, див. гіпокритство, фарисейство 

личинка - лярва 

личко - видок, видочок 

личко - це див. щока 

личний - див. персональний 

лишай - обрісник 

ли ттт ие - зайвина, надмір, лишок, залишок, надлишок, решта, рештки, недоїдки, 

недопитки, недобитки, послідок 

ли ттт ній - зайвий, непотрібний 

лібералізм - волелюбство 

лібідо (мед.) - статевопотяг 

лівер (страва) - печінка, (техн.) - смочок 

ліверант - менджун 

лівосторонній - лівобічний 

ліврея - барма 

лівша - манько, манькут, шульга, лівак, лівачка 

ліга - союз, спілка, об’єднання, товариство, див. організація 

лідер - провідник, проводар, проводир, провідця, (вона) - провідниця, провіднич- 
ка, проводарка, проводирка, ватажок, вожай, водій, орудар, див. гід, провожатий, 
бригадир, старший, шеф, ударник, начальник 
лік - див. лице 

лік - це лічба і див. лікарство 
лікар-жінка - лікарка, див. докторжінка 
лікарша, лікариха - це жінка лікаря 
лікарство - лік, ліки, зілля 

ліквідувати - вбивати, вибивати, вибити, повибивати, добивати, добити, подоби- 
вати, забивати, забити, позабивати, перебивати, перебити, поперебивати, розбива¬ 
ти, розбити, порозбивати, убивати, убити, повбивати, вигублювати, вигубити, по- 
вигублювати, зігублювати, зігубити, позігублювати, вішати, повісити, вивішувати, 
вивішати, повивішувати, перевішувати, перевішати, поперевішувати, закривати, 


238 


закрити, позакривати, зупиняти, зупинити, позупиняти, припиняти, припинити, 
поприпиняти, спиняти, спинити, поспиняти, катувати, покатувати, викатовувати, 
викатувати, повикатовувати, докатовувати, докатувати, подокатовувати, закатову¬ 
вати, закатувати, позакатовувати, накатовувати, накатувати, понакатовувати, пе- 
рекатовувати, перекатувати, поперекатовувати, скатовувати, скатувати, поскато- 
вувати, укатовувати, укатувати, повкатовувати, нищити, винищувати, винищити, 
повинищувати, знищувати, знищити, познищувати, перенищувати, перенищити, 
поперенищувати, понищувати, понищити, розв’язувати, розв’язати, по¬ 
розв’язувати, розгоняти, розігнати, порозганяти, виганяти, вигнати, вигонити, по¬ 
виганяти, заганяти, загнати, загонити, позаганяти, уганяти, угнати, поуганяти, 
стріляти, вистрілювати, вг кредити, повистрелювати, застрілювати, застрілити, по- 
застрілювати, перестрілювати, перестреляти, поперестрілювати, пострілювати, 
постреляти, розстрілювати, розстріляти, порозстрілювати, див. масакрувати 
ліліпут - маля, малюк, малеча, див. малиш, карлик, пігмей 
лілія - лелія 

ліміт - межа, край, реченець, див. строк, термін, норма 
лімітація - обмежа 

лімітрофний - сумежний, прикордонний 

лімітувати - обмежовувати, обмежити, пообмежовувати, пообмежати, вимежову¬ 
вати, вимежати, повимежовувати, зімежувати, зімежати, позімежувати, змежува- 
ти, змежити, позмежувати 
лімнологія - озерознавство 
лімоктонія (мед.) - голодомор 
лімоніт - залізняк (рудий) 
лімузин - авто (дороге) 
лімфа - пасока, сукровиця 
лінгвістика - див. філологія 
лінгвістичний - мовознавчий 
лінгвіцид - мововбивство, мовонища 
лінза - сочка, див. лупа, меніск 

лінивець - баглай, баглаюватий, байда, байдалак, байдич, бинджук, гульвіса, гуль¬ 
тіпака, гультіпачка, гультяй, гультяйка, динда, лайдак, лайдачка, лайдацюга, лаш- 
табей, легавий, легар, ледайко, ледака, ледай, ледар, ледарка, ледарисько, ледацю¬ 
га, ледач, ледачий, ледачина, ледаченький, ледаче, ледачага, ледащиця, ледащо, 
лежень, лобур, лобурка, лобурча, лотр, нероб, нероба, опішилий, пічкур, полежай, 
полежака, полежаха, полежій, смовдир, шалапут, шалапутка, шарубейник, шару- 
бейка, див. гуляка, лежебока, босяк, сибарит, епікуреєць, фланер 
лінитися - ледарювати, поледарювати, заледарювати, зледарювати, розледарюва- 
тися, ледачити, заледачати, зледачити, проледачити, розледачуватися, розледачи- 
тися, порозледачувати, ледащіти, заледащіти, зледащіти, поледащіти, розледащу- 
ватися, розледащітися, порозледащітися 


239 


лінійка - правилка 
ліногуз - див. лінивець 
лінолеум - церата, див. клейонка 

лінощі - баглайство, байдацтво, ледарство, ледачість, ледацтво, шалапутство 

лінуватися - див. ліпитися 

лінч - самосуд 

лінюх - див. лінивець 

лінь - див. лінощі 

ліпитися - тулитися, притулюватися,притулятися, притулитися, попритулюватися, 
попритулятися, горнутися, пригортатися, пригорнутися, попригортатися, припада¬ 
ти, припасти, поприпадати, прихилятися, прихилитися, поприхилятися 
ліпота - краса, врода, див. красивість 
ліс (матеріял) - дерево, дошки, колоди, трями тощо 
ліс - це діброва 
лісник - див. лісничий 
лісничий - гайовий 
лісозавод - див. лісопилка 
лісопилка - тартак, тартачок, трачка, трачевня 
лісопильник - трач 
лісопильня - див. лісопилка 
лісосіка - бутина 
лісосплав - дарабство 
лісосплавник - дарабель 
лісосушарня - деревосушарня 
лісоторговець - деревопродавець 
літи - роки, час 
літавра - тулумбас 
літаврик - довбиш 
літанія - голосіння, скарга, покута 
літера - буква, буквочка 
літеральний - буквальний, див. точний 
літератор - письменник, див. борзописець, графоман 
література - письменство 
літературознавець - письменствознавець 
літерний - буквений 
літія - панахида 
літо... - камне... 
літографія - камнедрук 
літок (вулика) - вічко 
літолог - камнезнавець 
літом - улітку, влітку 


240 


літоральний - узбережний 
літочислення - роколічба 
ліф - станка, див. одіяння 
ліфт - підойма, див. елеватор 
ліфтер (машин.) - підоймачка 
ліфчик - див. бюстгалтер 
ліхенологія - обпрісникознавство 
ліхтар - світичка, див. фонар 
ліцей - див. гімназія 
ліцензія - дозвіл 

ліцитація - борговипродаж, див. авкціон 

ліцитувати - випродовувати, випрбдувати, випродати, повипродувати, спрбдува- 
ти, спродувати, спродати, поспродувати 
лічення - лік, лікування 

лічити - лікувати, виліковувати, вилікувати, повиліковувати, заліковувати, заліку¬ 
вати, позаліковувати, зліковувати, злікувати, позліковувати, підлікувати, попідлі- 
ковувати 

лічити - це рахувати 

лічитися - лікуватися, див. лічити 

лічитися - це вважати на 

ліяна - витійка 

ліяс - вапняк (лупаковий) 

ло... - Якщо нема слова з початковим ло.., див. на льо... Напр. локон див. льокон 
лоб - чоло 

лобатий - високочоловий 

лобзик — пилочка 

лобовий - чоловий 

лобогрійка (жниварка) - самоскидка 

ловелас - бабій, байдур, бахур, джиґун 

ловкач - дока, дойка, крутій, проноза, спритух, хитрун, хитрюга, див. обманщик 

ловкий - влучний, вправний, звинний, зграбний, меткий, промітний, проноза, 

пронозливий, секерний, спритний 

ловкий - це гарний, див. красивий 

ловля - лови, ловитва, див. облов 

логопатія (мед.) - мововада 

логос - Слово Божеське 

лодка - човен, човник, човничок, човенце, каюк, каючок, кайора, галяра, галярка, 
карбас, байдак, байдара, байдарка, буяр, див. судно, шлюпка, ялик 
логодедалія - пишномовність, див. патос 
логограф - літописець 

логопатологія (мед.) - моворозлад, див. логопатія 


241 


логософія - див. етимологія 
лож - див. лжа 

ложе - див. постіль, (ріки) - річище 

ложно - брехливо, неправдиво, див. фальшивий 

лозунг - гасло 

локалізувати - змісцевлювати, змісцевити, позмісцевлювати, умісцевлювати, умі- 

сцевити, повмісцевлювати, обмежувати, обмежати, пообмежувати 

локальний - місцевий 

локаут - заперти 

локомобіль - паровик, рушій 

локомотива - паротяг 

локон - кучер, кучерик, кучерявка 

ломбард - заставня 

лотерея - виграшня 

лояльний - вірний, незрадливий 

лом (біль) - гостець, гризь, (знаряд) - ломака, ломачка, (матеріал) - ломань, див. 

брухт, утиль, скрап 

ломка - злам, вилам, надам, розлам 

ломовик (віз) - бендюжник 

ломота (біль) - див. лом 

лопасть - плиця, лопать 

лопати — лускати, луснути, полускати, злускати, злуснути, позлускати, лускатися, 

луснутися, полускатися, злускатися, злуснутися, пукати, пукнути, пукти, попука- 

ти, розпукати, розпукнути, порозпукати, спукати, спукнути, поспукати, репати, 

репнути, порепати, зрепати, зрепнути, позрепати, репнутися, порепатися 

лопати (жерти) - див. їдати 

лорд - вельможа (англійський), див. пер 

лоск - лиск, полиск 

лоснитися - дискувати, лискати, писнути, лискнути, полискувати, вилискувати, 

вилискати, вилискнути, задискувати, залискати, злискувати, злискати, злискнути, 

лисніти, вилиснювати, вилисніти, залиснювати, залисніти, злиснювати, злисніти, 

полиснювати, полисніти, лишати, вилищувати, вилищити, запитувати, залишити, 

полищувати, полишити 

лоток - рундук, ятка, див. кіоск 

лоток - це у млині 

лоцман - стерник, див. рульовий 

лощина - виярок, вибалка, видолинок 

лу... - Якщо нема слова з початковим лу„, див. на лю... Напр. лупа див. люпа 
лудити - лужити, вилуджувати, вилудити, повилуджувати, злуджувати, злудити, 
позлуджувати, навуджувати, навудити, поналуджувати, полуджувати, полудити, 
улуджувати, улудити, повлуджувати 


242 


лудити - це приваблювати 

лужа - калюжа, калюжка, калабаня, калабанина, ковбаня, ковбанька, ковдобина, 

ковтьоба, ковтьобина, калябура, баюра, бакай, багонка 

лука (річки) - коліно, закрут, закрутина, розтік, розтока, зарічок 

лука - це сіножать 

Лука (ім’я) - Лукаш 

лукавий - підступний, зрадницький, брехливий, підлий, киринний, див. лицемір¬ 
ний 

лукавий - це див. демон 

лукавити - брехати, вибріхуватися, вибрехатися, повибріхуватися, забріхуватися, 
забрехатися, позабріхуватися, набріхувати, набріхати, понабріхувати, зраджувати, 
зрадити, позраджувати, киринити, накиринювати, накиринити, понакиринювати, 
покиринювати, покиринити, скиринювати, скиринити, крутити, викручуватися, 
викрутитися, повикручуватися, підступати, підступити, попідступати 
Лукерія - Ликера 
лукомор’я - затока (морська) 

лунатик - снохода, сноходця, сноходець, сновида, див. сомнамбула, ноктамбуліст 
лунка - дучка, дучечка, кубах, ковбанька, ямка 
лупа - сочка, див. лінза 
лупа - це див. перхоть 

лупити (ціну) - дерти, видерти, здирати, здерти, зідрати, заправляти, заправити, 

позаправляти, загеровувати, затерувати, (бити) - див. колошматити 

лупити - це шкіру, шкаралупу, кору, курчата 

луч - промінь, промінець, парос, парус 

луч - це див. радіус 

лучина - скіпець 

луччий - кращий, ліпший, гарніший, красніший, якнайкращий, якнайліпший, що¬ 
найкращий, щонайліпший 
любий - кожний, всілякий, будь-який 
любий - це улюблений 

любимець - коханець, коханок, коханка, коханочка, любчик, любка, любонька, 
улюбленець, улюблениця, мамій, мамійка, мамієчка, мазун, мазунець, мазунка, 
мазушка, милодан, милоданка, пестун, пестунець, пестунка, пестуночка, див. воз- 
любленник, фаворит 

любимий - любий, улюблений, коханий, милий, див. любимець 
любитель - див. аматор 
Любов (ім’я) - Любина 

любовник - любас, любасок, (вона) - любаска, ліобанка, хабаль 
любрикатор - мастилка, о лійка 

любуватися - милуватися, замиловуватися, замилуватися, позамиловуватися, на- 
миловуватися, намилуватися, понамиловуватися, помиловуватися, помилуватися, 


243 


умиловуватися, умилуватися, повмиловуватися 

люб’язний - добрячий, ласкавий, послужливий, приємний, чемний, див. корект¬ 
ний, куртуазний, галянтний 

людно - велелюдно, завізно, згромадно, див. товпа 

людоїд - людожер, див. канібал 

люес - пранці, див. сифіліс 

люк - ляда, шиб 

люкративний - зисковий 

люксація (мед.) - викрут, скрут 

люксус - багатство, пишність, гойність 

люксусовий - багатющий, великопанський, найпишніший, див. фешебельний, еле¬ 
гантний 

люкубрація - нічнопраця 
люмбаго (мед.) - крижобіл 

люмпенпролетаріят - голота, див. бідняк, пролетаріят, чернь, павпер 

люнета - далекозорка, див. телескоп 

люпин - біб вовчий 

люпус (мед.) - вовчанка 

люстр - див. лоск 

люстратор - див. контролер, ревізор 
люстрація - прибуткоопис 
люстрація - хоробовідшепт 
люстро - дзеркало, дзеркальце 
Лютеція - Париж (латинська назва) 
люфа - гарматоцівка 
люфт (вітра) - протяг, продув 
люцифер - див. демон 
люцифуг - нічнотварина 
лябілізація (грам.) - огублення 
лябіодентальний (згук) - губозубний 
лябіринт - плутанка 

лябіяльний (грам.) - губний приголосний 
лява (вулк.) - гамула, (сніг.) - сніговиця 

лявірувати - бардіжати, вибардіжувати, вибардіжити, повибардіжувати, забарді- 

жувати, забардіжити, позабардіжувати, збардіжувати, збардіжити, позбардіжува- 

ти, побардіжувати, побардіжити 

лягуна - лиман, затока 

лякримозо (музич.) - сумовито 

ляктація - молочність, молокодав 

лякто... - молоко... 

ляктоза - цукор (молочний) 


244 


ляктометр - молокомірка, див. галактометр 
лямка - шлейка 

лямпа - світиця, світничка, див. ліхтар 

лямпас - штанолямівка 

лямпіон - барвосвітичка, див. фонар 

лямпрофонія - голосновиразність 

ляндвер - ополченець 

ляндеманшафт - земляцтво 

лянди - оболонь (приморська) 

ляндо - берлин, див. карета, повозка, тачанка, тарантас 

ландшафт - краєвид 

ляндтаг - сойм (німецький) 

ланцета - ножичок, див. скарифікатор 

ляпаротомія (мед.) - очеревинорозтин 

ляпороскопія (мед.) - очеревинодослід 

ляпати (язиком) - див. говорити 

лапідарний - стислий, див. лаконічний 

ляпсус - обмовка, описка, помилка 

лярго (муз.) - спроквола, поволі 

ларингіт (мед.) - горлянкозапал 

ларингоскопія (мед.) - горлянко дослід 

лятентний - (мед.) - захований 

латеральний - боковий 

лятифундія - великомаеток 

лятрина - виходок, лазничка, див. ватерклозет, нужник 

ляфет - двоколка (гарматна) 

льгота - пільга, див. привілей 

льодоріз - див. ледокіл 

льокаль - домівка, див. приміщення 

льокатив (грам.) - місцевий відмінок 

льокатор - винаймич, див. квартирант, рентівник, жилець, постоялець 

винаймач — це власник 

льонгшез - крісло 

льоретка - див. кокетка 

льорнетка - держальцеокуляри 

льот - див. польот 

льотка (техн.) - жерло, вилив 

льоток (вулика) - вічко 

льотчик - летун 

льяноси - степ, див. прерії, савани 
М 


245 


мавзер - пістоля, див. револьвер 

мавзолей - могильня, див. усипальниця, нагробок 

маг - чарівник, чаклун, характерник, див. колдун, мольфар, хіромант, чародій 
магазин - крамниця, крамничка, комора, склад, шпіхляр, див. лабаз, склеп 
магазинер - комірник, крамар, продавець, продавчиня 

маганізувати - складати, скласти, поскладати, покладати, покласти, накладати, на¬ 
класти, понакладати 
Магдалина - Магда 

магістраля - головний шлях, вулиця, див. автострада 
магістрат - управа міська 
магічний - чаклунський, чарівний 
магія - чаклунство, див. теургія 

магнати - можновладця, вельможа, великопан, див. потентат 
магометанство - мохамедство, іслям 

мадам - пані, паня, панія, панійка, паніматка, паніматуня, паніматуся, див. місіс 
мадароза (мед.) - лисення 

мадмуазель - панна, панночка, панянка, паннуня, паннуся, паннуненька, паннусе- 
нька, див. юнка 

Мадонна - Мати Божа, Божа Мати, Матінька Божа, Пресвята Мати 

мадяр - угрин, утор, (вона) - угринка, угорка, (воно) - угринчук, угорчук, угриня 

Мадярщина - Угорщина 

маестозо (муз.) - урочисто 

маестро - майстер, (вона) - майстриня (дружина) - майстриха, учитель, (вона) - 

учителька, (дружина) - учительша 

мажоритарний - більшістєвий 

мажорний (муз.) - бадьорий, веселий, радісний 

мазати (маслом) - мастити, вимащувати, вимастити, повимащувати, змащувати, 
змастити, позмащувати, намащувати, намастити, понамащувати, намастити, пона¬ 
мащувати, див.грязити 
мазати — це глиною хату 
мазатися - див. грязити 
мазильник - мазій, (вона) - мазійка 
мазь - масть, мастило, сморовидло 
маїс - кукурудза 
май - травень 
май - це майже 

майовка - веснівка, див. пікнік, погулянка, фестин 

майор - надсотник, підполковник 

майорат - першість, див. примогенітура 

макаронізм (мови) - див. суржик 

макета - модло, шкиль, зразок, див. модель, шаблон 


246 


маклер - посередник, див. агент, куртьє 

маклерувати - посередничати, посередничити, запосередничати, запосередничйти, 

спосередничати, спосередничйти 

макро... - велике... 

макродактиль - довгопалий 

макрокосм - всесвіт 

макроцефал - великоголовець 

максима - засада основна 

максималізм - надмірність 

максимальний - найбільший, якнайбільший, щонайбільший, найвищий, якнайви¬ 
щий, щонайвищий 

макулатура - мотлох, див. барахло, хлам 

макушка - верхівка, верх, (голови) - маківка, маківочка, (гоцц) - верховина, вер¬ 
ховинка, шолопок, шолопочак, (дерева) - вершок, вершечок, див. вершок, пік, 
шпиль 

малакологія - м’якунознавство 

малишко - маля, малятко, маляточко, малюк, маленя, малеча, мале, малюсінький, 
манюсінький, немовля, немовлятко, немовляточко, приземок, див. кришка, кара¬ 
пуз, младенець, молокосос 

маловір - недовірок, невіра, див. апоретик, скептик 
малограмотний - малописьменний 
малодоходний - малоприбутковий 

малодушний - слабодух, потульний, плохий, покірний, боягуз, страшко, страхо¬ 
пуд, див. робкий, смирний, трус, кроткий, покійний, зговірливий 
малодушничати - боятися, побоятися, зневірятися, зневіритися, позневірятися, ко¬ 
ритися, покоритися, скорюватися, скоритися, поскорюватися, лякатися, злякатися, 
налякатися, перелякатися, полякатися, піддаватися, піддатися, попіддаватися, 
уступати, уступити, поступатися, поступитися, хилитися, похилитися, нахилятися, 
нахилитися, понахилятися, схилятися, схилитися, посхилятися 
малоїмущий - незаможний 
малокаліберний - маломірний 
малокваліфікований - маловартний 
малокормний - малогодований 
малокров’я - недокрів’я, див. олігемія 
малолітній - замолодий, недошлий 
малоплодючий - малородючий 
малопомітний - малозауважний, малобачний 
малопродуктивний - маловидатний 
малорентабельний - малопоплатний 
малорозбірливий (письмо) - нечиткий, тяжкочитний 
малорос (теперішній) - малоукраїнець, див. хохол, реалітетник, сервіліст 


247 


малорослий - низькорослий 

малосильний - малосилий, кволий, хирлявий, див. чахлий, мізерний, астенічний, 
то ттт ий, худосочний, сухопарий 
малосімейний - малородинний 

малостійкий - нетривкий, несталий, хиткий, хитливий, хитлявий, 
малотиражний - малонакладний 

малоуспіваючий - відсталий, позадній, дурнуватий, запізнілий 

малоуспішний - даремний, надаремний, марний, невлучний, хибливий 

малоцінний - маловартий, маловартісний 

малочислений - нечислений 

малувате - обмаль, намаль, замало 

малярія - див. лихорадка, пірексія, палюдиюм 

мальконтент - нарікайло 

мальтретувати - гребувати, гребати, зігребувати, зігребати, погребувати, погреба¬ 
ти, зневажувати, зневажати, зневажити, позневажувати, позневажати, нехтувати, 
знехтовувати, знехтувати, познехтовувати, понехтовувати, понехтувати, помітува- 
ти, помітати, помести, див. ігнорувати, дискримінувати, прозирати 
мамалогія - ссавцезнавство, див. мастозоологія 
мамалія (тварини) - ссавці 
мамелюк - гайдук, сердюк (єгипетський) 

мамона (грощі, золото) - грошелюбство, грошежадоба, зажерливисть, захланність 
мамонт - мамут 

мамочка - мамійка, мамієчка, мамонька, мамуля, мамуня, мамунечка, мамунька, 
мамуся, мамусечка, мамусінька, мамця, матінка, матіночка, матуся, матусечка, ма¬ 
тусенька, неня, ненечка, ненька 
манатки - речі, надібок, майно, добро 
манганія - штукарство, див. комедіян, кльовн 
мандарин - шляхтич (китайський) 
мандат - уповноважа 
маневри - вправи (військові) 

маневрувати - сунутися, висуватися,, висунутися, повисуватися, насуватися, на¬ 
сунутися, понасуватися, пересуватися, пересунутися, попересуватися, посуватися, 
посунутися, розсуватися, розсунутися, порозсуватися, усуватися, усунутися, пов- 
суватися, рушати, рушити, вирушати, вирушити, повирушати, зрушуватися, зру¬ 
шитися, позрушуватися, див. комбінувати 
манеж - майданчик (кінний) 
манежити (коней) - див. тренувати 
манекен - бовван, фігура, робот 
манера - повадка, поведінка, див. кшталт 
манерний - маніжний, комиза, панько 
манжета - чохла, чохолка, менкет, зап’ясничка, нарукавка 


248 


манити - див. заманювати, підманювати, приманювати 
манити - це марити 
манишка - нагрудка 
манікюр - рукодогляд 

маніпулювати - див. вертити, виляти, обманювати 
манір - спосіб, лад, зразок, штиб, шталт, кшталт 

маніритися - кривулятися, викривулятися, викривулитися, накривулятися, накри- 
вулитися, покривулятися, покривулитися, скривулятися, скривулитися, маніжити¬ 
ся, виманіжуватися, виманіжитися, зманіжуватися, зманіжитися, позманіжуватися, 
наманіжуватися, наманіжитися, понаманіжуватися, поманіжуватися, поманіжити¬ 
ся, уманіжуватися, уманіжитися, повманіжуватися, удавати, удати, повдавати 
манірка - їдунка, кухоль, див. фляшка 
манірний - удаваний, неприродній, див. маніритися 
манірничати - див. маніритися 

маніфест - проголоска, слово, звернення, див. деклярація, універсал, послання 
маніфестація - показ, вияв 

маніфестувати - показувати, показати, вказувати, вказати, указувати, повказувати, 
виявляти, виявити, повиявляти, підтримувати, пидтримати, див. демонструвати 
манія - жага, шаленство 
маніяк - шаленець, див. безумний 

манкірувати - уникати, уникнути, ухилятися, ухилитися, ухильнутися, нехтувати, 
занехтовувати, занехтувати, знехтовувати, знехтувати, познехтовувати, занехаю¬ 
вати, занехаїти, позанехаювати, занедбувати, занедбати, позанедбувати 
манко - нестача, брак 
манколія (мед.) - маяч (горячкова) 
манна - каша, кашечка, пожива (небесна) 
манометр - тискомірка 
мансарда - піддашшя 
мантиля - накидка, див. одіяння 
мантія - кирея, керея, див. одіяння, тога 
манто - див. мантилья 
манукаптор - заручник, див. гарантор 
манус - див. манускрипт 

манускрипт - рукопис, машинопис, див. манус 
мануфактура - виріб, виробництво 
мануфактурний - блаватний 
мануфактурник - виробнич 
манципація - успадок 

маразм - занепад (духовий), бруд (моральний), дикунство 
марати - див. грязити 
марганець - манган 


249 


маргаритка - стокротка 
маргінес - берег, скрайка 
марина - моремалюнок 
маринала - меживо 

маринувати - межити, змежувати, змежати, позмежувати, намежувати, намежати, 

понамежувати, помежувати, помежити 

маріонетка - лялька, підголосок, попихач, потакайло 

марка - карб, карбіж, знак, зазнак, познак, значок, значка, зазначка, позначка, бир¬ 
ка, бирька, див. помітка, ремарка 
марка (поштова) - значок 

маркантний - яскравий, показний, надзвичайний, див. помітний 
маркер - значка 
марківник - значій 
маркірувальник - див. марківник 

маркірувати - значити, зазначувати, зазначати, зазначити, позазначувати, позазна- 
чати, обозначувати, обозначати, обозначити, позначувати, позначати, позначити, 
карбувати, викарбовувати, викарбувати, повикарбовувати, закарбовувати, закар¬ 
бувати, позакарбовувати, накарбувати, понакарбовувати, покарбовувати, покарбу¬ 
вати, скарбувати, поскарбовувати, таврувати, витавровувати, витаврувати, повита- 
вровувати, затавровувати, затаврувати, позатавровувати, натавровувати, натавру- 
вати, понатавровувати, потавровувавати, ставровувати, ставрувати, поставровува- 
ти, утавровувати, биркувати, вибирковувати, вибиркувати, повибирковувати, за- 
бирковувати, забиркувати, позабирковувати, набирковувати, набиркувати, пона- 
бирковувати, побирковувати побиркувати 
маркітант - торгівець, мендляр 
марксизм - марксівгцина 
маркувати - див. маркірувати 
маркшейдер - інженер (копалевий) 
марля (мед.) - сівка 
мармеляда - повидло 
мародер - грабіжник, злодій, див. бандит 

мародерствувати - грабувати, зіграбовувати, зіграбувати, позіграбовувати, награ- 
бовувати, награбувати, понаграбовувати, обграбовувати, обграбувати, пограбову- 
вати, пограбувати, розграбовувати, розграбувати, порозграбовувати, красти, ви¬ 
крадати, викрасти, повикрадати, накрадати, накрасти, понакрадати, обкрадати, об¬ 
красти, пообкрадати, покрасти, розкрадати, розкрасти, порозкрадати, скрадати, 
скрасти, поскрадати 
март - березень 

мартир - мученик, див. страдати 
мартирологів - мученикоопис 
мартопляс - блазень, див. кльовн 


250 


Марфа - Марта 

марципан - тісточко (горіхове) 

марціяльний - войовничий 

марш - похід, хода, див. дефіляда, процесія 

марш! - руш!, гайда!, геть! 

марші - болота (осушені) 

маршрут - напутька 

маршувати - крокувати, викроковувати, викрокувати, повикроковувати, закроко- 
вувати, закрокувати, покроковувати, покрокувати, прокроковувати, прокрокувати, 
скроковувати, скрокувати, іти, йти, ходити, виходити, вийти, повиходити, відхо¬ 
дити, відійти, повідходити, заходити, зайти, позаходити, надходити, надійти, при¬ 
ходити, пройти, переходити, перейти, попереходити, див. дефілювати 
мар’яж - шлюб 

маса - загал, юрба, гурт, гурма, гаймін 

масажувати - терти, потерти, витирати, витерти, повитирати, розтирати, розтерти, 
порозтирати, стирати, стерти, постирати, утирати, утерти, повтирати, див. масиру- 
вати 

масакрувати - вбивати, убити, повбивати, вибивати, вибити, повибивати, забива¬ 
ти, забити, позабивати, перебивати, перебити, вигублювати, вигубити, повигуб- 
лювати, згублювати, згубити, позгублювати, вішати, повісити, вивішувати, виві¬ 
шати, повивішувати, повішувати, повісити, перевішувати, перевісити, попереві¬ 
шувати, нищити, понищити, винищувати, винищити, повинищувати, знищувати, 
знищити, познищувати, стріляти, вистрілювати, вистріляти, повистрілювати, за- 
стрілювавати, застрілити, позастрілювати, перестрілювати, перестріляти, пострі¬ 
лювати, постріляти, розстрілювати, розстріляти, порозстрілювати, див. ліквідува¬ 
ти 

масив - суціль, сукуп, простір 

масивний - суцільний, щільний, твердий, дебелий, див. компактний 
масирувати - див. масажувати 
маска - личина, личка, машкара 

маскувати - личкувати, по личкувати, заличковувати, заличкувати, позаличковува¬ 
ти, заличинювати, заличинити, позаличинювати 
маслина - оливка 
масло (рослин.) - олія, олій 
масло - це коров’яче 
маслобойня - оліярня, олійня 
маслозавод - див. маслобойня 
маслоробня - масляниця, молочарня 
масляний - масний, масткий 
мйсляниця (свято) - масниця 
маслянка - мастилка, олійничка 


251 


маслянка - це сколотини 

масово - загалом, загально, гуртово, на гурт, всезахопливо, широкопоширено 
масонство - вільномулярство 

мастак - митець, майстер, (вона) - митиця, майстриня 

масталгія (мед.) - грудобіль, див. носталгія 

мастистий - див. солідний, репрезентабельний 

мастит (мед.) - грудниця 

мастильник (людина) - мастич 

мастозоологія - ссавцезнавство, див. мамалогія 

мастурбація - малахвія, див. онанізм 

масувати (вийсько) - стягувати, стягати, стягнути, постягувати, постягати, нако¬ 
пичувати, накопичити, понакопичувати 
масштаб - скаля, мірило, див. скала, мірка 
мата - мачула, постілка, доріжка, помістка 
матадор - бикозмагун 
Матвій - Матя ттт 
матеологія - балаканина 
материк - суходіл, див. твердь 
материк - це підґрунт 

матерія - тканина, тканка, тканинка, тканинонька, тканиночка 
матерія - речовина 
матерія (мед.) - гній 

матеріял - знадіб, знадібки, знадоби, сировина, див. причинок 

матеріялізований - здійснений, зроблений, уречевлений 

матеріалізувати - див. організовувати, реалізувати, формувати 

матине - ранок, див. утреня 

матовий — тьм’яний 

матрац - сінник 

матрикула - залічниця 

матримоніальний - шлюбний 

матрона - паніматка, див. матушка 

матрос - морець, див. моряк 

матура - дійшлість, див. малолітній 

матура (шкільна) - див. абітурієнт, градуант 

матушка - паніматка, див. матрона 

матч - розгра, змаг, див. турнір, розиграш 

матюк - московізм 

мафія - зграя, ватага (таємна) див. пантократія 
махина - озія, громаддя, величезне 
махінація - ошуканство, див. обманщик, обманювати 
маховик - крутничка 


252 


махорити - див. обманювати 
махровий - волохатий, див. косматий 
мачта - щогла, щоглиця 

машинально - зазвично, саморушно, знехотя, несвідомо, див. автоматично, мимо¬ 
волі 

машиністка (канцеляр.) - писарка 

машинка (писальна) - писалка 

маюскул - літера (велика), (див. против, мініскул) 

маятник - коливальце 

мгла - мла, імла, мряка, мрячка, морок, негура, курище, сута, юта 
меандр - безконечка 
мебель - мебля 

мебліровка - меблі, устаток, устатки 

мегаломан - зарозумілець, мудрагель, всезнайко, див. сноб, честолюбець 

мегалофонний - голоснючий 

мегалоцефал - головань, головатий, головко 

мегафон - див. рупор, мікрофон 

мегера - див. фурія 

медаля - відзнака, див. орден 

медальйон - образочок 

медвідь (він) - ведмідь, ведмедяка, (вона) - ведмедиха, ведмедка, (воно) - ведмед¬ 
ча, ведмедя, ведмедятко, ведмеденя, ведмежа, ведмежатко, (малий) - ведмедик, 
ведмедько, ведмедчук, ведмедюк 
Медея - жінка (мстива) 
меджілас - парламент (турецький) 
медикамент - лік, див. лікарство 
медикастер - лікарух, лікарило 
медитація - міркування, роздум, обдум 
медитувати - див. мислити 

медичний — лікарський, лікувальний, лічницький, лічничий 
медіум - посереддя, посередництво, проміжок, середовище 
медіальний - середовий, середущий 
медіатор - посередник 
медпункт - стація (лікарська) 

медреса - школа (мохамедська вища), див. мектебе 

медсестра - піклунка, див. сестра 

милосердя, сиділка 

медулярний (мед.) - мозковий 

мезальянс - шлюб (недопарний) 

мезентерій (анатом.) - брижа 

мезо... - середньо... 


253 


мезокардій - оточина (серцева) 

мезонін - напівповерх 

мейд-ін - зроблено в... 

мектебе - школа (мохамедська нижча) 

мелазма (мед.) - шкіроплями 

меламед - учитель (жидівський) 

Меланія - Меланка 

меланурія (мед.) - сеча (чорнувата) 

меланхолік - тумак, тужак, див. гіпохондрик, понурий, печальний 

меланхолія - тума, туга, нудьга, зажура, журба, смуток 

меліглос - красномовець 

меліорація - землеполіпша 

меліса (росл.) - медовка 

мелітурія (мед.) - цукриця, див. діябет 

мелограф - звукописка 

мелографія - нотопис 

мелодеклямація - музиковиголос 

мелодійний - милозвучний 

меломан - музиколюб 

мелотипія - нотодрук 

мельдувати - зголошувати, зголосити, позголошувати, зголошуватися, зголосити¬ 
ся, позголошуватися, див. рапортувати 

мелькати - бликати, бликнути, вибликувати, вибликнути, повибликувати, забли- 
кати, збликувати, збликнути, блимати, блимнути, виблимувати, виблимнути, за¬ 
блимати, зблимувати, зблимати, блискати, блиснути, блисконути, виблискувати, 
виблиснути, зблискувати, зблискнути, поблискувати, поблискати, проблискати, 
майоріти, майорнути, вимайоріти, вимайорнути, замайоріти, змайоріти, змайорну- 
ти, манячіти, виманячіти, заманячіти, зманячіти, проманячіти, маячіти, вимаячіти, 
замаячіти, змаячіти, промаячіти, маяти, майнути, вимаяти, вимайнути, замаяти, 
змаяти, змайнути, промайнути, мерехтіти, мерехнути, замерехтіти, змерехтіти, 
змерехнути, померехтіти, промерехтіти, миготіти, мигонути, замиготіти, змиготі- 
ти, змигонути, мигтіти, вимигтіти, змигтіти, помигтіти, промигтіти, мигкотіти, 
вимигкотіти, змигкотіти, помигкотіти, промигкотіти 

мелькома - мигцем, побіжно, нашвидку, нашвидкуруч, поверхово, див. мимохо- 
дом 

Мельпомена - опікунка (театральна) 
мембрана - плівка, тремтівка 
мементо - пам’ятай! 
мементо морі - смертепригадка 

меморандум - пропам’ятка, напам’ятка, пригадка, повідома, див. заява, нота, но- 


татник 


254 


меморіял - пам’ятка, записник, щоденник, див. меморандум 

меморіальний - пропам’ятний 

мемуари - спогади 

менажер - управитель, керівник 

менапавза (мед.) - місячкоприпин 

менестрель - кобзар (французький) 

мензурка (мед.) - мірочка 

менінгіт (мед.) - мізкозапал 

меніск - випук, сочка, див. лінза 

менструація - місячка, див. регули, (див. противн. - аменорея) 

ментальність - духовість, вдача, див. характер 

ментор - навчач, виховач, див. вихователь, наставник, смотритель 

менторський - навчательний, див. сентенційний 

меню - стравниця 

меонічний - казковий, див. фантазія 
меотида - амазонка 

мер - посадник, див. бургомістр, градоначальник 
мергель - рухляк, вапняк 
мерзенний - див. мерзотний 

мерзіти - бридитися, збриджуватися, збридитися, убриджуватися, убридитися, по- 
вбриджуватися, гидитися, згиджуватися, згидитися, позгиджуватися, нагиджува- 
тися, нагидитися, понагиджуватися 
мерзляк - мерзлюх 
мерзляк - це земля 

мерзота - паскудство, погань, підлота, плюгавство, гидота, гидь, гижа, огида, оги¬ 
дність, бридота, бридкість, сороміцьтво, соромітництво, див. порнографія, нечисть 
мерзотний - гидь, гидкий, гидота, гидотний, гидосний, гидний, гидючий, гидосві- 
тний, огидний, бридкий, бридотний, наволоч, паскуда, паскудний, падлюка, під¬ 
лота, підлотний, погань, поганий, препоганий, сволота, стерво, соромицький, шев- 
люга, див. презренний, порнографічний, противний 
меридіан - південник 
мерин - див. конь 
меринос (вівця) - шпанка 
мериторичний - істотний 
мерія - див. муніципалітет, ратуша 
меркантильний - торговельний, див. комерційний 
меркурій - живосрібло, див. ртуть 
мерсі - дякую 

мертвець - небіжчик, мрець, мерляк, мертвяк, мерлий, померлий, див. труп, уме- 
рший 

мертвецький - див. мертвящий 


255 


мертвечина - мертвота, мертвлячість, цвинтарище, тиша, див. покій 

мертвороджений - мерчук, див. умерший, труп 

мертвящий - мертвітний, мертвотний, мертвелий 

меса - служба Божа, літургія 

месаліна - красуня (розпутна) 

месир - шляхтич (французький) 

Месія - Визволитель 
месть - помста, мста, відплата 
метаболізм - перетвір 

метавка - шпурлячка, див. катапульта, праща 

метагогія - мовоповтор 

метаграма - див. кросворд, шарада 

метакритика - критика критики 

металюргія - гамарство 

метаматематика - філософія математики 

метаморфоза - перетвір 

метан - болотогаз 

метапсихічний - позапсихічний 

метатеза (грамат.) - перестановка (приголосних) 

метати - вергати, вергнути, вергти, повергати, вивергати, вивергати, повивертати, 
звергати, звергнути, позвергати, жбурляти, жбурити, жбурнути, пожбурляти, виж- 
бурляти, вижбурити, повижбурляти, зіжбурляти, зіжбурити, позіжбурляти, нажбу- 
рляти, нажбурити, понажбурляти, кидати, кинути, викидати, викинути, повикида¬ 
ти, закидати, закинути, позакидати, обкидати, обкинути, пообкидати, розкидати, 
розкинути, порозкидати, скидати, скинути, поскидати, потирити, затирити, віги- 
рити, швигати, швиганути, вишвигати, зішвигати, швиргати, швиргнути, швирго¬ 
нути, вишвиргати, вишвиргнути, зішвиргати, зішвиргнути, розшвиргати, розшвир- 
гнути, шкваркнути, вишкваркнути, зішкваркнути, шпурляти, шпурнути, зашпур¬ 
ляти, зішпурнути, позішпурляти, шпуряти, шпурити, пошпурити, вишпуряти, ви- 
шпурити, зі ттт пуряти, зі ш пурити, розшпуряти, розшпурити, порозшпуряти 
метатися - борсатися, заборсатися, зборсатися, поборсатися, ганяти, поганяти, ви- 
ганювати, виганити, зганювати, зганити, гасати, погасати, вигасати, згасати, про- 
гасати, гунути, погунути, вигунути, загунути, згунути, ґедзатися, гедзнутися, заге- 
дзатися, зґедзатися, розгедзатися, ґедзкатися, загедзкатися, зґедзкатися, поґедзка- 
тися, кидатися, кинутися, накидатися, накинутися, понакидатися, передидатися, 
перекинутися, метушитися, заметушити, зметушити, пометушитися, ригувати, за- 
ригувати, зригувати, поригувати, увихатися, увихнутися, поувихатися, звихатися, 
звихнутися, позвихатися, хапатися, вхопитися, вихоплюватися, вихопитися, пови¬ 
хоплюватися, схоплюватися, схопитися, посхоплюватися, шатнути, вишатнути, 
зішатнути, шугати, шугнути, шуганути, вишугати, вишугнути, зішугати, зішугну- 
ти, пошугати, див. суетитися 


256 


метафізичний — позафізичний, духовий, див. абстрактний 

метафора - образка, див. алегорія, параболічний 

метафраза - переклад (літеральний) 

метеор - літавець 

метеоризм (мед.) - кішкогази 

метеорографія - його допис 

метеорологія - погодознавство 

метер - мірничка 

метероскопія - погододослід 

метизація - схрегца 

метилен - водень вуглецевий 

метиловий (спирт) - деревний с. 

метис - покруч, див. гібрид, ублюдок 

метіж - див. бунт 

метіль - завихіль, завірюха, завія, замета, кура, курбельоха, курява, курявиця, ку- 

шпала, метелиця, сніговиця, сніговій, сніговійниця, сніжниця, хвижа, хвигца, хви- 

рса, хиза, хуга, хуговій, хурделиця, хурдига, хурта, хуртеча, хуртовина, шквиря, 

див. буря, пурга, снігопад 

метіль - це метелик 

метода - спосіб 

методика - спосібність 

методичний - спосібний, зладний, уладний, див. систематичний, постійний 

методолог - способознавець, способач 

методологія - способознавство 

метономазія - переклад прізвищ 

метранпаж - верстач 

метреса - див. наложниця, підложиця 

метрика - свідоцтво (народження) 

метрит (мед.) - уразозапал 

метро - підземка, див. метрополітен 

метрогнізія - міркознавство 

метрологія - див. метрогнізія 

метроман - див. графоман, поетик, піїта 

метрополітен - див. метро 

метрополія - великомісто, див. сіти 

метрополія - держава-опікунка, див. протекторат 

метрорагія (мед.) - уразокровотеча 

метротомія (мед.) - уразорозтин 

мефітис (мед.) - задуха, див. астма 

Мефодій - Метод 

меценат - добродій, див. покровитель, протектор 


257 


меценатствувати - дарувати, видаровувати, видарувати, повидаровувати, здарову- 
вати, здарувати, поздаровувати, надаровувати, надарувати, понадаровувати, обда¬ 
ровувати, обдарувати, пообдаровувати, подаровувати, подарувати, роздаровувати, 
роздарувати, допомагати, допомогти, подопомагати, спомогати, спомогти, поспо- 
могати, жертвувати,, пожертвувати, нажертвувати, нажертвати, понажертвувати, 
див. протегувати 
мечеть - церква (мохамедська) 
мечта - мрія, химера, див. фантазія 

мзда - виплата, заплата, платня, винагорода, хабар, див. гонорар 
мит - мить, мент, хвилька, див. момент, врем’я 
мит - це див. міміка, жест 

мигати (очима) - кліпати, кліпнути, закліпувати, закліпати, покліпувати, покліпа¬ 
ти, скліпувати, скліпати, моргати, моргнути, зморгувати, зморгати, переморгува¬ 
тися, переморгнутися, поморгувати, поморгати, приморгувати, приморгати, лупа¬ 
ти, лупнути, вилупувати, вилупити, повилупувати, злупувати, злупати, полупува- 
ти, полупати 

мигати (світло) - див. мелькати 
митом - умить, миттю, див. враз 
Миколай - Микола 

милий - любий, люба, любчик, любка, любонька, любенький, любесенький, улюб¬ 
лений, люб’язний, коханий, кохана, коханок, коханчик, коханка, коханочка, гар- 
нюк, гарнючка, гарний, гарненький, гарнесенький, гарнісінький, приємний, при¬ 
вабний, гожий, чарівний, див. симпатичний, красивий, елегантний, граціозний, 
ізящий, прекраснодушний, привітний 
миловар - мил ар, миляр 

миловидний - див. красивий, елегантний, ізящний 
милолиций - див. миловидний 
милороб - див. миловар 

милосердний - милостивий, ласкавий, добросердий, добродійний, доброчинний 
милосердствувати - милостивитися, змилостивлюватися, змилостивитися, умило- 
стивлювати, умилостивити, поумилостивлювати, див. пощадити 
мимо - повз, побіля, побік 

мимо - проте, прецінь, але, та, дарма що, всупереч, не зважаючи на 
мимоволі - знехотя, несамохіть, несвідомо, позасвідоме, див. машинально, поне¬ 
волі 

мимоходом - побіжно, між іншим, нашвидку, див. мелькома 
минувший - минулий 

минущий - часний, дочасний, тимчасовий, хвилевий 
мироїд - глитай, куркуль, див. експлуататор 
миролюбивий - миролюбний 
мирський - громадський, див. світський 


258 


мирянин - вірянин, парохіянин, громадянин 

мислимий - імовірний, правдоподібний, можливий, гаданий, уявний 
мислитель - міркуй, міркувач, думець, думнич, думач 

мислити - думати, видумувати, видумати, повидумувати, додумуватися, додума¬ 
тися, задумувати, задумати, надумувати, надумати, обдумувати, обдумати, пере¬ 
думувати, передумати, подумати, продумувати, продумати, роздумувати, розду¬ 
мати, удумуватися, удуматися, гадати, вигадувати, вигадати, повигадувати, пога¬ 
дати, розгадувати, розгадати, порозгадувати, кмітувати, викмітовувати, викмітува- 
ти, зікмітовувати, зікмітувати, метикувати, виметикувати, пометикувати, сметику- 
вати, мізкувати, вимізковувати, вимізкувати, змізковувати, змізкувати, намізкову- 
вати, намізкувати, міркувати, вимірковувати, виміркувати, змірковувати, змірку¬ 
вати, обмірковувати, обміркувати, пообмірковувати, розмірковувати, розміркува¬ 
ти, розважити, розважити, порозважати, див. помишляти, продумувати, призаду- 
муватися, рефлекція 

мислячий - думливий, удумливий, думний, думаючий, розважливий, розважний, 
міркувальний 

мисль - думка, думонька, подум, задум, видум, гадка, гадонька 
митарити - див. бродити, шествувати 

митарство - поневіра, поневірення, злидні, злигодні, муки, див. нужда, труднощі, 
біда 

митець - мистець, (вона) - мисткиня, див. професіонал, художник 
миша - (він) - ми ти , (вона) - миша, (воно) - мишеня, мишенятко, (летюча) - ка¬ 
жан, пиргач, чепиргач 
мишеловка - сільце, пастка, див. западня 
ми ш ’як - арсен 
мігреня - біль голови 

мігрувати - переселюватися, переселятися, переселитися, попереселюватися, по¬ 
переселятися, виселюватися, виселитися, повиселюватися, повиселятися 
мід - мед, медок, медочок 
мідеплавильний - міделиварний 
мідепрокатний - мідевальцьовий 
міднолобий - див. дурак, безтолковий, ідіот, кретин 
мідріяза (мед.) - зінькорозшир 
міжвідомчий - міжвідділовий 
міжусобиця - див. роздор, усобиця 
мізансцена - конолад 

мізантроп - людонелюб, відлюдько, див. нелюдим 
міздря (анатом.) - пліва 

мізерний - бідний, жалюгідний, жебрацький, злиденний, миршавий, спроневіря- 

ний, див. бідняк, бездольний, скудний, чахлий, павпер, астенічний 

мізерніти - бідувати, збіднювати, збідніти, позбіднювати, набідуватися, перебіду- 


259 


ватися, бідькатися, збідькатися, набідькатися, перебідькатися, зубожувати, зубо¬ 
жити, позубожувати, убожіти, поубожіти, поневірюватися, поневіритися, споневі- 
рюватися, поспоневірюватися, див. павперизм 
мізерніти (здоров’я) - див. чахнути 
мізогин - женоненавидько 
мізоксенія - див. ксенофобія 
мізологія - науконенависть 

мізонеїзм - новогоненависть, див. коєний, ретроград 

мікадо - король (японський) 

мікологія - грибознавство, див. міцетологія 

мікро... - мало... 

мікрокосм - дрібносвіт 

мікрофон - голосниця 

мікроцефал - малоголовець 

мікса - слизота, злизовина 

міксер - копистка, див. мішалка 

мікстура - лікосуміш 

міледі - мосьпані, паніматка, див. леді, барин 
мілітаризація - овійсковля 
мілітаризм - войовничість 

мілітаризувати - військовити, звійсковлювати, повійсковлювати, повійсковити, 
увійсковлювати, увійсковити, зброїти, дозброювати, дозброїти, подозброювати, 
озброювати, озброїти, поозброювати, узброювати, узброїти, повзброювати, див. 
ремілітаризувати 

мілітаристичний - войовничий, войовитий 
мілітарний - військовий 

міліти - плиткіти, випліткіти, сплиткіти, плитніти, плиткішати, поплиткішати, 

сплиткішати, нижиніти, занижиніти, знижиніти, обнижиніти, понижиніти 

міліціонер - див. поліцай 

міліція - ополченство 

мілкий (вода) - плиткий, (гроші) - дрібні 

мілководдя - маловоддя 

мілкота - малеча, дрібнота, дріб’язок, див. кусочок 

мілорд - вельможа, вельможний, див. лорд, барин, містер 

міміка - мити, див. пантоміміка, жест 

мімікрія - пристосова, наподоба 

мімоза - недотика 

міна (обличчя) - вираз 

міна - це бомба 

мінзингер - бандуриста (німецький) 
мінерал - крупі 


260 


мінімалізм - ні ттт иття, найменшість 

мінімум - щонайменше, якнаймен ш е 

мініскул - літера (мала), (див. против, маюскул) 

мініатюра - малиця, малка, малюська, малюнка, маліч 

мініатюрний - малезний, маленький, малесенький, малесечкий, малісінький, ма¬ 
люсінький, малюцький, манюсінький, див. малишко, кришка 
мінорний - див. печальний 
мінус - менше, хиба, вада, див. дефект 

мінута - хвилина, хвилинка, хвилиночка, хвилинонька, часиночка 

міньйон (друк.) - літери (дрібні) 

міозит (мед.) - м’язезапал 

міокардій (мед.) - серцем’язь 

міологія (мед.) - м’язезнавство 

міопія (мед.) - короткозорість 

міраж - мана, мара, примара, мариво, марюка, марище, з’ява, потороча, див. ви¬ 
діння, галюцинація, фантом, привід, фата-моргана 
міракль - чудо, чудеса, диво 
мірза - аристократ (перський) 

міріяда - безліч, сила силенна, див. легіон, много, полчища 
мірка - міра, мірило, мірниця, див. масштаб 
мірмідон - людець, нікчема 

мірнота - малеч, малеча, мализна, дрібнота, див. примітив 
міс - див. мадмуазель 

місіонер - проповідач, світич, див. культуртрегер 

місіс - див. мадам 

місія - призначення, післанництво 

місія - див. делегація 

містер - пан, добродій, див. барин, мосьє 

містерія - таємниця, таємничість, таємність, таїнство 

містечко - місцина, місцинка 

містечко - це мале місто 

містика - таїнство 

містифікатор - див. обманщик 

містифікація - облуда, ошука, ошуканство, обдура 

містифікувати - дурити, здурювати, здурити, поздурювати, обдурювати, обдури¬ 
ти, пообдурювати, подурювати, подурити, оступачувати, оступачити, пооступачу- 
вати, див. симілювати 

містичний - позазмисловий, таємничий, незбагливий, незбагний, незнаний, не- 

знаннєвий 

містовий - міський 

містове - це плата за переїзд мостом 


261 


містоголова - підголова, заступник голови 
місткий - поємний, просторий 
місткість - по ємність 
місцезнаходження - місце побуту 
місцелянія - усячина 
місцеперебування - житло 
міт - вигадка, байка 
мітенка - напіврукавиця 

мітинг - віче, збори, збір, згромаджа, збіговисько 

мітити - див. маркувати 

мітичний - вигаданий .казковий 

мітка - див. марка 

міток - навитка 

мітчик - див. відмітник, маркер 
міф - див. міт 
міцелій - грибниця 

міцетологія - грибознавство, див. мікологія 

мічений - значений, зазначений, визначений, позначений, означений, карбований, 
викарбований, закарбований, накарбований, покарбований, скарбований, укарбо¬ 
ваний, таврований, витаврований, затаврований, натаврований, потаврований, 
ставрований, утаврований 
мішалка - копистка, див. міксер 
міціанець - покруч, див. гібрид, улюдок 
мішанина - суміш, саламаха 
мішано - мішма, всуміш 

мішати - колотити, виколочувати, виколотити, повиколочувати, заколочувати, за¬ 
колотити, наколочувати, наколотити, понаколочувати, поколочувати, поколотити, 
сколочувати, сколотити, посколочувати, (збіжжя) - суропити, досуроплювати, до- 
суропити, насуроплювати, насуропити, посуроплювати, посуропити, див. колоти¬ 
ти 

мішати - плутати, заплутувати, заплутати, наплутувати, наплутати, понаплутува- 
ти, поплутувати, поплутати, переплутувати, переплутати, попереплутувати 
мішати - заважати, заважити, перешкоджати, перешкодити 

мішатися - втручатися, втрутитися, утручатися, утручитися, повтручатися, уплу¬ 
туватися, уплутатися, повплутуватися, устрягати, устрягнути, повстрягати, устря¬ 
вати, устряти, повстрявати, див. умикатися 
мішень - ціль 

мішкуватий - див. неповороткий 

мішок - міх, лантух, чувал, торба, бесаг, кайстра, саква, кавук, див. сума, в’юк, 
портплед 

мішкуватий (одяг) - бахматий 


262 


мішура - позлітка, сухозлітка, сухозолотиця 
мішура - облудність, неправдивість, див. фальш 
міязми - сморід, сопух 
міялгія (мед.) - м’язебіль 
міястенія - м’язекволість 

младенець - дитина, дитинка, дитиночка, дитинонька, дитинча, дитинчатка, дити¬ 
ня, дитинятко, дитя, дитятенько, дитятонько, дитятко, дитяточко, дітонька, діточ¬ 
ки, немовля, немовлятко, немовляточко, (грубенька) - мицьо, (жвава) - кокот, див. 
малишко, чадо 

Мнемозіма - богиня (пам’яти) 
мнемоніка - пам’ятливість 

мнимий - уроєний, уявний, сповидний, вигаданий, гаданий, неправдивий, див. фі¬ 
ктивний, фантазія 

мнимохворий — нібихворий, удаванохворий 

много - багато, багацько, безліч, хмара, сила, сила силенна, достобіса, значно, чи¬ 
мало, див. легіон, міріяда, полчища 
многогранний - багатобічний, див. грань 
многократно - багатокротно 
многокутник — багатокутниця 
многолітній - багаторічний, довговічний 
многолюдний - велелюдний, людний 
многоскладовий - багатоскладовий 
многосторонній - багатобічний 
многострадний - великомучений 
многотомовий - багатокниговий 
многотрудний - багатопрацьовний 

множитися - більшитися, збільшуватися, збільшитися, позбільшуватися, побіль¬ 
шитися, прибільшуватися, прибільшитися, поприбільшуватися, більшати, побіль¬ 
шати, рости, виростати, виростити, повиростати, зростати, зрости, позростати, на¬ 
ростати, нарости, понаростати, обростати, обрости, пообростати, переростати, пе¬ 
рерости, попереростати, поростати, порости, приростати, прирости, розростатися, 
розроститися, порозроститися, див. розплоджуватися 

мобілізувати - покликати, покликати, викликати, викликати, повикликати, скли¬ 
кати, скликати, поскликати 
мобільний - пересувний, рухомий 
моветон — невихованість 
мовчання - мовчанка 
мовчання - це дія 
могікан - останній з 

могучий - могутній, можний, вельможний, владний, всевладний, потужний, силь¬ 
ний, всесильний, див. мошний, омніпотент 


263 


могучий - це хто може (зробити) 

могучість - могутність, потужність, потуга, міць, сила 
модель - модло, взірець, зразок, шкиль, див. макета, шаблон 
модератор - сповільняй, упоміркувач, ладник, кермач, керманич 
модерний — новочасний, новітній 

модернізувати - сучаснювати, сучаснити, посучаснювати, висучаснювати, висуча- 
снити, повисучаснювати, зісучаснювати, зісучаснити, позісучаснювати, усучас¬ 
нювати, усучаснити, повсучаснювати 

модистка - кравчиня, швачка, шваля, шваха, див. швейниця 
модифікація - зміна, з'їнакша 

модифікувати - з’інакшувати, з’інакшити, поз’інакшувати, переінакшувати, пере¬ 
інакшити, попереінакшувати, поінакшувати, поінакшити, перероблювати, переро¬ 
бити, поперероблювати 

модус - спосіб, вияв, міра, розмаїтість, див. норма 
модус вівенді - умови співжиття 

може - либонь, мабуть, імовірно, правдоподібно, можливо, очевидячки, очевидьки 
мозаїчний - візерунковий, строкатий 
мозіль - див. мозоля 

мозолити - муляти, змуляти, змулити, позмуляти, намуляти, намулити, понамуля- 

ти, помуляти, помулити, трудити, натруджувати, натрудити, понатруджувати, по- 

труджувати, потрудити, струджувати, струдити, поструджувати 

мозоля - нагнітка, нагніток, муль, мулька, гузка, див. мозіль 

Мойра - богиня долі, доля, див. судьба, фатум, предестинація, фортуна 

мокасини — постоли 

мокрота - мокреча, мокротеча, мокряччя, мокрість, моква, сльота 
мокрота (мед.) - мокротиння, мокрота, харкотиння 
мол - тама, тать 

молескін (тканина) - чортова шкіра 
молода жінка - молодиця, див. мадам, місіс 

молодець! - зух, козак, козарлюга, козачина, козаченько, козачок, козачка 
молодець - молодик, молодий, молоденький, молодесенький, хлопець, хлопчина, 
хлопчисько, хлопчик, хлопчак, хлопчатко, хлопча, хлопченя, хлопчичок, хлоп’я, 
хлоп’як, хлоп’ятко, хлоп’яточко, хлопійко, хлоп’яга, парубок, парубчак, парубча, 
парубійко, парубчисько, паруб’яга, леґінь, левенець, левенчок, див. отрок 
молодецький - молодечий, юнацький 
молодецький - див. бистрий, безшабашний, удалий 

молодий чоловік - молода людина, молодик, парубок, див. молодець, парень, ді¬ 
виця, мадмуазель 

молодіж - молодь, молоднеча, молодеча 
молодіжний - див. молодецький 
молодожони - молодята 


264 


молодцювате - безоглядно, безтурботно, безутомно, весело, голінно, жартома, жа¬ 
ртливо, жартуючи, жваво, завзято, звинно, зуховато, метко, моторно, охоче, очай- 
душно, пустотливо, радо, спритно, хутко, швидко, шпарко, юнацько, див. живо, 
енергійно, рвучко, бистрий 

молодчага - казарлюга, див. безшабашний, удалой, молодець 
молодчина - див. молодчага 
моложавий - див. молодецький 

молокосос - немовля, дитинка, маля, малюк, див. младенець, малишко, карапуз 

молотилка - молотарка, див. комбайн 

молох - ненажер 

молочниця - молочарка 

молочниця — це посуд 

молчаливий - мовчазний 

молюска - м’якун 

мольберт - триніжка, верстат (малярський), підставка 
мольфар - чарівник, див. маг, колдун, хіромант, чародій 
момент - мить, часинка, див. врем’я, миг 
момент - зумовини, обставини, чинник 
момент - див. інерція 

моментально - див. враз, митом, екстрене, скоро, стрімголов, скоропостижно 
монада - першепочаток, єдинство 

монах - чернець, ченчик, черчик, черчук, чорноризець, калугир, контурних, (вона) 

- черниця, черниченька, чорноризеця 

монета - грошина, грошинка, див. нумізмат 

монітор (корабель) - гарматень 

(прилад) - попереджачка 

(шкільний) - див. інструктор 

моно... - одно... 

моногамія - іаііое?аі?пои, аеа. ііііа?і?у 
моногінія - єдиноженетво, див. моногамія 
моноглот - одномовець. (див. противн. поліглот) 
моногонія - нестатеворозрід 
монографія - однопис 
монокль - очиця 

моноліт - суціль, одність, єдність 
монолітний - суцільний, міцний 
монолог - одномовка 
моном (матем.) - одночлен 
мономанія (мед.) - однозбоченість 
мономах - єдиноборець 
мономорфізм - однофоремність 


265 


монопольний - єдиний, єдинеправний, єдинечинний, застережений 
моносемія (грам.) - однотямкість, одновизначність. (див. против, полісемія) 
моносилабічний .(грам.) - односкладовий 
монотеїзм - єдинобожжя 

монотонний - однозгучний, одноманітний, нудний, нудотний, монофтонг (грам.) - 

однозвук. (див. против, дифтонг) 

монохромний - однобарвний 

моноцентричний - одноосередковий 

монпасье - цукорки, див. конфета 

монрепо - див. курорт, дача 

монсеньйор - див. барин, есквайр, мілорд, сер 

монстер - див. чудовище 

монтажник - складач, див. наладчик, монтер, ремонтер 
Монтенегро - Чорногорія 
монтер - див. монтажник 

монтувати - складати, скласти, поскладати, збирати, зібрати, позбирати 
монумент - пам’ятник, честень 

монументальний - величний, поважний, важливий, довічний, невмирущий 

мораторій - реченцепродовжа 

морг - мертвячня, див. трупарня 

морганатичний (шлюб) - безправний, неправний 

морд - катовання, муки, убивство, вигуба, знущання, див. мордувати 

морда - пика, писок, пицюра, мармиза, мармуза, мидза, хавка, хавчура, храпа, див. 

рило 

морда - це у тварин лише 
мордань - пикач, див. мордатий 

мордас - поличник, лящ, ляпас, ляпанець, див. пощочина 
мордатий — пикатий, мизатий, мидзатий, див. мордань 

мордувати - мучити, вимучувати, вимучити, повимучувати, замучувати, замучити, 
позамучувати, змучувати, змучити, позмучувати, намучувати, намучити, понаму¬ 
чувати, перемучувати, перемучити, поперемучувати, помучувати, помучити, уму- 
чувати, умучити, повмучувати, катувати, викатовувати, викатувати, повикатову- 
вати, докатовувати, докатувати, подокатовувати, закатовувати, закатувати, поза- 
катовувати, перекатовувати, перекатувати, поперекатовувати, покатовувати, пока¬ 
тувати, укатовувати, укатувати, повкатовувати, див. тортурувати, ліквідувати, ма- 
сакрувати 

мореходець - мореплавець, морець 

морити (у печі) - тушкувати, витушковувати, витушкувати, повитушковувати, за¬ 
тушковувати, затушкувати, позатушковувати, потушковувати, потушкувати, сту- 
шковувати, стушкувати, постушковувати 
морковка - морква, морквина 


266 


морожене - морозиво 
морс - сік (овочевий), див. муст 
мортаделя - ковбаса 
мортира - гармата (коротка) 

Морфей - бог сну 
морфологія (грам.) - словосклад 

морщина - морщок, морщочок, зморшка, зморщечка, брижа, див. складка, склад¬ 
частий 

морщити - морхнути, поморхнути, зморхувати, змерхнути, позморхувати 

морщити (тканину) - брижити, побрижати, збрижати, збрижити, позбрижати 

моряк - морець див. мореходець, матрос 

моряцький - морецький 

Москва - Московщина 

Москва - це місто 

москвофіл - москолюб, див. капітулянт, ренегат, реалітетник 
москіт - комар, комарик, комаронько, комарюха, комарня 
мослем - мохамедан 

мостити - брукувати, вибруковувати, вибрукувати, повибруковувати, забрукову¬ 
вати, забрукувати, позабруковувати, зібруковувати, зібрукувати, позібруковувати, 
набруковувати, набрукувати, понабруковувати, побрукувати, стелити, вистеляти, 
вистелити, повистеляти, застеляти, застелити, позастеляти, настеляти, настелити, 
понастеляти, постеляти, постелити, понастеляти, устеляти, устелити, повстеляти, 
див. щебенити 

мостити — це гніздо і будувати мости 

моститися - влаштовуватися, влаштуватися, повлаштовуватися, улаштовуватися, 
улаштуватися, налагоджуватися, налагодитися, поналагоджуватися, облагоджува¬ 
тися, облагодитися, пооблагоджуватися, полагоджуватися, полагодитися, улаго¬ 
джуватися, улагоджитися, повлагоджуватися, обладнуватися, обладнатися, пооб- 
ладнуватися, поладнуватися, поладнатися, заладнуватися, заладнатися, позаладну- 
ватися, приміщуватися, приміщатися, приміститися, поприміщуватися, поміщува- 
тися, поміщатися, поміститися, розміщуватися, розміщатися, розміститися, поро¬ 
зміщуватися, уміщуватися, уміщатися, уміститися, поуміщуватися, приставати, 
пристати, поприставати, упоряджатися, упорядитися, впоряджатися, впорядитися, 
повпоряджатися, споряджатися, спорядитися, поспоряджатися, упорядковуватися, 
упорядкуватися, впорядковуватися, впорядкуватися, повпорядковуватися, див. 
примощуватися 

мостова (вулиці) - брук, бруківка, див. мощений 
мосьє - див. барин, містер 

моська - песик, песичок, песя, собачка, собачина, собачатко, собача, собаченя, цу¬ 
цик, цуценя, цуценятко, див. щеня 
мотилка - витушка 


267 


мотати - навивати, навити, понавивати, завивати, завинути, позавивати, звивати, 
звинути, позвивати, обвивати, обвинути, пообвивати, перевивати, перевинути, по¬ 
перевивати, закручувати, закрутити, позакручувати, накручувати, накрутити, по¬ 
накручувати, обкручувати, обкрутити, пообкручувати, перекручувати, перекрути¬ 
ти, поперекручувати, покручувати, покрутити, скручувати, скрутити, поскручува¬ 
ти, укручувати, укрутити, повкручувати 

мотати (вітром) - метляти, метнути, заметляти, заметнути, зіметляти, зіметнути, 
пометляти, пометнути, розметляти, розметнути, порозметляти, теліпати, вителіпу- 
вати, вителіпати, повителіпувати, зателіпувати, зателіпати, потеліпувати, потелі¬ 
пати, розтеліпувати, розтеліпати, порозтеліпувати, хитати, захитувати, захитати, 
похитувати, похитати, розхитувати, розхитати, порозхитувати, схитувати, схитати, 
схитнути, посхитувати, (нитки) - сотати, сотнути, висотувати, висотати, повисо- 
тувати, зісотувати, зісотати, позісотувати, насотувати, насотати, понасотувати, по- 
сотувати, посотати, усотувати, усотати, повсотувати, (гроші) - див. розтрачувати 
мотатися - див. метатися, бродити 
мотель - див. постоялий двір 

мотив - спонука, принука, спричина, поштовх, див. імпульс 

мотивований - узасаднений, обґрунтований, доведений, переконливий, слушний, 
зрозумілий 

мотивувати - узасаднювати, узасанити, поузасаднювати, обґрунтовувати, обґрун¬ 
тувати, пообґрунтовувати, доводити, довести, подоводити, переконувати, переко¬ 
нати, попереконувати 
мотика - сапа, сапка 

мотиль - метелик, метеличок, нетля, нетличка 
мотор - рушійка 

моторовий - рушійний, машиновий 
моторний - це жвавий (хлопець) 
мотоцикл - машиноколеска, див. велосипед 
Мотрона - Мотря, див. матрона 
мотто - передслівце 
мох - морох 

мохнатий - волохатий, див. косматий 

моціон - вправи, прохода, див. гімнастика, променада, шпацир, фізкультура 

моча - сеча, див. урина 

мочалка - мийка, віхоть 

мошенник - див. обманщик, шулер, плут 

мошка - мушва 

мошонка - гаман, гаманець, калитка, калитонька, капшук, капшучок, киса, торби¬ 
нка, торбиночка, див. ридикюль 

мощений - брукований, вибрукований, забрукований, збрукований, вистелений, 
устелений, див. мостити 


268 


мощний - дужий, міцний, сильний, див. могучий 

мрака - мряка, мрячка, мла, імла, морок, темрява, туман, туманність 

мракобісся - чортовщина 

мрамор - мармур 

мудрий - розумний, розумненький, розумнець, (вона) - розумниця, дотепний, зді¬ 
бний, кебетний, кебетливий, кмета, кметливий, тямкий, тямовитий, хисний, див. 
догадливий, спосібний 
мудрий - це мудрець, філософ 

муж - чоловік, чоловічок, чоловіченько, чоловічесько, дружино, дружиночок, по¬ 
друг, подружок, див. супруг, чоловік 
муж - це державний м. 
мужествений - мужній 

мужик - посполитий, селюх, селянин, гевал, див. хлоп 
мужицтво - посполитство, селянство 
музикант - музика, музиченько, музичка 

муки - борошно, борошенце, мливо, питель, питлівка, питльованка 

мукомельня - млин, млинок, млиночок 

мулат - покруч (біломуринський) 

мулла - священик (мохамедський), див. муфтій 

мульда (гамар.) - виливниця 

мультилятеральний - багатобічний 

мультиплікатор - множничка 

мундир - однострій, див. уніформа 

мундштук - сисак, цибух, (музич.) - губник 

муніципалітет - управа міська, див. мерія, ратуша 

муніципальний - міський 

муніція - стріливо, зброя 

мурова - моріг, моріжок, муріг, муріжок, дерник, дернина 

муравель - мурашка, муравка, мураха, мурошинка, мурошва, мурошня, див. тер¬ 
міт 

мурза - шляхтич (татарський) 
муріятикум - кислина 

мурло - мурмило, мармиза, див. морда, рило, хам 

мусирувати - див. масажувати 

мускул - м’язь 

мускулятура - м’язня 

мускусний - пижмовий 

мусон - вітер 

мусор - сміття, покидьки, див. барахло 

муст - див. морс 

мустанг - кінь (американський) 


269 


мусульманин - мохамеданин 
мутація - зміна, див. пермутація 

мутити - каламутити, викаламучувати, викаламутити, повикаламучувати, закала- 
мучувати, закаламутити, позакаламучувати, накаламучувати, накаламутити, пона- 
каламучувати, покаламучувати, покаламутити, скаламучувати, скаламутити, пос- 
каламучувати, укаламучувати, укаламутити, повкаламучувати, мулити, замулюва¬ 
ти, замулити, позамулювати, змулювати, змулити, позмулювати, намулювати, на¬ 
мулити, понамулювати, помулювати, помулити, умулювати, умулити, повмулюва- 
ти 

мутити - нудити, зануджувати, занудити, знуджувати, знудити, понуджувати, по- 

нудити, унуджувати, унудити 

мутний - каламутний, див. муть 

муть - каламуть, каламута, осад, див. гуща 

муфлон - баран (дикий) 

муфта - злучниця 

мухтій - богослов (мохамедський), див. мулла 

мучитель - кат, катюга, див. тиран, мордувати, торторувати 

мучний - борошняний, борошенний 

мушкель - кійка, молоток (дерев’яний) 

мушкет - рушниця, див. гвинтівка, кріс, карабін 

мушкетер - вояк, стрілець 

муштабель - спертка 

муштарда - гірчиця 

муштра - вишкіл, вправи 

муштрувати - вправляти, вправити, повправляти, заправляти, заправити, позапра¬ 
вляти, вишколювати, вишколити, повишколювати, див. тренувати 
мцир - чернець (грузинський) 

мчати - випереджувати, випередити, повипереджувати, гнати, згоняти, згонити, 
здогоняти, здогнати, поздогоняти, надгоняти, надігнати, понадгоняти, перегоняти, 
перегнати, поперегоняти, розгонятися, розігнатися, порозгонятися, уганяти, угна¬ 
ти, повганяти, линути, вилинути, долинути, злинути, полинути, прилинути, про¬ 
линути, улинути, літати, летіти, вилітати, вилетіти, повилітати, відлітати, відлеті¬ 
ти, повідлітати, долітати, долетіти, подолітати, залітати, залетіти, позалітати, злі¬ 
тати, злетіти, позлітати, налітати, налетіти, поналітати, надлітати, надлетіти, по- 
надлітати, облітати, облетіти, пооблітати, перелітати, перелетіти, поперелітати, 
політати, полетіти, прилітати, прилетіти, поприлітати, пролітати, пролетіти, поп- 
ролітати, розлітатися, розлетітися, порозлітатися, улітати, улетіти, повлітати, май¬ 
нувати, майнути, вимайнувати, вимайнути, зімайнувати, зімайнути, помайнувати, 
помайнути, промайнувати, промайнути, умайнувати, умайнути, нестися, винести¬ 
ся, знестися, понестися, принестися, пронестися, унестися, чкурити, чкурнути, ви- 
чкурити, вичкурнути, зічкурити, зічкурнути, почкурити, почкурнути, прочкурити, 


270 


прочкурнути, шугати, шугнути, шугонути, вишугувати, вишугнути, зішугувати, 
зішугнути, пошугувати, пошугнути, прошугувати, прошугнути, ушугувати, ушуг- 
нути, див. спішити, убігати, ринутися, стреміти 

м’якосердий - добрячий, добросердий, щиросердий, лагідний, плохий, щирий 
м’якоть - м’якуш, м’якушка 
м’якотілі (тварини) - м’якуни 
м’ясорубка - січкарка 

м’ятежний - ворохобний, заколотний, повстанський, див, диверсія, бунт, фронда 
м’яти (коноплі) - тіпати, витіпувати, витіпати, повитіпувати, натіпувати, натіпати, 
понатіпувати, потіпувати, потіпати, стіпувати, стіпати, постіпувати, утіпувати, 
утіпати, повтіпувати, (солому) - мервити, вимерлювати, вимервити, повимерлю- 
вати, змервлювати, змервити, позмерлювати, помервити, (тканину) - бгати, зібга¬ 
ти, позібгати, побгати, убгати, повбгажмакувати, жмакати, жмакнути, зіжмакува- 
ти, зіжмакати, позіжмакувати, пожмакувати, пожмакати, ужмакувати, ужмакати, 
жужмити, вижужмувати, вижужмити, повижужмувати, зіжужмувати, зіжужмити, 
позіжужмувати, пожужмувати, пожужмати, скомшити, зіскомшувати, зіскомшити, 
позіскомшувати, поскомшувати, поскомшити, ускомшувати, ускомшити, повско- 
мшувати 

м’яч - опука, спучка, див. Шина 
Н 

на... - Якщо нема слова з префіксом на.., див. на літеру без цього префіксу. Напр. 

надушити див. душити 

набавка - над даток, додаток, див. надбавка 

набавляти (ціну) - накидати, накинути, понакидати, (ходи) - галити, загалити, зга- 

лити, погалити 

набалдашник - ґудзь 

набат - сполох 

набедреник - стегновиця 

набережний - узбережний, див. прибережжя 

набивка - пака 

набиватися - накидатися, накинутися, понакидатися, чіплятися, причіплюватися, 
причепитися, попричіплюватися, учіплюватися, учепитися, повчіплюватися, паку¬ 
ватися, напаковуватися, напакуватися, понапаковуватися, упаковуватися, упакува¬ 
тися, повпаковуватися, пхатися, запихатися, запхатися, позапихатися, напихатися, 
напхатися, понапихатися 
набіг - навала, напад, див. інвазія 
набір (новобранців) - бранка 
набоб - багатир-гультяй 
набожний - побожний 
наболівший - наболілий 
наборщик (друк.) - складач 


271 


набрести (на кого) - здибувати, здибати, здибати, надибувати, надибати, надибати, 
натрапляти, натрапити, понатрапляти 

набрід - галайстра, голота, зграя, потолоч, юрба, див. товпа, шайка 

набухати - бубнявіти, бубніти, набубнявіти, набубнявіти, побубнявіти, набрякати, 

набрякнути, понабрякати, збрякати, збрякнути, позбрякати, див. розбухати 

навага (риба) - біломорка 

навал (криги) - натиск, (праці) - купа, гора 

навалом - накидьки 

навалювати (на віз) - накладати, накласти, понакладати, накидати, накинути, по¬ 
накидати, наладовувати, наладувати, поналадовувати, вантажити, навантажувати, 
навантажити, понавантажувати, див. грузити 

навалювати (юрба) - насувати, насунути, понасувати, насуватися, насунутися, по¬ 
насуватися, пхатися, пхнути, напихатися, напхнутися, понапихатися, попхатися, 
попхнутися, пропихатися, пропхнутися, попропихатися, упихатися, див. тіснити¬ 
ся, товпитися 
навальник - вантажник 
навар (зілля) - вивар, звар 
навгад - див. наугад 
навдалу - див. наугад 
навдачу - див. наугад 
навдогад - наздогад 

наверстовувати (друк.) - див. зверстовувати 

наверху - угорі, нагорі, горою 

навзаклад - під заставу 

навзніч - див. горілиць 

навзрид - ридма, ревне 

навиворіт - виворотом, назворот, навбакир, наруди, опак, див. наізнанку 
навиліт (куля) - упростріль, наскрізь 
навитяжку - навипинки, (військ.) - струнко 
навігатор - кораблеводій, мореплавець, див. судноводій 
навігаційний - плавебний, плавб’яний 
навігація - плавба, кораблеплавство, мореплавство 
О 

оаріон (анат.) - яєчник 

об... Якщо нема слова з префіксом об., див. на літеру без цього префіксу. Напр. 

обклеїти див. клеїти 

оба - обидва, обидві, обидвоє, див. обі 

обагряти - червоніти, зачервонювати, зачервоніти, зічервонювати, зічервоніти, по- 
зічервонювати, кривавити, закривавлювати, закривавити, позакривавлювати, пок- 
ривавлювати, покривавити, скривавлювати, скривавити, поскривавлювати, укри- 
вавлювати, укривавити, повкривавити, див. забагровіти 


272 


обандеровлювати - наличковувати, наличкувати, поналичковувати, див. бандеро- 
ля 

обвал - завала, звал 

обвалюватися - валитися, завалюватися, завалитися, позавалюватися, повалюва- 
тися, повалитися, розвалюватися, розвалитися, порозвалюватися, зісуватися, зісу- 
нутися, позісуватися, осуватися, осунутися, поосуватися 

обведений - огороджений, оточений, окреслений, орисований, лямований, обля¬ 
мований 

обвертати - завивати, завинути, позавивати, обвивати, обвити, пообвивати, опови¬ 
вати, оповити, пооповивати, повивати, повити, сповивати, сповити, посповивати, 
перевивати, перевити, загортати, загорнути, позагортати, обгортати, обгорнути, 
пообгортати, угортати, угорнути, повгортати, обтулювати, обтулити, пообтулюва- 
ти, утулювати, утулити, повтулювати, покривати, покрити, накривати, накрити, 
понакривати, прикривати, прикрити, поприкривати, укривати, укрити, повкрива¬ 
ти, див. обволікати, обмотувати 

обвертка - обгортка, загортка, пакуночок, див. суверток, завертка 
обвинувач - винувач, звинувач, див. обличитель 

обвинувачувати - винуватити, звинувачувати, звинуватити, позвинувачудати, по- 
винувачувати, повинуватити, увинувачувати, увигіуватити, поувинувачувати, за¬ 
кидати, закинути, позакидати, заскаржувати, заскаржити, позаскаржувати, оскар¬ 
жувати, оскаржити, пооскаржувати, ускаржувати, ускаржити, повскаржувати 
обвінчувати - звінчувати, звінчати, позвінчувати 
обвірчувати - див. вертіти 

обводнювати - зводнювати, зводнити, позводнювати, наводнювати, наводнити, 
понаводнювати, уводнювати, уводнити, повводнювати 
обволікати - обсотувати, обсотати, пообсотувати, див. обвертати 
обворожувати - ворожити, наворожити, заворожувати, заворожити, позаворожу¬ 
вати, приворожувати, приворожити, поприворожувати 
обгартовувати - див. закалювати 
обгиджувати - див. сквернити 
обгладжувати - див. гладити 

обговорювати - див. говорити, дебатувати, дискутувати 
обгоняти - див. перегоняти 
обгоняти - це мух 

обдавати (водою) - обливати, облити, обілляти, пообливати, (холодом) - пройма¬ 
ти, пройняти 

обдаровання - див. талант 

обдирати (зерно) - шеретувати, вишеретовувати, вишеретувати, повишеретовува- 
ти, зішеретовувати, зішеретувати, позішеретовувати, нашеретовувати, нашерету- 
вати, понашеретовувати, (кору) - обчірати, обчерсти, обчерти, пообчірати, (купця) 
- здирати, здерти, зідрати, поздирати, обирати, обібрати, (листя) - обшморгувати, 


273 


обшморгати, пообшморгувати, ошморгувати, ошморгати, поошморгувати, (луску) 
- обшугувати, обшугати, пообшугувати, (одяг) - обтіпувати, обтіпати, пообтіпу- 
вати, витіпувати, витіпати, повитіпувати, стіпувати, стіпати, постіпувати, зішар- 
пувати, зішарпати, позішарпувати, обшарпувати, обшарпати, пообшарпувати, 
шматувати, зішматовувати, зішматувати, позішматовувати, нашматовувати, на- 
шматувати, понашматовувати, обшматовувати, обшматувати, пообшматовувати, 
пошматовувати, пошматувати, розшматовувати, розшматувати, порозшматовува¬ 
ти, ушматовувати, ушматувати, повшматовувати, (шкіру) - білувати, збіловувати, 
збілувати, позбіловувати, оббіловувати, оббілувати, пооббіловувати, побіловува- 
ти, побідувати 

обдовжувати - боргувати, заборговуватися, заборгуватися, позаборговуватися, на- 
борговувати, наборгувати, понаборговувати, завинювати, завинити, позавинюва- 
ти, увинювати, увинити, поувинювати, позичати, позичити, випозичати, випози¬ 
чити, повипозичати, запозичати, запозичити, напозичати, напозичити, понапози- 
чати, попозичити 
обдукція - мрецьорозтин 

обездолений - знедолений, безталанний, див. невдачник 
обезжирений - витовгцений 
обеззаражувати - див. дезинфікувати 

обезкровлювати - знекровлювати, знекровити, познекровлювати, унекровлювати, 
унекровити, повнекровлювати 

обезображений - спотворений, знівечений, понівечений, скалічений, покалічений, 
зіпсований, викривлений, перекручений, поперекручений 

обезоружувати - обезброювати, обезброїти, пообезброювати, розброювати, розб- 
роїти, порозброювати 

обезпечення - забезпека, охорона, запобіжа 

обезпечувати - забезпечувати, забезпечити, позабезпечувати, запобігати, запобіг¬ 
ти, позапоб і гати, закладати, закласти, позакладати, захищати, захистити, поза- 
хищати, див. охороняти 

обезпечувати - достачати, достачити, подостачати, постачати, постачити, готува¬ 
ти, наготовлювати, наготувати, наготовити, понаготовлювати, давати, надавати, 
понадавати, обладновувати, обладнати, пообладновувати, споряджати, спорядити, 
поспоряджати, виряджати, вирядити, повиряджати, див. доставляти 
обезпліднювати - див. каструвати, скопити 

обезсилювати - знесилювати, знесилити, познесилювати, висиляти, висилити, по- 
висиляти, виснажувати, виснажити, повиснажувати, зморювати, зморити, позмо- 
рювати, онемощувати, онемощіти, поонемощувати, спрацьовуватися, спрацюва¬ 
тися, поспрацьовуватися, хлянути, похлянути, захлянати, захлясти, охлянути, 
охлясти, хляти, похляти, захляти, захлясти, охляти, охлясти, див. змучуватися 
обезславлювати - див. дискредитувати 

обезуміти - божеволіти, збожеволіти, позбожеволіти, дурити, подурити, здуріти, 


274 


поздуріти, знавіснити, познавіснити, безглуздіти, обезглуздіти, чманіти, зічманіти, 
очманіти, почманіти, учманіти, чуманіти, зічуманіти, очуманіти, почуманіти, учу- 
маніти 

обезцінювати - знецінювати, знецінити, познецінювати, зневартвлювати, зневар- 

тити, позневартвлювати 

обезчещувати - див. дискредитувати 

обер... - над... 

обермайстер - надмайстер 

об’єкт - річ, див. предмет 

об’єктивно - безбічно 

об’єм - обсяг, поем 

об’ємність - поємність, засяг 

обжалувати - див. обвинувачувати 

обжарюватися - палитися, випалюватися, випалитися, повипалюватися, опалюва¬ 
тися, опалитися, поопалюватися, попалюватися, попалитися, пектися, випікатися, 
випектися, повипікатися, запікатися, запектися, позапікатися, опікатися, опектися, 
поопікатися, смалитися, висмалюватися, висмалитися, повисмалюватися, засма¬ 
люватися, засмалитися, позасмалюватися, насмалюватися, насмалитися, понасма- 
люватися, усмалюватися, усмалитися, повсмалюватися, смуглявити, засмуглявлю- 
вати, засмуглявити, позасмуглявлювати, усмуглявити, повсмуглявити 
обжера - ненажера, пажера, жеретій, ласун, бревкало, хавдій, див. черевоугодник 
обжигати - випалювати, випалити, повипалювати, напалювати, напалити, понапа¬ 
лювати, упалювати, упалити, повпалювати 
обжимати - див. прижимати 
обжулювати - див. обманювати 

обзаводитися - діставати, дістати, подіставати, здобувати, здобути, поздовувана- 
бувати, набути, понабувати, купувати, купити, покупувати, накуповувати, накупу- 
вати, понакуповувати, скуповувати, скупити, поскуповувати, придбавати, придба¬ 
ти, попридбавати, справляти, справити, посправляти, див. оборудувати 
обзиватися - відгукуватися, відгукатися, відгукнутися, повідгукуватися, лунати, 
вилунювати, вилунати, злунювати, злунати, полунювати, полунати, пролунювати, 
пролунати, розлунювати, розлунати, окликатися, окликнутися, поокликатися, від¬ 
кликатися, відкликнутися, повідкликатися, перекликатися, перекликнутися, попе- 
рекликатися 
обзирати - див. глядіти 
обзір - огляд 

обиватель - хлібоїд, див. жилець, насельник, філістер 

обивательський - див. мірнота, буденний, тривіальний, шаблонний, примітивний 
обидний - образливий, уразливий, прикрий, зневажливий, кривлений 
обижати - ображати, образити, поображати, уражати, уразити, уразити, зневажа¬ 
ти, зневажити, позневажати, кривдити, покривдити, окривджати, окривдити, поо- 


275 


кривджати, скривджувати, скривдити, поскривджувати 

обильний - багатий, багатющий, буйний, великий, величезний, врожайний, уро¬ 
жайний, пишний, розкішний, рясний, сильний 
обиняк - натяк 
обиск - обшу